Taloyhtiöiden hallitusten koulutusjärjestelmä 2011

1,128 views

Published on

Kiinteistöliitto kehittää uusia koulutusjaksoja vuonna 2011 Taloyhtiöiden hallitusten koulutusjärjestelmään.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Taloyhtiöiden hallitusten koulutusjärjestelmä 2011

  1. 1. Taloyhtiöiden hallitusten ja puheenjohtajien koulutus© Suomen Kiinteistöliitto ry
  2. 2. Kiinteistöliiton palvelutoiminta tietoa jäsenille Koulutusta ajankohtaisista asioista Tiedottaminen: jäsentiedote, Kiinteistölehti, netti  www.kiinteistoliitto.fi  www.taloyhtio.net Neuvonta mm. laki-, talous- ja vero- sekä työsuhdeasioissa ja kiinteistönpidossa Lausunnot ja toimeksiannot (lisäpalveluina) Sähköiset palvelut: jäsen- ja kotisivut jäsenille Autamme jäseniä hoitamaan asiat hyvin!
  3. 3. Koulutus  tietoa ja osaamista Ajankohtaiskoulutusta  koulutusta taloyhtiöiden hallituksille, puheenjohtajille, isännöitsijöille sekä muille alan toimijoille Valtakunnalliset kiertueet  2010 Energiatehokas korjausrakentaminen  2009 Uusi asunto-osakeyhtiölaki  2007-08 Osto-osaaminen ja sopimushallinta  2006-07 Mahdollisuuksien remontti  2004-05 Tietoverkot eli digi-tv ja laajakaistat  2003 Energiansäästö asuinrakennuksissa  2002 Sisäilma – terveellistä asumista
  4. 4. Koulutustoiminnan tavoitteet Jäsentalojen osaamisen ja tietotaidon parantaminen (hallitukset ja isännöitsijät)  taloyhtiön hallituksen hallittava monia asioita  taloyhtiöiden toimintaympäristö muuttuu  lainsäädäntö, korjausten hoito, teknistyminen, asukkaiden ikääntyminen ja monikulttuurisuus yms.  Koulutusjärjestelmä taloyhtiöiden hallituksille –hanke! Taloyhtiön toiminnan tunteminen (asukkaat)  oikea tieto ehkäisee ristiriitoja ja parantaa asumisviihtyisyyttä
  5. 5. Koulutusjärjestelmä taloyhtiöiden hallituksille Yhtenäinen ja kattava koulutusjärjestelmä taloyhtiöiden hallitusten jäsenten ja puheenjohtajien kouluttautumiseksi  hallitusten osaamisen parantaminen ja hallitustyöskentelyn kehittäminen Koulutusjärjestelmä selkeäksi sekä rakenteellisesti että sisällöllisesti  kurssijaksot muodostavat toimivan kokonaisuuden
  6. 6. Mikä paranee koulutusjärjestelmän avulla? Selkeä koulutusjärjestelmä kannustaa taloyhtiöiden hallituksen jäseniä ja puheenjohtajia oman osaamisen kehittämiseen ja luo edellytykset kehittää tietotaitoa kouluttautumalla  tiekartta siitä mitä koulutusta tarjolla  lisää uskallusta lähteä hallitukseen, kun tiedossa kouluttautumisen mahdollisuudet
  7. 7. Rakenne kaksitasoisena  perus- ja jatkokurssit & tavoitteet Peruskurssit antavat valmiudet hoitaa lakisääteiset tehtävät ja velvoitteet taloyhtiön hallituksessa Jatkokurssit ovat osaamista a) syventävää koulutusta sekä b) erikoistumiskursseja taloyhtiön luottamushenkilöille johdonmukaisuus ja tavoitteellisuus
  8. 8. Koulutusjärjestelmä 2011Peruskurssit (yhteensä 12 tuntia, kukin jakso 2 tuntia)• Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuu• Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen taloyhtiössä• Asunto-osakeyhtiölain perusteet kurssi• Taloyhtiön talous –kurssi• 2011: Taloyhtiön kokoukset -kurssi• 2011: Taloyhtiön asiakirjat -kurssiSyventävät jatkokurssit (16 h) Erikoistumisen jatkokurssit 14• Hyvä hallintotapa taloyhtiössä • Puheenjohtajan erikoistumiskurssi• Asunto-osakeyhtiölain jatkokurssi • Tilintarkastus taloyhtiössä• Yhtiökokouskurssi • Asukasviestintä• Korjaushankkeet taloyhtiössä • Onnistunut putkiremontti• 2011 Hallitustyöskentely jatkokurssi • 2011 Kokoustekniikka taloyhtiössä• 2011 Taloyhtiön talousjohtaminen • 2011 Taloyhtiön turvallisuus• 2011 Taloyhtiön tekninen kunto • 2011 Uuden taloyhtiön hallitus• 2011 Kiinteistöpalvelujen tilaaminen

×