Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Smart city the hague, smart cities of smart citizens?

1,531 views

Published on

Meer weten over de gedachtegang achter deze presentatie aan het Smart City team van Den Haag zie dan het interview hieronder met Francesca Bria CTO Smart City of Barcelona City zij geeft mijn inziens de goede antwoorden voor belangrijke vragen:
1 Hoe kan technologie leiden tot meer participatie in democratische processen?
2 Wie zou de gegevens uit de slimme stad moeten bezitten en beheren?
3 Kunnen steden een model omarmen dat data socialiseert en nieuwe vormen van platformencoöperaties en democratische innovatie aanmoedigt?
http://beteve.cat/clip/terricoles-francesca-bria/

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

Smart city the hague, smart cities of smart citizens?

 1. 1. Hoe maken we van Den Haag een slimme, rechtvaardige en duurzame deelstad? Smart Cities of Smart Citizens? Jeroen Boon Kiemkracht @Kiemkracht @Segbroekdeelt @GroeneRegentes Presentatie team Smart City Den Haag, 8 februari 2018
 2. 2. Wat is smart? SMART CITIES 1.0: TECHNOLOGISCH GEDREVEN SMART CITIES 2.0: TECHNOLOGISCH ONDERSTEUNEND SMART CITIES 3.0: CO-CREATIE MET DE BURGER The real smart city needs to start with the city and its attendant social problems, rather than looking immediately to smart technology for answers
 3. 3. Dystopia, surveillance staat topdown en technologisch gedreven Alles overziend, alwetend smart city bedreiging voor de democratie? Efficient?, maar is dit het leven dat we wensen?
 4. 4. Gecentraliseerd netwerk Gedecentraliseerd netwerk Gedistribueerd netwerk Digitale transformatie, platformensamenleving
 5. 5. technologie waarden economische crisis duurzaamheid De nieuwe p2p technologie heeft grote implicaties voor hoe steden publieke ruimtes ontwerpen, banen creëren, criminaliteit verminderen, vervoer regelen en burgers voorzien van zorg en andere hulp.
 6. 6. Binnen de deeleconomie consumeren, produceren en verhandelen mensen onderling producten, diensten, kennis en geld, gefaciliteerd door peer-to-peer marktplaatsen, business-to-business marktplaatsen en coöperatieven. Platformensamenleving in de slimme stad
 7. 7. 2 assen, 4 kwadranten
 8. 8. it’s not the technology, it’s the business model, stupid.
 9. 9. Kritiek Geef aandacht aan de behoeften van de burgers...
 10. 10. Onzekerheden, vragen & kansen voor alle partijen Een gezamenlijke zoektocht aangaan?
 11. 11. Maatschappelijke verandering, transitie • Maatschappij krijgt andere, decentrale ordening • Economie wordt digitaal, sociaal en circulair • Nieuwe macht ontstaat, consument --> prosument zie lokale energie, zorg en voedselcooperaties
 12. 12. Klein, Lokaal, Open en Verbonden buurtcoöperaties energie, voedsel en zorg
 13. 13. Smart Cities maken Smart Citizens - gebruik nieuwe technologie om burgers beter te informeren en te empoweren Crowdsourcing data Verzamelt door burgers Kennis delen, open data in standaard digitale formats Apps voor burgers Hackathons
 14. 14. Kansen voor democratische vernieuwing/ E-participatie
 15. 15. Kansen voor nieuwe samenwerking en open data
 16. 16. >10.300 koks > 77.000 afhalers 149.095 ONTMOETINGEN
 17. 17. Invest in smart people alongside smart technologies
 18. 18. Aan de slag! Hoe maken we van Den Haag een slimme, rechtvaardige en duurzame deelstad?
 19. 19. Vraag 1: Waar willen we naar toe, ambitie ideale slimme stad? - Hoe ziet de ideale slimme stad eruit? Welke ondersteunde infrastructuur hebben we daarvoor nodig? - Hoe gedragen de mensen die wonen in zo’n slimme stad zich, m.a.w. hoe gaan ze met elkaar om en welke verantwoordelijkheden voor gezamenlijk beheer dragen zij? - Hoe bereik de inwoners die nog niet gebruik maken van slimme deelplatformen, wat levert het op, en hoe kun je dit sturen?
 20. 20. Vraag 2 : Hoe kunnen we hier komen? - Wat zijn de huidige bouwstenen en welke moeten er nog komen? - Hoe kunnen we feedback genereren om de bouwstenen te versterken? - Wat kunnen we leren van andere steden (Amsterdam, Barcelona, Wenen)? - Wat kan eventueel worden gekopieerd? - Wat is er nodig om verder te komen?
 21. 21. Conclusie en discussie - Wat is er ontstaan? - Heeft iemand een idee of voorbeeld genoemd, wat je aan het denken heeft gezet? - Is er iets waar je meer van wil af weten?

×