Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Đọc thử - Rèn kỹ năng làm bài trắc nghiệm môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia cô Mai Phương

7,929 views

Published on

- Hệ thống lại toàn bộ chủ điểm ngữ pháp Tiếng Anh trong kỳ thi THPT QG: mạo từ, từ loại (danh tính động từ, trật tự của từ...), các thì trong Tiếng Anh, câu bị động, mệnh đề quan hệ, mệnh đề trạng ngữ, câu điều kiện, câ hỏi đuôi, đảo ngữ hay cấp so sánh...
- 46 đề luyện tập đúng theo cấu trúc của Bộ
- Lời giải thích chi tiết, đảm bảo các bạn tự học mà vẫn hiểu rõ lỗi sai của mình
- Dịch toàn bộ sang tiếng Việt chi giúp hiểu hết nội dung bài đọc và tiết kiệm thời gian tra từ cho các bạn học sinh

Published in: Education
  • Login to see the comments

×