Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
mahdollisuudet
oppimisen edistämisessä
Kirsi Viitanen
2015
C H A T
• Chat on tässä ja nyt (=reaaliaikaista)
keskustelua intensiivisesti kirjoittamalla.
• Chat-työkalu tukee graafisi...
Sanasto
• Sanaston voi tehdä joko kurssi opettaja ja/tai oppijat
voivat osallistua sen tekemiseen
• Se on yksi parhaista m...
Sanasto
• Sanaston asiat voi järjestellä omiin
kategorioihin
• Osallistujat voivat kommentoida
asioita/kohteita/sanoja.
• ...
Sanasto
• Vinkit ja vihjeet hakemisto
• Kielisanasto, mukana käännös ja
audiotiedosto ääntämisen harjoittelua
varten
• Hak...
Keskustelualue
• Asynkroninen työkalu: voit lukea ja
kirjoittaa silloin kuin on aikaa  voi
käyttää harkintaa ja kirjoitta...
Keskustelualueen käyttö
• Vertaisarviointi: Oppimistehtävä laitetaan keskustelufoorumille ja muut antavat siitä
palautetta...
Tentti• Tenttityökalua voi käyttää hajautetun harjoittelun (distributed
learning) toteuttamiseen.
• Opettaja voi järjestää...
Moodlen tenttikysymykset
22.11.15 10
Tentti
• Monivalintakysymyksessä voi olla useampia oikeita vaihtoehtoja. Tällöin
vastaus voi olla myös osittain oikein.
• ...
OU-blog
• Blogit soveltuvat hyvin opetuskäytön välineiksi, ja
niiden käytöllä voidaan vastata varsin monenlaisiin
oppimist...
W i k i
• Wikiä käytetään yleensä yhteisen tehtävän tekemiseen
• Aiheiden tulee olla laajahkoja, jolloin niihin löytyy hel...
R S S -syötteet
• RSS (Really Simple Syndication) on
virallisen määritelmän mukaan XML-
kieleen perustuva sisältöprotokoll...
Moodlen aktiviteetit ja aineistot
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Moodlen aktiviteetit ja aineistot

535 views

Published on

Moodlen aktiviteetit ja aineistot

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Moodlen aktiviteetit ja aineistot

 1. 1. mahdollisuudet oppimisen edistämisessä Kirsi Viitanen 2015
 2. 2. C H A T • Chat on tässä ja nyt (=reaaliaikaista) keskustelua intensiivisesti kirjoittamalla. • Chat-työkalu tukee graafisia hymiöitä, ääntä, kuvia ja upotettua HTML:ää • Chat-tuokiolla pitää olla aihe eli mieti se etukäteen, rajaa ja kirjoita ohjeet esille chattiin • Chatillä voidaan järjestää mm. väittelyjä, roolikeskusteluja ja erilaisia ohjaus- keskusteluja ja pohdintatehtäviä esim. pelisäännöistä • Ota huomioon Chat-etiketti
 3. 3. Sanasto • Sanaston voi tehdä joko kurssi opettaja ja/tai oppijat voivat osallistua sen tekemiseen • Se on yksi parhaista moduuleista, jolla Moodle parantaa oppimista verrattuna pelkkään luokka- opetukseen.  Kun oppijat osallistuvat sanaston tekemiseen, he antavat ajatuksensa asiasta muiden käyttöön ja muut voivat antaa huomiota ja jopa kehittää ajatusta eteenpäin. • Sanastoa voi myös kerryttää kurssilta toiselle.
 4. 4. Sanasto • Sanaston asiat voi järjestellä omiin kategorioihin • Osallistujat voivat kommentoida asioita/kohteita/sanoja. • Asiat voidaan arvioida eri asteikoilla, jos niin halutaan • Sanasto voidaan siirtää (viedä/tuoda) XML-tiedostoa käyttäen. • Oppijan tekemä asia voidaan hyväksyttää kouluttajalla ennen kuin se julkaistaan. • Sanastosta voidaan hakea tehokkaasti. • Sanaston näkymää voidaan muuttaa ja näyttää vaikkapa kuka kohdan on tehnyt. • Sanastosta voi satunnaisesti poimia kohteen pääsivulle • Henkilöitä, joista kirjoitetaan kuvaus (biography) • Kirja-arviointeja tai kirjareferaatti, (oppijan + kirjan nimi) -> kouluttaja arvioi referaatin • Ohjeita jonkun asian tekemiseen • Erilaisia kokoelmia • Resurssihakemisto = ihmiset, laitteet, tilat, välineet ... • Kurssimuistiinpanot sanastoon -> automaattilinkitys yhdistelee sanoja muistiinpanoista muihin kurssiaineistoihin • Artikkelihakemisto • Suosituimmat www-sivut • Usein kysytyt kysymykset + vastaukset • Esittele itsesi -hakemisto osallistujille
 5. 5. Sanasto • Vinkit ja vihjeet hakemisto • Kielisanasto, mukana käännös ja audiotiedosto ääntämisen harjoittelua varten • Hakemistona oppijoiden miniprojekteille • Ideointivälineenä, kaikki ideat/aiheet nopeasti sanastoon, jossa niitä voi jälkeenpäin katsoa • Oppijoiden tekemät kysymykset: oppijat tekevät kysymyksiä, mutta kouluttajan on hyväksyttävä ne ennen kuin muut näkevät ne --> kouluttaja ei julkaise kysymyksiä sanastossa vaan käyttääkin ne tenttityökalussa! • Lausahdus hakemistona, kuka sanoi "Carpe Diem!" • Viikon oppija: joka viikko näytetään oppijan kuva ilman nimeä. Satunnainen sana sanastosta -lohko näyttää joka viikko vuorollaan jokaisen oppijan kuvan kurssinpääsivulla. • Samoin jokaisena päivänä voi näyttää aina uuden vinkin tai vihjeen • Kielen sanasto kuvina tai kuvien kanssa muistamista helpottamaan
 6. 6. Keskustelualue • Asynkroninen työkalu: voit lukea ja kirjoittaa silloin kuin on aikaa  voi käyttää harkintaa ja kirjoittaa rauhassa • Alueen voi tilata, jolloin saa uudet viestit sähköpostiinsa • Keskustelualueista (jos on paljon kurssilla) voi myös etsiä asioita hakusanoilla
 7. 7. Keskustelualueen käyttö • Vertaisarviointi: Oppimistehtävä laitetaan keskustelufoorumille ja muut antavat siitä palautetta • Kysymys ja vastaus -foorumilla opettaja laatii kysymyksen tai tehtävänannon ja oppijat pohtivat sitä yhdessä ja laittavat vastauksen näkyville. • Vierailevan asiantuntijan käyttäminen kurssilla, keskustelu oppijoiden ja asiantuntijan välillä, asiantuntijan haastattelu • Väittelyareenana • Roolipelit ja tarinat; eläytyminen hahmoon ja kirjoittaminen siitä • Usein kysytyt kysymykset • Lukupiiri eli esim. 3 - 5 oppijan ryhmä, kaikki lukevat kirjan ja kirjan luettuaan kukin tekee kysymyksen ja ryhmä vastaa siihen, vasta sitten pääsevät jatkamaan kurssilla (kurssin alkukartoitus/alkutentti) • Esittelyfoorumi, jossa jokainen voi esitellä itsensä ja tavoitteensa kurssille • Parasta tällä kurssilla -foorumi, kouluttaja kerää parhaimpia viestejä ko. foorumille, oppijat saavat kiitosta ja kehuja • Oppijat tekevät ryhmissä (erilliset ryhmät, eivät näe toistensa työtä) vastauskehittelyä ryhmätyöfoorumilla. Vastausajan umpeuduttua suljetaan ryhmätyöalueet, arvioidaan lopputuotos ja siirretään kultakin ryhmätyöalueelta lopputuotos julkiselle foorumille.  kaikki näkevät toistensa tuotokset arviointeineen ja voivat kommentoida.
 8. 8. Tentti• Tenttityökalua voi käyttää hajautetun harjoittelun (distributed learning) toteuttamiseen. • Opettaja voi järjestää opintojakson kuluessa useita testejä, joilla oppija voi/täytyy testata omaa osaamistaan. • On tärkeää osoittaa oppijalle hänen oma osaamis- tasonsa ja saada hänet tietoiseksi omista kyvyistään. Näin oppija ymmärtää oikeasti missä mennään ja miten paljon hänen tulisi oman oppimisensa eteen vielä tehdä. • Itsearviointi • Oppijat voivat saada palautetta kahdella tapaa: oman osaamisensa mukaan ja yleistä palautetta, mikä on kaikille sama. Lisäksi – jokaiselle vastausvaihtoehdolle voidaan kirjoittaa palaute, – palaute mille tahansa oikealle vastaukselle, – palaute mille tahansa osittain oikealle vastaukselle tai – palaute mille tahansa väärälle vastaukselle.
 9. 9. Moodlen tenttikysymykset 22.11.15 10
 10. 10. Tentti • Monivalintakysymyksessä voi olla useampia oikeita vaihtoehtoja. Tällöin vastaus voi olla myös osittain oikein. • Vastausvaihtoehdoille voi määritellä myös negatiivisia pisteitä (=vähentävät kokonaispisteitä) • käytä palautetta niin, että oppija oppii niistä eli ratkaisu tai vinkkejä ratkaisuun. • Aikarajoitettuja tenttejä voi käyttää esim. alku- tai lopputestaukseen • Tentit voi myös määritellä niin, että oppija voi jatkaa sitä myöhemmin ja aikaisemmat vastaukset pysyvät tallessa. 1. Kysymysten laatiminen ja kysymyspankin rakentaminen 2. Tentin asetukset 3. Tentin rakentaminen 4. Tentin tulos
 11. 11. OU-blog • Blogit soveltuvat hyvin opetuskäytön välineiksi, ja niiden käytöllä voidaan vastata varsin monenlaisiin oppimistavoitteisiin. • Niiden kautta on mahdollista jakaa tietoa, kokemuksia ja materiaalia, toisaalta ne myös mahdollistavat keskustelun ja ajatusten vaihdon ja toimivat siten erinomaisina välineinä opitun syventämisessä. • Blogit myös auttavat kehittämään ajattelua, koska ne vaativat perusteltujen mielipiteiden ja näkemysten esittämistä.22.11.15 12
 12. 12. W i k i • Wikiä käytetään yleensä yhteisen tehtävän tekemiseen • Aiheiden tulee olla laajahkoja, jolloin niihin löytyy helposti erilaisia näkökulmia ja aihepiirejä. Tällöin on helpompaa aloittaa kirjoittaminen! • Voit luoda yhden laajahko teeman, jota kaikki työstävät tai jakaa sen pienempiin alateemoihin, joita työstetään pienryhmissä – jokaisen kirjoittajan/muokkaajan ajatukset nivotaan samaan kokonaisuuteen, jolloin oppijan tietämys ja ymmärrys asiaan paranee olennaisesti • Wikiin voi luoda aloitussivun tai -sivuja • Tarkista wikin kieliasetukset • Yksittäisen oppijan omaa wikiä voidaan käyttää esim. muistiinpanojen tekoon ja prosessikirjoittamiseen. • Opettaja voi laittaa luennon otsikot valmiiksi wikiin (aloitussivu) ja oppija kirjoittaa muistiinpanoja otsikoiden alle. (= ohjattu muistiinpanojen teko) • Erilaiset ilmoittautumiset (taulukko) esim. ryhmiin, teemoihin tai työpaikkoihin
 13. 13. R S S -syötteet • RSS (Really Simple Syndication) on virallisen määritelmän mukaan XML- kieleen perustuva sisältöprotokolla. • Yksinkertaisemmin selitettynä RSS-syöte on yleensä verkkopalvelun tarjoama tiedosto, joka sisältää säännöllisesti päivittyvää sisältöä. • RSS-syöte voi sisältää esim. uusimmat uutiset tai artikkelit tai muita opintojakson kannalta merkittäviä lähteitä. • RSS-syötteen ideana on, että verkkopalvelun käyttäjän ei tarvitse vierailla palvelussa itse nähdäkseen, onko sinne tullut uutta sisältöä. • RSS-lukija käy tarkistamassa säännöllisin väliajoin RSS- syötteestä, onko sinne ilmestynyt uutta sisältöä. • Jos uutta sisältöä on julkaistu, ohjelma ilmoittaa siitä käyttäjälle samaan tyyliin kuin hän saisi sähköpostia. • RSS-syöte sisältää ainakin uutisen otsikon ja URL- osoitteen.

×