Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sosiaalinen	  media	  	   rekrytoinnissa	  ja	   työnantajakuvan	  	   rakentamisessa	    Kiitos	  Group	  Oy	    Jukka...
 Kiitos	  Group	  Oy	  	  Jukka	  Pekonen	  	  jukka@kiitos.fi	  	  040-­‐70	  66	  121	     Lähetä	  minulle	  kommen.	...
Agenda	  1.   Missä	  mennään?	  2.   Sosiaalisen	  median	  mahdollisuudet	  3.   Miten	  lähteä	  liikkeelle?	  4.  ...
Missä	  mennään?	  •   Perinteisten	  ilmoitusten	  kauJa	  tavoitetaan	     vain	  23%	  potenQaalisista	  hakijoista*...
Sosiaalisen	  median	  mahdollisuudet	  LinkedIn:	  •  MaailmanlaajuisesQ	  yli	  120M	  henkilöprofiilia	  ja	    2,2M	 ...
Sosiaalisen	  median	  mahdollisuudet	  Facebook:	  •  MaailmanlaajuisesQ	  yli	  730M	  käyJäjää	  •  Suomessa	  yli	  2M...
Sosiaalisen	  median	  mahdollisuudet	  TwiJer:	  •  KäyJäjämäärä	  Suomessa	  100t	  •  Hub:ien	  kauJa	  tavoiJaa	  nope...
Sosiaalisen	  median	  mahdollisuudet	  •   Xing	  –	  Saksassa	  ja	  Kiinassa	  (10M)	  •   RenRen	  –	  ”Kiinan	  Fac...
Miten	  lähteä	  liikkeelle?	  1.  Miehkää	  tavoiJeenne	  	     	  rekrytoinQen	  tehostaminen	  vai	     	  työnan...
Missä	  kannaJaa	  olla	  mukana?	  •  LaiJakaa	  yrityksen	  oma	  näkyvyys	  kuntoon	    valituissa	  kanavissa:	  	   ...
Trendit maailmalla	  •   RekrytoinQen	  nopeuJaminen	  (Time	  to	  Fill)	  •   Kustannusten	  laskeminen	  (Cost	  /	  ...
Kysy	  itseltäsi	  •   Saammeko	  riiJäväsQ	  relevanJeja	  hakemuksia?	  •   Ovatko	  jotkin	  haut	  erityisen	  haast...
 Jukka	  Pekonen	   040-­‐70	  66	  121	   jukka@kiitos.fi	             Kiitos	  Group	  Oy	          Ma...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sosiaalinen media rekrytoinnissa ja työnantajakuvan rakentamisessa

1,082 views

Published on

Rekrytoijalle sosiaalinen media on hyvä väline tärkeimpine kanavineen. Myös tarkan asiakohdennuksen kautta löydetään relevantteja keskusteluja, heimoja. Sosiaalisen median tärkein ominaisuus on kahdenvälinen viestintä, joukkoviestintäkanavana se on huono.

Published in: Career, Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sosiaalinen media rekrytoinnissa ja työnantajakuvan rakentamisessa

 1. 1. Sosiaalinen  media     rekrytoinnissa  ja   työnantajakuvan     rakentamisessa   Kiitos  Group  Oy   Jukka  Pekonen  
 2. 2.  Kiitos  Group  Oy    Jukka  Pekonen    jukka@kiitos.fi    040-­‐70  66  121   Lähetä  minulle  kommen.  tai  kysymys  (sms  tai  email)     Kooste  lue5avissa  blogistamme  tapahtuman  jälkeen   Osallistut  1500€  Joberate-­‐kampanjan  arvontaan    www.kiitos.fi  www.joberate.com  
 3. 3. Agenda  1.  Missä  mennään?  2.  Sosiaalisen  median  mahdollisuudet  3.  Miten  lähteä  liikkeelle?  4.  Missä  kannaJaa  olla  mukana?  5.  Trendit  maailmalla  
 4. 4. Missä  mennään?  •  Perinteisten  ilmoitusten  kauJa  tavoitetaan   vain  23%  potenQaalisista  hakijoista*  •  18%  työntekijöistä  on  akQivisesQ  työnhaussa*  •  Lisäksi  60%  ilmoiJaa  harkitsevansa  vaihtoa,  jos   mielenkiintoinen  tehtävä  tulee  eteen*  •  Parhaiden  osaajien  tavoiJamisesta  käydään   kovenevaa  kilpailua  •  Työnantajakuvan  merkitys  korostuu   *Survey:  September  2010  /  the  Adler  Group  and  LinkedIn  
 5. 5. Sosiaalisen  median  mahdollisuudet  LinkedIn:  •  MaailmanlaajuisesQ  yli  120M  henkilöprofiilia  ja   2,2M  yritystä  /  organisaaQota  •  Suomessa  yli  300t  henkilöprofiilia  ja  yli  5700   organisaaQota  •  Tarkka  kohdenneJavuus  •  Keskusteluryhmiä  yli  1M  
 6. 6. Sosiaalisen  median  mahdollisuudet  Facebook:  •  MaailmanlaajuisesQ  yli  730M  käyJäjää  •  Suomessa  yli  2M,  joista  18-­‐54v  75%  •  Etenkin  kuluJajabrändeille  loistava   markkinoinQkanava  •  Suomessa  käyJäjämäärältään  suurimmat  sivut:   Fazer,  Fazerin  Sininen,  Silja,  Hesburger  ja  Audi  www.socialbakers.com  
 7. 7. Sosiaalisen  median  mahdollisuudet  TwiJer:  •  KäyJäjämäärä  Suomessa  100t  •  Hub:ien  kauJa  tavoiJaa  nopeasQ  suuret  joukot  Google+:  •  KäyJäjiä  yli  30M  hJp://socialstaQsQcs.com/  •  VoimakkaasQ  kasvava,  hakee  paikkaansa   Facebookin  ja  LinkedIn:n  välimaastossa  •  Yritysprofiilit  tulossa  
 8. 8. Sosiaalisen  median  mahdollisuudet  •  Xing  –  Saksassa  ja  Kiinassa  (10M)  •  RenRen  –  ”Kiinan  Facebook”  (160M)  •  Viadeo  –  etenkin  hauissa  Ranskaan  (35M)  •  Vkontakte  –  Venäjä,  Ukraina  (135M)  •  Youtube  –  toiseksi  suurin  hakukone  •  Foorumit  –  esim.  hJp://www.club-­‐oracle.com  •  Ala-­‐  tai  teemakohtaiset  sivustot      esim.  www.aaltoes.com,  start-­‐upit  
 9. 9. Miten  lähteä  liikkeelle?  1.  Miehkää  tavoiJeenne      rekrytoinQen  tehostaminen  vai    työnantajakuvan  kehiJäminen?  2.  Valitkaa  sopivimmat  kanavat    missä  työntekijänne  ja  asiakkaanne  ovat?  3.  OJakaa  kaikki  mukaan    HR,  markkinoinQ,  viesQntä  4.  KäyJäkää  apuna  ammahlaista  
 10. 10. Missä  kannaJaa  olla  mukana?  •  LaiJakaa  yrityksen  oma  näkyvyys  kuntoon   valituissa  kanavissa:      www,  IN,  FB,  TwiJer,  YouTube  •  Tunnistakaa  potenQaalisia  ammahlaisia   keskusteluryhmien  avulla    •  Hyödyntäkää  toimiala-­‐  ja  maakohtaiset  kanavat  •  Rakentakaa  työnantajakuvaa  blogeissa  
 11. 11. Trendit maailmalla  •  RekrytoinQen  nopeuJaminen  (Time  to  Fill)  •  Kustannusten  laskeminen  (Cost  /  Hire)  •  Osaajien  houkuJelu  (Talent  AJracQon)  •  Liikkuvien  osaajien  ja  passiivisten  hakijoiden   tavoiteJavuuJa  pyritään  helpoJamaan  •  TavoiJeena  on  kampanjoiden  tarkka   kohdenneJavuus  •  MobiilirekrytoinQ  tekee  tuloaan  
 12. 12. Kysy  itseltäsi  •  Saammeko  riiJäväsQ  relevanJeja  hakemuksia?  •  Ovatko  jotkin  haut  erityisen  haastavia?  •  Mitä  yksi  rekrytoinQ  meille  maksaa?  •  Seuraammeko  mistä  kanavista  hakijat  meidät   löytävät?  •  Missä  ja  miten  rakennamme  työnantajakuvaamme?  •  Ovatko  käyJämämme  kanavat  oikeita?  •  Mitä  häviJävää  meillä  olisi  kokeilla  jotain  uuJa?  
 13. 13.  Jukka  Pekonen   040-­‐70  66  121   jukka@kiitos.fi   Kiitos  Group  Oy   MannerheiminQe  15a  C   00260  Helsinki   www.kiitos.fi    

×