Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Jakamistalous31.5.2012  Vesa-Matti Lahti (vesa-matti.lahti@sitra.fi)
Mikä jakamistalous?•  Jakamistaloutta voidaan kuvata myös termeillä yhteiskäyttöön perustuva  talous, yhteiskulutus tai y...
Mitä jaetaan?•  Jakamistaloudessa voidaan jakaa informaatiota, tietoja, ideoita,  asiantuntemusta, energiaa, aikaa, tavar...
Mitä jakamistalous ei ole?•  Jakamistalous ei tarkoita kommunismia. Siinä ei esimerkiksi ole kyse  siitä, että valtio jak...
Miksi jakamistalous?•  Kriisit•  Vanhat keinot eivät pure•  Tarvitaan uudenlaista kestävää taloutta ja uudenlaisia  organ...
Jakamistalouden (uuden) nousun taustatekijät•  Teknologia  -  Netissä tehty jakaminen ennustaa myös netin ulkopuolisessa ...
Jakamistalous ja luottamus•  Luottamus on uusi valuutta ja luottamus puolestaan tarvitsee läpinäkyvyyttä.•  Luottamusta vo...
Yhteys yhteistuotantoon•  Koska jakamistaloudesta puhutaan myös yhteiskulutuksena, on hyvä myös  huomata sen yhteys yhtei...
JAKAMISTALOUTTA EDUSTAVIA SUOMALAISIAVERKKOPALVELUJA 1/3Tavaroiden lainaaminen ja vuokraaminen- Kuinoma http://www.kuinoma...
JAKAMISTALOUTTA EDUSTAVIA SUOMALAISIAVERKKOPALVELUJA 2/3Tavaroiden, palveluiden ja kyytien jakaminen yhteisön sisällä- Kas...
JAKAMISTALOUTTA EDUSTAVIA SUOMALAISIAVERKKOPALVELUJA 3/3Oman asunnon vuokraaminen tilapäismajoittujille- Helsinki Bed and ...
•  https://www.facebook.com/home.php#!/jakamistalous (143  tykkäämistä)•  http://www.shareable.net/ (facebookissa 14 929 ...
Jakamistalous
Jakamistalous
Jakamistalous
Jakamistalous
Jakamistalous
Jakamistalous
Jakamistalous
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jakamistalous

1,303 views

Published on

Kierrätysverkko Oy:n ja Sitran 24.5.2012 järjestämän Uudelleenkäytön tulevaisuus -seminaarin 3. puheenvuoron kalvot.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jakamistalous

 1. 1. Jakamistalous31.5.2012 Vesa-Matti Lahti (vesa-matti.lahti@sitra.fi)
 2. 2. Mikä jakamistalous?•  Jakamistaloutta voidaan kuvata myös termeillä yhteiskäyttöön perustuva talous, yhteiskulutus tai yhteisöllinen kulutus.•  Jakamistaloudessa ihmiset käyttävät resursseja tehokkaammin muun muassa myymällä eteenpäin tai kierrättämällä tarpeettomat tavarat sekä yhteiskäyttämällä tarvitsemiaan hyödykkeitä (lainaaminen, vuokraaminen, kimppakyydit).•  Jakaminen on yksinkertainen käsite ja perustava osa jokapäiväistä elämää, mutta netin ansiosta se on nyt myös talouden ala, jolla on potentiaalia kasvaa erittäin paljon.•  Teknologian mahdollistamat älykkäät jakamispalvelut liittävät yksilöitä informaatioon, toisiin ihmisiin ja tavaroihin aina vain tehokkaammin, kekseliäämmin ja kestävämmällä tavalla. Tämä mahdollistaa uudenlaisen jakamistalouden ja muuttaa kulutus- ja liikkumistapojemme sekä lopulta (toivottavasti) koko elämäntapaamme ja yhteiskuntaamme.•  Jakamistaloudessa käyttömahdollisuudet ovat omistusta hyödyllisempi asia. Vesa-Matti Lahti 31.5.2012 2 © Sitra
 3. 3. Mitä jaetaan?•  Jakamistaloudessa voidaan jakaa informaatiota, tietoja, ideoita, asiantuntemusta, energiaa, aikaa, tavaroita, palveluja, rahaa ja muita resursseja. Jakamista riittää digitaalisesta sisällöstä autoihin, tavaroista palveluihin. Lähes kaikkea voi jakaa.•  Varsinaisesti, ’tiukemmin’ määriteltynä, ideana on se, että kuluttajat jakavat asioita toisille kuluttajilla. Siis esimerkiksi autonvuokraus ei tapahdukaan niin, että jaettavat autot ovat autonvuokrausfirman omistuksessa vaan vuokraus (tai lainaus tai kierrätys) tapahtuu – usein välittäjäorganisaation kautta – kuluttajalta kuluttajalle. Toki jakamistalouteen voidaan laajemmin laskea kaikenlainen, perinteisempikin, vuokraus- ja lainaustoiminta.•  Jakamistaloudessa perusliiketoimintaa onkin jakamisen organisointi. Välittäjäorganisaatio hoitaa tiedonkulut ja maksujen välityksen. Lisäksi välittäjäorganisaation tärkeänä tehtävänä on rakentaa riittävä luottamus jakamisen osapuolten välille. Vesa-Matti Lahti 31.5.2012 3 © Sitra
 4. 4. Mitä jakamistalous ei ole?•  Jakamistalous ei tarkoita kommunismia. Siinä ei esimerkiksi ole kyse siitä, että valtio jakaa ihmisille näiden tarvitsemat hyödykkeet (tähänkin tarkoitukseen termiä on joskus käytetty), tai siitä, että kaikki asiat olisivat yhteisomistuksessa (tosin osuustoiminnalla ja jakamistaloudella on yhtäläisyyksiä). Sen sijaan kyse on siitä, että ihmiset jakavat omistamiaan tai hallussaan olevia resursseja keskenään nykyistä tehokkaammin.•  Jakamistalous ei myöskään tarkoita sitä, että rahaa ei enää tarvittaisi. Raha voi olla jakamistaloudessakin kätevä vaihdon väline. 31.5.2012 10 © Sitra
 5. 5. Miksi jakamistalous?•  Kriisit•  Vanhat keinot eivät pure•  Tarvitaan uudenlaista kestävää taloutta ja uudenlaisia organisaatiomuotoja tällaisen talouden pohjaksi.•  Jakamistaloutta on pidetty tähän mennessä yhtenä parhaana ideana yhdistää ekologisesti kestävä talous ja hyvinvointi, sillä jakamistaloudessa ei välttämättä tarvitsisi tinkiä elintasosta, mutta luonnonvaroja kuitenkin säästyy. Sivutuotteena syntyy uusia inhimillisiä kontakteja ja sosiaalista pääomaa. Vesa-Matti Lahti 31.5.2012 11 © Sitra
 6. 6. Jakamistalouden (uuden) nousun taustatekijät•  Teknologia -  Netissä tehty jakaminen ennustaa myös netin ulkopuolisessa maailmassa tehtävää jakamista. -  Tieto- ja viestintäteknologiat ovat keskeisessä roolissa tulevaisuuden isojen jakamisyhteisöjen rakentamisessa.•  Uudenlainen yhteisöllisyys / Yhteisöllisyyden uusi nousu -  Netissä tapahtuva interaktio, esim. nettikauppapaikkojen ja sosiaalisen median käyttö, saa ihmiset pitämään entistä mahdollisempana asioiden jakamista vieraiden ihmisten kesken – sosiaalinen media on murtamassa vanhoja ’luottamusmuureja’.•  Huoli ympäristöstä -  Jakaminen ja ekologinen kestävyys linkkiytyvät toisiinsa. Jakamisen yksi keskeinen hyöty on ympäristön säästäminen.•  Globaali talouslama/-kriisi -  Jakamistalous tarjoaa mahdollisuuksia myös vähävaraisemmille -  Jos jakamalla voi tienata rahaa, niin jakamishalukkuus lisääntyy -  Jakamalla säästetään sekä rahaa että ympäristöä (luontoa) Vesa-Matti Lahti 31.5.2012 12 © Sitra
 7. 7. Jakamistalous ja luottamus•  Luottamus on uusi valuutta ja luottamus puolestaan tarvitsee läpinäkyvyyttä.•  Luottamusta voidaan rakentaa nettiverkostoissa esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 1.  Yksilölliset profiilit eli annetaan verkoston jäsenten rakentaa yksilöllisiä profiileja 2.  Virallinen verifikaatio eli päästetään verkoston jäseniksi vain luotettavia henkilöitä 3.  Etäisyys tuttujen kautta (degrees of separation) eli käytetään netin muita palveluita (esim. facebook tai linkedin) hyväksi kuvaamaan kuinka monen ystävän päässä toinen on 4.  Arvioinnit ja pisteytyksen eli verkoston jäsenet voivat arvioida toisiaan (esim. palveluiden tuottajia ja käyttäjiä) 5.  Henkilökohtaiset arviointikäytännöt (esim. TaskRabbit: “background checked”)•  Jakamistaloudelle hyviä kasvualustoja ovat yhteisöt, joissa on luottamusta jo ennestään. Siksi esimerkiksi seurakunnat ja kirjastojen käyttäjät voisivat olla edelläkävijöitä (kuten jo ovat saman yliopiston opiskelijat ja saman asuinalueen asukkaat Kassi-toiminnassa) Vesa-Matti Lahti 31.5.2012 13 © Sitra
 8. 8. Yhteys yhteistuotantoon•  Koska jakamistaloudesta puhutaan myös yhteiskulutuksena, on hyvä myös huomata sen yhteys yhteistuotannon käsitteeseen, jolla viitataan kansalaisten osallistumiseen kuluttamiensa palveluiden tuotantoon valtion ja kuntien rinnalla. Tällaisen yhteistuotannon ajatus niveltyy saumattomasti monissa maissa jo harjoitettuun aktivoivaan politiikkaan ja siihen liittyvään kuluttajakansalaisuuden ideaan poliittisen järjestelmän perustana. Politiikan tutkijat ovatkin nähneet siirtymän kohti sellaista poliittista järjestelmää, jossa ihmisten edellytetään oppivan yhä enemmän palvelemaan itseään ilman valtion suoraa väliintuloa (”itsepalveludemokratia”).•  Lähtökohtana Sitran suunnitelmissa olevassa Jakamistalouden- avainalueessa ei kuitenkaan ole se, että jakamistalous korvaisi julkisia palveluja. Sen sijaan siltä osin, kun kyse on palveluiden tuotannosta, jakamistalouteen perustuvat palvelut voisivat tulla ennemminkin paikkaamaan julkisen järjestelmän aukkoja. 31.5.2012 15 © Sitra
 9. 9. JAKAMISTALOUTTA EDUSTAVIA SUOMALAISIAVERKKOPALVELUJA 1/3Tavaroiden lainaaminen ja vuokraaminen- Kuinoma http://www.kuinoma.fi/- iRent http://www.iRent.fi/- BookaBooka http://www.bookabooka.fi/Tavaroiden kierrätys- Netcycler http://www.netcycler.fi/- Kierrätysverkko http://www.kierratysverkko.fi/Kimppakyydit- GreenRiders http://www.greenriders.com/- Kyydit.net http://www.kyydit.net/- Kimppa.net http://www.kimppa.net/Pienpalveluiden välitys- Nextdoor http://www.nextdoor.fi/- Jobita http://www.jobita.fi/- Stadin aikapankki http://stadinaikapankki.wordpress.com/ 31.5.2012 16 © Sitra
 10. 10. JAKAMISTALOUTTA EDUSTAVIA SUOMALAISIAVERKKOPALVELUJA 2/3Tavaroiden, palveluiden ja kyytien jakaminen yhteisön sisällä- Kassi - http://www.kassi.eu/Vertaislainat- http://www.lainaaja.fi/- http://www.fixura.fi/Löytötavarat- http://www.finderbase.com/Autojen yhteiskäyttö- City Car Club http://www.citycarclub.fi/- Oliivi.org http://oliivi.org/Autojen vuokraus suoraan autonomistajilta- MeGo http://www.mego.fi/- Weego (tulossa?) 31.5.2012 17 © Sitra
 11. 11. JAKAMISTALOUTTA EDUSTAVIA SUOMALAISIAVERKKOPALVELUJA 3/3Oman asunnon vuokraaminen tilapäismajoittujille- Helsinki Bed and Breakfast http://www.hbb.fi/Aiheeseen liittyvät Facebook-ryhmät ja sivut - Vaihtorinki HKI https://www.facebook.com/group.php?gid=9632885733 - Vaihtorinki Helsinki https://www.facebook.com/groups/224738890878251 - Vaihtorinki Tampere https://www.facebook.com/groups/20674025721 - Vaihtorinki JKL https://www.facebook.com/groups/17715891347 - Vaihtorinki Pori https://www.facebook.com/groups/98034601049 - Pääkaupunkiseudun fb-kirpputori https://www.facebook.com/PKseudunkirpputori?sk=wall - Kiepaus - Kierrätys & Tuunaus https://www.facebook.com/kiepaus 31.5.2012 18 © Sitra
 12. 12. •  https://www.facebook.com/home.php#!/jakamistalous (143 tykkäämistä)•  http://www.shareable.net/ (facebookissa 14 929 tykkäämistä)•  http://www.collaborativeconsumption.com/the-movement/snapshot- of-examples.php 31.5.2012 19 © Sitra

×