Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
8
15
30
32a
33a
34a
35a
37a
38a
39a
40a
41a
42a
43a
44a
45a
46a
47a
48a
49a
50a
51a
52a
53a
54a
55a
56a
57a
58a
56a
60a
61a
62a
63a
64a
65a
66a
67a
68a
70a
71a
72a
73a
74a
75a
76a
77a
78a
79a
80a
81a
82a
83a
84
87
88
92
96
100
104
108...
116
120
121
124
128
131
134
138
141
145
149
153
156
159
163
167
171
175
179
184
188
191
196
200
204
207
208
213
217
221
225
230
235
239
244
248
254
260
267
271
277
278
282
286
290
293
297
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mục lục sách Hacking your enlish speaking

2,068 views

Published on

Hướng dẫn chi tiết về cách học và cách luyện nói Tiếng Anh hiệu quả nhất trong thời gian ngắn.
Cung cấp từ vựng và cấu trúc chọn lọc luyện nói theo các mindmap và SƠ ĐỒ HỘI THOẠI sinh động, dễ nhớ, học là dùng được ngay.
Cung cấp các hội thoại giao tiếp theo chủ đề, các ghi chú chi tiết về từ, cụm từ và câu luyện nói theo hội thoại, giúp người học dễ dàng
Phương pháp luyện nói “SHADOWING” hiệu quả giúp giao tiếp Tiếng Anh như người bản ngữ

Published in: Education
  • Be the first to comment

Mục lục sách Hacking your enlish speaking

  1. 1. 8 15 30 32a 33a 34a 35a 37a 38a 39a 40a 41a 42a 43a 44a 45a 46a 47a 48a 49a 50a 51a 52a 53a 54a 55a 56a 57a 58a
  2. 2. 56a 60a 61a 62a 63a 64a 65a 66a 67a 68a 70a 71a 72a 73a 74a 75a 76a 77a 78a 79a 80a 81a 82a 83a 84 87 88 92 96 100 104 108 112
  3. 3. 116 120 121 124 128 131 134 138 141 145 149 153 156 159 163 167 171 175
  4. 4. 179 184 188 191 196 200 204 207 208 213 217 221 225 230 235 239 244 248
  5. 5. 254 260 267 271 277 278 282 286 290 293 297

×