Försvarets Radioanstalts
övervakning av kommunikation
och Europakonventionen om
mänskliga rättigheter


 Mark Klamberg, d...
Sammanfattning:

Internet- och teleoperatörer ska från den 1 december
2009 överföra all trafik som korsar Sveriges gränser...
Liknande organisationer
och lagstiftning
USA
Organisation:  National Security Agency (NSA)
Lagstiftning:  FISA

Storbr...
Liknande organisationer
och lagstiftning

Frankrike
Organisation:  Direction Générale de la Sécurité Extérieure
     ...
Danmark. Forsvarsloven
§ 17. Under krig eller andre ekstraordinære forhold kan
forsvarsministeren
1) uden retskendelse træ...
6
Norge
    7
Varför är frågan aktuell nu?
Teknologisk förändring
Fram till slutet av 1990-talet förmedlades internationell
kommunikatio...
Varför ny lagstiftning?
Mot bakgrund av de nämnda förändringarna under 1990-talet:

Den teknologiska förändringen och priv...
Grunddrag i den svenska
lagstiftningen


1. Mandat för signalspaning, FRAs ”ändamålskatalog”

2. Uppdragsgivare

3. Gransk...
1. FRAs ändamålskatalog
Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får ske endast i syfte att kartlägga

1. yttre mil...
2. Kända uppdragsgivare

1.  Regeringen
2.  Regeringskansliet
3.  Försvarsmakten
4.  Rikspolisstyrelsen, inklusive SÄP...
3. Kontroll- och
  granskningsmekanismer
1. Försvarsunderrättelsedomstol
  • Förhandsprövning av signalspaningsuppdrag...
4. Metod – vad är
  signalspaning?
Underrättelsecykeln

1. Inhämtning av meddelanden och trafikdata/metadata

2. Bearbetn...
4.1 Trafikanalys och social
nätverksanalys
Människor lämnar elektroniska fotspår efter sig i form av
Kreditkortsbetalninga...
16
5. Övervakningens omfattning
1. Relativt begränsade mängder meddelanden inhämtas och bearbetas
  Exempel från Tyskland, ...
Europakonventionen om mänskliga rättigheter

Artikel 8 - Rätt till skydd för privat- och familjeliv

1. Var och en har rät...
Europakonventionen om mänskliga rättigheter

Legitima intrång enligt artikel 8

1. Positivt lagstöd med viss kvalitet
  ...
Frågor

Är denna typ av datainhämtning och övervakning…

• Förenlig med personlig integritet?

• Effektiv?

• Proportionel...
Litteratur

Protecting Individual Privacy in the Struggle
Against Terrorists: A Framework for Program
Assessment
National ...
Frågor?
     22
Tack!
Kontakt:
mark.klamberg@juridicum.su.se
+46 8 16 11 90
                23
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Försvarets Radioanstalts övervakning av kommunikation och Europakonventionen om mänskliga rättigheter

1,077 views

Published on

Presentation held in Oslo 12-13 November 2009 at the 24th nordic conference on law and informatics on the theme "Overvåking i en rettsstat" (Surveillance in a Rechtsstaat)

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,077
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
187
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Försvarets Radioanstalts övervakning av kommunikation och Europakonventionen om mänskliga rättigheter

 1. 1. Försvarets Radioanstalts övervakning av kommunikation och Europakonventionen om mänskliga rättigheter Mark Klamberg, doktorand 1
 2. 2. Sammanfattning: Internet- och teleoperatörer ska från den 1 december 2009 överföra all trafik som korsar Sveriges gränser till särskilda samverkanspunkter som kontrolleras av den svenska staten Försvarets Radioanstalt kommer att inhämta meddelanden och trafikdata/metadata från samverkanspunkterna I svensk lagstiftning är denna verksamhet benämnd som signalspaning 2
 3. 3. Liknande organisationer och lagstiftning USA Organisation: National Security Agency (NSA) Lagstiftning: FISA Storbritannien Organisation: Government Communications Headquarters (GCHQ) Lagstiftning: RIPA Rättsfall: Liberty et al. v. The United Kingdom 3
 4. 4. Liknande organisationer och lagstiftning Frankrike Organisation: Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE) Tyskland Organisation: Bundesnachrichtendienst (BND) Lagstiftning: G 10-law (Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses) Rättsfall: Weber and Saravia v. Germany Danmark Organisation: Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) 4 Lagstiftning: 17 § forsvarsloven
 5. 5. Danmark. Forsvarsloven § 17. Under krig eller andre ekstraordinære forhold kan forsvarsministeren 1) uden retskendelse træffe foranstaltninger som omhandlet i grundlovens § 72 over for telefonsamtaler, postforsendelser og anden kommunikation 5
 6. 6. 6
 7. 7. Norge 7
 8. 8. Varför är frågan aktuell nu? Teknologisk förändring Fram till slutet av 1990-talet förmedlades internationell kommunikation via satellit. Nu sker det genom fiberoptiska kablar som bl.a. ägs av privata operatörer. Förändrad hotbild Hotet från Warszawapakten har ersatts med en vag hotbild som omfattar terrorism, internationell brottslighet, migration, miljöhot och finansiella kriser Förändrad rättslig miljö Europakonventionen om mänskliga rättigheter inkorporerades i svensk lag 1994 (ikraft 1995), vilket bl.a. medför att intrång i den personliga integriteten måste ha positivt lagstöd (artikel 8) Privatisering Tele- och internetoperatörer som tidigare var tidigare ägda och kontrollerade av staten. Nu är flera av dem privatiserade och deras prioritet är att skydda sina kuynders intressen, inte statens 8 intressen
 9. 9. Varför ny lagstiftning? Mot bakgrund av de nämnda förändringarna under 1990-talet: Den teknologiska förändringen och privatisering skapar ett behov av att anta lagstiftning eller motsvarande tvingande regelverk som förpliktigar privata operatörer att överlämna kommunikation till statens. Detta leder till att tidigare hemlig övervaknings- verksamhet blir offentligt känt. Den förändrade hotbilden skapar ett behov att utöka mandatet för tillåten övervakning eller att kodifiera ett redan utökat mandat Den offentliga kännedomen om hemlig övervakning och ny rättslig miljö skapar ett behov av att verksamheten regleras till skydd för personlig integritet 9
 10. 10. Grunddrag i den svenska lagstiftningen 1. Mandat för signalspaning, FRAs ”ändamålskatalog” 2. Uppdragsgivare 3. Granskning av FRA 4. Metod – vad är signalspaning? • Trafikanalys och social nätverksanalys 5. Övervakningens omfattning 10
 11. 11. 1. FRAs ändamålskatalog Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får ske endast i syfte att kartlägga 1. yttre militära hot mot landet, 2. förutsättningar för svenskt deltagande i fredsfrämjande och humanitära internationella insatser eller hot mot säkerheten för svenska intressen vid genomförandet av sådana insatser, 3. strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen, 4. utveckling och spridning av massförstörelsevapen, krigsmateriel och produkter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, 5. allvarliga yttre hot mot samhällets infrastrukturer, 6. konflikter utomlands med konsekvenser för internationell säkerhet, 7. främmande underrättelseverksamhet mot svenska intressen, eller 8. främmande makts agerande eller avsikter av väsentlig betydelse för svensk utrikes-, 11 säkerhets- eller försvarspolitik.
 12. 12. 2. Kända uppdragsgivare 1. Regeringen 2. Regeringskansliet 3. Försvarsmakten 4. Rikspolisstyrelsen, inklusive SÄPO 5. Inspektionen för strategiska produkter 6. Tullverket Exkluderade hösten 7. Försvarets materielverk 2009 8. Totalförsvarets forskningsinstitut 9. Myndigheten för samhällsskydd Det finns internationella partners, men det är okänt vilka de är. Kan vara NSA, GCHQ, BND, DGSE och FE 12 12 August 2009
 13. 13. 3. Kontroll- och granskningsmekanismer 1. Försvarsunderrättelsedomstol • Förhandsprövning av signalspaningsuppdrag • Lagfaren domare, särskilda ledamöter och övriga ledamöter (t.ex. tidigare parlamentariker) 2. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet • Granskar bl.a. FRAs databaser • Lagfaren domare och ledamöter (t.ex. tidigare parlamentariker) • Rapporterar till regeringen, vid behov till Datainspektionen och vid misstanke om brott till riksåklagaren 3. Integritetsskyddsråd inom FRA 4. Integritetsskyddsombud bevakar enskildas integritetsintresse i mål vid försvarsunderrättelsedomstolen 5. Extraordinär granskning som ska presenteras 2011 av datainspektionen och parlamentarisk kommitté 13
 14. 14. 4. Metod – vad är signalspaning? Underrättelsecykeln 1. Inhämtning av meddelanden och trafikdata/metadata 2. Bearbetning 1. Bearbetning av trafikdata, trafikanalys, (vem kommunicerar med vem) 2. Kryptoforcering 3. Innehållsbearbetning 3. Analys med hjälp av andra källor, t.ex. öppna källor (OSINT) 4. Rapportering till uppdragsgivare 14
 15. 15. 4.1 Trafikanalys och social nätverksanalys Människor lämnar elektroniska fotspår efter sig i form av Kreditkortsbetalningar, hemsidebesök, telefonsamtal och e-post (trafikdata). Anta att någon inhämtar all denna information och bearbetar det med en kraftfull dator. Med rätt verktyg kan man finna mönster som i detalj beskriver vilka grupper och nätverk som du tillhör. Sådan tekniker benämns som trafikanalys och social nätverksanalys. 15
 16. 16. 16
 17. 17. 5. Övervakningens omfattning 1. Relativt begränsade mängder meddelanden inhämtas och bearbetas Exempel från Tyskland, avgörande vd konstitutionsdomstolen 14 juli 1999, para. 89: The capacity of the Federal Intelligence Service (BND) permits the screening of approximately 15,000 acts of telecommunication per day out of a total of approximately 8 million telecommunications contacts between Germany and foreign countries. The material and personal resources of the Federal Intelligence Service, however, are not sufficient to evaluate all contacts. Approximately 700 fall under the area of application of the G 10 Act. Only these acts are selected with the help of the search concepts. About 70 of them are examined more closely by employees of the Federal Intelligence Service. 2. Stora mängder trafikdata/meta data lagras i FRAs databaser (Titan) Exempel från USA: NSA Call database innehåller 1,9 biljon poster som berör tiotals miljoner amerikanska medborgare 17
 18. 18. Europakonventionen om mänskliga rättigheter Artikel 8 - Rätt till skydd för privat- och familjeliv 1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. 2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter. 18
 19. 19. Europakonventionen om mänskliga rättigheter Legitima intrång enligt artikel 8 1. Positivt lagstöd med viss kvalitet • Tillgänglighet • Förutsägbarhet • ”Rule of law” 2. Nödvändigt i ett demokratisk samhälle • Proportionalitet 3. Legitima ändamål 19
 20. 20. Frågor Är denna typ av datainhämtning och övervakning… • Förenlig med personlig integritet? • Effektiv? • Proportionell? • Säker och tillförlitlig i bemärkelsen att den ger korrekta underrättelser och inte felaktiga utslag? 20
 21. 21. Litteratur Protecting Individual Privacy in the Struggle Against Terrorists: A Framework for Program Assessment National Research Council, Washington D.C., National Academy of Sciences, 2008 FRA:s signalspaning ur ett rättsligt perspektiv Mark Klamberg, Svensk Juristtidning 2009/04 s. 519 21
 22. 22. Frågor? 22
 23. 23. Tack! Kontakt: mark.klamberg@juridicum.su.se +46 8 16 11 90 23

×