Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TRES TOMBS                          "escric sobre el     REPORTATGE             ...
DOreus 3.indd 2  03/05/12 20:12
DO     1a quinzena - Maig 2012                                            ...
4                                                             ...
DO    1a quinzena - Maig 2012                                             ...
6                                                             ...
DO     1a quinzena - Maig 2012                                            ...
8                                                             ...
Aparició de Kirubs al diari DoReus3 - Kirubs
Aparició de Kirubs al diari DoReus3 - Kirubs
Aparició de Kirubs al diari DoReus3 - Kirubs
Aparició de Kirubs al diari DoReus3 - Kirubs
Aparició de Kirubs al diari DoReus3 - Kirubs
Aparició de Kirubs al diari DoReus3 - Kirubs
Aparició de Kirubs al diari DoReus3 - Kirubs
Aparició de Kirubs al diari DoReus3 - Kirubs
Aparició de Kirubs al diari DoReus3 - Kirubs
Aparició de Kirubs al diari DoReus3 - Kirubs
Aparició de Kirubs al diari DoReus3 - Kirubs
Aparició de Kirubs al diari DoReus3 - Kirubs
Aparició de Kirubs al diari DoReus3 - Kirubs
Aparició de Kirubs al diari DoReus3 - Kirubs
Aparició de Kirubs al diari DoReus3 - Kirubs
Aparició de Kirubs al diari DoReus3 - Kirubs
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Aparició de Kirubs al diari DoReus3 - Kirubs

776 views

Published on

Aparició en el periodic DoReus de Kirubs, concretament a la pagina 18. "Estem a la Tercera Revolució Industrial"

Published in: Technology
 • Aparició en DoReus de Kirubs, l'article s'anomena 'Estem a la Tercera revolució Industrial'.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Aparició de Kirubs al diari DoReus3 - Kirubs

 1. 1. TRES TOMBS "escric sobre el REPORTATGE ENTREVISTA CARROS I CAVALLS que veig i el que PELS CARRERS menvolta" La ciutat viurà un edició multitu- dinària amb la XV Trobada de la xavier amorós Federació Catalana. PÀG. 12 PÀG. 19 Núm. 3 1a quinzena Maig 2012 www.doreus.com passant comptes... L’Ajuntament presenta els Pressupostos Municipals marcats per lestalvi, lausteritat, el rigor i el realisme. PÀG. 5 150 famílies es queden sense el ball de ACTUALITAT ENTITATS plaça escolar en primera opció diables, Les famílies sense primera opció, tenen la foc a la metxa possibilitat doptar en segona o tercera. Salvador Espriu, 3, 3-1 · 43201 Reus PÀG. 4 PÀG. 15 605 879 129 · 659 997 093DOreus 3.indd 1 03/05/12 20:12
 2. 2. DOreus 3.indd 2 03/05/12 20:12
 3. 3. DO 1a quinzena - Maig 2012 3 "la retallada afectarà i molt a totes les entitats reusenques, ja que moltes d’elles ja estan en una situació molt delicada, per no dir precària" DOEDITORIAL Cartes al director Entitats retallades La llengua armada Odisea... El revers del mirall Aquest mes de maig, s’aproven els pressupostos municipals de 2012 i entre les retallades previstes hi ha una rebaixa de Manipuladors de masses com si fós- Estos días he estado charlando con L’Alcalde, Carles Pellicer, s’ha 780.000 euros en les ajudes a entitats. Així, si en l’exercici sim titelles sense cap cervell, en un una buena amiga, la cual tiene a plantat ferm i dret davant de la passat es van destinar 1.887.000 euros, enguany la xifra món envoltat per l’odi i la destrucció, su cargo, como tantos españoles, intenció de l’Ajuntament de Tar- cau a 1.100.000 euros. Tot i que també es rebaixaran on l’única cosa que interessi és el a su hija minúsvalida por causa de ragona i de la Plataforma Mou- els sous de polítics i personal eventual en 87.000 euros, capitalisme i destruir a las persones un desafortunado accidente. Esta te de proposar la construcció aquesta dada és dramàtica per a les entitats de la ciutat. Ja inferiors al capital, no importa milers señora necesita ingresarla en un de morts per dia o si són dones o centro de rehabilitación para perso- de la nova estació intermodal diuen que ‘mal de muchos, consuelo de tontos’. nens, el cas és tenir les butxaques nas con discapacidad física y daño a la ciutat veïna i no al sud de plenes amb els laments dels nostres cerebral (CRM)... Es inadmisible l’Aeroport de Reus, com està Sigui com sigui, aquesta retallada afectarà i molt a totes les esforços. toda la odisea que está pasando. previst, però compte amb que entitats reusenques, ja que moltes d’elles ja estan en una Som els fills rebutjats del món, sen- He sido testigo como esta mujer “l’intent de revifar aquesta po- situació molt delicada, per no dir precària. Està clar que se objectius que per el moment no ha cumplido con todos los requi- les retallades són necessàries en els temps de crisi que lèmica no contribuirà a reobrir hem sofert una gran guerra, però la sitos solicitados por todos los de- corren, però haurien de ser molt més racionals i, sobretot, unes baralles que només acon- guerra que hem de guanyar es la del partamentos de Asistencia Social raonables. I més tenint en compte que se segueixen fent dia a dia per tractar de sobreviure i del Ayuntamiento y centros cívicos seguiran paralitzar un projecte inversions totalment innecessàries a la ciutat, i no cal dir en dormir a la nit i poder despertar una como Mestral, Gaudí, Mas Abelló, estratègic per al Camp de Tar- què perquè és ben sabut. altra vegada l’en demà, intentar su- durante ocho meses (lleva 7 años ragona”. Si s’ha d’obrir la feri- perar la repressió, malalties, l’odi i de lucha), la han tenido de un lado a da, o si l’obren, s’ha d’afrontar Està molt bé que els polítics es retallin els sous, però no una gran depressió, encara que la otro mareando la perdiz. Esta seño- de cara i amb tot el convenci- única depressió és aquesta vida. ra tiene 72 años, y vive sola con su ment abans de que cicatritzi ho haguessin hagut de fer molt abans per evitar situacions No sé si nosaltres ens apropem a hija, lo peor de todo es que la lenti- com aquesta. Les entitats de Reus és podrien considerar malament i ens quedem amb entendre-ho algun dia o podem seu- tud en la gestión se debe sólo a la com Patrimoni de la Ciutat i s’han d’ajudar i potenciar, ja re a pensar-hi, el que si és cert que negligencia de la asistenta social els “fets consumats”, com ja que són el cor de la nostra estimada ‘Rosa’. Què passarà hem nascut en un món equivocat. que no entrega un documento nece- tenim més d’un exemples però quan moltes de les entitats reusenques per falta d’ajuda Però ara que i estem, haurem de sario para el ingreso de esta chica, que val la pena anar tractant hagin de dissoldre’s? Serà el principi de la fi? treure les nostres armes amagades no contesta llamadas, ni sms, retra- monogràficament. i tractar de no ser trepitjats per el po- sando así la posible recuperación Srs. Polítics, plantegem-nos seriosament el que estem fent der i mantenir sempre la nostra llen- de su hija, quien ve como cada Hi ha moments o situacions en perquè per aquí no anem bé! No facin quelcom del que gua Armada, ningú ens pot roman- día disminuye su empeño en recu- que a la bona ètica li cal un petit es puguin penedir en el futur, com han fet moltes altres dre en silenci, o canviar les nostres perarse. La larga espera la lleva a ideologies. cop de puny a la taula, més que vegades anteriorment, ja siguin del color polític que siguin. una profunda depresión, lo peor És molt fàcil de predicar quan la que le puede pasar a una persona res perquè tothom val el que Pensem-hi i, sobretot, recapacitem i recapitulem. val i, en assumptes de ciutat, el vostra vida esta resolta, aparenteu en su situación. Y como ella son ser grans, però no ens creiem res, muchos los minusvalidos que nece- seu patrimoni s’ha de defensar sabem que vosaltres sou hipòcri- sitan del apoyo de todos, para que per damunt de tot... I patrimoni tes, nosaltres som honests i no som tengan una mejor calidad de vida. ho és des del seu nom fins a DO de pit perfectes però som humils, no vo- Señora asistenta, ella también es tot el que hi ha o hi pot haver al lem cap Consell de qui ens vol mal, un ser humano. Alguien dijo que la seu terme municipal. que ens intentà destruir. No tolerem ¨Soledad¨se combate con la comu- ni oblidem que ens vulguin trepitjar nicación. Intentemos no estar solos. com a escarabats. Aquests temes s’han d’abordar Ez Etsi Soraya Hernández amb la mateixa decisió que re- quereix gestionar les “patates Déu nhi DO calentes” que apareixen, gene- ralment, quan al govern hi pren Mha sortit poder un partit diferent del que hi havia, encara que a vega- una dura des, però des de l’altre costat competència de la taula, pugui ser-ne còm- amb lAlegret! plice dels, ara, disbarats con- demnables, com poden ser en el nostre cas, i sobre tot, la de “Metrovacesa” perquè l’altra en embargadura, el complex Tec- Els acudits tenen tots animus iocandi noparc, amb el Nou Hospital in- clòs, la pròpia vida que genera -i els sacrificis del seu personal Tots els lectors que vulguin expressar la seva opinió sobre i de les persones afectades- qualsevol tema ho poden fer enviant un correu electrònic a: va traient ferro a la crua realitat info@doreus.com amb la que conviure. Mirar de cara el mirall només Edita: Bold Media, SL DOreus no es fa responsable dels serveix per veure el que la vista continguts dels articles i missatges Directora: Pepa Rabassa publicitaris dels anunciants. És per- avarca. Davant de grans esca- Cap de Redacció: Jordi Sardiña mesa la reproducció total o parcial rafalls, abans de sentir-nos en- d’aquesta publicació, sempre que Alícia (Alegret) a la Moto de les Meravelles. Cedida Disseny i maquetació: Bold Media, SL se citi la procedència. Els preus que ganyats o traïts, convindria mi- apareixen als anuncis són vàlids ex- Redacció: 605 802 464 ceptuant errors tipogràfics. rar el seu revers per entendre el perquè de certes actuacions, DOerrates Info / Publicitat:648 580 848 / 659 997 093 Prohibida la reproducció total o parcial de qualsevol anunci del diari info@doreus.com sense autorització prèvia i per es- i les diferents circumstàncies, Tirada: 18.000 exemplars crit de leditor. Al número 2 de DOreus, a la pàgina 9, secció DOcolumnes, concreta- heretades, passades o actuals, Dipòsit Legal: T-0054-12 ment a la columna dedicada a Simonet espai_salut, es va publicar una pròpies o alienes, que les fan Distribució: COSTA direct www.doreus.com informació errònia relacionada amb laparcament soterrani a ledifici ser d’una o d’una altra manera. on es troba el centre, dient que compta amb preus especials per als www.twitter.com/ www.facebook.com/ usuaris, quan les tarifes de laparcament són les mateixes per a tots els DiariOpinioReus diaridoreus Xavier Guarque usuaris siguin o no pacients del centre.DOreus 3.indd 3 03/05/12 20:12
 4. 4. 4 1a quinzena - Maig 2012 DO "que loposició ens deixi treballar pel bé de la ciutat seguint els DOACTUALITAT nostres criteris", M. Dolors Sardà, regidora densenyament breus 150 famílies sense plaça escolar Nous cursos a Mas a la primera opció sel·leccionada ment i política Lingüística, M. Do- Carandell van ser 81, és a dir, més que en- lors Sardà, exposa que "les xifres guany, tot i que en aquell moment són molt similars, per no dir iguals, Mas Carandell obre la inscripció a s’oferien les places de l’escola a les de l’any passat. Em pregunto l’oferta de primavera amb més de 125 propostes que s’iniciaran entre Isabel Besora, que enguany ja no si aleshores la preinscripció també abril i juny. Els cursos, de metodo- s’oferten en aquest àmbit. va ser desequilibrada". La regido- logia presencial, semipresencial i per Internet, s’ofereixen en 16 àm- n Les famílies sense primera opció tenen la possibili- bits professionals, entre els que tat d’optar en segona, tercera o altres opcions a més destaquen els de Direcció i gestió empresarial, Gestió d’equips i recur- escoles i més properes que l’any passat. sos humans, Alimentació, Comerç i logística, Social i sanitari, Noves Amb tot, hi ha una segona qüestió ra no entén perquè des d’algu- tecnologies i Educació. rellevant respecte l’any passat. En nes formacions polítiques no s’ha Una novetat és que com a centre la preisncripció realitzada aquest apuntat que "hi ha hagut escoles homologat pel Departament d’Ense- nyament de la Generalitat, Mas Ca- 2012, les famílies de l’àrea de amb una demanda molt per sota randell ofereix cursos en el marc del Misericòrdia poden optar en se- de l’ofertada". M. Dolors Sardà de- programa Qualifica’t, els quals es gona i tercera opció a 6 escoles mana a l’oposició que "ens deixin corresponen amb unitats formatives properes, mentre que l’any pas- treballar pel bé de la ciutat seguint de determinats cicles de la formació sat aquesta opció passava per els nostres criteris". professional. només 2 escoles i més llunyanes que enguany. Així doncs, la nova Aquest estiu 2012 s’ofertaran les Primera reunió zonificació permet a les famílies mateixes places de casals d’estiu augmentar el nombre d’opcions que l’any passat. L’oferta es man- de lAny Internacional per escollir escola. té, i fins i tot hi ha la possibilitat Fortuny que s’incrementi, ja que algunes Per altra banda, a la zona d’Horts escoles encara no s’han pronun- El dijous 26 d’abril es va celebrar la Entrada principal del Col·legi La Presentació.JS primera reunió del comitè organitza- de Miró, on estava programat el ciat sobre la possibilitat de realit- dor de l’Any Internacional Fortuny En concret, a la zona de Misericòr- Reus 21, ara s’hi ha projectat l’Isa- zar-los. Redacció Reus 2012-2013. Aquest comitè dia, enguany s’han quedat sense bel Besora, amb la qual cosa no està integrat per una trentena de re- presentants d’entitats i institucions de la ciutat de Reus. Entre les seves L a fase de preinscripció es- colar acaba amb 150 famíli- es que no accediran a l’escola accedir a l’escola que havien po- sat en primera opció 72 famílies, de les quals 28 no els hi corres- hi ha hagut cap tipus de reducció de nombre de places en aquest barri. Tenint en compte que durant Enguany, tots els casals seran organitzats per les AMPA, les en- titats de lleure, amb el suport eco- missions hi ha la de col·laborar en la que havien triat en primera op- ponia aquesta zona, amb la qual la preinscripció hi ha hagut la ma- nòmic de l’Ajuntament de Reus, confecció del programa d’actes de ció. Aquesta xifra és exacta- cosa són 44 les famílies de l’àrea teixa oferta de places, l’any pas- com cada any, i amb la garantia l’Any Internacional Fortuny, a partir ment la mateixa que es va do- de Misericòrdia que no han ac- sat van quedar 35 famílies sense d’una bona qualitat del servei, grà- de proposta de programa que es va nar en la preinscripció del curs cedit a l’escola sel·leccionada en accedir a la primera opció escolar. cies a la supervisió del consistori presentar ahir a la reunió que es va passat. La diferència és que primer lloc. Aquest any, n’hi ha 47 de famílies a través de les bases de relació fer al Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca. enguany les famílies que es tro- en la mateixa situació, de les quals amb les entitats per organitzar els En els pròxims dies es presentarà ben en aquesta situació tenen la En aquest sentit, i tenint en comp- 27 no són de la zona, per tant no- casals d’estiu i els seus tècnics. la proposta d’activitats que es faran possibilitat d’optar en segona, te les dades de la preinscripció de més hi ha 20 famílies en aquesta entre els mesos de juny de 2012 i tercera o altres opcions a més l’any passat, el nombre de famíli- zona de Reus que no hagin pogut El preu per nen i dia s’actualitza, juny de 2013 per commemorar els escoles i més properes que es en aquesta mateixa àrea de la accedir a la seva primera opció. després de 4 anys sense fer-ho, i 175 anys del naixement del pintor. l’any passat. ciutat que no van poder accedir La regidora de l’àrea d’Ensenya- serà de 42 euros per nen i setmana. Benvolguda Regidora Àngels Tello, Des de l’Associació de Veïns Amics del Passeig Misericòrdia us volem agrair que, en primer lloc, ens hagueu convidat a la reunió convocada per exposar els criteris i les quantitats econòmiques que abonareu a les dife- rents Associacions de Veïns de Reus. Som conscients que, degut a la crisis i a la situació econòmica de l’erari municipal, l’Ajuntament ha hagut de fer grans esforços per retallar i poder mantenir algunes de les partides de subvencions que es donaven a les diferents Associacions. És per aquest motiu que la nostra junta ha decidit que per aquest exercici 2012 la nostra entitat no rebi cap quantia econòmica ni subvenció per part de l’Ajuntament i que tots els actes que celebrem es puguin autofi- nançar amb les aportacions dels veïns i comerciants del Barri. Creiem que aquest acte és un acte de respon- sabilitat moral amb la nostra ciutat i que per tant deixem al seu criteri que la partida econòmica destinada a la nostra Associació es pugui destinar en algun programa d’ajut social. Per a qualsevol dubte o aclariment resto a la seva sencera disposició. Rebi una cordial salutació, Jordi Pouget i Huguet President de l’Associació de Veïns Amics del Passeig MisericòrdiaDOreus 3.indd 4 03/05/12 20:12
 5. 5. DO 1a quinzena - Maig 2012 5 L’expedient fixa un pressupost consolidat de 320.119.274,49 euros, fortament condicionat per una càrrega financera de 39,5 milions d’euros DOACTUALITAT Pressupostos condicionats breus per la càrrega financera Reus Transport amplia la línia de l’Aeroport Reus Transport ha ampliat el servei que uneix el centre de la ciutat amb l’Aeroport de Reus i adapta així l’ho- rari de la L50 als vols regulars de la temporada d’estiu. Amb tres expedi- cions noves, el servei s’allarga des de primera hora del matí –comença a les 7.25 h– a la nit –acaba a les 23.35 h– tots els dies de la setmana. La L50 comença el seu recorregut a l’estació de trens, para a la pla- ça de la Llibertat i a l’avinguda de Sant Jordi, continua el recorregut per les avingudes de Marià Fortuny i President Macià, a l’estació d’auto- busos, agafa la carretera de Bellis- sens –amb parada prop de l’Hospital i el campus universitari– per anar a l’àrea del Tecnoparc. Abans d’arribar a l’Aeroport, també para al CESDA. El viatge de tornada fa el mateix re- corregut. Presentació dels Pressupostos Municipals per part de lalcalde Pellicer. CEDIDA El bitllet senzill del trajecte a l’Aero- port té un import de 2,40 euros, tot l’actual conjuntura econòmica i a la Redacció Mesures d’estalvi i austeritat i que s’hi pot accedir també amb forta càrrega financera provinent qualsevol dels abonaments de Reus E l govern de Reus ha presen- d’exercicis anteriors. Els comptes L’expedient de Pressupostos 2012 es tradueix en una rebaixa del 19,22% Transport. tat a la Comissió Informativa són, tanmateix, un exercici de pri- respecte el de 2011 (76 milions d’euros). Les mesures d’ajust han prio- de Serveis Generals i Econòmics orització, ja que blinden de l’ajust ritzat, en primer lloc, les condicionades per la forta càrrega financera; en l’expedient de Pressupostos Mu- les prioritats del govern en atenció segon lloc, per l’esforç en l’estalvi i l’eficiència dels recursos; i, finalment, nicipals de 2012 que es portarà a a les persones i en promoció de per una necessària adaptació a l’actual context econòmic: Recepció a la Jove votació del ple de l’Ajuntament. l’activitat econòmica. Així, s’incre- Cambra Internacional Mesures condicionades pels exercicis anteriors. L’expedient fixa un pressupost menta la dotació a les mesures Increment del cost del deute (interessos i amortització) en 5,7 milions El Vicepresident primer de la Dipu- consolidat de 320.119.274,49 eu- de suport a les persones que més Reducció dràstica de les inversions de 53 milions. tació de Tarragona, Albert Vallvé, ha ros –fortament condicionat per pateixen les conseqüències de la rebut a la nova junta de la Jove Cam- una càrrega financera de 39,5 mi- crisi econòmica, i es consoliden Mesures de control de la despesa bra Internacional de Reus, presidida lions d’euros–, i que es defineix les de dinamització econòmica i Estalvi en lloguers, material d’oficina i consum elèctric: 650.000 euros per Eva Garreta. Aquesta entitat ha per l’estalvi, l’austeritat, el rigor i de promoció de ciutat. Reducció dels encàrrecs a INNOVA: 440.000 euros presentat a Vallvé les noves línies es- el realisme. Revisió de contractes de gestió: 575.000 euros tratègiques que portarà a partir d’ara L’ajuntament afirma que són uns Priorització dels recursos propis i eliminació de contractes externs: la Jove Cambra de la ciutat. El Govern de Reus fixa les priori- pressupostos austers i adaptats 520.000 euros La trobada també ha servit per es- tats de l’acció de govern amb uns a l’actual conjuntura econòmica, tablir nous ponts de col·laboració i pressupostos que concentren en fruit de l’esforç en l’estalvi i l’efi- Mesures d’austeritat, d’acord al context econòmic contacte, i perquè la Junta de la Jove la promoció social i la dinamització ciència dels recursos públics, que Reducció del manteniment de l’enllumenat públic i la jardineria: Cambra informi al vicepresident pri- econòmica el 63,62% de la des- demostren el compromís del go- 383.000 euros. mer dels propers actes que té pre- Rebaixa de les aportacions a les entitats: 780.000 euros vistos de portar a terme, entre els pesa consolidada (Ajuntament, vern d’aprimar i reestructurar IN- que es troben la desena edició de la organismes autònoms i empreses NOVA. I afegeix que són fidels a Resum dels pressupostos municipals: Gimcana de Sant Pere o el Congrés municipals). les prioritats fixades en el Protocol Ajuntament: 103.965.649,90 (-7,14%) Nacional de Joves Cambres de Cata- de Govern d’impuls de l’activitat Organismes Autònoms: 6.105.185,68 (-23,68%) lunya que se celebrarà a Reus al mes Segons el consistori, els pressu- econòmica i d’atenció a les per- Empreses Municipals: 217.863.324,00 (-24,69%) d’octubre. En aquest sentit, Albert postos són un exercici de realis- sones que més pateixen les con- Pressupost consolidat: 320.119.274,49 (-19,22%) Vallvé ha oferit la col·laboració de la me, de rigor i austeritat, d’acord a seqüències de la crisi econòmica. Diputació en aquests actes.DOreus 3.indd 5 03/05/12 20:12
 6. 6. 6 1a quinzena - Maig 2012 DO amersam compta amb un flux diari de 6.000 passatgers del bus urbà, DOACTUALITAT 10.500 clients de pàrquings i zones blaves i 2.000 usuaris de l’estació d’autobusos breus Arriba la ‘Custom Day’ Del 4 al 6 de Maig, els Amics de la Moto de Reus, organitzen la 22ena trobada de motos ‘Custom Day’, dedicada a motos ‘custom’ o per- sonalitzades. La trobada, oberta a tot tipus de públic, es realitzarà a la Palma de Reus. Com a novetat, en- guany se celebrarà la ‘Primera Gim- cana Modernista’, patrocinada per Bormar Motos, on els participants circularan pels carrers de Reus, mentre es fan fotos a espais moder- nistes de la ciutat. A La Palma, tots els participants trobaran aparcament exclusiu, així com paradetes d’articles relacionats amb el món ‘custom’, a més de les tradicionals exposicions de motos Centre de Control Central del Grup AMERSAM ubicat al Mercat Central. JS personalitzades, i un servei de bar. AMERSAM premiat en Noves Tecnologies en el Transport Les motos tornen a brogir a firaReus E l sistema de gestió dels aparcaments d’AMERSAM, centralitzat a través del Centre consellera delegada d’AMERSAM i presidenta del Grup Econòmic, ha recollit el guardó en nom de l’Ajun- ons premiades enguany, destaca l’Ajuntament de Saragossa, l’EMT de Madrid, RENFE, Abertis, DGTi monitorització en temps real de tot allò que té a veure amb els ser- veis i les instal·lacions del Grup, El dies 5 i 6 de maig se celebra a fi- de Control Central ubicat a l’edi- tament de Reus. el RACC. amb un flux diari de 31.000 usu- raReus el Saló de la Moto, la fira on fici del Mercat, ha estat premiat aris dia: 6.000 passatgers del bus es pot trobar tot allò relacionat amb per l’associació ITS Espanya, el n El Centre de Control Central permet la monitorit- urbà, 10.500 clients de pàrquings el sector de la motocicleta: concessi- Fòrum de Noves Tecnologies en i zones blaves, 2.000 usuaris de onaris oficials, complements, motos el Transport. El guardó reconeix zació en temps real de tot allò que té a veure amb els l’estació d’autobusos i al voltant elèctriques, roba, cascs, circuits... A més d’activitats relacionades amb el el sistema que permet el control serveis i les instal·lacions dAMERSAM. de 13.000 clients dels Mercats. A món del motociclisme, que comple- de diversos pàrquings des d’un més de gestionar les incidències menten l’estada del visitant. únic punt i destaca a AMERSAM El Fòrum de Noves Tecnologies El Centre de Control Central a les escoles de la ciutat. El Saló de la Moto aposta enguany com a creadora d’aquest model en el Transport és una associació (CCC) és el nus del Grup Econò- per oferir activitats a tots els públics. centralitzat, que ha estat imitat sense ànim de lucre fundada el mic, el nucli per on passa tot allò El sistema està preparat per rebre Per això el visitant infantil trobarà un per altres empreses de l’estat i 2002 amb l’objectiu d’esperonar que té a veure amb les activitats més de 4.000 senyals simultànies: parc de motos i patinets de joguina, altres països. al sector públic, privat i acadèmic de empreses municipals que el des de la senyal GPS que incor- i el públic juvenil podrà gaudir d’un relacionat amb els Sistemes Intel· conformen, sobretot AMERSAM i poren els busos en servei per sa- simulador de conducció, i de video- El premi sha atorgat a Madrid, en ligents de Transport, per fer més Reus Transport. Funciona 24 ho- ber en temps real en quin punt del jocs de motos. el marc del XII Congrés Espanyol segura, sostenible i eficient la mo- res al dia, 7 dies a la setmana i mapa es troben, fins als vehicles Així mateix la Guàrdia Urbana de Reus complementarà aquesta ofer- sobre Sistemes Intel·ligents de bilitat de persones i mercaderies tots els dies de l’any. Equipat amb que entren als aparcaments o les ta d’activitats a la tarda, amb un cir- Transport organitzat per ITS Es- a través dels diferents mitjans de els darrers avenços tecnològics en incidències en qualsevol caixer de cuit d’educació viària i tallers infan- panya i la regidora Alícia Alegret, transport. Entre la resta d’instituci- matèria de comunicació, permet la zona blava. tils. Els participants en aquest circuit hauran de verificar, mitjançant uns segells de comprovació, el seu pas per una sèrie de carrers i espais, i si Presentació del POUM cometen “faltes” hauran de realitzar tallers de compensació de punts. Torna el Trapezi Trapezi-Fira del Circ de Catalunya omplirà els carrers de la ciutat de Reus entre els pròxims 17 i 20 de maig. L’aposta per la creació de nous corrents i tendències amb la convivència de llenguatges de les altres arts escèniques, i una presèn- cia important d’espectacles d’origen Acte de presentació de lavanç del POUM.Cedida català, marca la programació que ha presentat el nou director artístic El document de l’Avanç del Pla Especial del Pla, al Consell Asses- de la fira, Jordi Gaspar. d’Ordenació Urbana Municipal sor d’Urbanisme i a la Comissió Per la 16ª edició d’aquesta Fira, (POUM) es presentarà a les di- Informativa de Serveis Territorials. l’ambició artística és, una vegada ferents comissions i consells més, el punt de partida. És per això perquè realitzin les aportacions L’Avanç del POUM és un docu- que Trapezi continua apostant per que creguin convenients al do- ment genèric, que forma part de fer un espectacle inaugural de crea- cument. la redacció del POUM, que posa ció pròpia, una peça exclusiva per la de manifest les intencions i els ciutat de Reus, pensada per donar Aquest procés de reflexió, publici- eixos principals del creixement i el tret de sortida d’aquesta fira. En- guany s’ha confiat en la mítica com- tat i aportacions de l’Avanç culmi- el desenvolupament del municipi panyia de Los Galindos, per la seva narà el proper mes de juny, amb de cara al futur. Marca els criteris llarga i dilatada experiència contras- l’aprovació d’aquest documental bàsics a partir dels quals es cons- tada, tant en espectacles de creació plenari municipal. En concret, les truirà el model de ciutat desitjat, pròpia com en direccions d’altres properes setmanes es presentarà i compte també amb la redacció propostes. l’Avanç del POUM a la Comissió d’un informe ambiental preliminar.DOreus 3.indd 6 03/05/12 20:12
 7. 7. DO 1a quinzena - Maig 2012 7 DOCOMARCA CASTELLVELL DEL CAMP RIUDOMS Nova pista de pàdel Ple Ordinari a l’Ajuntament El passat dissabte 28 d’abril va en- L’Ajuntament de Castellvell del Camp, el passat 2 de maig, va celebrar trar en funcionament la segona pis- el seu Ple Ordinari en el que es va debatre, entre d’altres qüestions, ta de pàdel de les instal·lacions es- l’actualització del Pla d’Actuació Municipal respecte la prevenció portives de Riudoms. Les seves ta- d’incendis al terme municipal en el marc del Pla Nacional Català InfoCat; rifes són: pista de pàdel,10 €/hora, l’actualització del padró municipal i l’aprovació d’un conveni amb el pista de tennis, 5 €/hora, i el lloguer Consell Comarcal per a la implantació de l’administració electrònica de raquetes,1 €/raqueta. Es pot fer e-Baix Camp a Castellvell del Camp. reserva on-line a http://riudoms.re- servarpista.com/ (1 €/reserva) o per telèfon a 977 76 84 34. L’ús de les Castellvell i la seva església pistes en horari nocturn suposa un increment de 2 €. El passat dia 19 dabril es va celebrar a lEsglésia de Sant Vicenç de Castellvell la presentació del llibre Castellvell i la seva església, dels autors Esteve Sugranyes i Jaume Casas. Lacte va ser presentat pel Mn. Concurs de Cartells Manuel M. Fuentes, director de larxiu arxidiocesà de Tarragona. de la Fira de Riudoms Lesglésia estava plena de persones interessades en descobrir tota la història i documents, acompanyats de fotografies, moltes extretes de llocs inversemblants i inèdites. Per donar més rellevància al llibre, tots els assistents que ho van voler van poder adquirir un llibre signat pels autors. PRADES Els cartells hauran de ser a les Ofi- cines de l’Ajuntament de Riudoms, LA SELVA DEL CAMP abans de les 14 h del dia 31 de maig de 2012, c/ Major, 52, 43330, dirigits al Patronat de la Fira de Concurs logotip ràdio La Selva l’Avellana. La dotació econòmica total del Concurs de Cartells de la Pot prendre part al concurs qualsevol persona. En el cas de menors Fira de l’Avellana és de 800 €. d’edat s’ha d’incloure l’autorització dels pares/tutors legals dins el sobre. Fins el dia 21 de maig es poden presentar les propostes a la Biblioteca de la Selva. Una vegada finalitzat el termini i no passant més de 5 dies ‘Llibres, cafè i avellanes’ es farà públic el veredicte del concurs. La tercera tertúlia girarà al voltant Cedida El jurat estarà format per diverses persones relacionades amb la comu- del llibre ‘Homes de pluja’ de la Èxit de participació de ‘Veu, Viu i Sent nicació i el món audiovisual. El veredicte es farà públic a la pàgina web periodista Maruja Torres, el dime- les Corals de Catalunya’ www.laselvadelcamp.cat i es comunicarà a tots els participants. El jurat cres, 23 de maig, a les 8 del ves- es reserva el dret a declarar el premi desert. Cada proposta s’haurà de pre. Les inscripcions es poden re- L’església de Santa Maria de Prades ha acollit el concert Veu, presentar en paper o en un suport digital (desat en un CD o llapis de alitzar al taulell d’informació i prés- Viu i Sent les Corals de Catalunya. La productora cultural Pro- memòria). Cada proposta es presentarà en dos sobres tancats. tec de la Biblioteca Antoni Gaudí. moDirec ha organitzat aquest esdeveniment coral amb el De- partament de Cultura de la Generalitat. L’acte ha estat un èxit de participació de cantaires i de públic. El concert s’ha enregis- trat en directe en DVD i CD de manera que en els propers me- sos, un cop el producte sigui editat, el món coral podrà disposar d’un material que deixa constància de la tasca que està fent el món de la música i de la cultura de les nostres terres. Les Corals participants en l’esdeveniment són: Prades Cor, sota la direcció de Joan Ferré, l’Orfeó Balaguerí de Balaguer, amb la direcció d’Enriqueta Tena, l’Orfeó Atlàntida de Barce- lona, dirigida per Milen P.Panayótov i l’Orfeó Reusenc, amb Albert Galcerà al capdavant. Gràcies al seu esforç ha estat possible un concert de setze peces, entre les quals hi ha hagut sardanes i cançons catalanes tradicionals, contemporànies i modernes. El colofó final ha estat la interpretació conjunta per part dels 150 cantaires de totes les corals participants d’un dels himnes catalans més emblemàtics, el Cant de la Senyera. PromoDirec té la intenció que aquest certamen tingui caràcter anual i que es celebri en diferents punts de la geografia cata- lana. Prades ha estat el primer escenari escollit, gràcies, entre altres, a l’excel·lent sonoritat de la seva església. La periodista Candela Figueras ha estat l’encarregada de pre- sentar el concert, amb el qual s’ha retut homenatge al compo- sitor Mateu Fletxa, fill de Prades.DOreus 3.indd 7 03/05/12 20:12
 8. 8. 8 1a quinzena - Maig 2012 DO DONUTRICIÓ CTNS, serveis científics i tecnològics Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries en alimentació saludable i funcional Avui en dia, tenim un ampli ventall d’aliments a la nostra disposició. La majoria som conscients de que ens aportarà un aliment fresc però quan es tracta d’aliments elaborats no estem tant segurs. Això comporta dificultats afegides quan ens trobem amb davant d’una al·lèrgia o intolerància alimentària. Molts de nosaltres confonem freqüentment les intoleràncies als aliments amb les al·lèrgies alimentaries: L’al·lèrgia alimentària es dóna essencialment quan el sistema immunològic no funciona bé i percep un determinat aliment o component del mateix com un element nociu per al cos. Aquest, per protegir-se, desencadena els diferents símptomes de l’al·lèrgia com congestió nasal, inflamació, erupcions, diarrea, etc., i el més greu el xoc anafilàctic. Els al·lèrgens alimentosos El CTNS ofereix a les empreses Les línies de treball del CTNS inclo- Publireportatge més comuns són la llet, el blat, els ous, les llegums, els agroalimentàries serveis cientí- uen l’assistència tècnica, el desen- crustacis i mol·luscs, el peix, les fruites, els fruits secs, i també E l CTNS va ser creat el 2008 com una fundació impul- sada per ACC1Ó, la Universitat fics i tecnològics en tot el ventall d’aspectes que tenen relació amb el consum d’aliments i la salut, volupament de projectes d’R+D+I i serveis tecnològics per a les empre- ses del sector agroalimentari. Inclo- certs additius alimentaris com alguns colorants. La intolerància alimentària es dóna quan el cos no pot digerir Rovira i Virigli i el Parc Tecno- molt especialment en el camp uen els aspectes de seguretat ali- correctament un aliment o un dels seus components. Les més lògic del Camp, en el context de dels aliments funcionals, produc- mentària d’acord amb la normativa comunes són la intolerància al gluten o malaltia celíaca i la l’Anella de l’Agroindústria de tes que, més enllà de nodrir, ac- vigent i la comprovació de l’eficàcia intolerància a la lactosa (el sucre de la llet). En molts casos, Catalunya, per donar cobertura tuen millorant o prevenint factors dels ingredients funcionals des de presenten uns símptomes similars a una al·lèrgia alimentària. a l’R+D+I catalana en nutrició i de risc de patologies i, per tant, la seva extracció fins als estudis Però les persones que pateixen una intolerància poden salut. condicionen l’estat de salut. d’intervenció amb humans. consumir petites quantitats de l’aliment, o del component alimentós, sense que es provoquin els símptomes. EL CTNS, 4 ANYS DESPRÉS Actualment, en ambdós casos, no existeix cap tractament i la primera i principal mesura terapèutica és evitar l’aliment Sempre és necessari retre comptes dels projectes col·lectius que utilitzen, ni que sigui parcialment, recursos pú- blics. Han passat quatre anys des de la creació del CTNS, segurament un bon moment per fer-ho públicament. responsable, el que conté el/els al·lergen/s, al qual som Des de Tecnoparc varem dissenyar el CTNS com a pal de paller científic i tecnològic dun projecte emblemàtic al·lèrgics o intolerants. Però a vegades, no resulta tan senzill ja per a Reus i el seu entorn. Amb la complicitat i la implicació de la URV i ACC1Ó, sota la marca TECNIO, i amb la que no sempre es possible identificar l’aliment responsable i en participació de 14 empreses en el seu Patronat, shan donat passes progressives que han permès arribar a avui poques ocasions l’al·lèrgia es troba a múltiples aliments. amb un Centre Tecnològic plenament operatiu, que ha treballat al costat de més 60 empreses de tota España, amb un pressupost anual proper al milió deuros i que ben aviat abans de lestiu disposarà dunes magnifiques Un bon assessorament dietètic, personalitzat i adequat a les instal·lacions al campus de Bellisens. necessitats de cada subjecte és bàsic en tots els casos, però Un Centre Tecnològic és una infraestructura que actua dintermediari entre el món del coneixement (Universitats, encara més quan la patologia està estretament relacionada Centres i grups de recerca, Hospitals Universitaris) i les empreses per facilitar lR+D empresarial i, especialment, amb la dieta i l’alimentació. la innovació productiva. Nosaltres ho fem en el món de la interacció de la nutrició amb la salut, alineats amb lespecialització de la universitat de referència, la URV, i centrats en els aliments funcionals i nutracèutics, pro- Montse Rabassa Dietista-Nutricionista I+D ductes dorigen natural que poden ser utilitzats per millorar el benestar i prevenir factors de risc de desenvolupar malalties cròniques, contribuint a les polítiques de salut pública, que afegeixen valor a les empreses alimentàries i són sovint motor dinnovació. Un exemple: sabem que al pinyol del raïm hi unes molècules que, ingerides en dosis raonables, disminueixen els alts nivells de triglicèrids que es produeixen després duna dieta rica en greixos; un nivell dalt de triglicèrids és Protecció contra intrusió factor de risc significatiu en la patologia cardiovascular i cal evitar-lo. La URV ha patentat la utilització daquestes molècules, i des del CTNS busquem empreses interessades en produir un aliment o un nutracèutic que utilit- Perimetrals zi aquestes molècules per a disminuir els triglicèrids postprandials; a lhora de fabricar el producte alimentari, Controls d’accessos lempresa necessitarà comprovar lefectivitat real del seu producte; el CTNS, en col·laboració amb els hospitals associats, principalment lHospital de Sant Joan, li fa un projecte per demostrar-ho científicament. Sistemes antifurt Per poder afegir valor a la intermediació coneixement-innovació, cal estar preparat en tots els aspectes tècnics, econòmics i legals i, especialment, estar molt al dia en ciència. Per això, al CTNS hi treballen un grup dinves- Detecció i extinció d’incendis tigadors competents que han aconseguit projectes competitius finançats per la Unió Europea i lEstat que els Venda i manteniments d’extintors permeten estar actualitzats i en contacte amb els millors grups europeus que treballen en nutrició i salut. El suport a lR+D+I empresarial i la investigació bàsica aplicable són els principals àmbits dactuació del CTNS. Connexió a central receptora d’alarmes Però també tenim una funció molt important en la dinamització del sector i del territori, catalitzant polítiques de clúster i en la internacionalització de lR+D empresarial, activitats que fem impulsant lAssociació Empresarial CCTV, videovigilància Innovadora en Nutrició i Salut (AINS), el clúster de nutrició i salut dàmbit estatal amb seu a Reus, i el Grup Caixes fortes ConnectEU Agroalimentari, que fomenta la participació de les empreses catalanes en projectes de recerca i innovació internacionals. Armers homologats Ara per ara, el CTNS és un projecte dèxit. Abans i tot de disposar dunes instal·lacions adequades, hem acon- seguit assolir els estàndards que la Generalitat exigeix als Centres de la nostra tipologia. Ens financem, com Plans de seguretat i protecció marquen els cànons europeus, en una tercera part amb contractes directes amb empreses, una altra amb pro- Vigilants de seguretat jectes de recerca competitius i una darrera amb ajuts, també competitius, de la Generalitat. El darrer any, tot i la crisi, hem duplicat la contractació de serveis per part dempreses innovadores catalanes i espanyoles. Les Acudes i custòdia de claus perspectives de futur, tot i aquesta crisi econòmica que ens afecta a tots directament i els efectes indirectes de les dificultats que afronta tot el sistema català de recerca i innovació, són força optimistes. Vigilants d’explosius Tots els que estem vinculats al CTNS estem satisfets dhaver aconseguit ser una realitat plenament operativa i Auxiliars de serveis, controladors sostenible en clau de futur, agraïts a totes les persones, institucions i empreses que ho han fet possible i orgu- llosos dhaver pogut crear un motor econòmic en temps de crisi, que estem convençuts que contribuirà durant molts més anys a la competitivitat de la indústria agroalimentària catalana a través dexcel·lents projectes de recerca i innovació. Dinamarca,parcel.la 3-4, Nau 7 Polígon Industrial Constantí Dr. Lluís Arola 4 3 1 2 0 C O N S T A N T Í Telèfon 902 666 900 • Fax 977 326 079 Director Centre Tecnològic de Nutrició i Salut www.segurincat.com - E-mail: info@segurincat.com D.G.S.C 08/2003 RECI 43/23328DOreus 3.indd 8 03/05/12 20:12

×