Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Värdegrunder  Att arbeta värderingsstyrt      Copyright: Andreas Sander                   Värde...
Värdegrundens fyra lagerIndividens värderingarDet börjar med dig. Vem du är och vad du vill. Vad du tänker och vad du känn...
• Utveckling/Växande. Att lära är att växa. Vare sig kunskaperna är externa eller interna, dvs lärande om omvärlden eller...
göra som kan leda till ännu bättre resultat! Vi är ju trots allt bara människor, och vi tenderar attförändras ibland...Omv...
Genom att se över och utmana företagets värdegrunder kan ni vinna massor. Förutom gladaremedarbetare och nöjdare kunder så...
att man slutar sin anställning och hoppar på ett annat jobb. Drivkraften blir då snarare enekonomisk lönefråga istället fö...
samtidigt som vi har till uppgift att låta våra barn växa och utvecklas som starka och sunda  individer. På arbetsplatsen...
Salomos principerGenom förstudien får du mycket värdefull                             1. Goda ...
Ni kommer under er CCC Experience att bo på Martinhal                     Beach Resort som även de le...
relationer vilket bäddar för att ni kan ta betydligt mer välgrundade beslut. Alla upplevelser i CCCE syftar också till at...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Leventa & Commzone - Att-arbeta-värderingsstyrt

817 views

Published on

More information will be found at http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/leventa/pressrelease/list
Website www.leventa.se

Published in: Education
 • More information will be found at http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/leventa/pressrelease/list
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Leventa & Commzone - Att-arbeta-värderingsstyrt

 1. 1. Värdegrunder Att arbeta värderingsstyrt Copyright: Andreas Sander Värdegrunder, Sida 1
 2. 2. Värdegrundens fyra lagerIndividens värderingarDet börjar med dig. Vem du är och vad du vill. Vad du tänker och vad du känner. För nog känner väldu dig själv bäst? Eller...?Vi har alla våra värderingar. Jag vill se dem som vår personliga regelbok som rymmer moraliskt ochetiskt tänkande. Utifrån våra värderingar formar vi våra tankar och de styr därmed också vårahandlingar. De skapar våra behov och de ger oss verktygen att tillgodose behoven med.Värderingarna är individens filter mot omvärlden och vi agerar utifrån vad vi känner och tänker.Enligt den amerikanska coachen Anthony Robbins har vi sex grundläggande mänskliga behov.• Säkerhet. Vårt mest basala behov är att känna sig trygg. När vi råkar ut för en kris eller ett trauma trillar vi direkt ner till att söka trygghet och närhet. Ett exempel är när en närstående hastigt dör eller får en dödlig diagnos. Direkt söker vi oss tillbaka till våra nära och kära för att finna trygghet och stabilitet.• Osäkerhet/Utmaning. Ibland måste vi känna en viss otrygghet eller utmaning för att inte bli uttråkade. Det handlar inte om att vi ska uppleva dödsångest utan mer att vi behöver utmana våra kända ramar och begränsningar. Tänk själv på en situation då du utmanade dina rädslor och gjorde något du inte trodde dig vara kapabel till. Du hade säkert en skön känsla av stolthet efteråt!• Betydelse/Signifikans. Vi behöver alla känna att vi har en mening med våra liv och att någon behöver oss. Jobbet eller den förening du är aktiv i kan tillföra detta behov likväl som familjen eller vännerna. En del känner starkt att de har en livsuppgift att förändra världen medan vissa känner en enorm stolthet över att vara materialansvarig till dotterns fotbollslag.• Kärlek/Tillhörighet. Våra kärleksrelationer fyller en mycket viktig uppgift i våra liv. Det mest fruktansvärda en människa kan råka ut för är att inte bli fysiskt berörd eller ens tittad på. Kärlek kan se ut på så många olika sätt och det handlar inte bara om den sexuella kärleken. Det finns inte en människa på jorden som inte vill ha kärleksfulla eller respektfulla relationer till sina kollegor på jobbet eller till sina vänner på fritiden. Värdegrunder, Sida 2
 3. 3. • Utveckling/Växande. Att lära är att växa. Vare sig kunskaperna är externa eller interna, dvs lärande om omvärlden eller dig själv som person, är de mycket viktiga för vår strävan att känna oss hela som individer. En blomma som inte växer dör. Varje dag lär vi oss något nytt och reflektionen är ett starkt verktyg för att befästa sina nya kunskaper och insikter.• Att bidra bortom sig själv. Känslan av att ha gjort något för någon eller några andra kan vara berusande! Många personer som är ekonomiskt oberoende börjar med välgörenhet bara för att känslan av att bidra till medmänniskorna är så stark. Bara att se mina barn växa och bli till trygga och glada individer kan få mig tårögd. Det är en ren känsla av lycka att bidra med mina kunskaper och erfarenheter till mina barn! Leventa och CommZone lever förresten efter devisen Pay it Forward. Genom att vi hjälper andra att utvecklas utan att be om något tillbaka öppnar vi för möjligheten att du hjälper någon annan på traven längs vägen. På så vis skapar vi tillsammans en dominoeffekt som förstärker och förenar människor vilket ger resultat både på jobbet och privat.Som individ har du alltså flera grundläggande behov att uppfylla och dessa behov delar du med canio miljarder andra människor. Men då du har din unika uppsättning av värderingar ser du påomvärlden genom ditt eget filter vilket leder till att du agerar utefter dina personligahandlingsalternativ och metoder för att uppfylla dina högst mänskliga behov. Det finns därmed enstor vinst att analysera sina personliga värderingar för att lära känna sig själv!Familjens värderingar Oftast träffar vi en partner som har ett matchande filter den personen ser omvärlden med. Trots attni anser er ha era personliga tyckande och tänkande är ni sannolikt ganska lika, om förhållandet ärbra vill säga... Då vi utvecklas i olika takt genom åren kan det ibland bli så att vi växer åt olika håll.Om era värderingar blir för differentierade börjar det knaka i de berömda fogarna vilket kan leda tillen separation. Vissa par kommer dock ihåg allamostrars och svärföräldrars äktenskapliga tipsunder bröllopsmiddagen om vikten avkommunikation. Genom att prata med varandraoch att utvecklas och växa tillsammans byggerni er gemensamma värdegrund som gäller i erfamilj. Det är då det blir så mycket lättare ochroligare att uppfostra sina små telningar!Genom att ni har en gemensam ochsamstämmig syn på hur familjemedlemmarnaska bete sig mot varandra blir det lättare attkommunicera ut familjens värderingar till eranya ”medarbetare”. Däremot skapar dubblabudskap en osäkerhet om vad som egentligenär rätt eller fel. Föräldraskapet är därmedegentligen det ultimata provet på ledarskap.Arbetsplatsens värderingarDu har ditt arbete. Antingen trivs du eller så trivs du inte. Du har säkert själv erfarenheter frånbåda sidor. Vissa arbetsuppgifter du har haft var kanske dundertråkiga men jobbarkompisarnagjorde att du stannade kvar längre än planerat. Någonting gjorde att trivseln på jobbet bara fannsdär. Tillsammans kämpade ni på och genom att ni hade så roligt tillsammans blev därmed resultatengoda. Dessutom var du säkert en bidragande faktor till både trivsel och företagets framgångar.Du har säkerligen även haft arbeten som egentligen borde vara fantastiska rent objektivt sett mendär stämningen till slut gjorde att du inte orkade stanna kvar en dag till. Ledningen var kass ochlyssnade inte på er medarbetare. Det var alltid dubbla budskap och en uppmuntrande klapp på axelnkunde man se sig i månen efter. På den här arbetsplatsen var effektivitet och måluppföljningviktigare än personalens välmående. Missnöjet och skitpratet bland kollegorna bubblade och till slutkände du att du var tvungen att komma därifrån innan du skulle gå under.Ett tredje scenario är att du har ett fantastiskt jobb med underbara kollegor som skapar englädjefylld stämning och en ledning som gör allt för att få dig att må bra så att du kan prestera bra.Grattis! Det är dit vi vill att du ska komma! Glöm bara inte att det alltid finns små justeringar att Värdegrunder, Sida 3
 4. 4. göra som kan leda till ännu bättre resultat! Vi är ju trots allt bara människor, och vi tenderar attförändras ibland...Omvärldens värderingar Vi lever i en värld som ständigt förändras. Sen kan man diskutera ihjäl sig om det är tiderna eller människorna som är föränderlig. I vilket fall blåser trender över vår jord och nog är det väl människan som står för trendsättandet. Om vi för en stund zoomar ut vår blick över flera sekel kan vi dela upp tiderna i olika epoker såsom medeltiden, upplysningen, industrialismen osv. Dessa makroperioder är något historikerna i efterhand kan definiera och sätta namn på. Däremot finns numera en fantastisk rapport vid namn Sverigestudien som Preera kommer med varje år. Där går de igenom svenskarnas syn på värdegrunder och resultatet är mycket intressant. Bara en sådan sak att kund- och brukartillfredställelse 2011 hamnade på 46:e plats är väl värt att reflektera över... Som ett folk har vi alltså värderingar som genomsyrar det samhälle vi vill leva i.Genom att bli medveten om sin omgivning kan du göra stora vinster. När det finns svart på vitt vadsvensken uppskattar samt strävar mot vore det väl sjutton om arbetsgivaren inte kunde kasta ettgetöga på en dylik rapport och ställa sig frågan: Vad kan jag göra för min personal för att uppnåbättre resultat?Summa summarumEtt samhälle består av oss medborgare och du är en av dem. Precis som jag. Mitt fokus är för mig likakristallklart som vattnet i Blå lagunen. Jag vill påverka mitt samhälle att bli en roligare ochmänskligare plats att leva i. Genom att bli medveten om vem jag är kan jag bli en bättre make ochfar. Mina familjemedlemmar blir ambassadörer som även de för budskapet om medmänsklighetvidare. Som entrepenör kan jag fortsätta trycka ut mitt budskap om ett bättre samhälle genom atterbjuda varor eller tjänster som skapar mervärde. Jag tar arbetsgivarrollen på allvar och jag läggeren grund av värderingar för mina anställda att växa och utvecklas i. Tillsammans är vi ganskamånga individer och våra värderingar speglar sig snart i samhällstrenden.För oss på Leventa och CommZone är det oerhört viktigt att ha ett högre syfte i det vi gör! Pengar äri sig helt ointressant om vi inte är stolta över oss själva och vad vi uträttar. Vårt engagemang ochvår drivkraft ligger i att du som kund får en fantastisk möjlighet att vara med och bidra till ettgladare samhälle. Att lönsamheten kommer öka blir snarare en trevlig bieffekt än ett nödvändigtont. Dags att bygga värdegrunder i mästarklass?Vad är då skillnaden som gör skillnaden?De företag som lyckas med att skapa starka team är de som har väl utvecklade värdegrunder. Precissom i familjen behöver vi rekrytera medarbetare som ligger hyggligt innanför samma ramar somföretaget. Då vi ska arbeta tillsammans och skapa lönsamhet och tillväxt behöver vi ha ensamstämmighet vad gäller både kommunikation, hur vi ska behandla varandra samt vart vi är påväg i form av en vision. Företaget kan tillgodose så många av de mänskliga behov du nyss läste om!Tänk bara själv vad ditt bästa jobb gav dig! Utmaning, betydelse, tillhörighet och utveckling. Vadfirmafesterna eventuellt kan tillgodose får du lista ut själv... Värdegrunder, Sida 4
 5. 5. Genom att se över och utmana företagets värdegrunder kan ni vinna massor. Förutom gladaremedarbetare och nöjdare kunder så kommer ni givetvis få högre lönsamhet. När du tänker igenomdetta blir det lika självklart som att dricka en ljus lager en stekhet sommardag vid grillen. I bilden till vänster ser du hur lönsamheten korrelerar mot humankapitalet enligt TNS SIFO:s generiska VOICE- modell. Deras studier om kunder och medarbetare har pågått i mer än tjugo år och de har kunnat kartlägga de mänskliga drivkrafter som leder till lönsamhet. I den generiska matrisen ser du ”Humankapital” på X-axeln. Detta är en kombination av individuell- och organisatorisk kapacitet. Enligt TNS SIFO kan humankapitalet definieras så här: ”Man kan säga att det finns ett starkt "humankapital" när medarbetarna är motiverade, har adekvata kunskaper, har befogenhet att agera, tar ansvar, samarbetar på ett effektivt sätt, lär sig av sina erfarenheter och kan använda sin kreativitet.” Om vi tittar på den individuella kapaciteten ur ettlönsamhetsperspektiv är motivation och kompetens de viktigaste faktorerna. Sambandet är starkt;korr 0,65 & 0,75.Gällande den organisatoriska kapaciteten har det visat sig att de viktigaste faktorerna är förmåganatt samarbeta, organisatorisk effektivitet och ett starkt företagsengagemang, dvs tilltro till företagetidag och i framtiden. De företag som når längst har kompetenta medarbetare, effektivaarbetsprocesser och metoder för samarbete.Sambandet mellan organisatorisk kapacitet och lönsamhet är högt (korr 0,68-0,82).RekryteringMedarbetarna är arbetsgivarens allra främsta tillgång. Detta är en sanning som är svår att svära sigfri ifrån.Företag med utvecklad stark och sund företagskultur med tydliga värderingar kommer alltid attligga före sina konkurrenter. Det sänder ut signaler vad företaget står för samt vilka personer manvill attrahera för anställning. Enligt Leventa & CommZone finns det 1,5 miljoner skäl att få till rättrekrytering. En rekryterinsgsprocess bör fokusera på att kartlägga personlig värdegrund som kanmatcha organisationens värdegrund. Vår unika tjänst CCCE, Corporate Culture ChallengeExperience fokuserar på att kartlägga och träna in värderingar och värdegrund i en organisation.Detta underlättar i rekryteringsprocessen. Genom att företagets identitet synliggörs kan manmatcha arbetssökandes personliga värderingar med företagets och därmed anställa personer sompassar in.De organisationer som är högpresterande har 65-75% motiverade medarbetare. Motivationtillsammans med kompetens har starkt samband med lönsamhet. Det räcker inte med engageradoch kunnig personal för att nå mästerklass. De behöver även känna till sin fulla potential samt haett gemensamt värderingsstyrt mål att sträva mot.Många företag har idag en ledning som har en utmaning i att kommunicera ut gemensamma mål ochvisioner till organisationen. De anställda får svårt att fokusera på att styra skutan åt samma håll.Det i sin tur bygger in spänningar och energiläckage i organisationen. Istället för att gemensamt tatag i utmaningar tenderar individen jobba för sig själva mot egna personliga mål. Det leder ofta till Värdegrunder, Sida 5
 6. 6. att man slutar sin anställning och hoppar på ett annat jobb. Drivkraften blir då snarare enekonomisk lönefråga istället för att välja att arbeta med något du verkligen är intresserad av ochduktig på. Värdegrund & FöretagskulturChefer och företagsledare har enutmaning i att föra ut budskapet omvärderingar och vision tillorganisationen. Enligt HarvardBusiness School är det just dessa tvåparametrar som ligger till grund för enframgångsrik verksamhet. Enintressant studie från TNS SIFO visaratt 70% av medarbetarna på svenskaföretag säger att ledningen harkommunicerat ut företagetsvärdegrunder. I den gruppen är detendast 48% som tror på och lever efterföretagets värdegrunder efter mer äntio års anställning. De övrigamedarbetarna är antingen passiva, supportande eller avigt inställda till att följa värderingarna. Detfinns därmed en stor lönsamhetsfaktor i att skapa fler "värdegrundsambassadörer" blandmedarbetarna.Ur företagsledarens perspektiv har vi en lösning att arbeta värderingsstyrt i två steg:1. Ta reda på att behovet finns. En inventering av nuvarande värdegrund och att prata med olika personer i organisationen visar snabbt var medarbetarna står idag. Det är viktigt att ta reda på vilka behov medarbetarna har. Vem är personen bakom medarbetaren? Vilka drivkrafter ligger bakom den anställdes vilja att komma till jobbet varje dag? Att enbart arbeta för sin lön är sällan en lyckad morot.Enligt Gallups undersökning från oktober 2011 så finns det endast 29% engagerade medarbetare ien organisation. Att följa upp med en kartläggning av medarbetarens styrkor och värderingar är enovärderlig investering för dig som företagsledare. Du får svart på vitt vilka spelare du har med i dittlag och vad som driver dem.2. Gör upp en plan för hur de anställda ska upptäcka, knyta an och leva efter organisationens värdegrunder. Det är här högsta chefen har ett stort ansvar och en spännande utmaning framför sig. Att tydligt kommunicera ut sina värdegrunder och visioner är samma sak som ett föräldraskap. Inom familjens ramar är vi väldigt tydliga vad som gäller inom hemmets väggar Värdegrunder, Sida 6
 7. 7. samtidigt som vi har till uppgift att låta våra barn växa och utvecklas som starka och sunda individer. På arbetsplatsen gäller samma förhållningssätt. Repetera, repetera och diskutera budskapet tills det sitter. Att efter varje nyår säga att "Vi kör som i fjol men i år ska vi öka lönsamheten med 20%" är varken inspirerande eller sporrande att göra ett bättre jobb. Ändå är det just det som många ledare kommunicerar ut till medarbetarna. Att engagera sin personal handlar om att möta deras behov som människor.Det som knyter allt samman är som sagt en gemensam värdegrund för ditt företag. Hur ser denvärdegrunden ut idag? Har ni någon uttalad eller har ni redan tagit fram tre ledord som nu hängerpå lappar lite här och var på kontoret?Värdegrundsutveckling är idag ett hett ämne och många försöker ta fram dem för egen maskin. Fastvi är ju alla bra på olika saker! Det är här CommZone & Leventa kommer in i bilden. Tillsammanstränar vi ledningsgrupper att lägga värdegrundskorten på bordet och utmana dem. Fast egentligenär det gruppen vi utmanar. Ord är bara ord, hemligheten ligger i att blåsa liv i dem så att de får enmening och ett innehåll. Det är först då ni som grupp kan relatera till dem och kommunicera ut iorganisationen hur skutan ska seglas. Corporate Culture Challenge ExperienceLeventa och CommZone arbetar på tre av värderingens fyra lager. Vi analyserar individensvärderingar, tränar organisationen i att stärka sina värdegrunder och har en ständigomvärldsanalys för att vara uppdaterade i vilka trender som är på ingång och varför de behövs förjust ditt företag. CCCE skapar en passion och förståelse för just din roll i organisationen.Ambassadörer föds som agerar värderingsstyrt och en ny era av ledare och följare skapas.FörstudienI den förstudie som ingår innan CCCE genomförs kartlägger vi deltagarnas nuvarande plattformgenom två validerade analysverktyg.• Strengthsfinder ® 2.0 är en väl utvecklad analysmetod som har funnits sedan 1998. Den syftar till att kartlägga individens fem signalstyrkor, dvs de mest framtonande styrkor den personen besitter.• Values In Action - VIA. Ett analysverktyg som kartlägger individens personliga signaturvärderingar. De områden som kartläggs är kunskap, mod, humanitet, rättvisa, måttlighet och transcendens (högre syfte). Värdegrunder, Sida 7
 8. 8. Salomos principerGenom förstudien får du mycket värdefull 1. Goda ledare söker vishetinformation om dig själv. Det leder till ökad 2. Goda ledare skapar vägledandesjälvkännedom och är en viktig förutsättning för värderingaratt lyckas som ledare enligt Salomos principer. Vi 3. Goda ledare har en inspirerande visiontar reda på var du och organisationen befinner sig 4. Goda ledare utvecklar meningsfulla målidag och vi definierar ett nytt önskat läge. 5. Goda ledare är möjlighetstänkareAnalyserna visar de resurser och styrkor du 6. Goda ledare växer i motgångredan har. CCCE tränar dig att använda dem ännu 7. Goda ledare bygger positiva relationerbättre. 8. Goda ledare söker självkännedom 9. Goda ledare tar tillvara på tiden 10. Goda ledare lever som de lärGenomförandeUnder genomförandet åker företagsgruppen till Martinhal Beach Resort på Algarvekusten i Portugal. Under fyra dagar kommer ni att få uppleva sanslösa saker, både i stort och i smått. Vi har hittat samarbetspartners inom allt från surfing till matlagning och deras gemensamma nämnare är passion. Ren passion för vad de sysslar med samt en djup förståelse för vårt koncept, våra värdegrunder och vår vision. Dessa människor kommer att ge er upplevelser som ni aldrig kommer att glömma. En del äventyr kanske kommer att kännas lite läskiga, vår förhoppning är nämligen att ni ska få utmana er själva och era förmågor. Efter varje dag summerar vi hur det har gått för er och vi återkopplar hur ni som grupp har förhållit er till era värdegrunder samt vilkanya erfarenheter om er själva ni har snappat upp. Vigenomför också workshops med spännande föreläsningaroch gruppdiskussioner.Vi gillar att utgå från det som fungerar. Vår devis är Finnfem rätt och inte Finn fem fel. Varför lägga energi på detsom inte fungerar när vi kan använda tiden till attförstärka det som redan fungerar? Det handlar inte omkonflikträdsla utan att fokusera på rätt saker. Dessutomär det mycket roligare att fortsätta göra det du är bra på! Värdegrunder, Sida 8
 9. 9. Ni kommer under er CCC Experience att bo på Martinhal Beach Resort som även de levererar ett boende utan dess like med en passion och ett värdegrundstänk som är stålstarkt. Vi vill nämligen visa er hur alla våra samarbetspartners i realtid låter sig styras av sina värdegrunder. Detta kommer att bli en fantastisk inspirationskälla för Er att ta med hem. Varför Portugal? Det finns ett antal logiska och emotionella förklaringar till varför vi har valtatt förlägga CCC Experience på Algarvekusten i Portugal. Klimatet är otroligt bra och lämpar sig förvåra aktiviteter i stort sett året runt. Det bästa är att högsäsongen för företagsevenemang infallerdå det är lågsäsong på Algarvekusten. På så sätt slipper vi trängas med flera busslaster av turisteroch det känns som att vi är ensamma på platsen. Prisläget är en annan logisk förklaring. Portugal håller en mycket trevlig prisnivå och vi får bra valuta för våra pengar. Dock är det de emotionella värdena som har gjort att vi fallit för Portugal. Människorna har en värme och ett lugn som är beroendeframkallande. De har ett enormt kundfokus som går ut på att vi ska trivas och må bra. De gör allt för att vi ska bli hänförda över det de levererar. De har hjärta och passion i allt de gör vilket passar oss förträffligt. Vi är precis likadana. Portugals ekonomi är svag och vi ser att gemene man får slita hårt för brödfödan. Genom att förlägga vår verksamhet hos dem hjälper vi till att bygga uppderas samhälle. Det är en fröjd att kunna betala våra underleverantörer en skälig summa pengar,för det vi får tillbaka är så mycket mer än vad vi bett om. Den värme och professionalism delevererar är ren inspiration för dig som kund. Du får live se hur goda värdegrunder och glädjepåverkar den kundupplevda kvalitén. Vad vinner ni på detta?• Klargöra och förtydliga. Ledningsgruppen får diskutera igenom värdegrunder och vision en gång för alla. Ni utgår från en gemensam kartbild på detaljnivå.• Kompetensinventering. Den förstudie som ingår ger VD:n värdefull information om vilka kompetenser, styrkor och talanger ledningsgruppen har.• Kommunikationsplan. En tydlig plan skapas hur värdegrunderna och visionen ska kommuniceras ut till organisationen. Det ger trygghet och engagemang hos de anställda.• Starkare varumärke. Medarbetare som agerar efter företagets värdegrunder är viktiga reklampelare mot omvärlden. Genom att varje medarbetare tränas i att leva era värdegrunder stärks ert varumärket i varje kontakt med varje kund! Dessvärre ser verkligheten aningen annorlunda ut. Enligt TNS SIFO är det i snitt bara 47% av medarbetarna som känner till arbetsgivarens värdegrunder samt lever efter dem. Genom att öka antalet ”värdegrundsambassadörer” ökar givetvis lönsamheten.• Relationsbyggande. Som ledningsgrupp, säljteam eller vad ni än månde vara kommer ni att lära känna varandra på helt nya nivåer! Genom att ni känner till varandras styrkor fördjupar ni era Värdegrunder, Sida 9
 10. 10. relationer vilket bäddar för att ni kan ta betydligt mer välgrundade beslut. Alla upplevelser i CCCE syftar också till att stärka gruppdynamiken.• Snabb process. Ni kommer att ha så fruktansvärt roligt ihop att ni inte vill att det ska ta slut! Det kommer det inte att göra heller. Vi ger er en kick-start så att ni kan ta glädjen med er rätt in i vardagen. Dessutom finns vi alltid tillgängliga för nya värdeskapande upptåg.• Rekrytering. En stark värdegrund innebär en tydlig företagsidentitet. Då vet du bättre vilken profil arbetssökande bör ha för att smälta in på jobbet.• Lönsamhet. Studier visar att investering i humankapital ger ökad lönsamhet. Vi kallar det ”Må bra - Gå bra” vilket är en självklarhet. Har man kul på jobbet ökar motivationen och därmed lönsamheten. Kontakt När du är beredd att få en detaljerad information om hur en Corporate Culture Challenge Experience kan se ut för ditt företag står vi till ditt förfogande vid ett förutsättningslöst möte. andreas.sander@commzone.se 070-331 72 00 CommZone på Facebook CommZone på Twitter kinga.lundblad@leventa.se 070-453 09 10 Leventa på mynewsdesk Leventa på Facebook Leventa på Twitter Värdegrunder, Sida 10

×