Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Svenska Möten 18 Oktober

553 views

Published on

Vad är sociala medier? En kort presentation av Kingmaker.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Svenska Möten 18 Oktober

 1. 1. Klaus-Peter BeiersdorfKingmaker AB<br />KING<br />MAKER<br />
 2. 2. MEN VAD SJUTTON ÄRSOCIALA<br />MEDIER?<br />KING<br />MAKER<br />
 3. 3. Presentationens namn, datum, kund etc<br />”<br />Social media is like teen sex.Everybodywants to do it. Nobodyknowshow.Whenit’sfinallydonethere is a surpriseit’s not better.”- AvinashKaushik, Google<br />
 4. 4. ”<br />Sociala medier är ett paraplybegreppsom innefattar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll. Det kan ta sig uttryck i Internetforum, bloggar, wikier, podradiooch artikelkommentarer. Termen används ofta som slagord för sådana tjänster.”<br />KING<br />MAKER<br />
 5. 5. Presentationens namn, datum, kund etc<br />Det är inget hokus-pokus.Vi har gjort det sen <br />mänsklighetens begynnelse<br />
 6. 6. KING<br />MAKER<br />
 7. 7. 50%<br />MER ÄN<br />30Y<br />AV ALLA SOM VAKNADE I MORSE<br />ÄR UNDER<br />KING<br />MAKER<br />
 8. 8. 15%<br />av alla som någonsin levtlever precis just nu<br />KING<br />MAKER<br />
 9. 9. 25%<br />2003 använde<br />49%<br />2007använde<br />62%<br />2009använde<br />
 10. 10. Varje svensk man mellan 16-35 år använder internet 12 timmar i veckan.<br />Svenska kvinnor använder internet lite mindre<br />”bara” 9,5 timmar i veckan.<br />KING<br />MAKER<br />
 11. 11. 50%<br />@4Y<br />KING<br />MAKER<br />
 12. 12. EUROPA475,069,448<br />ASIEN825,094,396<br />NORDAMERIKA266,224,500<br />MELLANÖSTERN63,240,946<br />OCEANIEN21,263,990<br />LATINAMERIKA204,689,836<br />AFRIKA110,931,700<br />
 13. 13. 1,966 MILJONER INTERNETANVÄNDARE<br />KING<br />MAKER<br />
 14. 14. 95 miljoner twittermeddelandenom dagen8/10 svenskar somhar en iPhone eller Androidtelefon har en twitterapplikation installerad<br />KING<br />MAKER<br />
 15. 15.
 16. 16. ≈ 4 miljoner svenskar har ett facebookkonto.Hälften loggar in minst en gång i veckan.<br />KING<br />MAKER<br />
 17. 17. Facebook har 500 miljoner användare<br />Det är en ökning på 100 procentpå 12 månader<br />KING<br />MAKER<br />
 18. 18. 8<br />personer blir medlemmar på facebooki sekunden!Dygnet runt. Varje dag.<br />KING<br />MAKER<br />
 19. 19. 55<br />KING<br />MAKER<br />
 20. 20. Om Facebook var ett land<br />Kina<br />Indien<br />Facebook<br />USA<br />Indonesien<br />Brasilien<br />Pakistan<br />Bangladesh<br />KING<br />MAKER<br />
 21. 21. VEM VILL VARA<br />KOMPIS<br />MED ETT HOTELL?<br />
 22. 22. 5 miljarder bilder på Flickr(september 2010)Antalet uppladdade bilder per dag har ökat med över 250 procentsen förra året<br />KING<br />MAKER<br />
 23. 23. Flickrs tillväxtkurva<br />
 24. 24. Wikipedia har mer än 14 miljonerartiklar skrivna av 75.000 personer på 260 språk… som läses av684 miljoner användare<br />KING<br />MAKER<br />
 25. 25. Normalanvändaren ser 12,2 timmar video på internet varje veckaYouTube är världens näst största sökmotor<br />KING<br />MAKER<br />
 26. 26. Det laddas upp 24 timmar<br />video varje minut på YouTube<br />Det innebär att det laddats upp ungefär<br />120 dagar video <br />sen den här föreläsningen började<br />KING<br />MAKER<br />
 27. 27. 35% av alla som jobbar i världen kommer vara mobila 2013I Afrika bygger man inte fasta telefonnät<br />KING<br />MAKER<br />
 28. 28. 14%<br />KING<br />MAKER<br />
 29. 29. 78%<br />KING<br />MAKER<br />
 30. 30. Antal år att nå 50 miljoner användare<br />38<br />KING<br />MAKER<br />
 31. 31. Antal år att nå 50 miljoner användare<br />14<br />KING<br />MAKER<br />
 32. 32. Antal år att nå 50 miljoner användare<br />5<br />KING<br />MAKER<br />
 33. 33. Antal år att nå 50 miljoner användare<br />3,5<br />KING<br />MAKER<br />
 34. 34. Antal år att nå 50 miljoner användare<br />1,5<br />KING<br />MAKER<br />
 35. 35. Det går allt <br />SNABBARE<br />OCH SNABBARE<br />KING<br />MAKER<br />
 36. 36. Sociala medier växer 4 gånger snabbare<br />än allt annat internetanvändande<br />och står i nuläget för<br />25 procentav all tid som <br />spenderas på nätet<br />KING<br />MAKER<br />
 37. 37. Den sociala nätrevolutionen<br />Källa: Nielsen/Netratings<br />KING<br />MAKER<br />
 38. 38. 10<br />Alla av toppsiternai dagsläget tillhör den sociala webben eller är en sökmotor<br />KING<br />MAKER<br />
 39. 39. DEN SOCIALA WEBBEN HAR KOMMITIFATT MÄNSKLIGT<br />BETEENDE<br />KING<br />MAKER<br />
 40. 40. Med andra ord finns det ganska mycket kraft i digitala medier<br />KING<br />MAKER<br />
 41. 41. MÄT<br />
 42. 42. Vad kan man mäta med KPI:er?<br />Volym<br />FansFollowers<br />Tweets/ minut<br />Trendingtopics<br />Bloggposter<br />Länkar<br />EngagemangRetweetsSubscribersSentiment<br />Kommentarer<br />”Likes” på FB<br />Länkar<br />Konvertering<br />Clickthroughs<br />LeadsAvslutade affärer<br />Förfrågningar<br />Sälj<br />ROI (return on influence) mäts genom följande formel:<br />Kalla = Reach x Frekvens / Lagd tid(volym och konvertering mäts så)<br />
 43. 43. 0<br />
 44. 44. Misstag #1Socialamedieräringetsomärviktigt<br />föross, ellersompåverkarvårverksamhet.<br />
 45. 45. Misstag #2Har man ingen budget såhar man intehellernågotattmäta mot!<br />
 46. 46. Misstag #3Socialamedier? Nä, dettillåter vi inte under arbetstid.<br />
 47. 47. Misstag #4Visstfinnsdetnågoniorganisationensomkangöradetta ”litevidsidanav”?<br />
 48. 48. Misstag #5Deträckervälatt vi deltarnär vi harnågotattsäga?<br />
 49. 49. Misstag #6OK, nu lyssnar vi! Men härfinnsjuförsjuttoningenattlyssnapå?<br />
 50. 50. Misstag #7Med tänkom vi drunknari en massaonödig information då?<br />
 51. 51. Misstag #8<br />Sådärja, nu har vi registreratosspåalla de därplatserna. Dåkör vi!<br />
 52. 52. Misstag #9Men varäralla? Jag som hade bokat band ochallt.<br />
 53. 53. Misstag #10Hoppsan, såmångadetkom. <br />Jag bordekanskeförberettmiglite?<br />
 54. 54. Misstag #11Anfallärbästaförsvar. Nu jäklarskahärkrängas!<br />
 55. 55. VILKEN ADRESS HAR<br />DIN<br />WEBBSIDA?<br />KING<br />MAKER<br />
 56. 56. KING<br />MAKER<br />
 57. 57.
 58. 58.
 59. 59. KING<br />MAKER<br />
 60. 60. KING<br />MAKER<br />
 61. 61. And the winner is<br />
 62. 62. Starwoods<br />
 63. 63. Scania<br />
 64. 64.
 65. 65. CremeBrûlée-man<br />KINGMAKER AB<br />
 66. 66. Mosebacke<br />
 67. 67. The WhopperSacrifice<br />KINGMAKER AB<br />
 68. 68. KINGMAKER AB<br />
 69. 69. Dr Pepper<br />KINGMAKER AB<br />
 70. 70. Bombers + Foursquare = sant<br />KINGMAKER AB<br />
 71. 71. 4 Food New York<br />KINGMAKER AB<br />
 72. 72. Klaus-Peter BeiersdorfKingmakerABwebb: www.kingmakerglobal.setwitter: www.twitter.com/kingmakerglobal<br />KING<br />MAKER<br />

×