Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maskinmester sælger viden i USA sep.2016

69 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Maskinmester sælger viden i USA sep.2016

  1. 1. Maskinmesteren september 20164 Vand AF LOTTE OVERBJERG M askinmester Flemming Bomholt Møller har netop fær- diggjort en helt særlig opgave – han skulle sælge ideen om det energiproducerende renseanlæg til amerika- nerne. Maskinmesteren har haft orlov fra sin stilling som projektleder i produktionens udviklingsafdeling hos Aarhus Vand for at være en del af Vandalliancen - en alliance under Eksportrådet, der arbej- Maskinmester sælger viden om vand i USA At dele viden om det energineutrale spildevandsanlæg var opgaven for Flemming Bomholt Møller, der har været udlånt til det danske Eksportråd, hvor han arbejdede som teknisk ekspertkonsulent i USA. der på at opnå vækst til danske virksomheder ved at skabe net- værk inden for vandrensning med anlæg i USA. »I Danmark har vi en knowhow, der gør, at vi i stedet for at bruge energi på vandrensning kan komme ud med et plus på energisiden, og det er interessant for en by som Chicago, hvor driften af vandrensningsanlæg er byens næststørste udgift,« for- klarer Flemming Bomholt Møller. Den amerikanske miljøstyrelse har strammet reglerne for rens- ning af spildevand – en stramning, der betyder, at størstedelen af USA’s omkring 15.000 rensningsanlæg står over for omfattende Stickney Water Reclamation Plant er verdens største renseanlæg. Anlægget forsyner 2,38 millioner mennesker i det centrale Chicago og i 43 forstæder.
  2. 2. Maskinmesteren september 2016 5 Vand CLAMP ON ENERGIMÅLING PÅ RØRSYSTEMER ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Bjørnholms Allé 22 · DK-8260 Viby J info@tech.dk · www.tech.dk Tel: +45 87 39 26 00 renoveringer. For at få en bid af det marked på danske hænder sendte Eksportrådet, der hører under Udenrigsministeriet, en de- legation til USA – i første omgang Chicago. At skabe netværk i USA Det var første gang, Eksportrådet havde valgt at have en tekniker som leder af en alliance – maskinmester Flemming Bomholt Møl- ler ledte Vandalliancen som teknisk ekspert og konsulent inden for spildevandsbehandling. »Min opgave i USA var at skabe så stort et netværk som muligt i staten Illinois. Mine besøg på anlæggene handlede om erfarings- udveksling – jeg lyttede til de udfordringer, de amerikanske forsy- ninger arbejder med, og herigennem fik jeg mulighed for at kom- me med optimeringsforslag. Jeg var en slags døråbner derude – derefter inviterede vi driftsledere og medarbejdere fra rensningsanlægget til en workshop, hvor vi introducerede dem for det energiproducerende rensningsanlæg,« forklarer Flemming Bomholt Møller på telefonen fra Illinois. Har udviklet det energiproducerende renseanlæg Flemming Bomholt Møller havde to års orlov fra Aarhus Vand, hvor han gennem de sidste 14 år har arbejdet som driftsleder og projektleder ved kommunens renseanlæg, der hvert år indvinder og distribuerer over 15 millioner kubikmeter vand og behandler 30 millioner kubikmeter spildevand. Desuden har Aarhus Vand erfaring med at installere energipro- duktionsanlæg i form af gasmotorinstallationer. Her har selskabet på et af sine anlæg opnået 135 procents elektrisk selvforsynings- grad, og inddrager man den varme, der produceres, så kommer man på den anden side af 200 procent. Desuden har Aarhus Vand gennemført en totalrenovering af renseanlægget i Egå, der gør, at anlægget fra efteråret 2016 pro- ducerer 50 procent mere strøm, end det forbruger, og derved vil anlægget levere grøn energi. »I USA bruger man to-tre-fire gange så meget energi, som vi gør i Danmark, og med blandt andet krav fra Obama-regeringen skal den mængde nu skæres ned. Så ganske enkelt forklaret var min opgave blandt andet at sælge ideen om det energiproduce- rende renseanlæg til amerikanerne,« fortæller Flemming Bomholt Møller. Spændende opgave Det var dog ikke en helt let opgave, Vandalliancen havde sat Flemming Bomholt Møller på, indrømmer han. »Det er stadig svært at vise gode amerikanske cases – de lave energipriser gør, at tilbagebetalingstiden bliver noget længere i store dele af USA. For eksempel er el-prisen i staten Illinois cirka en tredjedel af priserne i Danmark, hvilket betyder, at beslut- ningsprocessen bliver lang. Men heldigvis er der et stort ønske om at gøre noget ved dette store forbrug,« siger maskinmeste- ren. »Jeg fortæller amerikanerne, at vi derhjemme har formået at få et renseanlæg til at producere 30 procent mere energi, end det forbruger – og når vi så også kan udvinde varme, taler vi pludselig om 100 procent.« En anden god historie fra Aarhus Vand, som alliancelederen gerne fortalte om i USA, var, hvordan man i Aarhus forvandler forbrugernes spildevand til fosforholdig gødning af høj kvalitet. Anlægget kan meget vel gøre en stor forskel for den kommende fødevareproduktion i Danmark – det er et af verdens første fuld- skalaanlæg til genvinding af fosfor. »Det var motiverende at arbejde så innovativt, hvor der var »
  3. 3. Maskinmesteren september 20166 Vand plads til at tage nye teknikker i brug. Vi tog turen fra at være et traditionelt rensningsanlæg, der renser spildevand, til at være et bioraffinaderi – altså et energiproducerende rensningsanlæg,« siger Flemming Bomholt Møller om noget af det arbejde hjemme i Aarhus, der gjorde, at han blev valgt til jobbet i Chicago. Gode resultater giver udvidelse Projektet har for nyligt fået en afdeling i Californien. En bevilling på 4,1 millioner kroner fra Industriens Fond og 600.000 kroner fra Eksportrådet skal over de næste tre år bruges til at bane vejen for, at en række danske virksomheder med vandteknologiske løsnin- ger kan få en fod inden for – eller øge deres eksport til Californi- en. Her er der hårdt brug for energineutrale og vandbesparende løsninger inden for drikkevandsforsyning, og en af Flemming Bomholt Møllers kolleger, Pia Jakobsen fra Aarhus Vand, er blevet ansat til at køre innovationskontoret sammen med forretningsud- vikler Jakob Vind i Silicon Valley. Flemming Bomholt Møllers resul- tater har været med til at bane vejen for afdelingen i Californien. Maskinmester Flemming Bomholt Møller er leder af Vandalliancen – en alliance under Eksportrådet, der arbejder på at opnå vækst til danske virksomhe- der ved at skabe netværk inden for vandrensning med anlæg i USA. »
  4. 4. Maskinmesteren september 2016 7 Leverandør af professionelle løsninger inden for køleanlæg og klimaanlæg Gør som bl.a. Danfoss, SEAS, DTU, REFA og Københavns Kommune, vælg Aircold som leverandør af kølesystem. Nyt køleanlæg eller optimering af eksiterende ? Kontakt Aircold for tilbud. KØLING - reducer energiforbruget og forøg din indtjening KØLING til hele DK ELEMENT Bred serie af procesventiler, sensorer og transmittere. Læs hvordan ELEMENT forenkler processen og øger produktiviteten for Novo Nordisk. Scan koden eller gå ind på http://bit.ly/burkert_novo_nordisk Vand »En af de ting, som har vist sig at virke i Chicago, er udstatio- neringen af en teknisk medarbejder. Den udstationerede medar- bejder er fagmand med stor erfaring og bred viden om bran- chen, og det kendskab er meget værdifuldt. Det er denne model vi med støtte fra Industriens Fond nu videreudvikler i Californi- en,« udtalte administrerende direktør Lars Schrøder fra Aarhus Vand. »Tidligere brugte man primært dygtige businessfolk til at tage rundt i verden og sælge danske ideer, og det har også fungeret fint. Men når vi som her er ude at tale med driftsfolk på rens- ningsanlæggene, så kræver det en tekniker, der kender baggrun- den,« siger Flemming Bomholt Møller. Målene er nået Vandalliancen, som Flemming Bomholt Møller var en del af, hav- de allerede halvvejs i den toårige periode nået sit mål. Tre ordrer af næsten en million dollars var i hus til tre danske leverandører af udstyr og viden til spildevandsindustrien. Vandalliancen Water Technology Alliance (WTA) har eksisteret i knap to år og har til formål at udbrede kendskabet til danske løsninger på vand- og spildevandsområdet samt inden for andre energiproducerende renseanlæg. Alliancen består af Eksportrådet i Chicago. De tre største forsyningsselskaber i Danmark: Aarhus Vand, Vand Center Syd og HOFOR. Danfoss, DHI, Landia, AVK og Nissen Energiteknik. FAKTA Derudover er der mange tilbud ude med mange potentielle ordrer på vej. Flemming Bomholt Møllers kontrakt med Eksportrådet er nu udløbet, og maskinmesteren er tilbage hos Vand med endnu mere mod på at udvikle løsninger til eksport og med masser af oplevelser og erfaringer i rygsækken. »Det har virkelig været et spændende projekt, som jeg har nydt at være en del af – måske det mest interessante job i min karriere ind til nu,« siger Flemming Bomholt Møller.

×