Примери и добра практика при доставка на енергоефективни продукти и услуги

Performance contracting | Energy efficiency investments | Business development at Alliance for Energy Efficiency
Oct. 28, 2017
Примери и добра практика при доставка на енергоефективни продукти и услуги
Примери и добра практика при доставка на енергоефективни продукти и услуги
Примери и добра практика при доставка на енергоефективни продукти и услуги
Примери и добра практика при доставка на енергоефективни продукти и услуги
Примери и добра практика при доставка на енергоефективни продукти и услуги
Примери и добра практика при доставка на енергоефективни продукти и услуги
Примери и добра практика при доставка на енергоефективни продукти и услуги
Примери и добра практика при доставка на енергоефективни продукти и услуги
Примери и добра практика при доставка на енергоефективни продукти и услуги
Примери и добра практика при доставка на енергоефективни продукти и услуги
Примери и добра практика при доставка на енергоефективни продукти и услуги
Примери и добра практика при доставка на енергоефективни продукти и услуги
Примери и добра практика при доставка на енергоефективни продукти и услуги
1 of 13

More Related Content

Similar to Примери и добра практика при доставка на енергоефективни продукти и услуги

Offer Carbon Footprint 2010tOffer Carbon Footprint 2010t
Offer Carbon Footprint 2010tguest1fabb79
Здравко Генчев ЕнЕфект, Център за Енергийна ЕфективностЗдравко Генчев ЕнЕфект, Център за Енергийна Ефективност
Здравко Генчев ЕнЕфект, Център за Енергийна ЕфективностNational Trust EcoFund
Регламентът за екомаркировкаРегламентът за екомаркировка
Регламентът за екомаркировкаTIME Foundation
ДЕКЛАРАЦИЯДЕКЛАРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯKiril Raytchev
Системи за управление на енергиятаСистеми за управление на енергията
Системи за управление на енергиятаSvilena Grazhdanska
Бизнес форум за Енергийна Ефективност в МолдоваБизнес форум за Енергийна Ефективност в Молдова
Бизнес форум за Енергийна Ефективност в Молдоваabozhkovbalkanikaenergy

Similar to Примери и добра практика при доставка на енергоефективни продукти и услуги(19)

More from Kiril Raytchev

(ПРОЕКТ) ЕЕ Програми с ЕСКО в ЦИЕ.pdf(ПРОЕКТ) ЕЕ Програми с ЕСКО в ЦИЕ.pdf
(ПРОЕКТ) ЕЕ Програми с ЕСКО в ЦИЕ.pdfKiril Raytchev
EPC CoC 10th NewsletterEPC CoC 10th Newsletter
EPC CoC 10th NewsletterKiril Raytchev
Global ESCO Network Newsletter - Issue # 1 - Efficiency Valuation Organizatio...Global ESCO Network Newsletter - Issue # 1 - Efficiency Valuation Organizatio...
Global ESCO Network Newsletter - Issue # 1 - Efficiency Valuation Organizatio...Kiril Raytchev
BeSMART Roundtable Gabrovo 26-09-2022BeSMART Roundtable Gabrovo 26-09-2022
BeSMART Roundtable Gabrovo 26-09-2022Kiril Raytchev
Besmart roundtable agenda - bgBesmart roundtable agenda - bg
Besmart roundtable agenda - bgKiril Raytchev
Списък на доставчиците на енергийно-ефективни услуги, подписали КодексаСписък на доставчиците на енергийно-ефективни услуги, подписали Кодекса
Списък на доставчиците на енергийно-ефективни услуги, подписали КодексаKiril Raytchev

More from Kiril Raytchev(20)

Примери и добра практика при доставка на енергоефективни продукти и услуги

Editor's Notes

 1. Слайд – 1: Встъпление 1) Добър ден и от мен! Благодаря за поканата да участвам в 12-та международна ФМ конференция! 2) Казвам се Кирил Райчев и съм Председател на Алианс за Енергийна Ефективност. Към днешна дата обединяваме 16 компании, опериращи както на българския, така и на международния пазар. Официалното публично представяне на Алианса го направихме през месец февруари тази година и оттогава броят на членовете ни се удвои. 3) Целта ми през следващите няколко минути е да споделя нашия натрупан до момента опит, както и визията ни за посоката, в която искаме да развиваме бизнес в областта на енергийната ефективност. 4) По наше мнение портфолиото от енергоефективни продукти и услуги, налични в Алианса, би представлявало едно естествено надграждане към бизнеса на компании във ФМ сектора. Със същата сила може да се твърди и за надграждане в обратната посока – за ФМ портфолио към сектор енергийна ефективност.
 2. Слайд - 2: Визия 1) Интересите и компетенциите ни са основно насочени към съществуващия сграден фонд, в експлоатация от поне 10-15 години. Този пазар представлява достатъчно голям сегмент и предоставя възможности за правене на бизнес – през последните години все по активно в направление енергийна ефективност. Тук е налице една възможност за естествено продължение и допълване с ФМ портфолио от услуги, защото сградите са неефективно управлявани, необслужвани, което води до понижен комфорт за обитателите, понижена производителност, високи разходи за ремонти, загуба на стойност за собственика. 2) Някои от членовете ни имат опит в интеграция на ЕЕ и ФМ в този пазарен сегмент. За момента примерите са единични и успешни. Практиката показва, че е необходим процес на адаптация/downsizing на ФМ стойностното предложение => “low-cost FM”. Като резултат има възможност за навлизане на ФМ компании на нетрадиционни за тях пазари (срв. с традиционни - клас А бизнес сгради, Malls и други подобни). Ползите са органичен растеж и диверсификация върху голям брой малки клиенти. 3) По отношение на енергийната ефективност в ретро сградния фонд, към днешна дата, говорим предимно за статични енергоспестяващи мерки – подмяна на дограма, полагане на изолация, ретрофит на осветление, смяна на горивна база, както и за централно ниво на автоматизация в повечето случаи. 4) Това, към което се стремим и върху което развиваме нашия бизнес модел, е да интегрираме енергийната ефективност с осигуряване на необходимото финансиране за клиента, доставка на енергия, експлоатация и поддръжка, поемане на гаранция, че предвидените икономии от експлоатационни разходи и потребление на енергия ще се постигат през годините, чрез което ще се изплаща първоначално направената инвестиция, вторична търговия с икономии на енергия чрез бели сертификати 5) Някои от членовете ни експериментираме и с т. нар. поведенчески енергоспестяващи мерки. Тяхната реализация минава през осигуряване на интерактивност между физическата среда (зони в сградите) и нейните обитатели и ползватели.
 3. Слайд – 3: Компетенции 1) Съвременните решения в областта на енергийната ефективност изискват широк кръг от експертизи, каквито сме се опитали да съберем в Алианса за енергийна ефективности и продължаваме да търсим/приобщаваме. 2) Влизането в дългогодишно взаимоотношение с клиент, за период от 7-10 години, изисква предварителен и вариативен технико-икономически анализ; оценка на риска (финансов, технически); комплексен договор с дългогодишни ангажименти от двете страни; качествен подбор на системни интегратори и технологични партньори, за които е приоритет дългогодишното и устойчиво партньорство с клиента.
 4. Слайд – 4: Пазар 1) От една страна на пазара се реализират ЕЕ продукти и услуги на свободен/нерегулиран принцип => инвестиции срещу намаляване на разходите, респ. повишаване степента на комфорт. 2) От друга страна е в сила и нормативна рамка, която допълнително се опитва да подкрепи участниците на пазара да инвестират и реализират проекти в областта на ЕЕ. 3) Като примери в тази посока може да се дадат: -> вменяване на задължения на търговците на енергия да отчитат икономии на годишна база; -> задължения на собствениците на сгради за обществено ползване с РЗП > 250 кв. м. да имат енергийно обследване; -> предписаните в енергийните обследване енергоспестяващи мерки да се реализират в рамките на 3 години; -> задължения за ежегодно подобрение на държавния сграден фонд. 4) Все още публичния сграден фонд е неоптимизиран в енергийно и експлоатационно отношение -> 20 млн. РЗП; -> условия за постигане на мащабни ефекти: създаване на супер-ЕСКО; ПЧП модел; ретрофит + експлоатация и поддръжка на пулове от сгради
 5. Слайд – 5: Важни моменти от практиката 1) От съществена важност е изначалното правилно структуриране на дългогодишните договорни взаимоотношения с клиента. Всички основни елементи на двустранните ангажименти и отговорности, рискове, начини на отчитане на постигнатите резултати, хипотези на бонификация/санкция и други подобни трябва прозрачно да са комуникирани и разбрани. 2) Базирането на договорните отношения на съществуващата нормативна рамка – енергийно обследване, специализирана методика за оценка на енергийни спестявания, би позволило вторична търговия с икономии на енергия (бели сертификати). 3) Обикновено едно от големите предизвикателства е начинът на отчитане на гарантирания резултат – дали е постигната гарантираната икономия на енергия от страна на изпълнителя. Тук често се използва IPMVP стандарта, като трябва да се намери златното сечение между степен на сложност/цена на реализация на системата за мониторинг/степен на разбиране от страна на клиента, респ. възможност и за самоконтрол. 4) За период от ранга на 7-10 години трябва да се заложат механизми, които да отчитат промени в икономическата и ситуационна среда, както и мотивационни компоненти: -> Начин на разпределяне на постигната свръхикономия – бонификация, респ. удръжка при непостигане – санкция -> Обвързване на плащания към цената на енергията -> Обвързване на плащания към базов лихвен %, примерно по отношение на частта от инвестицията, привлечена от трета страна -> Инфлация, индекс на цената на труда по отношение на плащания, свързани с постигнати икономии от експлоатация и поддръжка 5) Специално внимание трябва да се обърне на регламентирането на собствеността на инсталациите за срока на договора, както и достъпа до тях от страна на изпълнителя. Това често е пряко свързано и пропорционално на поетата от него степен на отговорност и риск 6) Поради задължението на клиента, в случай на сключен дългогодишен договор с гарантиран резултат, да съгласува всякакви промени по сградата с изпълнителя (ЕСКО), то последното представлява отлично предпоставка за фирмата да реализира допълнителни продукти и услуги. С други думи, тя вече познава сградата по-добре и от нейния собственик и ползватели, поради което може да предлага и „изпреварващо“ постоянни подобрения и оптимизации: cross-sell/up-sell.
 6. Слайд – 6: Пример за технологичен партньор: сектор туризъм 1) Технико-икономически анализ за хотелски комплекс 2) Размер на инвестиция, срокове на откупуване, икономия на енергия 3) Ниво на проект – в процес на договаряне
 7. Слайд – 7: Пример за технологичен партньор: сектор производство 1) Технико-икономически анализ 2) Срокове на откупуване, икономия на енергия 3) Ниво на проект – изпълнен
 8. Слайд – 8: Пример за ЕСКО партньор: пул от сгради (1) 1) Средни стойности на база изпълнени 17 ЕСКО договора 2) Клиентът изплаща първоначално направената инвестиция, от страна на ЕСКО компанията, чрез икономиите на енергия 3) Разпределение/Диверсификация на риска между голям брой, малки и средни по размер, по отношение на инвестиция, ЕСКО договори 4) Ниво на проектите – изпълнени, на етап гарантиране на резултат/изплащане
 9. Слайд – 9: Пример за ЕСКО партньор: пул от сгради (2) 1) Атрактивна визия 2) Подобрени условия на труд и степен на комфорт 3) Сгради от сектор образование, здравеопазване, администрация, социални грижи
 10. Слайд – 10: Пример за ЕСКО партньор: мега сграда 1) Най-голямата сграда в България, изпълнено по ЕСКО договор 2) Преизпълнение на гарантирания резултат 3) Ниво на проект – изпълнен, на етап гарантиране на резултат/изплащане
 11. Слайд – 11: Пример за иновативен партньор 1) Ниво на проект – в процес, R&D 2) Доставка на светлина и топлина, където е необходимо, колкото е необходимо и когато е необходимо, в отделни зони на сградата. Сравнения на разходи между оборудвани/интелигентни зони и необорудвани зони 3) Предстои въвеждане на игрова интеракция с ученици посредством смарт телефони. Насочване към зони с повишен разход на енергия и предложения за предприемане на енергоспестяващи действия – затваряне на прозорец, гасене на осветление и други подобни => образователен и поведенчески ефект
 12. Слайд – 12: Пример за партньор: ЕЕ с add-on услуги 1) Ниво на проект – подписан договор, в процес на реализация 2) Изпълнение 2-в-1: LED ретрофит и Комуникативна зона 3) Възможност за автоматична интеракция с мобилни устройства на преминаващия пътникопоток 4) Информация за туристически обекти и оферти в близост до Комуникативната зона – контекста.
 13. Дискусионен панел