Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kanta-asiakassuhteen muodot

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Kanta-asiakassuhteen muodot

  1. 1. Kanta-asiakassuhteen muodot
  2. 2. Alennusperusteinen kanta-asiakkuus <ul><li>Asiakas saa lisäarvoa hinnan alennuksella. </li></ul><ul><li>+ Alennusperusteiset ohjelmat ovat teknisesti helppoja toteuttaa </li></ul><ul><li>Kilpailijoiden on helppo kopioida ja siten lyhyt kilpailuedun pysyvyys. </li></ul><ul><li>Esimerkki: alennusperusteisesta kanta-asiakasmarkkinoinnista ovat bonusten tai pisteiden keruuohjelmat </li></ul>
  3. 3. Suhdetoimintaperusteinen kanta-asiakkuus <ul><li>pyrkii antamaan asiakkaalle lisäarvoa osoittamalla hänelle arvostusta ja huomiota. </li></ul><ul><li>+ tarkoituksena on luoda luottamusta yritykseen ja antaa enemmän syvyyttä asiakassuhteeseen. </li></ul><ul><li>vaatii hyviä pohjatietoja asiakkaista ja heidän mieltymyksistään sekä jatkuvaa suunnittelua ja ideointia </li></ul><ul><li>Esimerkki: tervehdyskirjeitä, lahjoja, merkkipäivien muistamista ja harrastuksiin liittyviä asiakastilaisuuksia </li></ul>
  4. 4. Palvelujärjestelmäperusteinen kanta-asiakkuus <ul><li>lisäarvoa luodaan helpottamalla asiakkaan yhteydenpitoa yrityksen kanssa </li></ul><ul><li>+ Tavalliset asiakkaat eivät saa osakseen vastaavaa kohtelua. </li></ul><ul><li>Palveluperusteisen järjestelmän toteuttaminen vaatii yritykseltä vahvaa panostusta palvelutapojen suunnitteluun ja toteutukseen, mutta samalla järjestely sitouttaa asiakasta kaikkein tehokkaimmin yrityksen asiakkaiksi </li></ul><ul><li>Esimerkki: asiakkaalle henkilökohtainen yhteyshenkilön nimeäminen </li></ul>

×