SlideShare a Scribd company logo

Судалгааны зар

Хүнсний ногооны зах зээлийн судалгааны хүрээнд төслийн стратеги төлөвлөгөөг болосвруулахад шаардлагатай хүнсний ногооны зах зээлийн суваг, оролцогч талууд, өртгийн сүлжээний судалгааг хийх, маркетингийн стратеги төлөвлөгөөг нарийвчлан боловсруулахад шаардлагатай мэдээллийг цуглуулж дүн шинжилгээ хийж, санал зөвлөмж боловсруулан өгөхөд энэхүү судалгааны ажлын зорилго оршиж байна.

1 of 2
Download to read offline
Хүнсний ногооны зах зээлийн
судалгааны үйлчилгээний ажлын тендер
Төслийн танилцуулга
Хүнсний ногооны тогтвортой үйлдвэрлэл, маркетингийн “Монгол Ногоо” төслийг
Швейцарийн Хөгжлийн Агентлаг санхүүжүүлэн, Монголын Хөдөөг Шинэчлэхийн Төлөө
Фермерүүдийн Холбоо ТББ хэрэгжүүлж байна. Төслийн үндсэн зорилго нь хүнсний ногооны
салбарын тогтвортой хөгжлийг дэмжих, хүйсийн тэгш байдлыг хангах замаар ногоочдын
(ялангуяа хөдөө, орон нутгийн жижиг тариаланчид болон хот/хот орчмын эмзэг бүлгийн
айлууд) амьжиргааг сайжруулах юм.
Зорилго
Хүнсний ногооны зах зээлийн судалгааны хүрээнд төслийн стратеги төлөвлөгөөг
болосвруулахад шаардлагатай хүнсний ногооны зах зээлийн суваг, оролцогч талууд,
өртгийн сүлжээний судалгааг хийх, маркетингийн стратеги төлөвлөгөөг нарийвчлан
боловсруулахад шаардлагатай мэдээллийг цуглуулж дүн шинжилгээ хийж, санал зөвлөмж
боловсруулан өгөхөд энэхүү судалгааны үйлчилгээний ажлын зорилго оршиж байна.
Хийгдэх багц ажлууд
1. Хүнсний ногооны зах зээлийн үнэ бүрдэлт, сувгийн судалгааг хийх.
2. Зах зээлд оролцогч талуудын шинжилгээг хийх.
3. Хүнсний ногооны одоо байгаа болон байгуулагдаж болох бөөний худалдааны төв,
цэгүүдийг тодорхойлж, үнэлгээг хийх.
4. Хүнсний ногооны эрэлт, нийлүүлэлтийн зах зээлийн судалгааг хийх.
5. Дээр дурдсан болон бусад хоёрдогч тоон мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, төслийн
стратеги төлөвлөгөөнд шаардлагатай мэдээлэл, судалгааг бий болгох, санал зөвлөмж
боловсруулах.
Хугацаа
1. Гүйцэтгэгчийн танилцуулга хүлээн авах – 2016.09.19-.25
2. Шалгарсан гүйцэтгэгчдээс ажил гүйцэтгэлийн санал хүлээн авах – 2016.09.26-10.02
3. Шалгаруулалтын дүн гарах – 2016.10.04
4. Судалгааны ажлын гэрээ байгуулж гүйцэтгэх - 2016.10.05 - 12.15
Судалгааны багт тавигдах шаардлага
Судалгааг гүйцэтгэгч нь хуулийн этгээд байх бөгөөд дараах чадавхийн үзүүлэлтийг
хангасан байна. Үүнд:
 Судалгааны үйлчилгээний чиглэлээр 5-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх.
 Олон улсын байгууллагын болон төрийн байгууллагын хэрэгжүүлсэн төсөл,
хөтөлбөрийн суурь судалгааг гүйцэтгэж, санал зөвлөмж боловсруулж өгсөн ажлын
туршлага 5-аас доошгүй.
 Судалгааны багийн голлох мэргэжилтнүүдийн 90 хүртэл хувийг тухайн байгууллагын
үндсэн ажилтнуудаар бүрдүүлсэн байх.
Монголын Хөдөөг Шинэчлэхийн Төлөө Фермерүүдийн Холбоо ТББ
 Үндэсний хэмжээний өргөн хүрээтэй судалгааны ажлыг гүйцэтгэж байсан туршлагатай,
мэдээлэл цуглуулах туршлагатай талбарын ажилтнуудыг бүрдүүлсэн.
 Судалгааны мэдээлэл цуглуулах техник технологи, арга хэрэгслээр бүрэн тоноглогдсон.
Үүнд: фокус бүлгийн ярилцлага зохион байгуулах зориулалтын өрөө тасалгаа, техник
хэрэгсэлтэй, утсаар болон таблетаар судалгаа авах өөрийн гэсэн тоног төхөөрөмжтэй
байх.
 Зах зээлийн болон нийгмийн судалгаа явуулах олон улсын стандарт, мэргэжлийн ёс зүйг
дагаж мөрддөг.
 Зөвлөх үйлчилгээний ажилтай холбоотой тусгайлсан туршлага. Дор дурдсан судалгаа
зөвлөх үйлчилгээний тус бүр 1-ээс доошгүй ажлыг гүйцэтгэж байсан туршлагатай байх:
 Олон улсын байгууллагын төслийн суурь судалгааг гүйцэтгэж, стратегийн төлөвлөгөөг
боловсруулж өгсөн.
 Тодорхой нэр төрлийн болон бүлэг бүтээгдэхүүний үнэ бүрдэлт, өртгийн сүлжээний
судалгааг гүйцэтгэж, санал зөвлөмж боловсруулж өгсөн.
 Тээвэр, агуулахын сүлжээний чиглэлээр зах зээлийн судалгааг гүйцэтгэсэн.
 Хүнсний ногоо, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгааг гүйцэтгэсэн.
 Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг боловсруулах үйлдвэрлэлийн чиглэлээр ТЭЗҮ
боловсруулж хүлээлгэн өгсөн.
 Төсөл хөтөлбөрийн дунд болон эцсийн шатны мониторинг үнэлгээ хийж байсан.
Дээрх шаардлагуудыг хангасан, хийгдэх ажлуудыг бүрэн хэмжээнд болон багцаар нь
гүйцэтгэх боломжтой судалгааны багийн танилцуулгыг Khandsuren@mfard.mn рүү явуулна
уу.
“Монгол Ногоо” төсөл: Улаанбаатар хот Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны гудамж 18а-1, ХАА-н
Хоршоологчдын холбооны байр, 207 тоот
Утас, факс: 464132, 460158
Ad

Recommended

Irim web monitoring-2014
Irim web monitoring-2014Irim web monitoring-2014
Irim web monitoring-2014IRIM
 
Гэр бүлийн санхүү төлөвлөлтийн судалгааны дүн 2014
Гэр бүлийн санхүү төлөвлөлтийн судалгааны дүн 2014 Гэр бүлийн санхүү төлөвлөлтийн судалгааны дүн 2014
Гэр бүлийн санхүү төлөвлөлтийн судалгааны дүн 2014 Gerel Orgil
 
НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА 2014-I улирал
НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА 2014-I улиралНИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА 2014-I улирал
НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА 2014-I улиралMongolian Marketing Consulting Group, "MMCG"​ LLC
 
Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах зах зээлийн судалгаа
Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах зах зээлийн судалгааБизнес төлөвлөгөө боловсруулах зах зээлийн судалгаа
Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах зах зээлийн судалгааГончигжавын Болдбаатар
 
социологийн судалгааны үндсэн аргууд
социологийн судалгааны үндсэн аргуудсоциологийн судалгааны үндсэн аргууд
социологийн судалгааны үндсэн аргуудNandia Nandia Ganbold
 

More Related Content

Viewers also liked

нийгмийн тест
нийгмийн тест нийгмийн тест
нийгмийн тест Nandin Munkhbat
 
социологийн хичээлийн стандарт
социологийн хичээлийн стандартсоциологийн хичээлийн стандарт
социологийн хичээлийн стандартDorj Otgonchimeg
 
Дархан-Уул аймгийн бүс нутагт судалсан буурцагт ургамлын судалгааны дүнгээс
Дархан-Уул аймгийн бүс нутагт судалсан буурцагт ургамлын судалгааны дүнгээсДархан-Уул аймгийн бүс нутагт судалсан буурцагт ургамлын судалгааны дүнгээс
Дархан-Уул аймгийн бүс нутагт судалсан буурцагт ургамлын судалгааны дүнгээсAnkhbileg Luvsan
 
нийгмийн давхраажил Undarmaa
нийгмийн давхраажил Undarmaaнийгмийн давхраажил Undarmaa
нийгмийн давхраажил Undarmaazundarma
 
олон улсын эрх зүйн тулгамдаж буй асуудал
олон улсын эрх зүйн тулгамдаж буй асуудалолон улсын эрх зүйн тулгамдаж буй асуудал
олон улсын эрх зүйн тулгамдаж буй асуудалCEO ZOL
 
хүмүүний экологийн ул мөр
хүмүүний экологийн ул мөрхүмүүний экологийн ул мөр
хүмүүний экологийн ул мөрOyundari Nyamsuren
 
хогийг хэрхэн зөв ангилж, дахин боловсруулах вэ
хогийг хэрхэн зөв ангилж, дахин боловсруулах вэхогийг хэрхэн зөв ангилж, дахин боловсруулах вэ
хогийг хэрхэн зөв ангилж, дахин боловсруулах вэOdon Otgonjargal
 
нийгмийн социал бүтэц
нийгмийн социал бүтэцнийгмийн социал бүтэц
нийгмийн социал бүтэцBayarmaa Anu
 
шашин нийгмийн үзэгдэл болох нь
шашин нийгмийн үзэгдэл болох ньшашин нийгмийн үзэгдэл болох нь
шашин нийгмийн үзэгдэл болох ньBayarmaa Anu
 
Niigmiin davhraajilt
Niigmiin davhraajiltNiigmiin davhraajilt
Niigmiin davhraajiltBayarmaa Anu
 
хүн амын байршил, нутагшилт 11-р анги
хүн амын байршил, нутагшилт 11-р ангихүн амын байршил, нутагшилт 11-р анги
хүн амын байршил, нутагшилт 11-р ангиБилгүүн Хаш-Эрдэнэ
 
Niigmiin tuxai oilgolt 1
Niigmiin tuxai oilgolt 1Niigmiin tuxai oilgolt 1
Niigmiin tuxai oilgolt 1tushigjargal
 
судалгаа тайлан жишээ
судалгаа тайлан жишээсудалгаа тайлан жишээ
судалгаа тайлан жишээEnkhbold Ebo
 
Ж.Өлзийхутаг - Эдийн засгийн өсөлт ба ядуурал, ядуурлыг бууруулах боломж
Ж.Өлзийхутаг - Эдийн засгийн өсөлт ба ядуурал, ядуурлыг бууруулах боломжЖ.Өлзийхутаг - Эдийн засгийн өсөлт ба ядуурал, ядуурлыг бууруулах боломж
Ж.Өлзийхутаг - Эдийн засгийн өсөлт ба ядуурал, ядуурлыг бууруулах боломжbatnasanb
 
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүй
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүйсудалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүй
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүйNaraa_06
 

Viewers also liked (20)

нийгмийн тест
нийгмийн тест нийгмийн тест
нийгмийн тест
 
социологийн хичээлийн стандарт
социологийн хичээлийн стандартсоциологийн хичээлийн стандарт
социологийн хичээлийн стандарт
 
Дархан-Уул аймгийн бүс нутагт судалсан буурцагт ургамлын судалгааны дүнгээс
Дархан-Уул аймгийн бүс нутагт судалсан буурцагт ургамлын судалгааны дүнгээсДархан-Уул аймгийн бүс нутагт судалсан буурцагт ургамлын судалгааны дүнгээс
Дархан-Уул аймгийн бүс нутагт судалсан буурцагт ургамлын судалгааны дүнгээс
 
Tzou 1
Tzou 1Tzou 1
Tzou 1
 
нийгмийн давхраажил Undarmaa
нийгмийн давхраажил Undarmaaнийгмийн давхраажил Undarmaa
нийгмийн давхраажил Undarmaa
 
олон улсын эрх зүйн тулгамдаж буй асуудал
олон улсын эрх зүйн тулгамдаж буй асуудалолон улсын эрх зүйн тулгамдаж буй асуудал
олон улсын эрх зүйн тулгамдаж буй асуудал
 
хүмүүний экологийн ул мөр
хүмүүний экологийн ул мөрхүмүүний экологийн ул мөр
хүмүүний экологийн ул мөр
 
Niigem 10
Niigem 10Niigem 10
Niigem 10
 
хогийг хэрхэн зөв ангилж, дахин боловсруулах вэ
хогийг хэрхэн зөв ангилж, дахин боловсруулах вэхогийг хэрхэн зөв ангилж, дахин боловсруулах вэ
хогийг хэрхэн зөв ангилж, дахин боловсруулах вэ
 
нийгмийн социал бүтэц
нийгмийн социал бүтэцнийгмийн социал бүтэц
нийгмийн социал бүтэц
 
шашин нийгмийн үзэгдэл болох нь
шашин нийгмийн үзэгдэл болох ньшашин нийгмийн үзэгдэл болох нь
шашин нийгмийн үзэгдэл болох нь
 
Niigmiin davhraajilt
Niigmiin davhraajiltNiigmiin davhraajilt
Niigmiin davhraajilt
 
хүн амын байршил, нутагшилт 11-р анги
хүн амын байршил, нутагшилт 11-р ангихүн амын байршил, нутагшилт 11-р анги
хүн амын байршил, нутагшилт 11-р анги
 
Leg14
Leg14Leg14
Leg14
 
Niigmiin tuxai oilgolt 1
Niigmiin tuxai oilgolt 1Niigmiin tuxai oilgolt 1
Niigmiin tuxai oilgolt 1
 
судалгаа тайлан жишээ
судалгаа тайлан жишээсудалгаа тайлан жишээ
судалгаа тайлан жишээ
 
Лекц 8
Лекц 8Лекц 8
Лекц 8
 
Ж.Өлзийхутаг - Эдийн засгийн өсөлт ба ядуурал, ядуурлыг бууруулах боломж
Ж.Өлзийхутаг - Эдийн засгийн өсөлт ба ядуурал, ядуурлыг бууруулах боломжЖ.Өлзийхутаг - Эдийн засгийн өсөлт ба ядуурал, ядуурлыг бууруулах боломж
Ж.Өлзийхутаг - Эдийн засгийн өсөлт ба ядуурал, ядуурлыг бууруулах боломж
 
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүй
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүйсудалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүй
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүй
 
40 soril dun_kod
40 soril dun_kod40 soril dun_kod
40 soril dun_kod
 

Similar to Судалгааны зар

бизнес төлөвлөлт хичэлийн гарын авлага
бизнес төлөвлөлт хичэлийн гарын авлага бизнес төлөвлөлт хичэлийн гарын авлага
бизнес төлөвлөлт хичэлийн гарын авлага Ч. Билгүүн
 
олон улсын зах зээл дээр гарах стратеги
олон улсын зах зээл дээр гарах стратегиолон улсын зах зээл дээр гарах стратеги
олон улсын зах зээл дээр гарах стратегиgrane09
 
Building supply chains
Building supply chainsBuilding supply chains
Building supply chainstsolmon_mn1
 
Sustainability Presentation Waqas Yousafzai Mongolian Version English transla...
Sustainability Presentation Waqas Yousafzai Mongolian Version English transla...Sustainability Presentation Waqas Yousafzai Mongolian Version English transla...
Sustainability Presentation Waqas Yousafzai Mongolian Version English transla...Waqas I. YOUSAFZAI
 
IRIM Судалгааны хүрээлэн, 2013-2014 оны жилийн тайлан
IRIM Судалгааны хүрээлэн, 2013-2014 оны жилийн тайланIRIM Судалгааны хүрээлэн, 2013-2014 оны жилийн тайлан
IRIM Судалгааны хүрээлэн, 2013-2014 оны жилийн тайланyanjinpagma
 
Irim annual report 2013 2014 mon
Irim annual report 2013 2014 monIrim annual report 2013 2014 mon
Irim annual report 2013 2014 monIRIM
 
IRIM Судалгааны хүрээлэн, 2013-2014 жилийн тайлан
IRIM Судалгааны хүрээлэн, 2013-2014 жилийн тайланIRIM Судалгааны хүрээлэн, 2013-2014 жилийн тайлан
IRIM Судалгааны хүрээлэн, 2013-2014 жилийн тайланyanjinpagma
 
Ц.Тогтохтуяа - СҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН ХӨГЖЛИЙН СТРАТЕГИ
Ц.Тогтохтуяа - СҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН ХӨГЖЛИЙН СТРАТЕГИЦ.Тогтохтуяа - СҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН ХӨГЖЛИЙН СТРАТЕГИ
Ц.Тогтохтуяа - СҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН ХӨГЖЛИЙН СТРАТЕГИbatnasanb
 
олон улсын маркетингийн орчин, олон улсын маркетинг
олон улсын маркетингийн  орчин, олон улсын маркетинголон улсын маркетингийн  орчин, олон улсын маркетинг
олон улсын маркетингийн орчин, олон улсын маркетингgrane09
 
Strategic Management - Lecture 8
Strategic Management - Lecture 8Strategic Management - Lecture 8
Strategic Management - Lecture 8Энхтамир Ш
 
Oum buteegdehuunii shiidver
Oum buteegdehuunii shiidverOum buteegdehuunii shiidver
Oum buteegdehuunii shiidvergrane09
 
E m.sp713, lesson 7
E m.sp713, lesson 7E m.sp713, lesson 7
E m.sp713, lesson 7davaa627
 

Similar to Судалгааны зар (20)

бизнес төлөвлөлт хичэлийн гарын авлага
бизнес төлөвлөлт хичэлийн гарын авлага бизнес төлөвлөлт хичэлийн гарын авлага
бизнес төлөвлөлт хичэлийн гарын авлага
 
олон улсын зах зээл дээр гарах стратеги
олон улсын зах зээл дээр гарах стратегиолон улсын зах зээл дээр гарах стратеги
олон улсын зах зээл дээр гарах стратеги
 
Маркетингийн судалгаа
Маркетингийн судалгааМаркетингийн судалгаа
Маркетингийн судалгаа
 
Маркетингийн судалгаа
Маркетингийн судалгааМаркетингийн судалгаа
Маркетингийн судалгаа
 
01chatsargana
01chatsargana01chatsargana
01chatsargana
 
Building supply chains
Building supply chainsBuilding supply chains
Building supply chains
 
Sustainability Presentation Waqas Yousafzai Mongolian Version English transla...
Sustainability Presentation Waqas Yousafzai Mongolian Version English transla...Sustainability Presentation Waqas Yousafzai Mongolian Version English transla...
Sustainability Presentation Waqas Yousafzai Mongolian Version English transla...
 
зах зээлийг судлах чадвар
зах зээлийг судлах чадварзах зээлийг судлах чадвар
зах зээлийг судлах чадвар
 
IRIM Судалгааны хүрээлэн, 2013-2014 оны жилийн тайлан
IRIM Судалгааны хүрээлэн, 2013-2014 оны жилийн тайланIRIM Судалгааны хүрээлэн, 2013-2014 оны жилийн тайлан
IRIM Судалгааны хүрээлэн, 2013-2014 оны жилийн тайлан
 
Irim annual report 2013 2014 mon
Irim annual report 2013 2014 monIrim annual report 2013 2014 mon
Irim annual report 2013 2014 mon
 
IRIM Судалгааны хүрээлэн, 2013-2014 жилийн тайлан
IRIM Судалгааны хүрээлэн, 2013-2014 жилийн тайланIRIM Судалгааны хүрээлэн, 2013-2014 жилийн тайлан
IRIM Судалгааны хүрээлэн, 2013-2014 жилийн тайлан
 
Lecture №3
Lecture №3Lecture №3
Lecture №3
 
Ц.Тогтохтуяа - СҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН ХӨГЖЛИЙН СТРАТЕГИ
Ц.Тогтохтуяа - СҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН ХӨГЖЛИЙН СТРАТЕГИЦ.Тогтохтуяа - СҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН ХӨГЖЛИЙН СТРАТЕГИ
Ц.Тогтохтуяа - СҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН ХӨГЖЛИЙН СТРАТЕГИ
 
Lecture 5,6
Lecture 5,6Lecture 5,6
Lecture 5,6
 
Mergejliin dadlaga 2017
Mergejliin dadlaga 2017Mergejliin dadlaga 2017
Mergejliin dadlaga 2017
 
олон улсын маркетингийн орчин, олон улсын маркетинг
олон улсын маркетингийн  орчин, олон улсын маркетинголон улсын маркетингийн  орчин, олон улсын маркетинг
олон улсын маркетингийн орчин, олон улсын маркетинг
 
Strategic Management - Lecture 8
Strategic Management - Lecture 8Strategic Management - Lecture 8
Strategic Management - Lecture 8
 
Oum buteegdehuunii shiidver
Oum buteegdehuunii shiidverOum buteegdehuunii shiidver
Oum buteegdehuunii shiidver
 
маркетингийн судалгааны үндсэн чиглэл
маркетингийн судалгааны үндсэн чиглэл маркетингийн судалгааны үндсэн чиглэл
маркетингийн судалгааны үндсэн чиглэл
 
E m.sp713, lesson 7
E m.sp713, lesson 7E m.sp713, lesson 7
E m.sp713, lesson 7
 

Судалгааны зар

  • 1. Хүнсний ногооны зах зээлийн судалгааны үйлчилгээний ажлын тендер Төслийн танилцуулга Хүнсний ногооны тогтвортой үйлдвэрлэл, маркетингийн “Монгол Ногоо” төслийг Швейцарийн Хөгжлийн Агентлаг санхүүжүүлэн, Монголын Хөдөөг Шинэчлэхийн Төлөө Фермерүүдийн Холбоо ТББ хэрэгжүүлж байна. Төслийн үндсэн зорилго нь хүнсний ногооны салбарын тогтвортой хөгжлийг дэмжих, хүйсийн тэгш байдлыг хангах замаар ногоочдын (ялангуяа хөдөө, орон нутгийн жижиг тариаланчид болон хот/хот орчмын эмзэг бүлгийн айлууд) амьжиргааг сайжруулах юм. Зорилго Хүнсний ногооны зах зээлийн судалгааны хүрээнд төслийн стратеги төлөвлөгөөг болосвруулахад шаардлагатай хүнсний ногооны зах зээлийн суваг, оролцогч талууд, өртгийн сүлжээний судалгааг хийх, маркетингийн стратеги төлөвлөгөөг нарийвчлан боловсруулахад шаардлагатай мэдээллийг цуглуулж дүн шинжилгээ хийж, санал зөвлөмж боловсруулан өгөхөд энэхүү судалгааны үйлчилгээний ажлын зорилго оршиж байна. Хийгдэх багц ажлууд 1. Хүнсний ногооны зах зээлийн үнэ бүрдэлт, сувгийн судалгааг хийх. 2. Зах зээлд оролцогч талуудын шинжилгээг хийх. 3. Хүнсний ногооны одоо байгаа болон байгуулагдаж болох бөөний худалдааны төв, цэгүүдийг тодорхойлж, үнэлгээг хийх. 4. Хүнсний ногооны эрэлт, нийлүүлэлтийн зах зээлийн судалгааг хийх. 5. Дээр дурдсан болон бусад хоёрдогч тоон мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, төслийн стратеги төлөвлөгөөнд шаардлагатай мэдээлэл, судалгааг бий болгох, санал зөвлөмж боловсруулах. Хугацаа 1. Гүйцэтгэгчийн танилцуулга хүлээн авах – 2016.09.19-.25 2. Шалгарсан гүйцэтгэгчдээс ажил гүйцэтгэлийн санал хүлээн авах – 2016.09.26-10.02 3. Шалгаруулалтын дүн гарах – 2016.10.04 4. Судалгааны ажлын гэрээ байгуулж гүйцэтгэх - 2016.10.05 - 12.15 Судалгааны багт тавигдах шаардлага Судалгааг гүйцэтгэгч нь хуулийн этгээд байх бөгөөд дараах чадавхийн үзүүлэлтийг хангасан байна. Үүнд:  Судалгааны үйлчилгээний чиглэлээр 5-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх.  Олон улсын байгууллагын болон төрийн байгууллагын хэрэгжүүлсэн төсөл, хөтөлбөрийн суурь судалгааг гүйцэтгэж, санал зөвлөмж боловсруулж өгсөн ажлын туршлага 5-аас доошгүй.  Судалгааны багийн голлох мэргэжилтнүүдийн 90 хүртэл хувийг тухайн байгууллагын үндсэн ажилтнуудаар бүрдүүлсэн байх.
  • 2. Монголын Хөдөөг Шинэчлэхийн Төлөө Фермерүүдийн Холбоо ТББ  Үндэсний хэмжээний өргөн хүрээтэй судалгааны ажлыг гүйцэтгэж байсан туршлагатай, мэдээлэл цуглуулах туршлагатай талбарын ажилтнуудыг бүрдүүлсэн.  Судалгааны мэдээлэл цуглуулах техник технологи, арга хэрэгслээр бүрэн тоноглогдсон. Үүнд: фокус бүлгийн ярилцлага зохион байгуулах зориулалтын өрөө тасалгаа, техник хэрэгсэлтэй, утсаар болон таблетаар судалгаа авах өөрийн гэсэн тоног төхөөрөмжтэй байх.  Зах зээлийн болон нийгмийн судалгаа явуулах олон улсын стандарт, мэргэжлийн ёс зүйг дагаж мөрддөг.  Зөвлөх үйлчилгээний ажилтай холбоотой тусгайлсан туршлага. Дор дурдсан судалгаа зөвлөх үйлчилгээний тус бүр 1-ээс доошгүй ажлыг гүйцэтгэж байсан туршлагатай байх:  Олон улсын байгууллагын төслийн суурь судалгааг гүйцэтгэж, стратегийн төлөвлөгөөг боловсруулж өгсөн.  Тодорхой нэр төрлийн болон бүлэг бүтээгдэхүүний үнэ бүрдэлт, өртгийн сүлжээний судалгааг гүйцэтгэж, санал зөвлөмж боловсруулж өгсөн.  Тээвэр, агуулахын сүлжээний чиглэлээр зах зээлийн судалгааг гүйцэтгэсэн.  Хүнсний ногоо, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгааг гүйцэтгэсэн.  Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг боловсруулах үйлдвэрлэлийн чиглэлээр ТЭЗҮ боловсруулж хүлээлгэн өгсөн.  Төсөл хөтөлбөрийн дунд болон эцсийн шатны мониторинг үнэлгээ хийж байсан. Дээрх шаардлагуудыг хангасан, хийгдэх ажлуудыг бүрэн хэмжээнд болон багцаар нь гүйцэтгэх боломжтой судалгааны багийн танилцуулгыг Khandsuren@mfard.mn рүү явуулна уу. “Монгол Ногоо” төсөл: Улаанбаатар хот Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны гудамж 18а-1, ХАА-н Хоршоологчдын холбооны байр, 207 тоот Утас, факс: 464132, 460158