Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NKHstudiemagasin2014

1,055 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

NKHstudiemagasin2014

 1. 1. 4 BACHELORSTUDIER 13 FAGSKOLESTUDIER Studiemagasin 2014 Oslo • Bergen • Trondheim NORGES KREATIVE HØYSKOLEMedia • Design • Kommunikasjon
 2. 2. nkh studiemagasin 2014 // 32 // nkh studiemagasin 2014 INNHOLD BIDRAGSYTERE Redaksjon Annelise Kiønig // Ansvarlig utgiver / Tekst Svein Meek // Art direction & design Peter Mydske // Fotografi Kine Solberg // Desk & Tekst Helene Naper Andersen // Tekst Øvrig tekst Michael Solbakken Janina S. Skaanes Trine Jacobsen Jenny Staalnacke Øvrige foto Camilla Wiik Lars Martin Bøe Ida Kristine Holm Mira Jacobsen Linda Winther Mari Lauvheim Cilje Helen Abelsen Moe Tina Rekdal Marit Gaare Laache Fredrik Eive Refsli // Rådgiving Interface media // Repro BALTO print // Trykk Forsiden Sofia Lis Sterner er en av de utallige NKH- studentene som har etablert en karriere innen den kreative bransjen. I dag jobber hun blant annet for den prisvinnende fotografen Pål Laukli. I resten av magasinet får du innblikk i noen av de mange jobb- mulighetene innen design, media og kommunika- sjon, og nyttige råd fra tidligere NKH-studenter. Du finner også flere eksempler på nkh.no Vil du vite mer om hva Sofia jobber med, kan du ta en titt på nettsidene hennes på sofialis.tumblr.com 3D og animasjon / 38 Digital markedskommunikasjon / 44 Film / 50 Fotografi / 56 Grafisk design / 62 Illustrasjon / 68 Interaksjonsdesign / 74 Interiør / 80 Journalistikk / 86 Macdesign / 92 Musikkdesign / 98 Prosjektledelse / 104 Reklame og merkekommunikasjon / 106 Internasjonalisering / 112 Praktisk informasjon / 116 Velkommen til Høyskolen Campus Kristiania / 122 Velkommen / 4 Høyskole og fagskole / 6 Den syngende professoren i kreativitet / 8 FAGSKOLESTUDIER / 36 BACHELORSTUDIER // 10 Bachelor i grafisk design / 12 Bachelor i interiør / 18 Bachelor i journalistikk / 24 Bachelor i kreativ markedskommunikasjon / 30
 3. 3. nkh studiemagasin 2014 // 54 // nkh studiemagasin 2014 –Viskalutvikleogforvaltetalentetdittslik atdublirenattraktivressurs fornæringslivet. Tine Widerøe // DekanNKH VELKOMMEN TIL NORGES KREATIVE HØYSKOLE Norges Kreative Høyskole er for deg som ønsker å skape, produsere eller designe noe av verdi. Ved alle våre studier er målet å skape god kommunikasjon for dine fremtidige oppdragsgivere. Det du tar med deg inn i klasserommet av kreativitet, engasjement og skaperkraft, skal våre dyktige fag- personer utvikle til noe håndfast. De deler din lidenskap og hjelper deg til å nå ditt potensiale. Men du må selv legge ned den nødvendige innsatsen for å nå dine mål. Kompetanse innen kommunikasjon og kreativitet etter- spørres i de fleste bedrifter, og du finner våre tidligere studenter i et mangfold av jobber. På NKH vil du også knytte nettverk med næringsliv og medstudenter gjennom kundeoppdrag og tverrfaglig samarbeid. Her skal vi utvikle og forvalte ditt kreative talent slik at du blir en attraktiv ressurs for næringslivet. Velkommen til Norges Kreative Høyskole. Lykke til med ditt studievalg!
 4. 4. nkh studiemagasin 2014 // 76 // nkh studiemagasin 2014 Ved Norges Kreative Høyskole handler det om å skape gode kommunikasjonsjobber som begeistrer. Veien går gjerne via en setning, en kode eller en strek. Uansett fagområde skal du lære både teknikk, håndverk, strategi og hvordan du best kommuniserer med målgruppen. NKH tilbyr både fagskole- og høyskolestudier. Som fagskolestudent vil du ha fokus på å lære håndverket og å jobbe praktisk med faget. Er du høyskolestudent vil vi sette større krav til refleksjon rundt fagområdene du jobber med. Da må du i tillegg til å levere praktiske oppgaver, også redegjøre for valgene dine med en reflektert og akademisk tilnærming. Felles for NKH-studentene er møtet med næringslivet i studiehverdagen. Store og små bedrifter legger sine utfordringer på bordet. Slik får du realistiske oppgaver å bryne deg på. HØYSKOLE OG FAGSKOLE
 5. 5. nkh studiemagasin 2014 // 98 // nkh studiemagasin 2014 – Morgendagensvinnereerdesomkanarbeide systematiskogprofesjoneltmedkreativitet,slik atdettilførermerverditilsamfunnet. Erik Lerdahl // Professorikreativitet Med en doktorgrad i kreativitet og bred erfaring som innovasjonsleder er Erik en av Nordens fremste kapasiteter på området. I faget kreativ metode nyter NKH-studentene godt av hans kreative erfaring. – Jeg er veldig opptatt av at du må velge de riktige kreative metodene, basert på problem- stillingen du skal jobbe med. Jobber du med en løsning som er kompleks og involverer mange aktiviteter og aktører kan du for eksempel benytte storyboard. Erik har nylig bidratt i konseptutviklingen av et tenkt fremtidig servicesenter for sykehuset og helsetjenesten i Århus. Der brukte han story- board til å visualisere steg for steg hvordan pasi- entene kan møte helsevesenet i fremtiden, for å gi både bedre tjenester og kostnadsbesparelser. Studentene beskriver professoren som tosidig. Selv om han ga dem en sjokkstart på skoleåret med en soloversjon av O’Sole Mio, er han først og fremst en fagperson som understreker seriø- siteten i det å jobbe med kreativitet. Nå er han i gang med et nytt bokprosjekt. – Jeg har i mange år forsket på hvordan gode metoder og prosesser kan bidra til best mulig samhandling og kunnskapsutvikling i bedrifter. Studier viser for eksempel at opptil halvparten av møtene i næringslivet vurderes som bortkastet. Det er en enorm ressurstyv. Gjennom sitt forskningsprosjekt har professoren sett at dårlige møter kveler motivasjonen og gir grobunn for konflikter. Det mener han Norske ledere bør gjøre noe med. – Med relativt små grep kan møtene bli langt mer engasjerende og produktive. Dette mine- feltet skriver jeg om nå. Jeg er temmelig sikker på at det vil komme en revolusjon på dette området, akkurat som fokuset på kreativitet stadig vil vokse. Til syvende og sist handler det om livskvalitet og en bærekraftig fremtid. DEN SYNGENDE PROFESSOREN I KREATIVITET Ved NKH møter du en fagstab satt sammen av blant annet designere, fotografer, journalister, musikere og interiørarkitekter. Og en professor i kreativitet. Han er Norges første og eneste og heter Erik Lerdahl. Tekst Annelise Kiønig
 6. 6. nkh studiemagasin 2014 // 1110 // nkh studiemagasin 2014 BACHELORSTUDIER
 7. 7. nkh studiemagasin 2014 // 1312 // nkh studiemagasin 2014 Designbransjen krever at du kan designe for både små mobilskjermer, store dataskjermer og trykte medier. Bachelor i grafisk design gir deg et solid håndverksmessig og konseptuelt fundament, slik at du vil møte fremtidens krav til å kommunisere på tvers av kanaler. Foruten konkrete designprosjekter for trykte og digitale medier, lærer du om etiske og samfunnsmessige problemstillinger knyttet til faget. Dermed blir du klar for en karriere innen blant annet designbyråer, mediebedrifter og markedsavdelinger i privat og offentlig sektor. BACHELOR I GRAFISK DESIGN – VISUELL IDENTITET, INTERAKTIV DESIGN OG SOSIALT ANSVAR
 8. 8. nkh studiemagasin 2014 // 1514 // nkh studiemagasin 2014 –Dethandleromvisuellkommunikasjon,ogdegode ideeneeroftedetviktigsteverktøyetduhar. Mats Ottdal // Seniorgrafiskdesigner Selv mener Mats han ikke kunne hatt en bedre jobb. Han roser inspirerende arbeidskolleger og en bra arbeidskultur hvor han stadig lærer noe nytt. Han peker på engasjement som den viktig- ste faktoren for å komme seg dit du vil. – Brenner du for faget og synes det er gøy, så går det gjerne av seg selv. Mulighetene er mange om du velger en utdan- ning innenfor grafisk design. Det er et veldig bredt fag, hvor byråer jobber med ulike design- områder og arbeidsmetodikker. Mats tipser om at det er lov å la magen navigere deg i den kreative verden. – Ikke vær redd for å gjøre det du helst har lyst til innen faget. Det gjelder å utforske mulighe- ter og finne det som er mest interessant for deg å jobbe med. Han har jobbet i New York med prosjekter for både Nike og Coca Cola. – Det var veldig gøy og lærerikt å jobbe med såpass store kommersielle produkter. En bachelorgrad i design tror han kan være en fordel om du ønsker å jobbe med utenlandske byråer. – Det virket viktig å ha en bachelorgrad for å få jobb i New York. Enkelte steder kan være mer opptatt av at du har en bachelorgrad enn andre. Fagpersonene ved NKH anbefalte ham å ta ett siste år i Australia for å få en bachelorgrad, da det ennå ikke var et slikt tilbud ved NKH Oslo. – Det var absolutt verdt turen til Australia. Det ga meg lysten til å jobbe i utlandet. EN VERDEN AV MULIGHETER Mats Ottdal (33) ble uteksaminert som grafisk designer ved NKH i 2003. Etter det tok han en bachel- orgrad i Communication Design, ved RMIT University, Melbourne frem til 2005. Nå jobber han som Senior grafisk designer i Anti Grandpeople. Sjekk ut nettsiden hans på jeksel.com. Mats brenner for å komme på gode ideer og bryner seg daglig på nye utfordringer og spennende prosjekter med norske og internasjonale kunder. Bachelor i grafisk design – visuell identitet, interaktiv design og sosialt ansvar Tekst Journalistikkstudent Kine Solberg
 9. 9. nkh studiemagasin 2014 // 1716 // nkh studiemagasin 2014 FREDRIK EIVE REFSLI PRIS PER SEMESTER: 44 200,- –Vårestudenterskallæreådesigne helhetligkommunikasjoniallekanaler. Fredrik Eive Refsli har hovedfag i designkritikk og erfaring fra to av landets mest toneangivende designbyråer. I tillegg har Fredrik jobbet i mange år som selvsten- dig bokdesigner for flere store forlag og kjente forfattere. Han har vunnet sølv i Årets Vakreste Bøker. Fredrik er lidenskapelig engasjert i å formidle faget til den nye generasjonen grafiske designere. Det er mulig å søke om utveksling i femte semester. Vi sam- arbeider med universiteter i blant annet Melbourne, London og Milano. En fullført bachelorgrad ved NKH vil også gi mulighet til å søke på masterprogrammer i Norge og utlandet. Du lærer å tenke som en designer, jobbe som en designer og løse oppgaver som en designer. Grafisk design handler om å løse komplekse kommunika- sjonsoppgaver med visuelle virkemidler i et samfunn mettet av visuelle inntrykk. HVA KAN DU BLI? FAGOMRÅDER Visuell identitet, Interaksjonsdesign, Sosialt ansvar, Kreativ metode, Design for lesing, Historiefortellende design, Grafisk design i rom, Bildekommunikasjon, Kultur og samfunn, Markedsføring, Prosjektledelse Med en bachelor i grafisk design kan du jobbe som designer innen reklame-, design-, og digitalbyråer, forlag eller i en bedrifts markedsavdeling. Med noen års erfaring kan du også gå inn i stillinger som AD eller kreativ leder. Bachelor i grafisk design – visuell identitet, interaktiv design og sosialt ansvar Som student ved NKH er du en del av et ledende, kreativt læringsmiljø innen design, media og kommunikasjon. Du får god tilgang til bibliotek, teknisk utstyr, Mac-er og programvare tilpasset behovene ved den en- kelte utdanning. Studiene gjennomføres i tett kontakt med næringslivet gjennom realistiske kundeoppdrag. Pensumbøker og annet utstyr kommer i tillegg til studieavgiften. STUDIET I KORTE TREKK STUDIELEDER LES MER PÅ NKH.NO 3ÅRIG 180 STUDIEPOENG OSLO
 10. 10. nkh studiemagasin 2014 // 1918 // nkh studiemagasin 2014 Gjennom praktisk fordypning og akademisk tilnærming skal du lære å planlegge, evaluere og gjennomføre interiørprosjekter med høy grad av konseptuell og teknisk kvalitet. Studiet har fokus på bærekraftig og inkluderende design. Du vil fordype deg i fagområdene interiør, samfunn og miljø, kreativitet og prosjektstyring. Dette forbereder deg på en karriere der du arbeider med interiørløsninger for nybygg og rehabiliteringsprosjekter for både privat og offentlig miljø. – BÆREKRAFTIG DESIGN, KREATIVITET OG PROSJEKTSTYRING BACHELOR I INTERIØR
 11. 11. nkh studiemagasin 2014 // 2120 // nkh studiemagasin 2014 –Bærekraftigarkitekturogdesigner avgjørendeforvårfellesfremtid. Siv Senneset // interiørarkitektMNIL Tekst Journalistikkstudent Kine Solberg – Interiørarkitekter skal etterstrebe løsninger som gir vakre, varige og velfungerende resul- tater. Derfor blir fornuftig bruk av materiell og avfallsreduksjon sentralt, og miljøambisjoner for utvikling av rom og design er i høyeste grad gjeldende. Siv er utdannet både interiørarkitekt og sivil- arkitekt. I tillegg er hun president i NIL (Norske interiørarkitekter og møbeldesigneres landsfore- ning). Dette gir henne en faglig tyngde og et mangfold av muligheter til å praktisere innen arkitektprofesjonen. I tillegg gir presidentvervet henne muligheten til å jobbe med å fremme interiørarkitekturfaget. Hun mener bachelorut- danningen ved NKH er godt tilpasset markedet. – Studiet legger til rette for at studentene får en reell forståelse og tilnærming til interiør- arkitekturfaget. Det vil si at du tilnærmer deg faget på en praktisk måte. Etter tre år på NKH har du 180 studiepoeng, og muligheten til å søke på masterutdannin- ger både nasjonalt og internasjonalt innenfor design og interiør. Et av prosjektene Siv har latt seg inspirere av, ble presentert av en av grunnleggerne av Power- house Company, Nanne De Ru, på Arkitekturda- gen 2013. Hit kom elleve anerkjente arkitekter og forskere, som utforsker hvordan arkitektur kan være et viktig virkemiddel for å skape nye og bærekraftige livsstiler. – Prosjektet stimulerte til positiv utvikling av fattige slumområder, ved å legge til rette for at eierne av de enkle boligene kunne leie ut takene sine til drift av solpanel. Nettopp slik sikrer bærekraftig design sosial, økonomisk og miljømessig utvikling for alle involverte. VI TRENGER BÆREKRAFTIG DESIGN Siv Senneset er interiørarkitekt MNIL og sivilarkitekt MNAL. Hun er president i Norske interiør- arkitekters og møbeldesigneres landsforening, NIL. Studentene fra BA interiør ved NKH kan tegne studentmedlemskap i NIL. Siv Senneset jobber til daglig hos boligutvikleren JM, som utvikler boliger, og følger prosessen gjen- nom alle ledd. Siv Senneset, president i NIL, mener bærekraftig design er et viktig virkemiddel for å ivareta en ønskelig utvikling. Den sikrer miljø- messig, økonomisk og sosial bærekraft. Bachelor i interiør – bærekraftig design, kreativitet og prosjektstyring
 12. 12. nkh studiemagasin 2014 // 2322 // nkh studiemagasin 2014 JARLE M. FOTLAND PRIS PER SEMESTER: 44 200,- –Jegvilværemedåsettefokuspåverdier somskalvareforfremtiden. Jarle M. Fotland, arbeider i skjæ- ringspunktet mellom interiørar- kitektur, design og kunst. Han har hovedfag i interiørarkitektur og møbeldesign fra KHiO, og praktisk erfaring som interiørarkitekt spesielt innen offentlig miljø. Jarle har eget atelier med fokus på lysobjekter og lysinstallasjoner og har gjennomført prosjekter, og utstillinger, i inn- og utland. Han var også ansvarlig for utviklingen av romlaboratoriet ved KHiO. Bachelor i interiør – bærekraftig design, kreativitet og prosjektstyring HVA KAN DU BLI? FAGOMRÅDER Interiør Samfunn og miljø Prosjektstyring Kreativitet I Norge finnes det i overkant av 3000 bedrifter som jobber innen interiørarki- tektur og interiørdesign. Dette er alt fra enkeltmannsforetak til store arkitektkon- tor med flere titalls ansatte. Disse skal håndtere interiørløsninger for nybygg og rehabiliteringsprosjekter mot både privat og offentlig miljø. I dette landskapet vil NKHs interiørstudenter finne sine arbeidsplasser. Som student ved NKH er du en del av et ledende, kreativt læringsmiljø innen design, media og kommunikasjon. Du får god tilgang til bibliotek, teknisk utstyr, Mac-er og programvare tilpasset behovene ved den en- kelte utdanning. Studiene gjennomføres i tett kontakt med næringslivet gjennom realistiske kundeoppdrag. Pensumbøker og annet utstyr kommer i tillegg til studieavgiften. Det er mulig å søke om utveksling i femte semester. Vi sam- arbeider med universiteter i blant annet Melbourne, London og Milano. En fullført bachelorgrad ved NKH vil også gi mulighet til å søke på masterprogrammer i Norge og utlandet. Bachelor i interiør er studiet for deg som ønsker en praktisk fordypning og akademisk tilnærming til fagområdene interiørarkitektur og interiørdesign. STUDIET I KORTE TREKK STUDIELEDER LES MER PÅ NKH.NO 3ÅRIG 180 STUDIEPOENG OSLO
 13. 13. nkh studiemagasin 2014 // 2524 // nkh studiemagasin 2014 Journalister skal kunne litt mer enn mange andre. Derfor står samfunnskunnskap, både om nasjonale og internasjonale forhold, sentralt i studiet. Du utvikler deg til en dyktig journalist med høy etisk bevissthet, og kompetanse på digitale medier. Basert på journalistisk metode lærer du å publisere i alle kanaler, og i ulike sjangre, gjennom ord, film og bilde. Dette gjør deg kvalifisert for en karriere som journalist i alle typer medier. BACHELOR I JOURNALISTIKK
 14. 14. nkh studiemagasin 2014 // 2726 // nkh studiemagasin 2014 –BachelorstudietijournalistikkpåNKHernoejegharønsket meglenge.Norskemediertrengerstadigflerejournalister somharetbevisstforholdtildetvidrivermed. Carl-Erik Grimstad // Førsteamanuensis – Mange hevder at samfunnet har for mange journalister. Jeg ser på journalistikken som den nye super-allmenndannelsen. Uansett hva du kan tenke deg å jobbe med senere i livet, vil du ha godt av en treårig journalistikkutdanning. Carl-Erik begynte å undervise for omtrent ti år siden, og helt siden den gang har bransjen spådd et dårligere arbeidsmarked for studentene. Dette har imidlertid ikke bekymret ham nevneverdig, og han blir ikke overrasket når journalistikkstu- denter, som viser en interesse for faget sitt, går rett ut i jobb. – Jeg tror nærmest vi kunne utdele jobbgaranti til 90 prosent av studentene. Vi er inne i en formidabel strukturendring i norsk presse. Bransjen etterspør unge, dynamiske og kunn- skapsrike folk, sier han. Derfor er kombinasjonen mellom det tradisjo- nelle håndverket, som utgjør grunnleggende journalistikk, og den digitale fordypningen NKH legger opp til i studiet, så viktig. Det er framtidens journalister som skapes på Norges Kreative Høyskole. Som følge av dette mener Grimstad at stu- dentene ved NKH står foran ham i køen av jobbsøkere, hvis han skulle ønsket seg tilbake til journalistikken. Dette til tross for at han har jobbet som journalist, kommunikasjonsråd- giver og akademiker hele sin karriere. Bachelorutdanningen i journalistikk medfører økt kunnskap. Grunnleggende journalistisk kunnskap, digital kunnskap og samfunnsfaglig kunnskap. Muligheten til å gå mer i dybden av etiske problemstillinger, og at nivået på reflek- sjon øker, er noe av det Carl-Erik er mest fornøyd med. – Norske medier trenger stadig flere jour- nalister som har et bevisst forhold til det vi driver med. Og ikke bare lar seg føre inn i en hemningsløs jakt på intimiteter og annen opp- lagsjakt basert på uvesentligheter, sier han. DEN NYE SUPER- ALLMENNDANNELSEN Carl-Erik Grimstad er utdannet statsviter. Han er førsteamanu- ensis og hovedlærer i presseetikk på journalistikkutdanningen ved NKH. Han er også mediefor- sker, forfatter, journalist og har tidligere blant andre hatt kongen som arbeidsgiver. Carl-Erik Grimstad hevder at alle har godt av en journalistikkutdan- ning og mener at Norges Kreative Høyskoles ambisjon med bachelor- graden i journalistikk er intet mindre enn å tilby landets beste. Bachelor i journalistikk Tekst Journalistikkstudent Kine Solberg
 15. 15. nkh studiemagasin 2014 // 2928 // nkh studiemagasin 2014 LARS R. BACHE PRIS PER SEMESTER: 44 200,- –Vårestudenterlærerdeklassiskemetodene, påenkreativogmodernemåte.Viutdanner fremtidensjournalister. Lars Richard Bache har lang erfaring som journalist og vaktsjef i dagspresse, og har også vært kom- munikasjonsrådgiver. De siste ni årene har han vært leder av journa- listikkutdanningen på NKH. Lars har et svært godt kontaktnett i norske medier. Han har pedagogisk utdan- ning, og lang erfaring i å coache, støtte og stille krav til mennesker som vil opp og frem. Som student ved NKH er du en del av et ledende, kreativt læringsmiljø innen design, media og kommunikasjon. Du får god tilgang til bibliotek, teknisk utstyr, Mac-er og programvare tilpasset behovene ved den en- kelte utdanning. Studiene gjennomføres i tett kontakt med næringslivet gjennom reelle oppgaver. Pensumbøker og annet utstyr kommer i tillegg til studieavgiften. Jobbundersøkelsene våre viser at alle som vil, får det til. Mange får jobb allerede under utdanningen, ikke minst gjennom praksisperioden. Bachelor i journalistikk HVA KAN DU BLI? FAGOMRÅDER Som ferdig utdannet journalist kan du jobbe i alle typer medier fra NRK, VG og Dagbladet til Romsdals Budstikke, i ukeblader som Kamille og KK til nettpublikasjoner som skriver om fotball eller mote. Mange journalister er også ettertraktet til kommunikasjonsjobber i bedrifter eller ideelle organisasjoner. Grunnleggende journalistikk - Reelle praktiske oppgaver, i alle sjangre med forskjellige tema Digitale medier - Utstrakt bruk av web-TV og sosiale medier Etikk og samfunnsfag - Vi utvikler etisk bevisste og kunnskapsrike studenter Det er mulig å søke om utveksling i femte semester. Vi sam- arbeider med universiteter i blant annet London og Melbourne. En fullført bachelorgrad ved NKH vil også gi mulighet til å søke på masterprogrammer i Norge og utlandet. STUDIET I KORTE TREKK STUDIELEDER LES MER PÅ NKH.NO 3ÅRIG 180 STUDIEPOENG OSLO
 16. 16. nkh studiemagasin 2014 // 3130 // nkh studiemagasin 2014 Gjennom studiet skal du lære deg å delta i, og å lede, kreative og strategiske prosesser knyttet til markeds- kommunikasjon. I tillegg skal du kunne utføre oppgaver innen visuell kommunikasjon og tekstarbeid. Studiet er både praktisk og teoretisk vinklet og gir grunnlaget for en karriere innen bedrifter som reklame-, PR- eller kommunikasjonsbyråer, eller markeds- avdelinger i alle bransjer. BACHELOR I KREATIV MARKEDS- KOMMUNIKASJON
 17. 17. nkh studiemagasin 2014 // 3332 // nkh studiemagasin 2014 –Akademiskkunnskapblandetmedkreativmetode,teamarbeidog skriveemnererenmorsom,spennendeogikkeminstnyttig ogrelevantbakgrunnåhamedseg. André Fernandes // Kreativmarkedskommunikasjonsstudent – Jeg trodde selv at jeg kunne veldig mye om norsk, men det var før jeg hadde kjendisforfat- ter Helene Uri i kreativ skriving, ler André. Emnet tekstforfatting ga André en morsom opp- levelse, og er noe han kunne tenke seg å drive med videre. At utdanningen er så bred og gir mange jobbmuligheter, passer André perfekt. – Jeg var veldig lite motivert i tiden på UiO, og følte at undervisningsmodellen der overhodet ikke passet meg. NKH skiller seg stort fra det jeg opplevde på UiO, og for meg passer dette mye bedre. Små og intime klasser er bedre enn store og upersonlige. De små klassene gjør at studentene får et godt forhold til både medstudenter og forelesere. Det kan komme godt med når utdanningen er ferdig. NKH har tette samarbeid med nærings- livet om ulike skoleoppgaver, og fagkreftene er behjelpelige med å få studentene ut i jobb. – Alle fagpersonene har sitt eget særpreg, og det de har til felles er at de kan mye om sitt felt. Studieleder er veldig opptatt av studen- tene sine og gir oss støtte, eller eventuelt et spark bak når vi måtte trenge det. Begge deler kan være like nyttig. Utdanningen gir flere muligheter innen markedskommunikasjonsbransjen, enten du vil jobbe i reklamebyråer, PR- og kommunika- sjonsbyråer, markedsavdelingen i bedrifter, som tekstforfatter eller Art Director. – Er det noe som er viktig innenfor bransjen, så er det nettverksbygging og teamarbeid. Møt opp i timene, oppfordrer André. GIR MANGE BEN Å STÅ PÅ André Fernandes (27) har en bachelorgrad i europeiske og amerikanske studier fra UiO. Etter endt studium følte han ikke at han satt igjen med nok kunn- skap til å søke jobb. Istedenfor å gå videre med en mastergrad, valgte han å begynne forfra med noe helt annet. Han ville satse på kreativitet. André har aldri hatt bestemte mål eller én konkret drømmejobb. Utdanningen på NKH gir ham kunnskapen han trenger i jakten på karrieren. Bachelor i kreativ markeds- kommunikasjon Tekst Journalistikkstudent Janina S. Skaanes
 18. 18. nkh studiemagasin 2014 // 3534 // nkh studiemagasin 2014 MAGNE JOHANNESSEN PRIS PER SEMESTER: 44 200,- –Viskalutdanne både«tenkere» og«gjørere». Magne Johannessen har mange års erfaring fra reklamebransjen som tekstforfatter og rådgiver. Han er også assosiert rådgiver i et konsulentfirma og gjesteforeleser innen temaer som markedsfø- ring, kommunikasjon og kreativi- tet på en rekke høyskoler. Fritiden brukes til å lese bøker og trene selvforsvar. Bachelor i kreativ markeds- kommunikasjon FAGOMRÅDER Strategi og analyse Visuell kommunikasjon Kultur og samfunn Kreativitet Tekst HVA KAN DU BLI? Markedsansvarlig Informasjonskonsulent Markedskonsulent Tekstforfatter Prosjektleder Rådgiver Planner Kreatør Som student ved NKH er du en del av et ledende, kreativt læringsmiljø innen design, media og kommunikasjon. Du får god tilgang til bibliotek, teknisk utstyr, Mac-er og programvare tilpasset behovene ved den en- kelte utdanning. Studiene gjennomføres i tett kontakt med næringslivet gjennom realistiske kundeoppdrag. Pensumbøker og annet utstyr kommer i tillegg til studieavgiften. Det er mulig å søke om utveksling i femte semester. Vi sam- arbeider med universiteter i blant annet Melbourne, London og Milano. En fullført bachelorgrad ved NKH vil også gi mulighet til å søke på masterprogrammer i Norge og utlandet. Undervisningen ved dette studiet er forskningsbasert. Det skiller seg fra tilsvarende studier ved at vi forener emner i markedsføring og markedskom- munikasjon med emner som blant annet tekst og retorikk, visuell kommu- nikasjon samt kultur og samfunn. Samtidig legger vi vekt på det praktiske. Kunnskapen skal omsettes til strategier og løsninger som skal fungere i det virkelige liv. Studentene jobber mye med cases, ofte for reelle kunder og oppdragsgivere. STUDIET I KORTE TREKKLES MER PÅ NKH.NO STUDIELEDER 3ÅRIG 180 STUDIEPOENG OSLO
 19. 19. nkh studiemagasin 2014 // 3736 // nkh studiemagasin 2014 FAGSKOLESTUDIER
 20. 20. nkh studiemagasin 2014 // 3938 // nkh studiemagasin 2014 3D OG ANIMASJON Studiet lærer deg å kombinere idé, konsept og strategi, presentert i levende bilder. Du utvikler evnen til å skape 2D-/3D-animasjon, 3D-grafikk, karakteranimasjon, tittel- sekvenser, filmeffekter, spillmodeller og animasjon til nye medier. I tillegg får du grundig programvareopplæring. Etter studiet kan du jobbe i VFX-byråer, animasjons- studioer, TV-selskaper, spillselskaper og mediehus.
 21. 21. nkh studiemagasin 2014 // 4140 // nkh studiemagasin 2014 –JegbleforelsketiIllustrator. Ole-Jørgen Ramstad // Motiondesigner – Jeg lærer stadig noe nytt, og mange av oppga- vene er utfordrende. Det setter jeg stor pris på, for da rekker jeg ikke å kjede meg, sier Ole- Jørgen. Jobben som motiondesigner hos Brandlab, innebærer blant annet å lage animerte adshell (reklameboards), reklamespotter og program- profiler for TV. Ole-Jørgen er takknemlig for det gode arbeidsmiljøet og forteller at de har en veldig ålreit policy på jobb. – Alle kollegaene sitter på mange skjulte skat- ter, og jeg er glad for at holdningen «sharing is caring» preger arbeidsdagen. Han startet, som mange i bransjen, med en glede for å tegne og uttrykke seg visuelt. På 3D og animasjon forelsket han seg i programvare og de nye teknikkene han lærte. Han roser NKH for sitt nære samarbeid med bransjen. – Det er et veldig stort pluss at du jobber tett på bransjen og ofte får oppdrag fra reelle kun- der. Skolen er flink til å markedsføre seg, og du kan få et ben innenfor ulike arbeidsplasser. Studenter med fullført utdannelse har gode muligheter for å få jobb, utdyper Ole-Jørgen. Selv kom han raskt ut i jobb takket være fornøy- de lærere og hjelp fra medstudenter. Motionde- signeren har et godt tips til de som tenker på å ta en utdanning ved Norges Kreative Høyskole: – Skolen har et bra læringsmiljø og flinke fagpersoner. Bruk fagkreftene på skolen og medstudentene flittig, og husk at du lærer mye av å stille spørsmål. SHARING IS CARING HOS BRANDLAB Ole-Jørgen Ramstad (26) ble utek- saminert fra 3D og animasjon ved Norges Kreative Høyskole i 2010. Nå jobber han som motiondesig- ner hos Brandlab. Ole-Jørgen var usikker på hva han skulle gjøre etter videregående, men valget falt til slutt på 3D og animasjon ved Norges Kreative Høyskole. Nå strekker han seg litt lenger hver dag og nyter jobben som motiondesigner. 3D og animasjon Tekst Reklamestudent Michael Solbakken journalistikkstudent Kine Solberg
 22. 22. nkh studiemagasin 2014 // 4342 // nkh studiemagasin 2014 REMI KRISTIANSEN STUDIELEDER STUDIET I KORTE TREKK 2ÅRIG PRIS PER SEMESTER: 49 000,- 120 FAGSKOLEPOENG HVA KAN DU BLI? FAGOMRÅDER –Viholdertettkontaktmed bransjen,ogstudentenefårpåettidlig stadiumreellekundeoppdrag. Remi Kristiansen har lang erfa- ring som lærer og 3D-artist. Remi har jobbet med 3D, animasjon og utdanning i 10 år og har god kontakt med bransjen i Norge. Han brenner for faget og er en inspirasjonskilde for sine studen- ter. På fritiden driver han med spillutvikling og 3D-printing. BERGEN TRONDHEIM OSLO Som ferdig utdannet 3D-designer kan du jobbe innenfor en rekke stillinger hos motiondesignbyråer, vfx- og anima- sjonsstudioer, mediehus, tv-selskaper, reklamebyråer, spillselskaper og andre små og store næringsbedrifter. Animasjon, Digital design, Modellering Lys og render, Teksturering, Compositing Kamera, VFX, Match moving, Digital sculpting, Karakteranimasjon Karakter- rigging, Dramaturgi, Motion design, Tverrfaglige produksjoner, Bransjekunnskap 3D og animasjon LES MER PÅ NKH.NO Etter NKH kan du avslutte utdanningen din med en bachelorgrad ved et av de mange universitetene vi samarbeider med. Våre partnere i Europa, USA og Australia gir deg innpass på andre eller tredje studieår, og du kan fullføre den akademiske graden i inter- nasjonale omgivelser. Se side 115 for mer informasjon. Som student ved NKH er du en del av et ledende, kreativt læringsmiljø innen design, media og kommunikasjon. Du får god tilgang til teknisk utstyr, Mac-er og programvare tilpasset behovene ved den enkelte utdanning. Studiene gjennomføres i tett kontakt med næringslivet gjennom realistiske kundeoppdrag. Pensumbøker og annet utstyr kommer i tillegg til studieavgiften. 3D og animasjon er først og fremst en bransjerettet utdanning som gir deg et godt fundament til å gå ut i jobb etter to år. Derfor legger vi stor vekt på tverrfaglig samarbeid, spesielt med studier som film og musikkdesign. Du vil kunne jobbe med forskjellige typer produksjoner som blant annet spill, media, motion graphics og VFX.
 23. 23. nkh studiemagasin 2014 // 4544 // nkh studiemagasin 2014 DIGITAL MARKEDS- KOMMUNIKASJON Næringslivet er på jakt etter ansatte som kan skape digitalt innhold. Dette studiet gir deg innsikt i merkevarebygging på tvers av kanaler og flater. Du lærer å produsere selgende og presist innhold i tråd med arbeidsgivers strategier, markedsplaner og målsettinger, enten du skal nå ut via sosiale medier eller egne nettsider. Du vil etter utdanningen være en ressurs for en hvilken som helst arbeidsgiver som kommuniserer i digitale kanaler.
 24. 24. nkh studiemagasin 2014 // 4746 // nkh studiemagasin 2014 –DajeglesteomDigitalmarkedskommunikasjon, visstejeg atdetvarriktigstudiumformeg. Christian Kruse // Digitalmarkedskommunikasjonsstudent Tekst Journalistikkstudent Janina S. Skaanes – Drømmen har alltid vært å bli kommunika- sjonsansvarlig for Statoil. Før jeg kommer dit vil jeg veldig gjerne jobbe i en bedrift som ser nytten av sosiale og digitale medier. Et sted hvor de jobber med nye løsninger og har et arbeidsmiljø hvor man har frihet til kreativ utfoldelse og utviklingsmuligheter. NKH hjelper Christian på vei mot målet. Han føler utdanningen gir ham muligheten til å bli flinkere og at bransjenettverket rundt skolen er stort. Hans beste tips er å ta i bruk de ressursene som er tilgjengelige. Både lærere, andre studen- ter og bransjen. – Knytt kontakter, og gjør det beste ut av ut- danningen, anbefaler Christian. Han har satt stor pris på å komme til et miljø hvor han blir sett og hørt. Fagpersonene besitter mye reell kunnskap, og han merker godt at de har jobbet med faget i praksis. Studiehverdagen er veldig allsidig. Christian forteller at den ene dagen kan du sitte med Photoshop, den andre dagen jobber du med tekstredigering og den tredje er du høyt og lavt og jobber med fotografering. – Min første oppgave var en analyseoppgave hvor vi analyserte bedrifter og merkevarers tilstedeværelse på sosiale medier. Deretter en oppgave hvor vi skulle starte en blogg for en bedrift. Akkurat nå jobber vi med en reell kunde, hvor vinneroppgaven blir implemen- tert på nettsiden til kunden. Digital markedskommunikasjon dreier seg om merkevarebygging og hvordan du kommuni- serer strategisk på forskjellige plattformer og digitale kanaler. Du kan jobbe innen innholds- utvikling, analyse, brukeropplevelse eller som tekstforfatter. Mange vil jobbe med å skrive eller publisere på vegne av firmaer på digitale flater eller sosiale medier som Facebook og Instagram. Allerede i første semester har mange av studen- tene fått sine egne kunder. THE SKY IS THE LIMIT Christian Kruse (25) har studert sosiologi ved UiO. Der skrev han bacheloroppgave om hvordan Facebook kan brukes som en aktiv identitetsskaper. I løpet av sommerjobben som kommu- nikasjonsansvarlig hos Deli de Luca fikk han smaken på sosiale medier. Digital markedskommunikasjonsstudent Christian Kruse har som mål å bli Norges fremste digitale evangelist. Digital markeds- kommunikasjon
 25. 25. nkh studiemagasin 2014 // 4948 // nkh studiemagasin 2014 CHRISTINE CALVERT –Digimakerenallsidigogfremtidsrettet utdanningfordegsombrennerfor kommunikasjon. Christine Calvert (CC) er studie- leder på Digital markedskom- munikasjon, #Digimak. Hun har lang erfaring som lærer og foredragsholder. CC har jobbet med innholdsutvikling i over 20 år og er Norges eneste tekstdok- tor. Hun har skrevet bøkene Skriv for nettet – kort og godt og Skriv så det selger. I fritiden er hun vokalist og seilerjente. Digital markeds- kommunikasjon PRIS PER SEMESTER: 44 200,- HVA KAN DU BLI? FAGOMRÅDER Etter to år på digital markedskommunika- sjon vil du kunne spille en sentral rolle som kommunikatør og ressursperson i markeds- og kommunikasjonsavdelinger og i kreative team i alle bransjer. Du vil ha spesielt god innsikt i bruk av sosiale medier for å styrke eksisterende kunderelasjoner og kunne skape oppmerksomhet gjennom mål- rettede kampanjer på nettet. På Digimak får du praksisplass i siste semester tilpasset dine ønsker og talenter. Innholdsutvikling Språk og formidling Analyse og optimalisering Kommunikasjonsstrategi Brukeropplevelse Journalistikk Verktøy Etter NKH kan du avslutte utdanningen din med en bachelorgrad ved et av de mange universitetene vi samarbeider med. Våre partnere i Europa, USA og Australia gir deg innpass på andre eller tredje studieår, og du kan fullføre den akademiske graden i inter- nasjonale omgivelser. Se side 115 for mer informasjon. Som student ved NKH er du en del av et ledende, kreativt læringsmiljø innen design, media og kommunikasjon. Du får god tilgang til teknisk utstyr, Mac-er og programvare tilpasset behovene ved den enkelte utdanning. Studiene gjennomføres i tett kontakt med næringslivet gjennom realistiske kundeoppdrag. Pensumbøker og annet utstyr kommer i tillegg til studieavgiften. STUDIET I KORTE TREKK STUDIELEDER LES MER PÅ NKH.NO 2ÅRIG 120 FAGSKOLEPOENG OSLO
 26. 26. nkh studiemagasin 2014 // 5150 // nkh studiemagasin 2014 FILM Film handler om å skape og formidle noe som skal prege mottakerne. Utdanningen er praktisk og du får en bred forståelse for hvordan en filmproduksjon foregår. Du vil kontinuerlig være i produksjon på ulike sjangre og fagområder (produsent, regi, foto, manus, lys, lyd og klipp). I tillegg lærer du om finansiering, jus og entreprenørskap. Dette er viktig kunnskap for din fremtidige jobb innenfor film- og TV-bransjen.
 27. 27. nkh studiemagasin 2014 // 5352 // nkh studiemagasin 2014 –Påveienharjegværtmedpåmangespennendeproduksjoner ogreistlandetpåkryssogtversflereganger. May-Linn Saltnes Hansen // Produksjonslederogkoordinator – Jeg er lidenskapelig opptatt av å lage god TV-underholdning. I May-Linns søken etter å finne en karrierevei, fant hun filmlinjen på NKH. Hun fikk utnyttet sine kreative sider, så vel som de organisatoriske, og derfra har hun jobbet seg oppover fra assis- tentstillinger til produksjonslederstillinger. – Målet for fremtiden er å jobbe som kreativ produsent, jeg både håper og tror jeg er på god vei dit. I jobben som produksjonsleder eller koordinator får hun være med på produksjonen fra A til Å. Hun setter stor pris på hver eneste fase. – Jeg er med på å utvikle prosjektet både inn- holdsmessig og produksjonsteknisk. Ansvars- områdene utvides ettersom jeg opparbeider meg mer kunnskap og erfaring, og på den måten utvikler jeg meg hele tiden. For mange kan det å ta på seg krevende jobber som dette virke skremmende, og her kom erfa- ringene fra NKH godt med. – Jeg husker første skoledag, da vi ble delt inn i grupper, fikk et kamera og beskjeden «Gå ut og film». Da tror jeg alle fikk litt sjokk, men vi lærte å stupe ut i ukjent farvann. Det må du i denne bransjen. Utdanningen lærte henne verdien av samarbeid i film- og TV-verdenen, og mye om dramaturgi og oppbygning. Dette har hjulpet henne mye i arbeidslivet, og hennes tips til nye og gamle studenter er: – Vær kreativ, ta sjanser og «kill your dar- lings». Bruk mye tid på skolen, for der kan du eksperimentere med film på alle plan, og du vil ha fagpersoner ved din side som veileder deg hele veien. Det finnes ingen problemer, bare løsninger, smiler hun. I FULL PRODUKSJON ETTER NKH May-Linn Saltnes Hansen (30) fra Bergen er produksjonsleder og koordinator. Hun ble uteksa- minert fra NKH i 2009, og jobber freelance innenfor film,TV og reklame. Etter den toårige utdannelsen fikk hun den tyngden hun behøvde for å lykkes i film- og TV-bransjen. Siden det har hun klatret mange trinn på karrierestigen, og hun har klare mål om å klatre mer. Film Tekst Reklamestudent Michael Solbakken journalistikkstudent Kine Solberg
 28. 28. nkh studiemagasin 2014 // 5554 // nkh studiemagasin 2014 FINN McALINDEN Film – Nårdustudererfilmsåerikke filmunderholdning,menfag. Finn McAlinden har lang erfaring som lærer og foredragsholder. Finn har filmutdannelse fra England og Skottland og har fartstid fra NRK og som frilanser. Sammen med Arne Dahr, driver han også produksjonsselskapet Lightsource Film Production A/S som hovedsakelig jobber med dokumentar og oppdragsfilm. PRIS PER SEMESTER: 52 000,- HVA KAN DU BLI? Våre tidligere studenter jobber blant annet for NRK, Nordisk film og som musikkvideoprodusenter, men mange starter også opp selvstendige foretak og jobber seg opp i filmindustrien. Filmteori og filmanalyse Produksjon og gjennomføring Økonomi og entreprenørskap Foto, Lys, Klipp, Lyd, Regi, Manus Presentasjon, Praksis Etter NKH kan du avslutte utdanningen din med en bachelorgrad ved et av de mange universitetene vi samarbeider med. Våre partnere i Europa, USA og Australia gir deg innpass på andre eller tredje studieår, og du kan fullføre den akademiske graden i inter- nasjonale omgivelser. Se side 115 for mer informasjon. Studentene har fri tilgang til profesjonelt utstyr (broadcasting standard) som bidrar til best mulig teknisk kvalitet. I tillegg til skolens produksjoner, kan studentene ta på seg private oppdrag med skolens utstyr. Studentene beholder selv alle rettigheter til sine filmer. Som student ved NKH er du en del av et ledende, kreativt læringsmiljø innen design, media og kommunikasjon. Du får god tilgang til teknisk utstyr, Mac-er og programvare tilpasset behovene ved den enkelte utdanning. Studiene gjennomføres i tett kontakt med næringslivet gjennom realistiske kundeoppdrag. Pensumbøker og annet utstyr kommer i tillegg til studieavgiften. STUDIET I KORTE TREKK STUDIELEDER LES MER PÅ NKH.NO 2ÅRIG 120 FAGSKOLEPOENG BERGEN TRONDHEIM OSLO FAGOMRÅDER
 29. 29. nkh studiemagasin 2014 // 5756 // nkh studiemagasin 2014 FOTOGRAFI Som fotograf skal du skape bilder som formidler, påvirker og inspirerer. Du lærer de tekniske aspektene ved faget, samt å ta i bruk fotografiske virkemidler som lys, komposisjon og historiefortelling. Enten du jobber med sjangrene mote, reklame, portrett, presse eller kunst, skal du lære å kommunisere et budskap for oppdragsgiver. Etter studiet er du kvalifisert til å jobbe som fotograf i byråer, mediehus eller med egne prosjekter.Fotojournalist Peter Mydske fotograferer ungdommer som driver med parkour på Gazastripen under en reportasjereise vinteren 2013. Peter er frilans fotojournalist, tidligere NKH-student og underviser også i fotografi på NKH i Oslo. Peter har vært vår fotograf for dette studiemagasinet. Foto: Camilla Wiik.
 30. 30. nkh studiemagasin 2014 // 5958 // nkh studiemagasin 2014 – GjennomtoårpåNKHlærtejegåseverdenpåennymåte. Sofia Lis Sterner // Fotograf Tekst Journalistikkstudent Trine Jacobsen – Jeg tror hjernen min fungerer sånn at jeg tar et nytt bilde hver gang jeg blunker. I løpet av to år på NKH lærte Sofia seg å se verden på en ny måte. Motiver og detaljer hun før ikke la merke til ble plutselig til mulige bilder. Hun gikk med kamera rundt halsen til og fra skolen, jobbet lange dager med spennende opptak og hadde likevel overskudd til å jakte nye blinkskudd på fritiden. – Jeg har alltid vært lidenskapelig opptatt av fotografi og interessert meg for kameraet og dets makt, forteller Sofia. Idag jobber Sofia som frilanser og assistent for Pål Laukli. Hun stortrives med en hverdag som er langt fra A4. – Ingen dager er like. Det er alltid nye locations, og man møter hele tiden spennende mennes- ker som elsker det de jobber med. Selv om Sofia står støtt på egne ben, kan hun den dag i dag ringe til de faglige ved NKH for råd og hjelp. – I tillegg til god kunnskap er den gode kon- takten med fagpersonene noe av det viktigste jeg tok med meg fra NKH. Det er de som har hjulpet meg på vei, og de stiller opp gang på gang, sier hun. Til nye, håpefulle studenter er oppfordringen fra Sofia klar: – Jobb mye, og jobb hardt. Utvikling kommer nemlig ikke av seg selv. – Be om hjelp og nye utfordringer fra fagperso- nene, diskuter bilder og ideer med andre, bruk studio og tiden på skolen mens du kan, lever arbeidet ditt til deadline og start egne prosjek- ter ved siden av skolen. PÅ JAKT ETTER ØYEBLIKK Sofia Lis Sterner gikk ut fra NKH i 2012. Hun har jobbet for Lisa Westgaard, i hovedsak med stillebenfotografi. Hun jobber i dag frilans og som assistent for fotograf Pål Laukli. Sofia Lis Sterner har alltid vært lidenskapelig opptatt av fotografi. Nå dyrker hun lidenskapen på heltid. Fotografi
 31. 31. nkh studiemagasin 2014 // 6160 // nkh studiemagasin 2014 ANDERS NILSEN –Fotografiutdanningenvårerlagtoppså virkelighetsnærtsommuligforatduskalfåmed degenreellkompetanseutiarbeidslivet. Anders Nilsen er en historie- forteller med ti års erfaring innen fotografi og utenriksreportasjer. Han har lang erfaring med kurs og foredrag i fotobransjen. Anders har skrevet og fotografert doku- mentarbøkene Afghanistan – En reise med norske soldater og Fall- skjermjeger – Arven fra kompani Linge. Han har en Bachelorgrad fra Edith Cowan University. Fotografi PRIS PER SEMESTER: 52 000,- HVA KAN DU BLI? FAGOMRÅDER Etter NKH er du fotograf, og kan jobbe med alt fra mote- og reklamefoto til portrett- og pressefotografi. Tverrfaglige prosjekter, Fototeknikk, Kreative metoder, Historiefortelling, Lys, Studiofotografering, Multimedia, Reklame, Kunst, Fotojournalistikk, Interiør/Eksteriør, Kundeoppdrag Etter NKH kan du avslutte utdanningen din med en bachelorgrad ved et av de mange universitetene vi samarbeider med. Våre partnere i Europa, USA og Australia gir deg innpass på andre eller tredje studieår, og du kan fullføre den akademiske graden i inter- nasjonale omgivelser. Se side 115 for mer informasjon. Som student ved NKH er du en del av et ledende, kreativt læringsmiljø innen design, media og kommunikasjon. Du får god tilgang til teknisk utstyr, Mac-er og programvare tilpasset behovene ved den enkelte utdanning. Studiene gjennomføres i tett kontakt med næringslivet gjennom realistiske kundeoppdrag. Pensumbøker og annet utstyr kommer i tillegg til studieavgiften. Allerede som student har du muligheten til å utvikle din konkurranse- dyktighet som fotograf i et kreativt marked. Gjennom hardt arbeid og trening kan du skaffe deg en av verdens beste jobber. STUDIET I KORTE TREKK STUDIELEDER LES MER PÅ NKH.NO 2ÅRIG 120 FAGSKOLEPOENG BERGEN TRONDHEIM OSLO
 32. 32. nkh studiemagasin 2014 // 6362 // nkh studiemagasin 2014 GRAFISK DESIGN God design er viktig for å formidle budskap, historier og identitet. Studiet legger vekt på grunnleggende kunnskap om funksjonell og effektiv design, og du jobber med alt fra layout for magasin, pakningsdesign og webdesign, til å utvikle logoer og visuelle identiteter. Vi setter håndverket i fokus, og du vil jobbe med konkrete designoppdrag for virkelige kunder. Du kan senere jobbe som grafisk designer innen en lang rekke bedrifter, som reklame- og designbyråer og bedrifters egne markedsavdelinger.
 33. 33. nkh studiemagasin 2014 // 6564 // nkh studiemagasin 2014 –Jegharaldriværtitvilomatjegvalgteriktigretning. Gunveig Staven // Artdirector – Det som gjør denne jobben så spennende er at jeg får være med på så mange forskjellige ting. Å jobbe med tre kanaler, som er ganske forskjellige merkevarer og må kommuniseres på sine egne måter, er en interessant måte å jobbe på. Som Art Director i TV3 er hun med på å ivareta profilen til kanalene og lager kreativt materiell for TV-programmer, avisannonser, utendørs- reklame, nettannonsering og hun er med på fotoshoots. – TV er jo noe alle har et forhold til, på én eller annen måte. Men når du sitter foran skjermen, tenker du ikke på at alt er nøye planlagt. Ingen- ting er tilfeldig, sier hun. Den siste tiden har vært ekstra innholdsrik for Gunveig. Hun har hatt et stort ansvar i utviklin- gen av profilen til den nye TV-kanalen, TV6. – Dette har vært en utrolig spennende jobb. Det har vært en unik mulighet til å vise hva jeg kan og til å lære mye nytt. Gunveig er en sprudlende bondejente fra Trøn- delag som alltid har vært glad i å skape. Hun forteller at det er viktig å tørre å prøve ut for- skjellige retninger i løpet av studietiden. Norges Kreative Høyskole ga henne sjansen til det. – I flere år gikk jeg og lekte med tanken på å starte på grafisk design. Da jeg omsider star- tet, falt brikkene på plass. Jeg levde i nuet. Jeg tok en dag av gangen, elsket det jeg gjorde, og jobbet både dag og natt, ivrer Gunveig. Hun råder alle studenter til å benytte seg av kontaktene de kan få under studietiden. – Det å bygge nettverk er lurt å ha i bak- hodet når du går på skolen. Kontakter er viktig i denne bransjen, og mange stillinger lyses ikke ut, men formidles via kjente. PÅ DEN ANDRE SIDEN AV SKJERMEN Gunveig Staven ble uteksaminert fra grafisk design ved Norges Kreative Høyskole i 2006, og har siden 2012 arbeidet som Art Director i TV3,Viasat 4 og den nye kanalen TV6. Grafisk design ga Gunveig et trygt sted å lære det hun trengte for å komme seg ut i arbeidslivet. Det resulterte i jobb hos TV3 og ansvar for å utvikle profilen til en helt ny TV-kanal. Grafisk design Tekst Reklamestudent Michael Solbakken journalistikkstudent Kine Solberg
 34. 34. nkh studiemagasin 2014 // 6766 // nkh studiemagasin 2014 – Alleharenkreatør imagen. Bibbi von Kørtvelyessy har de- signbakgrunn fra New York, Paris og Oslo. Hun har lang erfaring som lærer og har en genuin inter- esse for fagets innholdsmessige kvalitet og pedagogiske metoder. Hun har også vunnet prisen Årets vakreste bok. Grafisk design PRIS PER SEMESTER: 44 200,- HVA KAN DU BLI? FAGOMRÅDER Kreative metoder, Typografi, Bokdesign, Identitetsdesign, Prosess- og prosjektledelse, Historiefortelling, Emballasjedesign, Webdesign, Design- historie, Kommunikasjonsdesign, Presentasjon og profesjonell praksis, Tverrfaglige oppgaver, Semesteroppgave Som grafisk designer kan du jobbe i for eksempel design- og reklamebyråer, eller i en bedrifts markedsavdeling. Noen starter også egen virksomhet og spesialiserer seg innen det fagområdet de liker aller best. Etter NKH kan du avslutte utdanningen din med en bachelorgrad ved et av de mange universitetene vi samarbeider med. Våre partnere i Europa, USA og Australia gir deg innpass på andre eller tredje studieår, og du kan fullføre den akademiske graden i inter- nasjonale omgivelser. Se side 115 for mer informasjon. Ved denne fagskoleutdanningen møter du arbeidslivet i klasserommet. Gjennom praktisk arbeid med reelle kunder får du den kompetansen en grafisk designer trenger. Som student ved NKH er du en del av et ledende, kreativt læringsmiljø innen design, media og kommunikasjon. Du får god tilgang til teknisk utstyr, Mac-er og programvare tilpasset behovene ved den enkelte utdanning. Studiene gjennomføres i tett kontakt med næringslivet gjennom realistiske kundeoppdrag. Pensumbøker og annet utstyr kommer i tillegg til studieavgiften. Ønsker du å ta en bachelorgrad i Norge? Hvis du har fullført fagskoleutdanningen i grafisk design, kan du søke om inntak på andre studieår på Bachelor i grafisk design. BIBBI VON KORTVELYESSY STUDIET I KORTE TREKK STUDIELEDER LES MER PÅ NKH.NO 2ÅRIG 120 FAGSKOLEPOENG BERGEN TRONDHEIM OSLO
 35. 35. nkh studiemagasin 2014 // 6968 // nkh studiemagasin 2014 Som illustratør skal du formidle og forsterke et budskap gjennom bilder. Du skal lære å skape illustrasjoner etter brief og bestemme hvilke virkemidler du kan ta i bruk i bildekommunikasjonen. Illustrasjoner benyttes blant annet innen reklame, tegneserier, avis, magasiner, bøker og dataspill. Som utdannet illustratør vil du kunne jobbe med oppdrag innen alle disse områdene. ILLUSTRASJON
 36. 36. nkh studiemagasin 2014 // 7170 // nkh studiemagasin 2014 –Jegbrennerforåaldrislutteålære,alltidskapenoenytt ogbliendaflinkere.DetfikkjegfraNKH. Heidi Suul Næss // DesignerforPorsgrundsPorselænsfabrik Tekst Journalistikkstudent Kine Solberg – Fagpersonene hjalp meg til å tenke på nye måter og til å se ting i et mer kreativt perspek- tiv. Nå prøver jeg hele tiden å lære meg nye ting. Heidi er storfornøyd med ny jobb, og forteller at det viktigste hun lærte på NKH var å komme seg ut av komfortsonen. Hun var vant til å tenke i en bestemt retning, og derfor gikk hun glipp av mange fine motiver. –Jeg var en perfeksjonist. Jeg tegnet kun teg- neseriefigurer og lagde alltid en ramme rundt figurene. Den tenkte jeg at jeg måtte holde meg innenfor. Heldigvis fikk læreren meg til å bryte ut av boksen. Da hun var ferdig på illustrasjonsutdanningen, tok hun ett år i utlandet, og senere en bachelor- grad ved Kunst- og Designhøgskolen i Bergen. Erfaringen fra NKH ble avgjørende for veien videre. – Jeg hadde aldri kommet inn på KHiB uten de to årene på NKH. I Trondheim fikk jeg puffet bak som jeg trengte, og jeg lærte meg å være frempå når det gjelder jobb og nettverk. Ikke minst hadde jeg masse arbeider å vise til, sier Heidi. I jobben med å illustrere og designe for Pors- grunds Porselænsfabrik gjør hun langt mer enn å designe porselen. Hun får også oppdrag for Christiania Glasmagasin og Hadeland Glassverk. Arbeidsdagen innebærer både illustrasjon og grafisk design. Første dag i ny jobb ble hun kastet ut i spennen- de oppdrag. Hun skulle lage ti esker til en serie glass for Christiania Glasmagasin og barneser- vise for NRK med Fantorangen-motiv. – Jeg er storfornøyd med jobben, og drømmen er å skape et eget servise for Porsgrunds Porse- lænsfabrik, ivrer Heidi. NKH LA GRUNNLAGET FOR DRØMMEJOBBEN Heidi Suul Næss (26) ble utek- saminert fra NKH i 2009. Etter illustrasjonsutdanningen tok hun en bachelorgrad ved Kunst- og Designhøgskolen i Bergen, og ble ferdig våren 2013. I september samme år begynte hun i jobben som designer for Porsgrunds Porselænsfabrik. Illustrasjonsutdanningen ga Heidi Suul Næss det grunnlaget hun trengte for å kapre drømmejobben – hun ble mer kreativ og mindre redd. Nå illustrerer hun for Porsgrunds Porselænsfabrik. Illustrasjon Tre av hundre søkere fikk jobb. Heidi var den første av hundre søkere som ble oppringt fra Porsgrunds Porselænsfabrik fordi de ville ansette henne.
 37. 37. nkh studiemagasin 2014 // 7372 // nkh studiemagasin 2014 RANDI HOBØL –Vijobberkommersielt. Viharenkunde,etprodukt ogendeadline. Randi Hobøl har bakgrunn fra Designskolen i Kolding, Danmark, og har i tillegg studert kunst- formidling, kultursosiologi og kulturjournalistikk. Randi har lang erfaring som utøvende illustratør og designer, lærer og formidler. Randi er styreleder for Grafill (or- ganisasjonen for visuell kommu- nikasjon) og har et stort nettverk, nasjonalt og internasjonalt. Illustrasjon PRIS PER SEMESTER: 44 200,- HVA KAN DU BLI? FAGOMRÅDER Kreativ metode Bildekunnskap Historiefortelling Bilde- og illustrasjonsteknikker Programvare, Kommunikasjon Illustrasjonsuttrykk Prosjektstyring Mulighetene innen bildekommunikasjon er varierte. Mange av våre studenter etablerer egne virksomheter eller jobber som frilansere i starten av sin karriere. Etter NKH kan du avslutte utdanningen din med en bachelorgrad ved et av de mange universitetene vi samarbeider med. Våre partnere i Europa, USA og Australia gir deg innpass på andre eller tredje studieår, og du kan fullføre den akademiske graden i inter- nasjonale omgivelser. Se side 115 for mer informasjon. Som student ved NKH er du en del av et ledende, kreativt læringsmiljø innen design, media og kommunikasjon. Du får god tilgang til teknisk utstyr, Mac-er og programvare tilpasset behovene ved den enkelte utdanning. Studiene gjennomføres i tett kontakt med næringslivet gjennom realistiske kundeoppdrag. Pensumbøker og annet utstyr kommer i tillegg til studieavgiften. STUDIET I KORTE TREKK STUDIELEDER LES MER PÅ NKH.NO 2ÅRIG 120 FAGSKOLEPOENG BERGEN TRONDHEIM OSLO Illustrasjon er for deg som brenner for å skape bilder og karakterer og se dem bli virkeliggjort etterpå.
 38. 38. nkh studiemagasin 2014 // 7574 // nkh studiemagasin 2014 Interaksjonsdesign handler om møtet mellom mennesker og digitale flater. Du vil lære å designe og programmere nettsider og apper til små og store bedrifter. Bruker- vennlighet står i fokus når du skal skape design for opplevelser i digitale kanaler. Du får innføring i html, css og javascript, i tillegg til solid designkompetanse. Jobbene som krever kompetanse fra dette fagområdet finner du innen ulike design- og reklamebyråer som produserer interaktivt innhold. INTERAKSJONS- DESIGN
 39. 39. nkh studiemagasin 2014 // 7776 // nkh studiemagasin 2014 –NKHgamegdendrahjelpenjegtrengteforåutnytte kreativitetenminbestmulig. Ario Iranpour // Interaksjonsdesigner I likhet med mange andre ferske studenter var Ario spent på hva den nye tilværelsen kom til å by på. Heldigvis viste den innledende usikker- heten seg å være grunnløs. – På NKH lærte jeg hva mine styrker og svakhe- ter var, og jeg lærte å utnytte kreativiteten min på best mulig måte, forteller Ario. I tillegg var praksisperioden på to måneder ver- difull. Den ga Ario den selvtilliten han trengte for å bevege seg ut i arbeidsmarkedet med hevet hode. I dag jobber han som interaksjonsdesig- ner hos WiMP Music, en jobb han fikk etter at studielederen ved NKH formidlet kontakt. Nå er hverdagen kreativ, spennende og dynamisk. – Jeg jobber med alt fra kampanjer til digitale løsninger som forbedrer brukeropplevelsen, sier han. Som interaksjonsdesigner sitter Ario med en så bred kompetanse at han kan følge en prosess hele veien fra idémyldring til produksjon. Dette gjør hverdagen både variert og spennende. At alt han driver med handler om musikk, gjør i tillegg arbeidsdagen ekstra kreativ. – I studietiden var målet mitt å gjøre enhver oppgave til en viktig oppgave. Denne innstillingen gjorde at Ario opparbei- det seg en solid portefølje som kunne vises til arbeidsgivere etter endt skolegang. Han oppfordrer nye studenter til å være bevisste på viktigheten av dette. – Tenk så deilig det er å ha solid arbeid å vise til når du er ferdigstudert. Videre råder Ario til å utnytte alle ressursene ved NKH til fulle, og til å ta på seg frilansarbeid om muligheten byr seg. NKH GA KREATIV SELVTILLIT Ario Iranpour jobbet mye frilans både før, under og etter endt studium. Han gjennomførte to måneders praksis hos Hyper, og jobbet frilans for dem i etterkant. I dag jobber Ario som interak- sjonsdesigner hos WiMP Music. Før Ario Iranpour begynte på NKH, var han redd for at han ikke var kreativ nok. I dag lever han av kreativiteten sin som interaksjons- designer i WiMP Music. Interaksjons- design Tekst Journalistikkstudent Trine Jacobsen
 40. 40. nkh studiemagasin 2014 // 7978 // nkh studiemagasin 2014 OLIVIER KLAVER –Vårestudenterlærer ålagegodewebopplevelser. Simpleisnoteasy. Olivier Klaver har lang bransje- erfaring fra både Norge og utlan- det. Han har jobbet med digitale medier i over ti år som designer og utvikler og står for mange suksesshistorier. Olivier har bred faglig kunnskap, og erfaring fra web-, spill- og apputvikling. Interaksjons- design PRIS PER SEMESTER: 49 000,- HVA KAN DU BLI? FAGOMRÅDER Prosjekt og metode Strategi, Idéutvikling Informasjons- og funksjonsdesign Visuell kommunikasjon for web Utviklingsteknologi og verktøy Interaksjonsdesigner Web-designer Front-end-utvikler UX-designer Digital kreatør Det er stor etterspørsel etter dyktige interaksjonsdesignere i dagens arbeidsmarked. Har du interesse for både design og teknologi er mulighetene mange. Du får prøve deg på det siste innen interaksjons- design og tar i bruk moderne og spennende utstyr. I den syv uker lange praksisperioden i siste semester, setter du kunnskapene dine ut i livet, og får en fot innenfor bransjen. Etter NKH kan du avslutte utdanningen din med en bachelorgrad ved et av de mange universitetene vi samarbeider med. Våre partnere i Europa, USA og Australia gir deg innpass på andre eller tredje studieår, og du kan fullføre den akademiske graden i inter- nasjonale omgivelser. Se side 115 for mer informasjon. Som student ved NKH er du en del av et ledende, kreativt læringsmiljø innen design, media og kommunikasjon. Du får god tilgang til teknisk utstyr, Mac-er og programvare tilpasset behovene ved den enkelte utdanning. Studiene gjennomføres i tett kontakt med næringslivet gjennom realistiske kundeoppdrag. Pensumbøker og annet utstyr kommer i tillegg til studieavgiften. STUDIET I KORTE TREKK STUDIELEDER LES MER PÅ NKH.NO 2ÅRIG 120 FAGSKOLEPOENG TRONDHEIM OSLO
 41. 41. nkh studiemagasin 2014 // 8180 // nkh studiemagasin 2014 Interiørstudiet dreier seg om funksjon og opplevelse relatert til rom, omgivelser og innredning. Enten det er en privat bolig, en kafé eller et resepsjonsområde du skal utforme vil du øve deg i verktøyene du trenger. Du lærer å lage plantegninger og å bruke 3D-modelleringsverktøy. Etter studiet kan du jobbe hos interiørarkitekter, på arkitektkontor, i innredningsbedrifter eller med styling av boliger. INTERIØR
 42. 42. nkh studiemagasin 2014 // 8382 // nkh studiemagasin 2014 Tekst Journalistikkstudent Janina S. Skaanes – Jobben min i dag er utrolig spennende! Jeg lærer noe nytt hver eneste dag, og ingen dager er like. Begrepet interiør er utrolig omfattende og dreier seg om alt innenfor det skallet en arkitekt gir deg. Men for Emeline handler det først og fremst om det tekniske. – De to årene hjalp meg til å forstå hvilken ret- ning innenfor interiør jeg ønsket å gå. Jeg fant fort ut at jeg interesserte meg mest for teknisk tegning, det vil si alt som befinner seg bak det vi kan se i et bygg. Utdanningen ved NKH ga henne en grunnleg- gende innføring i studiet, teknikker og pro- grammer. Og i Dublin fikk hun brynet seg enda mer på teknisk tegning med fag som Building Technology og Project Management. Emeline syns studiehverdagen var både mor- som, spennende, krevende og til tider stressende. Det første året på NKH hadde hun oppgaver rettet mot privat bolig, som soverom og kjøkken. Det andre året var det fokus på offentlig bygg, som kontor og butikk. – Begge årene hadde vi byråkonkurranser. Det var noe av det mest lærerike. Da ble vi satt sammen i tre ulike byråer, og skulle jobbe med oppgaver rettet mot reelle kunder. Allerede i løpet av det første året satte hun seg mål om å studere videre i Irland, slik at hun kunne fordype seg enda mer. Hovedmålet var selvfølgelig å gjøre det så bra hun bare kunne. – Fagpersonene var utrolig dyktige og tvang oss til å finne ut av løsninger selv. Til tider var det veldig frustrerende, men når jeg ser tilbake på det, forstår jeg godt hvorfor de gikk frem på den måten. Mitt beste tips er å ikke utsette oppgaver til siste liten. FRA INTERIØR TIL INGENIØR Etter to år på interiørutdan- ningen ved NKH reiste Emeline Kjeldås Sundet (27) til NKHs samarbeidsuniversitet i Dublin, for å få en bachelorgrad. Hun har nå en Bachelor of Honors in Interior Architecture, og jobber som prosjekt- og dokumenta- sjonsingeniør. Emeline Kjeldås Sundet ville utfordre kreativiteten sin og følte interiør var et godt sted å starte. Det viste seg at hun hadde en sans for det tekniske. Interiør –NoeavdetviktigstejegtokmedmegfraNKH,erstudieteknikker. Dujobberpåenheltannenmåteunderveisienkreativ utdanning,ennireneakademiskestudier. Emeline Sundet // Prosjekt-ogdokumentasjonsingeniør
 43. 43. nkh studiemagasin 2014 // 8584 // nkh studiemagasin 2014 BEATE NILSEN PRIS PER SEMESTER: 44 200,- –Viharstortfokuspååskape funksjonelleinteriørløsninger. Beate Nilsen er utdannet Inte- riørarkitekt og har lang erfaring innenfor kulturvern. Hun har job- bet mange år med undervisning og utvikling av interiørutdannin- gen ved NKH, og er også høy- skolelektor ved bachelorstudiet i interiør. Beate har tilleggsut- danning i praktisk pedagogikk. Interiør HVA KAN DU BLI? FAGOMRÅDER Kreative metoder, Interiørprosjekter, Digital visualisering, Presentasjon og salg av prosjekter, Kundeoppdrag, Stilhistorie, Praksis, Eksponeringsdesign Etter å ha studert interiør i to år er du interiørkon- sulent og kan jobbe innenfor en rekke stillinger. Du kan bli konsulent innen bad, kjøkken og kontor, eller arbeide på arkitektkontor. Du kan også jobbe i en møbelbutikk eller et showroom, der du får ut- fordringer med kundebehandling i salg av møbler, tekstiler og belysning. En nisje for interiørkonsu- lenter er styling av boliger for salg. Mange av våre studenter studerer også videre i utlandet for å bli interiørarkitekt. Etter NKH kan du avslutte utdanningen din med en bachelorgrad ved et av de mange universitetene vi samarbeider med. Våre partnere i Europa, USA og Australia gir deg innpass på andre eller tredje studieår, og du kan fullføre den akademiske graden i inter- nasjonale omgivelser. Se side 115 for mer informasjon. Som student ved NKH er du en del av et ledende, kreativt læringsmiljø innen design, media og kommunikasjon. Du får god tilgang til teknisk utstyr, Mac-er og programvare tilpasset behovene ved den enkelte utdanning. Studiene gjennomføres i tett kontakt med næringslivet gjennom realistiske kundeoppdrag. Pensumbøker og annet utstyr kommer i tillegg til studieavgiften. Maskinvaren vi bruker er hovedsaklig Mac, og sentralt er programvaren Archicad, Artlantis, InDesign, Photoshop, Word og Excel. Ønsker du å ta en bachelorgrad i Norge? Hvis du har fullført fagskoleutdanningen i interiør kan du søke om inntak på andre studieår på Bachelor i interiør ved NKH. STUDIET I KORTE TREKK STUDIELEDER LES MER PÅ NKH.NO 2ÅRIG 120 FAGSKOLEPOENG BERGEN TRONDHEIM OSLO
 44. 44. nkh studiemagasin 2014 // 8786 // nkh studiemagasin 2014 Som journalistikkstudent skal du lære deg å sette dagsorden. Du lærer å dekke nyheter i alle sjangre, både for papir og nett. Du får innsikt i hvilke krav som stilles til journalistrollen i dagens samfunn, og hvordan du forholder deg til etiske og juridiske regelverk. Vi har et tett og godt samarbeid med både store og små aviser, blader, nettredaksjoner og etermedier og prøver i praksis- perioden å sende deg dit du ønsker. JOURNALISTIKK
 45. 45. nkh studiemagasin 2014 // 8988 // nkh studiemagasin 2014 –ÅfåjobbeietsåstortmediehussomNRKtidligikarrierenergull verdt.Utenpraksisplassenjegvarsåheldigåfå, haddedetnokikkeskjedd. Camilla Veka // NettjournalistNRK Tekst Journalistikkstudent Trine Jacobsen – Det er fantastisk å være journalist i NRK. Ingen dager er like. Jeg får stadig bryne meg på nye utfordringer og har i tillegg fått mulighe- ten til å jobbe i ulike redaksjoner. Det var med en viss ærefrykt Camilla våget seg til NRK i praksisperioden sin, men det tok ikke lang tid før hun stortrivdes i jobben. Da hun etter endt praksis fikk tilbud om å fortsette som tilkallingsvikar, grep hun selvsagt sjansen. Selv om drømmen er fast ansettelse, klamrer Camilla seg fast. Hun vet at arbeidsmarkedet er tøft, men venter på at nye dører skal åpne seg. – Hverdagen er både spennende og lærerik, og det beste er å vite at jeg valgte riktig utdan- ning, sier hun. For Camilla, som har studert universitetsfag tid- ligere, tok det nemlig ikke lang tid å skjønne at læringsmodellen ved NKH passet henne perfekt. – Vi jobbet som journalister fra dag én i studi- ene, og det har medvirket til at læringskurven har vært bratt de siste to årene, sier hun. Hun trekker frem praktisk arbeid, erfaring fra lokalavisverksted, fotografering og alle tilbake- meldinger fra de faglige. Camilla har gjort sitt beste hele veien, og brukte alle tilbakemeldinger og konstruktiv kritikk til å bli bedre. Hun råder nye studenter til å gjøre det samme. – Jobb hardt og skaff deg relevant erfaring. Det har alt å si i denne bransjen. Gjør deg synlig og attraktiv for eventuelle arbeidsgivere, levér saker som om det var den faktiske jobben din, og sist, men ikke minst, nyt praksisperioden. FRA PRAKTIKANT TIL NETTJOURNALIST I NRK Camilla Veka ble uteksaminert fra NKH Oslo i 2013. Parallelt med studiene jobbet hun som journa- list, og kultur –og featureredaktør i studentavisen Inside. Har siden endt praksisperiode jobbet som nettjournalist i NRK.no. Da Camilla Veka begynte på NKHs journalistikkudanning, hadde hun ingen journalistisk erfaring. I dag er hun i full jobb som journa- list i Norges største mediebedrift. Journalistikk
 46. 46. nkh studiemagasin 2014 // 9190 // nkh studiemagasin 2014 LARS R. BACHE PRIS PER SEMESTER: 44 200,- –Nettverkettilvårefagligansatte kommerstudentenetilgode. Journalistikk HVA KAN DU BLI? FAGOMRÅDER Verksteder i praktisk journalistikk Fra nyhet til feature Forelesningsbaserte kunnskapsfag F.eks. presseetikk og mediekunnskap Ulike kurs i digitale medier F.eks. web-TV Praksisperiode To måneder fulltidsjobb i norske medier Etter utdanningen er du journalist og kan søke på stillinger i alle typer medier. Mange av våre studenter får jobb allerede før de fullfører utdanningen. Etter NKH kan du avslutte utdanningen din med en bachelorgrad ved et av de mange universitetene vi samarbeider med. Våre partnere i Europa, USA og Australia gir deg innpass på andre eller tredje studieår, og du kan fullføre den akademiske graden i inter- nasjonale omgivelser. Se side 115 for mer informasjon. Som student ved NKH er du en del av et ledende, kreativt læringsmiljø innen design, media og kommunikasjon. Du får god tilgang til teknisk utstyr, Mac-er og programvare tilpasset behovene ved den enkelte utdanning. Studiene gjennomføres i tett kontakt med næringslivet gjennom reelle oppgaver. Pensumbøker og annet utstyr kommer i tillegg til studieavgiften. Ønsker du å ta en bachelorgrad i Norge? Hvis du har fullført fagskoleutdanningen i journalistikk kan du søke om innpass på Bachelor i journalistikk. Lars Richard Bache har lang erfaring som journalist og vaktsjef i dagspresse, og har også vært kom- munikasjonsrådgiver. De siste ni årene har han vært leder av journa- listikkutdanningen på NKH. Lars har et svært godt kontaktnett i norske medier. Han har pedagogisk utdan- ning og lang erfaring i å coache, støtte og stille krav til mennesker som vil opp og frem. STUDIET I KORTE TREKK STUDIELEDER LES MER PÅ NKH.NO 2ÅRIG 120 FAGSKOLEPOENG BERGEN TRONDHEIM
 47. 47. nkh studiemagasin 2014 // 9392 // nkh studiemagasin 2014 En macdesigner skal kunne designe og publisere innhold som annonser, plakater, bannere, brosjyrer og bøker til trykte og digitale medier. Studiet gir deg en grundig og praktisk innføring i programmene Adobe Photoshop, Illustrator og InDesign. Portfolioen du sitter igjen med etter studiet, er den du bruker når du skal søke jobb som macdesigner i reklamebyråer, designbyråer eller i en markedsavdeling. MACDESIGN
 48. 48. nkh studiemagasin 2014 // 9594 // nkh studiemagasin 2014 – PåNKHlærteviatmanfårigjenforåjobbehardtogsettesegmål. Madeleine Hovind og Lena Tjelmeland // Grafiskedesignere Tekst Journalistikkstudent Trine Jacobsen – Vi var så heldige å bli anbefalt av studieleder på Macdesign, Roar Samsing, da Nille trengte nye grafikere, forteller Lena. Gjennom ett år på NKH samarbeidet jentene godt. Nå drar de nytte av sin samlede erfaring i full jobb som grafisk designere i Nilles mar- kedsavdeling. Lena og Madeleine jobber med alt fra planlegging av photoshoots, skisser til design, produksjon av plakater, kampanjeinfor- masjon og mye mer. De varierte arbeidsoppga- vene og det gode arbeidsmiljøet gjør at jentene stortrives. – Det er mye spennende som skjer i Nille for tiden. Arbeidsoppgavene er varierte og utfordrende – at man kan være overraskende kreativ innenfor gitte rammer, gjør jobben ekstra interessant, sier Madeleine. I studietiden jobbet begge målrettet og hardt for å skaffe seg en så god og bred kompetanse som mulig. – Noe av det viktigste jeg tok med meg fra NKH er nettopp bredde og kunnskap innen ulike felt, sier Lena. Ingenting kommer imidlertid gratis i en bransje der man må jobbe for å finne sin plass. Ifølge Lena må man ikke gi seg, men hele tiden ha tro på drømmen og jobbe hardt for å realisere den. Jentene er enige i at en stor dose kreativitet, nøyaktighet og lidenskap for faget må til for å lykkes. Nye studenter rådes til å alltid møte opp, sette av tid til skoleoppgaver hver dag og jobbe godt med alle gruppeoppgaver, men jentene understreker samtidig at man må gi seg selv pusterom. – Å jobbe med kreativitet krever mye av en, så det er viktig med pauser for å koble ut av og til også. FRA STUDIEVENNINNER TIL KOLLEGER Madeleine Hovind har studert grafisk design ved NKH og Graphic Communication ved University of Wolverhampton. I 2013 ble hun uteksaminert fra NKHs Macdesignstudie. Lena Tjelmeland har tidligere studert Grafisk Design og Interaksjonsdesign ved NKH, før hun avsluttet studiene med Macdesign i 2013. I dag jobber jentene sammen som grafisk designere i Nilles markedsavdeling. Etter ett år sammen på NKH, sikret Madeleine Hovind og Lena Tjelmeland seg jobb på samme arbeidsplass. Macdesign
 49. 49. nkh studiemagasin 2014 // 9796 // nkh studiemagasin 2014 ROAR SAMSING PRIS PER SEMESTER: 49 000,- –Viharstadigtverrfaglige samarbeidmedskolens andrestudier. Roar Samsing har lang erfaring som lærer og foredragsholder innen bransjen. Han har drevet reklame- og designbyråer, samt arbeidet med inspirasjon og utvikling innen emnet i over 25 år. Dette er erfaringer han tar med seg inn i forelesningene. Roar er også kjent for å bruke sitt brede kontaktnett til å hjelpe studenter ut i jobb. Macdesign HVA KAN DU BLI? FAGOMRÅDER Verktøykassen Adobe Visuell kommunikasjon (designworkshop) Tekst som verktøy Prosjektarbeid Presentasjon Etter utdanningen er du en macdesigner. Du sitter med kompetanse til å skape og produsere design for digitale og trykte medier. Det finnes macdesignere i de fleste reklamebyråer, inhousebyråer, store bedrifter, designbyråer, forlag og trykkerier. Som student ved NKH er du en del av et ledende, kreativt læringsmiljø innen design, media og kommunikasjon. Du får god tilgang til teknisk utstyr, Mac-er og programvare tilpasset behovene ved den enkelte utdanning. Studiene gjennomføres i tett kontakt med næringslivet gjennom realistiske kundeoppdrag. Pensumbøker og annet utstyr kommer i tillegg til studieavgiften. Macdesign er et studium som kan tas både før og etter andre studier ved NKH. For deg som har en mer teoretisk utdanning fra andre skoler, vil studiet gi god og relevant tilleggskompetanse. Studiet er tilpasset bransjekrav og nye digitale markedsplasser. STUDIET I KORTE TREKK STUDIELEDER LES MER PÅ NKH.NO 1ÅRIG 60 FAGSKOLEPOENG OSLO
 50. 50. nkh studiemagasin 2014 // 9998 // nkh studiemagasin 2014 På vår toårige musikkdesignutdanning lærer du å komponere og produsere lyd og musikk til audiovisuelle medier som film, spill, TV og reklame. Vi har fokus på lyd og musikk som innholdsbærer og historieforteller. Gjennom realistiske utfordringer og praktisk arbeid får du kunnskap om musikkproduksjon (låtskriving/ komposisjon og produksjon), lyddesign (lyd som historieforteller) og strategisk musikk- design (lydidentitet). MUSIKKDESIGN
 51. 51. nkh studiemagasin 2014 // 101100 // nkh studiemagasin 2014 –Jegvilleblimusikkdesigner.Jegvilleikkegåpåakkord medmegselvogjegvillejobbemeddestore. Ragnhild Tronsmo Haugland // Musikkdesigner Ragnhild gikk musikklinjen på videregående, og begynte å spille i band samtidig. Da hun begynte på NKH ble hun betatt av å komponere elektronisk musikk og manipulering av lyd og opptak. – Jeg hadde kun erfaring med å lage musikk i bandsammenheng. Det var en helt ny verden for meg å skulle komponere med data som verktøy, men jeg ble forelsket etter første dag. Hun forteller at studietiden ga henne selvtillit i forhold til eget arbeid. Nå komponerer hun musikk til det norske adventurespillet Shadow Puppeteer, laget av spillprodusentene i Sarepta Studio. – I mitt tilfelle er NKH grunnen til at jeg kan jobbe som fulltidskomponist. Shadow Puppeteer var en temaoppgave vi hadde på musikkdesignstudiet. Sarepta Studio fikk velge mellom alle studentene i mitt kull, og plukket ut mitt bidrag. Lidenskapelig er et ord som lett lar seg bruke for å beskrive Ragnhild. I tillegg til å komponere til spill, lager hun musikk til en barneforestilling samt elektronisk pop sammen med sin ven- ninne i duoen Tíde. I dag har hun blitt bedre kjent med hva hun klarer å prestere på egen hånd. Hun omtaler det å være sin egen sjef som både utfordrende og gøy. – Jeg får lov til å gjøre det jeg elsker hver dag. Alle dager er forskjellige, og det er utrolig spennende å oppdage mitt potensiale. FRA KLASSISK TIL MODERNE KOMPONIST Ragnhild Tronsmo Haugland (23) er musikkdesigner og cellist. Hun ble uteksaminert fra NKH i 2012 og jobber nå som musikkdesigner sammen med Sarepta Studio. Ragnhild har spilt cello siden hun var fem år. Med hennes bakgrunn fra klassisk musikk og interesse for å komponere, var musikkdesign et naturlig valg. I dag er hun musikkdesigner i eget produksjonsstudio Ombra Sounds. Musikkdesign Tekst Reklamestudent Michael Solbakken
 52. 52. nkh studiemagasin 2014 // 103102 // nkh studiemagasin 2014 JØRGEN ORHEIM PRIS PER SEMESTER: 52 000,- PåMusikkdesignfortellervihistorier vedhjelpavlydogmusikk. Jørgen Orheim har mastergrad i musikkteknologi, og jobberfaring fra opptak og miksing i lydstudio. Han har også erfaring som kursholder og foreleser i Studioteknikk ved NTNU. Som musiker spiller Jørgen trompet og tangenter, og har gitt ut albumet Minimum bow force i duoen orheim/kaasin. Musikkdesign HVA KAN DU BLI? FAGOMRÅDER Lydproduksjon, Komposisjon Bakgrunnskunnskap og stilhistorie Programvareundervisning Prosess og prosjekt Etter NKH er du musikkdesigner og kan produsere musikk og lyddesign tilpasset ulike kanaler, miljøer og budskap. Etter NKH kan du avslutte utdanningen din med en bachelorgrad ved et av de mange universitetene vi samarbeider med. Våre partnere i Europa, USA og Australia gir deg innpass på andre eller tredje studieår, og du kan fullføre den akademiske graden i internasjonale omgivelser. Se side 115 for mer informasjon. UTSTYR OG PROGRAMVARE På Musikkdesign jobber vi hovedsakelig i programvaren Logic Pro, men vi har også tilgang til bl.a. NI KOMPLETE, Waves og Ozone. Vi har klassesett med arbeidsstasjoner (keyboard, lydkort, Mac) i klasserom, og gode akustiske forhold i lydstudio - med profesjonelt utstyr. Både i klasserom og i studio har vi mulighet for miksing og lytting i 5.1-surround. Som student ved NKH er du en del av et ledende, kreativt læringsmiljø innen design, media og kommunikasjon. Du får god tilgang til teknisk utstyr, Mac-er og programvare tilpasset behovene ved den enkelte utdanning. Studiene gjennomføres i tett kontakt med næringslivet gjennom realistiske kundeoppdrag. Pensumbøker og annet utstyr kommer i tillegg til studieavgiften. STUDIET I KORTE TREKK STUDIELEDER LES MER PÅ NKH.NO 2ÅRIG 120 FAGSKOLEPOENG BERGEN TRONDHEIM OSLO
 53. 53. nkh studiemagasin 2014 // 105104 // nkh studiemagasin 2014 Etter ett år med prosjektledelse ved NKH vil du få en unik yrkes- og bransjerettet kompetanse. Du lærer å jobbe med små og store prosjekter med fokus på bruk av verktøy og metoder for profesjonell prosjektstyring. I tillegg får du innsikt i fag som markedsanalyse, markedsføring, forretningsutvikling og entreprenørskap. Du vil kunne jobbe som prosjektleder i bedrifter som jobber med markedsføring og kommunikasjon, eller i andre relevante bransjer. PROSJEKTLEDELSE PRIS PER SEMESTER: 44 200,- prosjektledelse HVA KAN DU BLI? FAGOMRÅDER Prosjektets faser Kreativ prosessledelse Markedsanalyse og markedsføring Forretningsforståelse og entreprenørskap Mestring av motstand i prosjekter I de fleste kreative yrker er ledelse av prosjekter en viktig del av jobben. Denne utdanningen passer både som en selvstendig utdanning og som tilleggsutdanning for deg som allerede har studert på fag- eller høyskolenivå. Som student ved NKH er du en del av et ledende, kreativt læringsmiljø innen design, media og kommunikasjon. Du får god tilgang til teknisk utstyr, Mac-er og programvare tilpasset behovene ved den enkelte utdanning. Studiene gjennomføres i tett kontakt med næringslivet gjennom realistiske kundeoppdrag. Pensumbøker og annet utstyr kommer i tillegg til studieavgiften. STUDIET I KORTE TREKKLES MER PÅ NKH.NO 1ÅRIG 60 FAGSKOLEPOENG BERGEN TRONDHEIM OSLO Etter utdanningen kan du jobbe som prosjektleder i reklamebyråer, designbyråer, PR-byråer eller i markeds- og kommunikasjonsavdelinger. Du vil også være kvalifisert for å delta i, eller lede prosjekter innen en rekke andre bransjer.
 54. 54. nkh studiemagasin 2014 // 107106 // nkh studiemagasin 2014 Reklamestudiet handler om å kommunisere til ulike målgrupper, påvirke dem til å endre holdninger, benytte seg av tjenester eller kjøpe et produkt. Tre nøkkelfag er strategi, tekst og visuell kommunikasjon. Du lærer å utforme kommunikasjonsløsninger til ulike plattformer som sosiale medier, andre digitale flater, trykte annonser og film. Etter studiet vil du kunne jobbe i reklamebyrå, PR-byrå eller i en markedsavdeling. REKLAME OG MERKEKOMMUNIKASJON
 55. 55. nkh studiemagasin 2014 // 109108 // nkh studiemagasin 2014 –Noengangertenkervi:Fårvivirkeligbetaltfordette? Ole Magnus Kristiansen Herman Ramm Braathen // Kreatører Superblaise er ifølge dem selv et byrå der unge talenter møter erfarne folk for å skape nye løsninger. – Det er kjempekult at vi som er såpass ferske får jobbe med så mange flinke mennesker, og med store, kjente kunder så vel som små og mindre kjente. Alle kunder har forskjellige behov og ønsker, det er nettopp dette som er spennende og moro å jobbe med. Gutta synes det er gull verdt når jobben inne- bærer å finne frem til hva kunden ønsker, sam- tidig som de får være kreative. De takker fag- personene som hjalp dem med å utvikle sine kreative metoder. – Lærerne lar deg få vite hva du er god til. De hjelper deg med glede videre, og peiler deg inn på riktig sti, sier Ole Magnus. I løpet av utdanningen fikk de prøvd seg på alle de tre hovedområdene innenfor reklame: Strategi, tekst og visuell kommunikasjon. Det er noe de drar stor nytte av i dag. – Det å kunne skrive en strategi, skape det visuelle og skrive teksten til en kampanje er noe som hjelper oss med å skille oss ut fra alle andre studenter, sier Ole Magnus. Etter at skolen inviterte Norges største reklame- byrå, TRY, til å se etter praktikanter i reklame- klassen, fikk både Herman og Ole Magnus praktikantjobb hos reklamebyrået. – Vi ble oppfordret til å være kreative og å tenke utenfor boksen. Da er det viktig med et miljø der man kan prøve og feile, slik det var på NKH. Det lærte vi mye av. Guttene har et råd til nye studenter: – Det er hardt arbeid, men hvis du sitter fast er det ingen vits å stange hodet i veggen. Ta deg en pause og kom sterkere tilbake. LEKER MED DE STORE GUTTA Ole Magnus Kristiansen (24) og Herman Ramm Braathen (24) ble begge uteksaminert fra Reklame og merkekommunikasjon ved Norges Kreative Høyskole i 2012, og jobber nå som kreatører hos Superblaise. Herman og Ole Magnus fant hverandre på reklameutdanningen. Allerede før de hadde lagt en plan for fremtiden, hadde lærerne sett potensialet de satt inne med. Et lite spark bak, og veiledning, var det som skulle til for at de nå jobber som kreatører for Superblaise. Reklame og merkekommunikasjon Tekst Reklamestudent Michael Solbakken journalistikkstudent Kine Solberg
 56. 56. nkh studiemagasin 2014 // 111110 // nkh studiemagasin 2014 ELLING AARFLOT PRIS PER SEMESTER: 44 200,- –Vedåutfordrevåre studenterfaglig,opplever viatdeblirinspirert. Elling Aarflot er utdannet tekst- forfatter og har 12 års erfaring fra reklamebransjen. Han har jobbet i små og store byråer,og med flere av landets største merkevarer. Elling er også fast bidragsyter som skribent på Kreativt Forum og partner i innholdsbyrået Totaltekst. Reklame og merkekommunikasjon HVA KAN DU BLI? FAGOMRÅDER Kommunikasjonsstrategi Visuell kommunikasjon Designverktøy Kreative metoder Tekst Etter endt utdanning vil du være skikket til å jobbe og utvikle deg videre i reklamebyrå, PR-byrå eller i markeds- og kommunikasjonsavdelinger i de fleste bransjer. Noen vil også finne sin fremtidige arbeidsplass i mediehus eller innen salg og ledelse. Etter NKH kan du avslutte utdanningen din med en bachelorgrad ved et av de mange universitetene vi samarbeider med. Våre partnere i Europa, USA og Australia gir deg innpass på andre eller tredje studieår, og du kan fullføre den akademiske graden i inter- nasjonale omgivelser. Se side 115 for mer informasjon. Som student ved NKH er du en del av et ledende, kreativt læringsmiljø innen design, media og kommunikasjon. Du får god tilgang til teknisk utstyr, Mac-er og programvare tilpasset behovene ved den enkelte utdanning. Studiene gjennomføres i tett kontakt med næringslivet gjennom realistiske kundeoppdrag. Pensumbøker og annet utstyr kommer i tillegg til studieavgiften. Ønsker du å ta en bachelorgrad i Norge? Hvis du har fullført fagskoleutdanningen i reklame kan du søke om inntak på andre studieår på Bachelor i kreativ markedskommunikasjon. STUDIET I KORTE TREKK STUDIELEDER LES MER PÅ NKH.NO 2ÅRIG 120 FAGSKOLEPOENG BERGEN TRONDHEIM OSLO
 57. 57. nkh studiemagasin 2014 // 113112 // nkh studiemagasin 2014 INTERNASJONALISERING
 58. 58. nkh studiemagasin 2014 // 115114 // nkh studiemagasin 2014 Fagskolestudenter Fagskolestudenter får godkjent hele, eller deler av utdanningen sin ved NKH, ved de universiteter vi samarbeider med. Da vil du gå rett inn på 2. eller 3. år og avslutte med en bachelorgrad. Denne muligheten velger mange av studentene å benytte seg av. Har du senere planer om å studere til en mas- tergrad, er det viktig at du på forhånd setter deg godt inn i opptakskravene for den aktuelle graden. Bachelorstudenter For bachelorstudenter er det mulig å søke om utveksling i 5. semester. Her vil det være et begrenset antall plasser til rådighet, og opptakskrav er basert på karakterer i engelsk fra videregående skole, og karaktersnitt fra NKH. Etter å ha fullført bachelor- graden hos oss vil det være mulig å studere til en mastergrad i Norge eller utlandet. AUSTRALIA Deakin University James Cook University RMIT University Curtin University of Technology Griffith University Billy Blue College of design University of Queensland ENGLAND Southampton Solent University University of Hertfordshire University of Wolverhampton University of the Arts London ITALIA Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) USA New England Institute of Technology Hawaii Pacific University Long Island University Santa Fe University of Art and Design IRLAND Griffith College NEW ZEALAND Media Design School Vår samarbeidspartner Education Link assisterer norske studenter i proses- sen med å søke seg inn på de utenlandske universitetene. De hjelper deg blant annet med informasjon om studiemuligheter på utvalgte universitet, utfylling av søknadspapirer og oversettelse av vitnemål. Se ellers education- link.no for mer informasjon. –Hardumulighetentilåstudereetåriutlandet,såtaden. Sissel Pettersen // StudentvedSouthamptonSolentUniversity – Jeg har forelsket meg i denne byen og i sko- len. Jeg trives så godt at jeg allerede ser på mu- ligheter for å studere mer og bli her et år til. Southampton Solent University (SSU) har i likhet med NKH mye å tilby innenfor kreative fag. Foto, illustrasjon, musikk, fine art, film, mote, journalistikk og grafisk design, er bare noe av det du kan velge mellom. – Oppgavene her er åpne, vi får et mål og kanskje et tema, og så kan vi velge om vi vil lage bok, magasin eller nettside for eksempel. Dette var nytt for oss som kom fra Norge, men veldig spennende. I tillegg til at du får utvidet perspektivet du har på faget, tror Sissel at et år i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet. – Du viser selvstendighet og nysgjerrighet ved at du har studert i utlandet, og det viser at du har et ønske om å lære så mye som mu- lig. En annen fordel her er at vi jobber med enda flere oppgaver av gangen, og får øvd oss i å holde høyt tempo. Campus i Southampton har mye å by på, og grafisk design og illustrasjon har blant annet et eget studio. Her får de prøvd seg på nye kreative metoder når de jobber med oppgaver. – I studio er det alt av teknisk utstyr som Mac og printere. I tillegg kan vi jobbe med screenprinting og gammeldags letterpress. Det er utrolig morsomt å få lov til å eksperi- mentere med blekk og maling. Små hus og lokale puber, høye blokker og nattklubber, og et stort nettverk av nord- menn hvis du trenger det. Southampton har alt, i følge Sissel. SOUTHAMPTON HAR ALT OG LITT TIL Sissel Pettersen (22) ble uteksa- minert fra grafisk design ved NKH våren 2013. Nå tar hun et tredje år og en internasjonal bachelorgrad ved ett av samarbeidsuniversi- tetene til NKH, Southampton Solent University. Sissel søkte opplevelser, mer lærdom og ville tøye egne grenser. Hun valgte å reise til Southampton i England for å få en bachelor- grad i grafisk design, og angrer ikke et sekund. Tekst Journalistikkstudent Kine Solberg Foto: Ida Kristine Holm Internasjonalisering
 59. 59. nkh studiemagasin 2014 // 117116 // nkh studiemagasin 2014 PRAKTISK INFORMASJON
 60. 60. nkh studiemagasin 2014 // 119118 // nkh studiemagasin 2014 Praktisk informasjonPraktisk informasjon Ring 815 68 090 facebook.com/kreativhoyskole instagram: @norgeskreativehoyskole twitter.com/kreativhoyskole youtube.com/norgeskreative info@nkh.no nkh.no 6. mars klokken 18.00 arrangerer vi åpent hus ved alle våre avdelinger. Da er du hjertlig velkommen til å stikke innom for en prat om skolen og studiet du er interessert i. Dersom du ikke har mulighet til å møte opp denne dagen, kan du få en privat omvisning en dag det måtte passe deg. Kontakt oss på info@ nkh.no eller chat med oss på våre nettsider for å avtale tidspunkt. Ta gjerne med en venn! Opptakskrav Lån og stipend Besøk oss på ut- danningsmessene Fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning) og gir dermed støtte fra Lånekassen. Bachelorstu- dier:NKH er en del av den akkrediterte Høyskolen Campus Kristiania. Studiene kvalifiserer til 180 studiepoeng og gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Du må selv undersøke hva du får tildelt av lån og stipend,og sjekke om dette vil dekke hele eller deler av studieavgiften,samt midler til utstyr og pensumbøker ved studiestart. Se for øvrig lanekassen.no Opptakskrav for våre fagskolestudier er fullført treårig videregående skole eller realkompetansevurdering. For studiene Fotografi og Illustrasjon, må du levere arbeidsprøver. Opptakskrav for våre bachelorstudier er generell studiekompetanse eller realkompetansevurdering. Fra januar sender vi fortløpende tilbud om studieplass til kvalifiserte søkere. Lillestrøm:7. - 8. januar (Norges Varemesse) Trondheim: 30. - 31. januar (Trondheim Spektrum) Oslo: 11. - 12. februar (Oslo Spektrum) Bergen: 18. - 19. februar (Grieghallen) Som student ved NKH er du en del av et ledende, kreativt læringsmiljø innen design, media og kommunikasjon. Du får god tilgang til teknisk utstyr, Mac- er, programvare og læringsressurser tilpasset behovene ved den enkelte ut- danning. Studiene gjennomføres i tett kontakt med næringslivet gjennom realistiske kundeoppdrag. Pensumbø- ker og annet utstyr kommer i tillegg. Registreringsavgift på kr 1750,- kommer i tillegg. Med forbehold om trykkfeil og endringer. Husk søknadsfrist april 15. Kontakt oss 3D og animasjon / Oslo / Bergen / Trondheim / 49 000,- Digital markedskommunikasjon / Oslo / 44 200,- Film / Oslo / Bergen / Trondheim / 52 000,- Fotografi / Oslo / Bergen / Trondheim / 52 000,- Grafisk design / Oslo / Bergen / Trondheim / 44 200,- Illustrasjon / Oslo / Bergen / Trondheim / 44 200,- Interaksjonsdesign / Oslo / Trondheim / 49 000,- Interiør / Oslo / Bergen / Trondheim / 44 200,- Journalistikk / Bergen / Trondheim / 44 200,- Macdesign / Oslo / 49 000,- Musikkdesign / Oslo / Bergen / Trondheim / 52 000,- Prosjektledelse / Oslo / Bergen / Trondheim / 44 200,- Reklame og merkekommunikasjon / Oslo / Bergen / Trondheim / 44 200,- Bachelor i grafisk design / Oslo / 44 200,- Bachelor i interiør / Oslo / 44 200,- Bachelor i Journalistikk / Oslo / 44 200,- Bachelor i kreativ markedskommunikasjon / Oslo / 44 200,- PRAKTISK INFORMASJON PRISER PER SEMESTER Åpent hus og personlig veileding På disse sidene har vi samlet nøkkelinformasjon for deg som vuderer å søke på en av våre utdanninger. Trenger du hjelp til å ta det riktige valget? Ikke nøl med å kontakte oss, slik at våre dyktige studentambassadører kan gi deg svarene du trenger. OM PRISENEBACHELORSTUDIER // 10 FAGSKOLESTUDIER / 36
 61. 61. nkh studiemagasin 2014 // 121120 // nkh studiemagasin 2014 HVOR VIL DU STUDERE? Studer i hjertet av Oslo Bli inspirert i Bergen La deg sjarmere av Trondheim NKH Trondheim ligger i sentrale og moderne lokaler i en sjarmerende bryggerekke ved Nidelven. Fordelt over fem plan og 3000 kvm, kan du se frem til en studiehverdag med mange hyggelige medstudenter og dyktige lærere med hjerte for faget. Her vil du garantert få deg mange gode venner, og ikke minst bygge et godt grunnlag til å ta steget ut i arbeidslivet. Sentralt i Bergen sentrum, med Vågen og Fisketorget som naboer, ligger NKH Bergen. Her kan du se frem til en stu- diehverdag i nye og moderne lokaler, med støtte fra erfarne og inspirerende lærere. Selv om Bergen er en by, har den en småbys sjarm med sine trehus og spesielle atmosfære. Her får stu- dentene mye inspirasjon, og et godt grunnlag til å stifte nye vennskap og skape en solid karriere. NKH Oslo ligger i en ærverdig bygning fra 1800-tallet ved paradegaten Karl Jo- han. Herfra kan du ta pulsen på hoved- staden og alt den har å tilby. Du møter et av Oslos ledende kreative fagmiljøer og legger grunnlaget for å ta steget ut i arbeidslivet med god selvtillit. Her kan du tilbringe studietiden i inspirerende omgivelser i lokaler med sosiale soner som egen kaffebar, kantine, student- pub, og utstillingsarealer. Praktisk informasjonPraktisk informasjon
 62. 62. nkh studiemagasin 2014 // 123122 // nkh studiemagasin 2014 Trond Blindheim rektor Solfrid Lind administrerende direktør Her ved Høyskolen Campus Kristiania har vi studietilbud innenfor mange ulike fagområder, både som klasseromsundervisning og på nett. Enten du velger utdanning ved Markedshøy- skolen, Norges Kreative Høyskole, Norges Helsehøyskole eller NKS Nettstudier, vil du være en del av en utdanningsinstitusjon med lange tradisjoner. DU BØR HA TRE TANKER I HODET NÅR DU VELGER UTDANNING Du bør velge en utdanning som du er rimelig sikker på at du vil like. Du bør velge en utdan- ning du har forutsetninger for å fullføre. Og du bør velge en utdanning som gjør deg relevant på arbeidsmarkedet. Følger du disse tre enkle rådene, har du de aller beste forutsetningene for å fullføre utdan- nelsen på en god måte. Liker du faget, trives du på studiet. Og trives du på skolen, har du alt som skal til for å bli en dyktig student. Dyktige studenter er attraktive på arbeidsmarkedet. Arbeidsmarkedet finner nemlig alltid frem til de beste kandidatene. Velkommen til Høyskolen Campus Kristiania HVA KAN VI LOVE DEG? Er det én ting som kjennetegner våre fagper- soner, så er det at de er kjente og anerkjente for sine erfaringer og velartikulerte menin- ger om fagene de underviser i. Mange av dem er også etterspurte foredragsholdere i bransjene vi utdanner for. Vi kan love deg at hver eneste én er håndplukket og skredder- sydd for fagene de underviser i. Vi har gjort det som står i vår makt for å gi deg fagper- soner som ikke legger fingrene i mellom når de snakker om trender, innovasjon og kreati- vitet i fagområdene de underviser i. Vi vet vi kan love deg et fyrverkeri av pedagoger som elsker å utfordre deg, og som vil berike din innsikt for at du skal bli en habil yrkesutøver. Hvis noe av dette trigger deg, ser vi frem til å få deg som student. Valg av utdanning er den viktigste beslutningen du tar som ung. Hva er du god til? Hva interesserer deg? Hva er dine sterke sider? Hvilket fag, yrke og bransje vil du trives i? Du har kanskje kommet litt nærmere et svar på noen av disse spørsmålene etter å ha lest dette studiemagasinet. Høyskolen Campus Kristiania (CK) er en stiftelse og har historie tilbake til 1914. CK består av Markedshøyskolen, Norges Kreative Høyskole, Norges Helsehøyskole og etter- og videreutdanningsenheten NKS Nettstudier. CK er en akademisk og praksisrettet høyskole som blant annet tilbyr utdanning innen fagområdene markedsføring, forebyggende helse samt design, medier og kommu- nikasjon. CK har studiesteder i Oslo, Bergen og Trondheim . Ca. 4 000 studenter studerer på heltid og ca. 4 000 studerer på deltid. Høyskolen Campus Kristiania er en av landets første CO2-nøytrale undervisningsinstitusjoner i henhold til den internasjo- nale standarden Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollen). Det vil si at den CO2-en vi årlig slipper ut, kjøper vi klimakvoter for, eller gjennomfører tilsvarende tiltak.
 63. 63. Ring 815 68 090 facebook.com/kreativhoyskole instagram: @norgeskreativehoyskole twitter.com/kreativhoyskole youtube.com/norgeskreative info@nkh.no nkh.no Kontakt oss

×