Presentation omvärldsanalys

649 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentation omvärldsanalys

 1. 1. Online booking of eco cottageOmvärldsanalys Kjell Björnemyr
 2. 2. Uppdragsbeskrivning• Uppdragsgivare• Kjell Björnemyr• Syfte• Syftet med uppdraget är att samla in tillräckligt med information för att besluta hur stor satsning och vilken profilering på uthyrning av stuga som skall göras.• Mål• Målet är att den insamlade informationen och slutsatserna därav skall kunna ligga till grund för ett beslut.• Intressenter• Grannar, Kommun, Bank, Ekobyar• Metoder• Omvärldskarta, Informationskarta, Trendanalys, SWOT analys
 3. 3. OmvärldskartaHur kommer Ekobyns attraktionskraft att utvecklas i förhållande till om en satsning påOnline-bokning (E-handel) sker? Mycket stor 5 Individuellt intresse Egna hemsidans underhåll o 4 utveckling, Utbud av egna aktiviteter Partnersammarbete Sannolikhet 3 Media 2 Komunens engagemang Aktivitet på andra ekoby siter Mycket liten 1 1 2 3 4 5
 4. 4. InformationskartaTrend, Hot, Möjligheter Prioritering Kunskap Informationskällor Ansvar Interna ExternaMedia 6 3 TV 3 Tidningar WebbenAktiviterer på andra eko- 4 2 Grannar Webbenbyar(Nätet)(S)Individuellt intresse(S) 1 3 GrannarKommunens 2 Kommunensengagemang(P) turistansvarig Kommunens webbEgen hemsidas 2 4 Webbansvarigunderhåll ochutveckling(T)Utbud av aktiviteter 3 4 Föreningens styrelseEkonomi allmänt(E) 5 2 Konjunkturinstitutet
 5. 5. IntressentanalysFinns det något intresse i byn av att få en tillströmning av ”Turister”?Och i så fall i vilken grad kan man som individ tänka sig att involveras? 1. Kanske a. Jag kan tänka mig att ibland t.ex. visa huset men inte varje vecka under hela sommaren.
 6. 6. Aktivitet på andra ekoby siterBaskemölla Länkar är döda uthyrning ej online bokningIngen aktivitet uppdat.2008
 7. 7. •Ökad ekologisk livsstil Megatrend •Naturkatastrofer, klimatutv. •Energisnålare bilar, Elbil, •Elbilar, EkobyarDrivkrafter Avskogning Trend Ekologisk mat/ boende Effekter
 8. 8. LänksamlingSiter med stuguthyrninghttp://www.sverigesemester.com/index.php?gclid=CNewn6Haw6gCFUOFDgodzzZbqA (T,S)http://www.stuga-stugor-sverige.se/?gclid=CMf-iq3aw6gCFUww3godmE9zpg (T,S)http://www.stugknuten.com/ (T,S)http://www.hyrbo.se/ (T,S)http://www.sverigeresor.se/boka.stugor_stugbyar.asp (T,S)http://www.stugnet.se/ (T,S)http://www.stugsommar.se/ (T,S)http://www.islandliving.se/ ”privat sida med en stuga” värt att kika på för egen del (T,S)http://www.severinsgard.se/index.htm ”Granngården” (T,S)Boende övrigthttp://www.sjogarden.se/ ”Sjögårdens Spa & Konferens Hotell och konferensanläggning i Ellös”http://www.handelsmanflink.se/start.asp ” Hotell och konferensanläggning på Flatön vid Malö strömmar”http://www.slussenspensionat.se/ ”Pensionat med konferensanläggning i Slussen”http://www.prastgardens.se/” Pensionat och konferens i Mollösund”http://www.toftagard.se/startsida”Vandrarhem och konferenser”
 9. 9. Lokala och globala nätverkhttp://www.gen-europe.org/ (S)http://gen.ecovillage.org/ (S)http://genoa.ecovillage.org/ ”Asien” (S)http://njord.spruz.com/ ” Ekoboföreningen Njord samarbetar både inom Sverige och med andra Ekobyar i världen genom bl.a. GEN, Global EcovillageNetwork.” (S)Ekobyar i Sverigehttp://www.utsikten-ekoby.se/ ”Egen hemsida” (T)http://www.mudita.se/ekobyn.html ”Baskemölla” (T)http://www.charlottendal.se/ ”Charlottendal” (T)http://www.rydebacke.nu/ ”Rydebacke” (T)http://www.ekobogotland.se/47.html ”Suderbyn” (T)http://ydalaby.se/ ”Ydala by” (T)Övrigt http://orust.se ”Orust kommun” (P)http://www.vastsverige.com/sv/sodrabohuslan/ ”Södra Bohusläns turism”http://www.konsumentsamverkan.se” Obunden konsumentorganisation fristående från både näringsliv och partipolitik”http://www.wwf.sehttp://wwf.panda.org/http://www.globalwarming.orghttp://www.naturskyddsforeningen.sehttp://www.konj.se Konjunkturläget Mars 2011”Den högsta sysselsättningen på 20 årDen starka återhämtningen i svensk ekonomi fortsätter och andelen sysselsatta stiger mot den högsta nivån på 20 år. Arbetslösheten är dock fortfarande högvilket motiverar fortsatt expansiv penning- och finanspolitik.” (E)
 10. 10. • Artiklar• http://www.bofast.net/1/1.0.1.0/65/1/?item=art_art-s1/822 ”Ny våg av ekobyar är på väg”• 25 ekobyar har bildats i Sverige under lika många år. Men enligt Per G Berg, professor i uthållig samhällsbyggnad, talar nu mycket för att en ny våg av miljöengagemang är på ingång med ett ökat ekobyggande som följd.• http://www.orust.se/vanstermeny/halsamiljo/hallbarutveckling/ekobynikrossekarr.4.50c112df1187 57ec70180005145.html ”Vår By artikel på kommunens hemsida”• http://www.svd.se/nyheter/utrikes/naturkatastroferna-slar-rekord_682401.svd#after-ad” Växthuseffekten orsakade rekordmånga naturkatastrofer i världen 2007- nästan 20 procent fler än förra året- enligt en rödakorsrapport”• http://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-risker/Naturkatastrofer-och-olyckor/ ” Under de senaste hundra åren har det blivit vanligare med stora jordskred i Sverige. Det beror förmodligen på att människans allt större ingrepp i naturen rubbar den naturliga jämvikten. Skred större än en hektar inträffar i genomsnitt vartannat till vart tredje år och kan orsaka stora skador på bebyggelse och kommunikationer.”• http://www.wwf.se/press/pressrum/pressmeddelanden/1359307-wwf-avskogningen-kan-stoppas- till-2020• Avskogningen kan stoppas till 2020:• 2011-04-29• Regeringar, beslutsfattare och företag måste ta krafttag för att stoppa den globala avskogningen till år 2020. Annars riskerar drygt 2,3 miljoner kvadratkilometer skog i världen – vilket är fem gånger Sveriges yta – att försvinna till 2050. Resultatet blir stora förluster av biologisk mångfald och utsläpp av växthusgaser. Det visar WWFs nya globala skogsrapport, Living Forests Report, som släpps på det globala miljömötet ”B 4 E, the Business for Environment Global Summit”, som just nu pågår i Jakarta i Indonesien.
 11. 11. KonkurrentanalysDet finns väldigt många som hyr ut boende på Orust men inte med den ”Ekologiska” profilen vi tänktoss. SWOTStyrkor SvagheterVilja att utvecklas Inte så mogen förening, relativt nyttEtablerad EkobyKunskapVara först med en samlingsportal för online-bokning Inre konflikter, Ekonomiav eko boendeMöjligheter Hot
 12. 12. Tack

×