Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació coneixementcompartit aportada

1,718 views

Published on

Presentació sobre els beneficis del Coneixement compartits a l'empresa aPortada el 2 de novembre de 2011

Published in: Business
 • Be the first to comment

Presentació coneixementcompartit aportada

 1. 1. Àlex Hinojo | GLAM-Wiki Ambassador | aPortada | Barcelona | 2 de novembre de 2011 Coneixement Compartit #tastcom | @kippelboy | alexhinojo@gmail.com | CC-BY
 2. 2. Avui parlarem de Crowdfunding, Disponibilitat, Educació, Place branding, Posicionament estratègic, ROI, Creativitat, Competitivitat, Comunitat, Interoperabilitat, Propietat intel·lectual, Auditoria prèvia, Comunicació, Xarxes Socials, Visibilitat,Ciutadania, Sharisme, Crowdsourcing, Cocreació, Obres derivades,Open Data, Viquipèdia....
 3. 3. Viquipèdia“Our mission is to provide a free, high quality encyclopediato every single person on the planet on their own language.” @Jimmy_Wales
 4. 4. Viquipèdia English Wikipedia. August 2010 Begoon. CC-BY-SA
 5. 5. Disponibilitat “Ara tot ha de ser ràpid i breu, ha de seraccessible des de qualsevol dispositiu, ha de ser fàcil de llegir, i si pot tenir 140 caràcters molt millor.” Carlos Villanueva aportada.wordpress.com
 6. 6. Disponibilitat Kippelboy. CC-BY-SA
 7. 7. Crowdfunding “El crowdfunding permet finançar projectes de creació a través de mecenes que aporten unimport econòmic per a que es pugui desenvolupar l’obra.” Maica Sáez Ortega aportada.wordpress.com
 8. 8. CrowdfundingAltres: Kickstarter, IndieGoGo, Queremos.br o Flattr, Lánzanos, Goteo....
 9. 9. Educació “Les xarxes socials són el present. Cal quepensem en les conseqüències daquest canvi deparadigma per a adaptar la proposta educativa als nostres fills per tal que es converteixin en una oportunitat per a la persona i no en un substitut del seu “jo”.” Maica Sáez Ortega aportada.wordpress.com
 10. 10. Educació ViquipèdiaProfessor Alumne Llibres Treball Professor Avaluació et al. LlibresProfessor Alumne Wiki Professor Avaluació et al. Comunitat
 11. 11. EducacióExisteixen més de 270 versions idiomàtiques de Viquipèdia. Pot ser un instrumentintegrador a laula.
 12. 12. Place Branding “Ara ja no només es busquen turistes si no queles ciutats pugnen per aconseguir esdevenir pols de negoci, acadèmics o de macro esdeveniments” aPortada aportada.wordpress.com
 13. 13. Place Branding
 14. 14. Posicionament estratègic “La clau és construir relacions i, com enqualsevol relació, es construeixen a llarg termini” Virginia Conti aportada.wordpress.com
 15. 15. Posicionament estratègic The Childrens Museum of Indianapolis- CC-BY-SA.30
 16. 16. Posicionament estratègic The Childrens Museum of Indianapolis- CC-BY-SA.30
 17. 17. ROI“Res te més força que els altres parlin de tu.” Cristina Salvador aportada.wordpress.com
 18. 18. ROI
 19. 19. ROICompartir també vol dir filtrar
 20. 20. Creativitat“La societat pot ser més eficient i creativa si és capaç d’abandonar la reticència a compartir informació i idees.” Carlos Villanueva aportada.wordpress.com
 21. 21. Creativitat Font: http://www.useit.com/alertbox/participation_inequality.html
 22. 22. Competitivitat“És possible ser competitiu mentre es comparteix.” Isaac Mao aportada.wordpress.com
 23. 23. Competitivitat
 24. 24. Comunitat “Crear comunitat no és generar continguts iesperar que passi alguna cosa. És anar a buscar els membres, és tenir cura d’ells i és saber que poden comptar amb tu i tu amb ells.” Karma Peiró aportada.wordpress.com
 25. 25. Comunitat
 26. 26. Interoperabilitat“If your content is not interoperable, its notfindable, and if its not findable, who cares” Liam Wyatt @wittylama
 27. 27. Interoperabilitat
 28. 28. Interoperabilitat
 29. 29. Propietat intel·lectual “Cal donar valor a la cultura, amb les eines delpresent. No acceptar l’evidència no és la solució” Cristina Salvador aportada.wordpress.com
 30. 30. Propietat intel·lectual
 31. 31. Propietat intel·lectual
 32. 32. Propietat intel·lectual
 33. 33. Propietat intel·lectual
 34. 34. Auditoria prèvia “Cal analitzar quins són els canals existents, quins són els missatges que s’emeten, qui elsemet i a qui van dirigits, i a partir d’aquí treballar per millorar-los i treure’n rendiment.” Gemma Moncho aportada.wordpress.com
 35. 35. Auditoria prèviaRuins of Premonstratensian monastery church in Zsámbék, Hungary. Author:Puffancs, CC-BY-SA 2.5.
 36. 36. Comunicació“La comunicació és lart dexplicar històries.” Cristina Salvador aportada.wordpress.com
 37. 37. Comunicació “Art can be a part of your hometown spirit” Ian Padgham
 38. 38. Xarxes socials“Hi ha moltes empreses que entren a Facebook i Twitter perquè sí, perquè és moda, però sense cap plantejament estratègic. Què volen aconseguir? Posicionar-se en el seu sector?Crear comunitat? Escoltar els seus consumidors? Aproximar-se a la gent? Vendre?” Ricard Gili aportada.wordpress.com
 39. 39. Xarxes socials
 40. 40. Xarxes socials
 41. 41. VisibilitatEns interessa aconseguir clipping o visilibitat? Carlos Villanueva aportada.wordpress.com
 42. 42. Visibilitat
 43. 43. Visibilitat
 44. 44. Open Data “Lobjectiu és proporcionar tota la informació pública a la ciutadania, en un format fàcil demanipular, per a que es pugui convertir en serveis públics o privats amb valor afegit.” Jordi Graells slideshare.com/jordigraells
 45. 45. Open Data
 46. 46. Open Data
 47. 47. Ciutadania “Qualsevol ciutadà de forma col·laborativa pottreballar en xarxa amb qualsevol altre ciutadà del món per tirar endavant una idea, un projecte o una revolució” Dolors Reig aportada.wordpress.com
 48. 48. Ciutadania
 49. 49. Sharisme“Els que comparteixen estan acumulant capitalsocial i una superabundància de respecte per part de la comunitat.” Isaac Mao Via aportada.wordpress.com
 50. 50. Sharisme
 51. 51. Crowdsourcing “Un dels beneficis immediats de compartir éspoder tenir un feedback dels teus interlocutors” Isaac Mao Via aportada.wordpress.com
 52. 52. CrowdsourcingExemples:Worthidea, InnoCentive, iStockphoto, Portucuenta, NineSigma, YourEncore...
 53. 53. Co-Creació “La co-creació és una estratègia de negoci quepromou lestabliment de relacions entre empreses i clients considerant a aquests com a fòrumsactius per compartir, combinar i per a crear valor a través de noves formes dinteracció.” English wikipedia
 54. 54. Co-Creació
 55. 55. Obres derivades “L’evolució parteix de l’intercanvi deconeixement. Cal incentivar la promiscuïtat intel·lectual.” Cristina Salvador aportada.wordpress.com
 56. 56. Obres derivadeshttp://www.youtube.com/watch?v=jcvd5JZkUXY
 57. 57. Àlex Hinojo | GLAM-Wiki Ambassador | aPortada | Barcelona | 2 de novembre de 2011 Gràcies!Presentació realitzada agafant cites de diferents posts publicats a aportada.wordpress.com entre els mesos de gener i novembre de 2011 i afegint exemples de projectes relacionats amb el fet de compartir i amb el coneixement lliure. Feel free to share it. #tastcom | @kippelboy | alexhinojo@gmail.com | CC-BY

×