Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TIETOPALVELUTYÖNTEKIJÖIDEN OSAAMISKARTOITUS Johtava informaatikko Krista Auvinen Kirjasto- ja tietopalvelut 9.11.2007, Ti...
Osaamiskartoitus: lähtökohtia <ul><li>Osaamisen kehittäminen organisaation tulevaisuuden kannalta keskeistä </li></ul><ul>...
Tietopalvelun osaamiskartoituksen tarkoitus <ul><li>Osaamisen kehittäminen </li></ul><ul><li>Osaamistarpeiden ja –puutteid...
Tietopalvelun osaamiskartoituksen taustaa <ul><li>Osa Vantaan kaupunginkirjaston Tietopalvelun tuotteistamis –projektia </...
Tietopalvelun osaamiskartoituksen taustaa <ul><li>Haastateltavia 39 </li></ul><ul><li>Vantaan kaupunginkirjastossa tietop...
Osaamiskartoituksen osa-alueet <ul><li>Taustatiedot </li></ul><ul><li>Tiedonhankinta ja –hakutaidot </li></ul><ul><li>Tied...
Tietopalveluhenkilöstön ikärakenne
Tietopalveluhenkilöstön koulutusaste
Tietopalveluhenkilöstön alan työkokemus
Tiedonlähteiden valinta Taulukko 1. Näkemykset tiedonlähteiden valitsemisen hallitsemisesta Taulukko 2. Näkemykset tiedonl...
Tiedonhaun ongelmat
Tiedontarpeiden tunnistaminen Taulukko 3. Näkemyksiä tiedontarpeiden tunnistamista hankaloittaneista seikoista 14% f) Ei m...
Tiedonhaku kirjastojärjestelmästä
Tiedonhaku Internetistä
Tiedonhaku tietokannoista Taulukko 7. Tietokannoista saatu koulutus Taulukko 8. Tietokantojen käytön osaaminen Taulukko 9....
Tiedonhankinta ja –hallintataitojen opetus <ul><li>Opetus kuului 74% työtehtäviin </li></ul>
Sähköinen asiointi Taulukko 10. Sähköisen asioinnin hallitseminen 10% 46% 38% 5% Erittäin Hyvin Hyvin Kohtalaisesti Huono...
Kokoelmatyö ja aineiston valinta: tiedontarpeiden tunnistaminen Taulukko 11. Lähialueen asiakaskunnan tiedontarpeiden ti...
E-kirjoihin tutustuminen Taulukko 13. Tutustuminen E-kirjoihin 0% 21% 46% 31% Erittäin Hyvin Hyvin Kohtalaisesti Huonosti...
Uuden webteknologian tuntemus
Tietopalveluhenkilöstön osaamisen vahvuudet <ul><li>pitkä työkokemus alalta </li></ul><ul><li>korkea koulutusaste </li></u...
Tietopalveluhenkilöstön osaamisen kehittämisalueita <ul><li>rekrytoinnissa huomioitava korkea ikärakenne </li></ul><ul><li...
Kiitos!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vantaan kaupunginkirjaston tietopalveluhenkilästön osaamiskartoitus 9.11.2007

1,552 views

Published on

Vantaan kaupungin sivistystoimen koulutuksessa 9.11.2007 esitelty Vantaan kaupunginkirjaston tietopalveluhenkilöstön osaamiskartoituksen tulokset

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vantaan kaupunginkirjaston tietopalveluhenkilästön osaamiskartoitus 9.11.2007

 1. 1. TIETOPALVELUTYÖNTEKIJÖIDEN OSAAMISKARTOITUS Johtava informaatikko Krista Auvinen Kirjasto- ja tietopalvelut 9.11.2007, Tikkurila
 2. 2. Osaamiskartoitus: lähtökohtia <ul><li>Osaamisen kehittäminen organisaation tulevaisuuden kannalta keskeistä </li></ul><ul><li>Osaaminen on tiedon, taidon, asenteiden, kokemuksien ja kontaktien yhdistelmä </li></ul><ul><li>Osaamiskartoitus on </li></ul><ul><ul><li>väline, jolla selvittää ydinosaamista ja tunnistaa potentiaalia </li></ul></ul><ul><ul><li>osaamisen kehittämisprosessin käynnistäjä </li></ul></ul>
 3. 3. Tietopalvelun osaamiskartoituksen tarkoitus <ul><li>Osaamisen kehittäminen </li></ul><ul><li>Osaamistarpeiden ja –puutteiden kartoittaminen </li></ul><ul><li>Erikoisosaamisen selvittäminen </li></ul><ul><li>Koulutussuunnittelun tukeminen </li></ul><ul><li>Tulos- ja kehityskeskustelujen tukeminen </li></ul><ul><li>Rekrytoinnin suuntaviivojen luominen </li></ul>
 4. 4. Tietopalvelun osaamiskartoituksen taustaa <ul><li>Osa Vantaan kaupunginkirjaston Tietopalvelun tuotteistamis –projektia </li></ul><ul><li>Osaamiskartoitusryhmä: Seija Rintanen, Krista Auvinen ja Susanna Ylä-Havanka </li></ul><ul><li>Kyselylomake ja haastattelulomake 10/06, haastattelut 11-12/2006 </li></ul><ul><li>Loppuraportti 11/2007 </li></ul><ul><li>Kehittämistoimenpiteet 2008- </li></ul>
 5. 5. Tietopalvelun osaamiskartoituksen taustaa <ul><li>Haastateltavia 39 </li></ul><ul><li>Vantaan kaupunginkirjastossa tietopalvelutyötä tekevää henkilöstöä erikokoisista kirjastoista </li></ul><ul><li>Isoista kirjastoista (Tikkurila ja Myyrmäki) 17 henkilöä, muista kirjastoista 22 henkilöä </li></ul>
 6. 6. Osaamiskartoituksen osa-alueet <ul><li>Taustatiedot </li></ul><ul><li>Tiedonhankinta ja –hakutaidot </li></ul><ul><li>Tiedonhankinnan ja –hallinnan opetus </li></ul><ul><li>Sähköisen asioinnin opastus </li></ul><ul><li>Aineiston valinta ja kokoelmatyö </li></ul><ul><li>Viestintä, tiedottaminen ja markkinointi </li></ul><ul><li>Tietopalvelun kehittäminen ja tuotteistaminen </li></ul><ul><li>Kielitaito ja tietotekniset taidot </li></ul>
 7. 7. Tietopalveluhenkilöstön ikärakenne
 8. 8. Tietopalveluhenkilöstön koulutusaste
 9. 9. Tietopalveluhenkilöstön alan työkokemus
 10. 10. Tiedonlähteiden valinta Taulukko 1. Näkemykset tiedonlähteiden valitsemisen hallitsemisesta Taulukko 2. Näkemykset tiedonlähteiden valintaa hankaloittaneista seikoista 5% 69% 26% 0% Erittäin Hyvin Hyvin Kohtalaisesti Huonosti 3 .2. Koetko hallitsevasi tiedonlähteiden valinnan? 4% e) En koe, että joissain tilanteissa en hallitse tiedonlähteiden valintaan. 13% d) Jokin muu syy? 13% c) Et ole tunnistanut tarpeeksi hyvin asiakkaan tiedontarpeita. 48% b) Et tunne tietyn alan tiedonlähteitä. 22% a) Et tunne tarpeeksi eri tiedonlähteitä. 3.3. Kun koet, ettet tietyissä tilanteissa hallitse tiedonlähteiden valintaa johtuuko se seuraavista seikoista?
 11. 11. Tiedonhaun ongelmat
 12. 12. Tiedontarpeiden tunnistaminen Taulukko 3. Näkemyksiä tiedontarpeiden tunnistamista hankaloittaneista seikoista 14% f) Ei mikään 2% e) Jokin muu seikka 27% d) Kysytty aihe tai alue 8% c) Asiakasryhmä 37% b) Kieli 12% a) Vuorovaikutuksen vaikeus 3.6. Onko asiakkaiden tiedontarpeiden tunnistamista hankaloittanut useimmiten?
 13. 13. Tiedonhaku kirjastojärjestelmästä
 14. 14. Tiedonhaku Internetistä
 15. 15. Tiedonhaku tietokannoista Taulukko 7. Tietokannoista saatu koulutus Taulukko 8. Tietokantojen käytön osaaminen Taulukko 9. Tietokantojen käyttö 62% Fennica 67% Linnea 44% Ebsco 64% Aleksi 31% Helecon Mic 18% Eur-Lex 69% Finlex 13% PubMed 31% Medic 4.2 a) Oletko saanut koulutusta seuraavista tietokannoista? 97% Fennica 97% Linnea 64% Ebsco 95% Aleksi 51% Helecon Mic 33% Eur-Lex 82% Finlex 13% PubMed 67% Medic 4.2. b) Osaatko käyttää seuraavia tietokantoja? 97% Fennica 97% Linnea 69% Ebsco 97% Aleksi 54% Helecon Mic 13% Eur-Lex 92% Finlex 13% PubMed 27% Medic 4.2. c) Oletko käyttänyt seuraavan tietokantoja?
 16. 16. Tiedonhankinta ja –hallintataitojen opetus <ul><li>Opetus kuului 74% työtehtäviin </li></ul>
 17. 17. Sähköinen asiointi Taulukko 10. Sähköisen asioinnin hallitseminen 10% 46% 38% 5% Erittäin Hyvin Hyvin Kohtalaisesti Huonosti 5.12. Hallitsetko asiakastyössä sähköisen asioinnin opastuksen?
 18. 18. Kokoelmatyö ja aineiston valinta: tiedontarpeiden tunnistaminen Taulukko 11. Lähialueen asiakaskunnan tiedontarpeiden tiedostaminen Taulukko 12. HelMet-alueen asiakaskunnan tiedontarpeiden tiedostaminen 26% 54% 15% 5% Erittäin Hyvin Hyvin Kohtalaisesti Huonosti 6.1. Oletko tietoinen kirjastosi lähialueen asiakaskunnasta ja tunnistatko sen tiedontarpeet? 10% 33% 51% 5% Erittäin Hyvin Hyvin Kohtalaisesti Huonosti 6.2. Oletko tietoinen kirjastosi HelMet-alueen asiakaskunnasta ja tunnistatko sen tiedontarpeet?
 19. 19. E-kirjoihin tutustuminen Taulukko 13. Tutustuminen E-kirjoihin 0% 21% 46% 31% Erittäin Hyvin Hyvin Kohtalaisesti Huonosti 6.8. Oletko tutustunut e-kirjoihin?
 20. 20. Uuden webteknologian tuntemus
 21. 21. Tietopalveluhenkilöstön osaamisen vahvuudet <ul><li>pitkä työkokemus alalta </li></ul><ul><li>korkea koulutusaste </li></ul><ul><li>hyvät tiedonhauntaidot ja tietokantaosaaminen </li></ul><ul><li>monenlaista osaamista ja erikoistumista löytyy </li></ul><ul><li>pedagoginen osaaminen ja panostaminen opetukseen </li></ul><ul><li>monipuolinen ja hyvä kielitaito </li></ul><ul><li>hyvät perus atk-taidot </li></ul><ul><li>erinomainen motivaatio </li></ul>
 22. 22. Tietopalveluhenkilöstön osaamisen kehittämisalueita <ul><li>rekrytoinnissa huomioitava korkea ikärakenne </li></ul><ul><li>erikoistumisen kehittäminen yleisasiantuntijuuden rinnalle </li></ul><ul><li>tiedonhakutaidot: oikeus- ja lääketiede, Internet-tiedonhaku </li></ul><ul><li>pedagogiset taidot </li></ul><ul><li>verkko-oppimisympäristöt </li></ul><ul><li>sähköinen asiointi </li></ul><ul><li>HelMet-alueen asiakaskunnan tiedostaminen aineiston valinnassa </li></ul><ul><li>E-kirjat </li></ul><ul><li>palvelujen markkinoimisen taidot asiakaspalvelussa </li></ul><ul><li>tietotekniikkataitojen jatkuva päivittäminen </li></ul><ul><li>uusi verkkoteknologia ja sen hyödyntäminen tietopalvelussa </li></ul>
 23. 23. Kiitos!

×