Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bài giảng marketing chương 2: Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing

12,324 views

Published on

Published in: Education, Technology

Bài giảng marketing chương 2: Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing

 1. 1. KhoaKinhtế - TrườngĐạihọcTâyBắc<br />MARKETING CĂN BẢN<br />Bíquyếtthànhcôngtrongnềnkinhtếthịtrường<br />Giảngviên: Ths. HoàngXuânTrọng<br />Bộmôn: QuảntrịKinhdoanh<br />Contact Online: Trongedu<br />Email: Trongedu@gmail.com<br />Webstie: tuhocmarketing.com<br />http://taybacuniversity.edu.vn/kinhte<br />
 2. 2. Chương 2: Hệthốngthông tin <br />vàNghiêncứu Marketing<br />1. Hệthốngthông tin MKT <br />1.1. Tạisaophảihìnhthànhhệthốngthông tin?<br />1.2. KháiniệmMIS vàCácbộphậncấuthànhMIS<br />2. Nghiên cứu marketing<br />2.1. Khái niệm<br />2.2. Quá trình nghiên cứu MKT<br />KhoaKinhtế - ĐạihọcTâyBắc http://taybacuniversity.edu.vn/kinhte<br />
 3. 3. 1.1. Tạisaophảihìnhthànhhệthốngthôngtin Marketing?<br />Marketing toànquốc<br />Marketing địaphương<br />Khôngđủmua<br />Đòihỏimua<br />Cạnhtranh phi giácả<br />Cạnhtranhgiácả<br />Nhữngthông tin nàybaogồmcảthông tin lịchsử, hiệntại, tươnglai; thông tin bêntrongvàbênngoài.<br />KhoaKinhtế - ĐạihọcTâyBắc http://taybacuniversity.edu.vn/kinhte<br />
 4. 4. 1.2. KháiniệmMIS vàCácbộphậncấuthànhMIS<br />1.2.1. KháiniệmMIS:<br />MIS làhệthốnghoạtđộngthườngxuyêncósựtươngtácgiữacon người, thiếtbịvàcácphươngphápdùngđểthuthập, phânloại, phântích, đánhgiávàtruyềnđinhữngthông tin cầnthiếtchínhxáckịpthờiđểngườiphụtráchlĩnhvực Marketing sửdụngchúngvớimụcđíchthiếtlập, tổchứcthựchiện, điềuchỉnhvàkiểmtracáckếhoạch marketing.<br />KhoaKinhtế - ĐạihọcTâyBắc http://taybacuniversity.edu.vn/kinhte<br />
 5. 5. 1.2.2. CácbộphậncấuthànhMS<br />Hệthốngthông tin<br />Thông tin Marketing<br />Thông tin Marketing<br />Hệthốngbáocáonộibộ<br />HệthốngnghiêncứuMarketing<br />Nhữngngườiquảntrị Marketing<br />- Phântích<br />- Lậpkếhoạch<br />- Thựchiện<br />- Kiểmtraquátrìnhthựchiện<br />Môitrường Marketing<br />- Cácthông tin vềthịtrường (kháchhàngmụctiêu)<br />- Cácnhàcungcấp<br />- Cácđốithủcạnhtranh<br />- Côngchúng<br />- Thông tin nộibộ<br />- Cácnhântốvĩmôcủamôitrường<br />Hệthốngthuthậpthông tin Marketing Thườngxuyênbênngoài<br />Hệthốngphântíchthông tin Marketing<br />Nhữngquyếtđịnhvàsựgiaotiếp Marketing<br />KhoaKinhtế - ĐạihọcTâyBắc http://taybacuniversity.edu.vn/kinhte<br />
 6. 6. 2.1. Khái niệm<br />Nghiêncứu marketing làviệcxácđịnhmộtcáchcóhệthốngnhữngthông tin cầnthiếtvềhoàncảnh Marketing đứngtrướccôngty; làthuthập, phântíchvàbáocáokếtquảvềcácthông tin đó<br />Nghiêncứu Marketing đểlàmgì?<br />Doanhnghiệpcầnthiếtphảitiếnhànhnghiêncứu Marketing đểhiểuđượckháchhàngvàhiểucácđốithủcạnhtranh.<br />KhoaKinhtế - ĐạihọcTâyBắc http://taybacuniversity.edu.vn/kinhte<br />
 7. 7. 2.2. <br />Quá trình nghiên cứu MKT<br />KhoaKinhtế - ĐạihọcTâyBắc http://taybacuniversity.edu.vn/kinhte<br />
 8. 8. 2.2.1.Pháthiệnvấnđềvàhìnhthànhmụctiêunghiêncứu MKT<br />Nhàquảntrị marketing vàngườinghiêncứuphảixácđịnhvấnđềmộtcáchthậntrọngvàthốngnhấtvớinhauvềmụctiêunghiêncứu<br />Lưu ý:<br /><ul><li>Tronggiaiđoạnnàycầntránhviệcxácđịnhvấnđềquárộng hay quáhẹp.
 9. 9. Cácmụctiêuphảithậtcụthể. </li></ul>KhoaKinhtế - ĐạihọcTâyBắc http://taybacuniversity.edu.vn/kinhte<br />
 10. 10. 2.2.2 Lậpkếhoạchnghiêncứu MKT<br />Để xây dựng một kế hoạch có hiệu quả nhất để thu thập những thông tin cần thiết, kế hoạch bao gồm:<br /><ul><li>Nguồn tài liệu
 11. 11. Phương pháp nghiên cứu
 12. 12. Công cụ nghiên cứu
 13. 13. Kế hoạch chọn mẫu
 14. 14. Phương pháp tiếp xúc</li></ul>KhoaKinhtế - ĐạihọcTâyBắc http://taybacuniversity.edu.vn/kinhte<br />
 15. 15. 2.2.2 Lậpkếhoạchnghiêncứu MKT<br />a, Nguồn tài liệu<br /><ul><li>Tài liệu thứ cấp: những thông tin đã có trong một tài liệu nào đó, đã được thu thập cho một mục đích khác.
 16. 16. Tài liệu sơ cấp: Những thông tin được thu thập lần đầu tiên cho mục đích nhất định</li></ul> <br />Trường hợp những nguồn tài liệu thứ cấp bị cũ, không chính xác, không đáng tin cậy thì phải tiền hành thu thập tài liệu sơ cấp.Đa số các nghiên cứu marketing cần tiến hành thu thập tài liệu sơ cấp (có thể thông qua điều tra, phỏng vấn...)<br />KhoaKinhtế - ĐạihọcTâyBắc http://taybacuniversity.edu.vn/kinhte<br />
 17. 17. 2.2.2 Lậpkếhoạchnghiêncứu MKT<br />b, Các phương pháp nghiên cứu<br /><ul><li>Quan sát: Theo dõi, Quan sát, lắng nghe mọi người và hoàn cảnh. Áp dụng tốt nhất cho việc nghiên cứu có tính chất tìm kiếm.
 18. 18. Thực nghiệm: Chọn ra những nhóm chủ thể có hoàn cảnh khác nhau để thử nghiệm trong thực tế để so sánh kết quả với nhau. Áp dụng tốt nhất nghiên cứu nhằm phát hiện quan hệ nhân quả
 19. 19. Điều tra: Qua điều tra sẽ có được những thông tin về sự am hiểu, lòng tin, sự ưa thích, mức độ thỏa mãn của khách hàng...Áp dụng tốt nhất cho việc nghiên cứu có tính chất mô tả</li></ul>VD: Với vấn đề đặt ra "Có thể giảm giá theo khối lượng mua được không, điều đó liệu có kích thích tăng lượng bán không?" <br />Khi đó có thể tổ chức nhiều điểm bán theo mức giá khác nhau để theo dõi thực nghiệm.<br />KhoaKinhtế - ĐạihọcTâyBắc http://taybacuniversity.edu.vn/kinhte<br />
 20. 20. 2.2.2 Lậpkếhoạchnghiêncứu MKT<br />c, Các công cụ nghiên cứu: để thu thập các tài liệu sơ cấp<br /><ul><li>Phiếu điều tra/ Bảng câu hỏi: Là hàng loạt câu hỏi mà người được hỏi cần phải trả lời. Có hai loại câu hỏi là câu hỏi đóng (Chỉ việc lựa chọn các phương án trả lời được thiết kế sẵn) và câu hỏi mở (trả lời bằng lời lẽ và ý kiến riêng).
 21. 21. Phương tiện máy móc: Điện kế, thiết bị đo lường mức độ nhìn được và nhớ được, thiết bị chuyên dùng để ghi chép chuyển động của mắt, thiết bị mắc vào vô tuyến...</li></ul>KhoaKinhtế - ĐạihọcTâyBắc http://taybacuniversity.edu.vn/kinhte<br />
 22. 22. 2.2.2 Lậpkếhoạchnghiêncứu MKT<br />d, Xác lập kế hoạch chọn mẫu: mẫu là đoạn dân cư tiêu biểu cho toàn bộ dân cư nói chung.<br /><ul><li>Hỏi ai?
 23. 23. Số lượng người cần hỏi?
 24. 24. Nên lựa chọn thành viên của mẫu bằng cách nào? Ngẫu nhiên hay theo tiêu chí nào đó.</li></ul>KhoaKinhtế - ĐạihọcTâyBắc http://taybacuniversity.edu.vn/kinhte<br />
 25. 25. 2.2.2 Lậpkếhoạchnghiêncứu MKT<br />e, Các phương thức tiếp xúc:<br />Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời qua điện thoại. Thu thập nhanh thông tin<br />Gửi bảng câu hỏi qua bưu điện. Nhận trả lời qua bưu điện<br /><ul><li>Phỏng vấn từng cá nhân (dùng bảng câu hỏi, chỉ nên trong vài phút)
 26. 26. Phỏng vấn nhóm tập trung (trao đổi, thảo luận về chủ để, nội dung được chuẩn bị trước trong một vài giờ, với nhóm từ 6 -10 người).</li></ul>KhoaKinhtế - ĐạihọcTâyBắc http://taybacuniversity.edu.vn/kinhte<br />
 27. 27. 2.2.3. Thu thậpthông tin<br />Đâylàgiaiđoạnquantrọngnhấtnhưngcũngdễsailầmnhấtcủaviệcnghiêncứu. Cầnlưu ý nhữngtrởngạisau:<br /><ul><li>Mộtsốngườiđượchỏicóthểvắngnhà, màcũngkhông ở nơilàmviệc;
 28. 28. Mộtsốngườithoáithác, từchốithamgia;
 29. 29. Mộtsốngườicóthểtrảlờithiênlệch, khôngthànhthật, cảmthấyvôbổ, mấtthờigian;
 30. 30. Bảnthânngườichủtrìcóthểthiênvị, khôngthànhthậtvìlý do chủquan.</li></ul>KhoaKinhtế - ĐạihọcTâyBắc http://taybacuniversity.edu.vn/kinhte<br />
 31. 31. 2.2.4 Phântíchthông tin thuthậpđược<br />Giaiđoạnnàynhằmrútranhữngthông tin vàkếtquảquantrọngnhấttừtàiliệuthuthậpđược. Kếtquảnghiêncứuthườngđượctậphợpvàobảng. Trêncơsởbảngđóxemxétsựphânbốcủacácthông tin: mậtđộcao, trungbình, tảnmạn.<br /><ul><li>Nếulànghiêncứuđịnhtính: căncứvàomậtđộtrảlờihoặctầnsuấtxuấthiệnthông qua các con sốgiảthiết.
 32. 32. Nếulànghiêncứuđịnhlượng: căncứvào con sốthựchoặcnhữngchỉtiêuđãtínhtoán.</li></ul>KhoaKinhtế - ĐạihọcTâyBắc http://taybacuniversity.edu.vn/kinhte<br />
 33. 33. 2.2.4 Phântíchthông tin thuthậpđược<br />Hệthốngphântíchthông tin Marketing<br />KhoaKinhtế - ĐạihọcTâyBắc http://taybacuniversity.edu.vn/kinhte<br />
 34. 34. 2.2.5. Báocáokếtquảnghiêncứu MKT<br />Báo cáo phải thẻ hiện rõ vấn đề và mục tiêu nghiên cứu. Thường được viết theo trình tự sau:<br /><ul><li>Nêu vấn đề và mục tiêu nghiên cứu, các giả thiết, các kết luận
 35. 35. Phân tích trình tự và kết quả nghiên cứu để nhà quản lý có thể xem thêm
 36. 36. Những hạn chế của nghiên cứu vì những lý do nhất định</li></ul>KhoaKinhtế - ĐạihọcTâyBắc http://taybacuniversity.edu.vn/kinhte<br />
 37. 37. Câuhỏiôntậpchương 2<br /><ul><li>Tại sao phải hình thành hệ thống thông tin Marketing?
 38. 38. Các bộ phận cấu thành hệ thống thông tin Marketing?
 39. 39. Nghiên cứu Marketing là gì? Tại sao phải tiến hành nghiên cứu Marketing?
 40. 40. Các bước nghiên cứu Marketing?
 41. 41. Phân biệt dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp?
 42. 42. Khi nào cần phải tiến hành thu thập dữ liệu sơ cấp?
 43. 43. Phương pháp, công cụ và phương thức tiếp xúc để thu thập dữ liệu sơ cấp?</li></ul>KhoaKinhtế - ĐạihọcTâyBắc http://taybacuniversity.edu.vn/kinhte<br />
 44. 44. KhoaKinhtế - TrườngĐạihọcTâyBắc<br />MARKETING CĂN BẢN<br />Bíquyếtthànhcôngtrongnềnkinhtếthịtrường!<br />CảmơnQuývịvàcácBạnđãchú ý theodõi!<br />Contact Online: Trongedu<br />Email: Trongedu@gmail.com<br />Webstie: tuhocmarketing.com<br />http://taybacuniversity.edu.vn/kinhte<br />

×