Klimaløftet kan det løfte deg?

300 views

Published on

A presentation at Oslo City Hall december 2011.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
300
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Overvåkning og kontroll med utslipp, beskyttelse av regnskog, teknologioverføring til utviklinsland, klimatilpasning og en rekke andre temaer som det har vært forhandlet om. Enighet om nasjonal klimadugnad- Klimaforliket gir Norge en langsiktig klimapolitikk som kan bestå uavhengig av skiftende regjeringer. Med regjeringens klimamelding la vi et solid grunnlag som vi nå har bygd videre på gjennom et forlik med de tre opposisjonspartiene, sier statsminister Jens Stoltenberg. Statsministeren berømmer opposisjonspartiene for en konstruktiv holdning i forhandlingene.Klimaforliket innebærer at Norge åpner for å framskynde målet om å bli et karbonnøytralt samfunn fra 2050 til 2030.  Norge viser dermed vilje til å gå foran og sette seg ambisiøse mål i klimapolitikken. Partene mener det nå er realistisk å anta reduksjoner i de norske klimagassutslippene på 15-17 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020 når skog er inkludert. Dette innebærer i tilfelle at om lag 2/3 av Norges totale utslippsreduksjoner tas nasjonalt.Det settes av betydelige beløp til satsing på fornybar energi, kollektivtransport og tiltak for å redusere utslipp fra transport, og avgiften på autodiesel og bensin går opp. Både pisk og gulrot tas i bruk for å stimulere til mer miljøvennlig atferd og reduserte klimagassutslipp.–Utgangspunktet for regjeringspartienes invitasjon til opposisjonen var ønsket om å skape et bredt og langsiktig flertall for en offensiv norsk klimapolitikk. Det er svært gledelig at vi er blitt enige om en politikk som skal få ned klimagassutslippene både i Norge og andre land, sier Kristin Halvorsen.- Regjeringen la fram et omfattende tilbud med mange konkrete og ambisiøse forslag til klimatiltak, sier olje- og energiminister Åslaug Haga. Klimaforliket betyr at regjeringen setter av 70 millioner kroner ekstra allerede i år til forskning på fornybar energi og CO2-håndtering. I 2009 blir det en økt satsing på totalt 300 millioner kroner til dette. Innen 2010 skal de offentlige bidragene til forskning på fornybar energi og CO2-håndtering være på minimum 600 millioner kroner.150 millioner kroner blir satt av til et demonstrasjonsprogram for utvikling av havvindmøller og andre umodne energiteknologier.Regjeringen har også forbedret skattebetingelsene for småkraftverk som har søkt konsesjon før 5. oktober.Belønningsordningen for storbyer som satser på kollektivtransport blir fordoblet, under forutsetning av at det inngås bindende avtaler om tiltak for å redusere biltrafikken.Bevilgningene til investeringer i jernbane økes med 250 millioner kroner neste år.Avgiften på autodiesel går opp med 10 øre literen, mens bensinavgiften går opp med 5 øre. Hensikten er å styrke innsatsen mot klimagassutslipp fra transportsektoren, og forslaget må sees i sammenheng med satsingen på kollektivtransport.På statsbudsjettet for 2009 settes det av 50 millioner kroner til Transnova, et prøveprosjekt for å bidra til å redusere klimautslippene i transportsektoren.Regjeringen vil legge fram en egen handlingsplan for overgang fra fossile til fornybare energikilder til oppvarming. Det blir krav om fleksible energisystemer i offentlige bygg. Dessuten skal det forberedes et forbud mot oljefyring fra 2009 i offentlige bygg og næringsbygg over 500 kvadratmeter ved erstatning av gamle oljekjeler eller hovedombygging som berører varmeanlegg.I tillegg kommer de initiativene regjeringen har tatt parallelt med forhandlingene, og som er i tråd med forslag fra de tre opposisjonspartiene: Inntil tre milliarder kroner årlig skal brukes til å redusere CO2-utslipp fra avskoging i u-land.Regjeringen gjenopptar forhandlingene med Sverige om grønne sertifikater for fornybar kraftproduksjon. Hvis man ikke lykkes med dette innen 1. juli 2008, skal regjeringen komme tilbake med et forslag til omlegging av ordningen med fornybar elektrisitet. Denne ordningen skal legge til rette for utbygging av like mye fornybar kraft som en ordning med grønne sertifikater ville gitt.
 • Klimatips i hverdagen Klimanyheter Hvabetyr Klimaløftet? Klima er et tverrfaglig tema som egner seg for prosjektarbeid, eksperimenter, faglige dypdykk, regneoppgaver, debatt med mer. Klimaløftet tilbyr foredrag, klimakurs for lærere og pedagogiske verktøy som vil bidra til å sette klima på dagsorden på en spennende og inspirerende måte for både elever og lærere.
 • Klimaløftet kan det løfte deg?

  1. 1. Kan det løfte deg? Kia Luise Klavenes Leder Klimaløftet for bedrifter Oslo Rådhus 12. desember 2011
  2. 2. Gjennombrudd på Klimamøte i Durban <ul><li>For første gang har India, Kina og USA gått med på å delta på en prosess mot en framtidig juridisk bindende klimaavtale </li></ul><ul><li>Løsningen innebærer en plan mot en framtidig juridisk klimaavtale for alle land </li></ul><ul><li>Kyotoprotokollen forlenges med fem år og det etableres et grønt fond for finansering av klimatiltak i utviklingsland </li></ul>
  3. 4. www.klimaloftet.no
  4. 5. www.klimaloftet.no/tips
  5. 6. www.klimaloftet.no/bedrift
  6. 7. For virksomheter betyr Klimaløftet å: <ul><li>ha klimahandlingsplan og -regnskap. </li></ul><ul><li>øke kunnskapen om klima og gjennomføre tiltak i egen virksomhet. </li></ul><ul><li>engasjere kunder og forretningsforbindelser til også å bidra ved å redusere sine utslipp. </li></ul><ul><li>frivillig kunne kompensere helt eller delvis for egne utslipp ved å handle med klimakvoter. </li></ul>
  7. 8. Hvordan arbeider bedriftene med klima? Klimaledelse Vi har utarbeidet et klimaregnskap og handlingsplaner for egen virksomhet. Klimaarbeidet er forankret i hele organisasjonen Forretningsdrevet Vi har koblet klima og miljøarbeidet med bedriftens kjerneforretning og skaper både økonomiske og bærekraftige verdier Strategisk Vi har integrert klimaarbeidet i vår verdikjede og inngår strategiske partnerskaper i vårt interessentnettverk for å forsterke vårt klimaarbeid
  8. 9. Integrering av miljøledelse Proffice ønsker å bidra til å påvirke bærekraftig og miljøvennlig utvikling både hos oss selv og hos våre kunder. Vi vil heve miljøkompetansen, integrere miljøledelse i vår daglige drift og redusere forretningsdriftens belastning på miljøet. Derfor avgir vi Klimaløftet. Vi vil også satse videre på klima, miljø og energibransjen gjennom kompetent arbeidskraft “ Proffice Green Jobs”.
  9. 10. Økoturisme og klima Vi er en reiselivbedrift som er sertifisert under Norsk Økoturisme. Vi driver innen vinterturisme i Finnmark. Vi tar Klimaløftet fordi vi er opptatt av å ha minst mulig forbruk av energi og forbruksvarer generelt. Vi legger klimakvoter på fakturaen til våre kunder og oppfordrer dem til å kjøpe klimakvoter på egne flyreiser. - Marit Sundt, daglig leder Tanatur DA Dogpower
  10. 11. Samfunnsansvar er god forretning Stormberg produserer fritidstøy og har lenge være en pioneer innen miljø, klima og særlig sosialt ansvar. I 2009 innførte de blant annet en pante-ordning på klær. Alle kleskolleksjoner er klimanøytrale og Stormberg jobber kontinuerlig med å finne miljø- og klimavennlige alternativer til de materialer som brukes i dag. Stormbergs forretningserklæring: “ Gjennom vekst og lønnsomhet basert på vårt verdigrunnlag får vi økonomiske ressurser til å gjøre verden til et litt bedre sted, vi trygger virksomheten og arbeidsplassene, og vi kan inspirere andre virksomheter til å drive bærekraftig. ” - Steinar Olsen, entreprenør og daglig leder
  11. 12. Integreret del av virksomhetens DNA Den nordiske hotellkjeden Scandic har hatt et særlig fokus på miljø siden 1994. Miljømessig bærekraftig forretningsdrift har vært høyt prioritert i en årrekke. Scandic hotells er en pioneer innen bransjen og blir lagt merke til av mange. I 2011 ble hotellkjeden tildelt Nordisk Råds Pris for natur og miljø. “ Miljøsatsingen er blitt en del av selskapets DNA. Dette er en dynamisk prosess som etter hvert går av seg selv – drevet frem av de ansatte. Det er ikke mulig å ha en lederposisjon i Scandic uten å ta miljø og de ansattes engasjement på alvor ” . - Svein Arild Steen-Mevold, Direktør Scandic Norge
  12. 13. Partnerskaper skaper klimavennlige effekter Sommeren 2010 lanserte de fire nordiske forsikringsselskapene Tryg, Codan, Gjensidige og If en Klimaerlæring. I erklæringen står det blant annet at det skal tas klimahensyn I hver eneste beslutning, at det skal stilles klimakrav til samlige leverandører, klimasmart skadeforebyggende arbeid og utvikles en egen klimaerklæring for boliger. Selskapene samarbeider om å finansere klimarelatert forskning gjennom Nordisk Ministerråd og utvikler digitale verktøy som skal øke kunnskapsnivået hos kundene i møte med lokale konsekvenser av et endret klima.
  13. 14. Redusere klimautslipp i verdikjeden Innen 2015 skal Posten kutte 30 prosent av CO2-utslippene. Den desidert største andelen av utslippene kommer fra kjøretøy. Posten har 10 000 biler i konsernet og potensialet er stort for å redusere utslippene her. Klimabevisste kunder stiller klimakrav og Posten inkluderer under-leverandører i et eget program som skal sikre energieffekiv kjøring. Over halvparten av Postens CO2-utslipp kan tilbakeføres til innleide biler. “ Vi ønsker å være en pådriver for å redusere utslippene innenfor vår bransje. Våre beregninger viser at det er mulig å kutte 30 prosent av CO2-utslippene innen 2015 ” - Dag Mejdell, Konsernsjef Posten Norge
  14. 15. Er din bedrift opptatt av innovasjon og bærekraftig vekst? Klimaløftet lanserer Klimalaben og søker bedrifter som ønsker å sette Klima og bærekraft på den strategiske forretningsagendaen. Din bedrift får hjelp til å identifisere energieffektive og smarte løsninger som reduserer klimagassutslipp. I tillegg får din bedrift får en unik mulighet for å teste nye og innovative ideer i et mindre forum med andre bedrifter.
  15. 16. Klimalaben: Form og innhold <ul><li>Øke ny innsikt </li></ul><ul><li>Overordnede prinsipper for klimaarbeid, ny kunnskap rundt klimautfordringer, trender og drivkrefter som påvirker fremtidig forretningsdrift, innsikt i nye forretningsmodeller </li></ul><ul><li>2. Gi inspirasjon </li></ul><ul><li>Presentasjon av virkelige cases, gjensidig erfaringsdeling, learning journey (besøke hverandre eller eksterne bedrifter) </li></ul><ul><li>3. Skape innovasjon </li></ul><ul><li>Tilgang til metoder og praktiske verktøy, online plattform for interaksjon, mentorprogram og mulighet for co-creation (samskapning med bedriftene som deltar i programmet eller interessenter i bedriftens nettverk fx kunder og leverandører) </li></ul>
  16. 17. Klimalaben: Tema for samlingene Januar 2012: Kick of Februar 2012: Klimaregnskapet Mars 2012: Klimaledelse April 2012: Klimaengasjementet Mai 2012: Klimapartnere Juni 2012: Klimahandlingsplanen
  17. 18. Inspirasjon og nettverksbygging

  ×