Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kaedah panduan kertas kerja

sains

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Kaedah panduan kertas kerja

 1. 1. PANDUAN MENULISPANDUAN MENULIS KERTAS KERJAKERTAS KERJA PERMOHONAN UNTUKPERMOHONAN UNTUK MENDAPATKANMENDAPATKAN PERUNTUKAN /PERUNTUKAN / BELANJAWAN.BELANJAWAN.
 2. 2. Kertas kerja ini hendaklah mengandungi butir-butir berikut: Tajuk aktiviti Latar belakang aktiviti Rasional Objektif Jawatankuasa Induk
 3. 3. Jawatankuasa IndukJawatankuasa Induk  Penasihat  Pengerusi  Setiausaha  Pengerusi Jawatankuasa Kecil  Seranta  Teknikal  Penempatan  Kemudahan  Sambutan /  Jamuan  Kewangan  Tarikh  Tempat  Peserta  Jadual Program
 4. 4. PEMBENTANGAN KERTAS KERJA .
 5. 5. Tajuk-tajuk kertas kerja: Kertas Kerja Umum Kertas Kerja Sidang Serentak
 6. 6. Kertas kerja umum:  Kertas kerja 1 : Nama Pembentang  Kertas kerja 11 : Nama Pembentang  Kertas kerja 111 : Nama Pembentang  Kertas kerja 1V : Nama Pembentang
 7. 7. Kertas Kerja Sidang Serentak: Kertas Kerja 1 : Nama Pembentang Kertas Kerja 11 : Nama Pembentang Kertas Kerja 111 : Nama Pembentang Kertas Kerja 1V : Nama Pembentang
 8. 8. ATURCARA MAJLIS :
 9. 9. Hari I (Tarikh) o 8.00 pagi : Pendaftaran o 9.00 pagi : Majlis Perasmian o 10.00 pagi : Jamuan o 10.30 pagi : Sidang utama dan seterusnya…...
 10. 10. Hari II (Tarikh) o 8.00 pagi : Sidang serentak I o 9.00 pagi : Sidang serentak II dan seterusnya…… o 10.00 pagi : Implikasi Kewangan…….
 11. 11. Anggaran Pendapatan = $……… Yuran Penyertaan = $……….. Tajaan Iklan = $……….. Sumber-sumber lain = $………...
 12. 12. Anggaran Perbelanjaan = $……… Kos makan = $………… Fail = $………… Kos kertas dan cetak = $………… Kos laporan dan cetak = $……….. Iklan = $………… Kos membawa pakar = $………… Cenderamata = $………….
 13. 13. Jangkaan Keuntungan = $……
 14. 14. SENARAI SEMAK URUSAN SURAT MENYURAT YANG PERLU DALAM PERANCANGAN SEMINAR.
 15. 15. Di antara urusan surat menyurat yang terlibat ialah : Surat memohon kelulusan Surat memohon peruntukan atau belanjawan Surat pelantikan Penaung Surat pelantikan Penasihat Surat pelantikan Pengerusi Jawatankuasa dan Jawatankuasa Kecil/Urusetia Surat jemputan peserta Surat jemputan tetamu khas Surat jemputan pembentang kertas kerja/ penceramah jemputan Surat lantikan pengerusi sidang/sesi/bengkel dan pelapor Surat tempahan tempat Surat tempahan makanan Surat tempahan peralatan Surat permohonan kata-kata aluan untuk buku cenderamata Surat permohonan sumbangan/penaja/pengiklanan Surat permohonan teks-teks ucapan untuk majlis-majlis perasmian dan penutup
 16. 16. STRUKTUR UMUM JAWATANKUASA INDUK SEMINAR STRUKTUR UMUM JAWATANKUASA INDUK SEMINAR
 17. 17. Umumnya struktur jawatankuasa terdiri daripada ahli-ahli berikut: Umumnya struktur jawatankuasa terdiri daripada ahli-ahli berikut: URUSETIAURUSETIA SETIAUSAHASETIAUSAHA TIMB. PENGERUS I TIMB. PENGERUS I PENGERUSIPENGERUSI PENGARAHPENGARAH PENASIHA T PENASIHA T PENAUN G PENAUN G
 18. 18. JAWATANKUASA KECIL
 19. 19. JKK SERANTA Publisiti Poster Brosur Banner Siaran Akhbar Dan Lain-lain
 20. 20. JKK TEKNIKAL &PERCETAKAN Alat pandang dengarAlat pandang dengar HiasanHiasan Dan lain-lainDan lain-lain
 21. 21. JKK PENEMPATAN KEMUDAHAN Penginapan Pengangkutan Bilik persidangan Bilik bengkel Bilik urusetia Surau Dan lain-lain
 22. 22. JKK SAMBUTAN JuruacaraJuruacara Penyambut tetamuPenyambut tetamu ProtokolProtokol JamuanJamuan Dan lain-lainDan lain-lain
 23. 23. JKK SERANTA PenajaPenaja YuranYuran PendaftaranPendaftaran MomentoMomento SijilSijil Dan lain-lainDan lain-lain
 24. 24. PANDUAN MENYEDIAKAN BUKU CENDERAMATA PANDUAN MENYEDIAKAN BUKU CENDERAMATA
 25. 25. Di antara kandungan buku cenderamata ialah: Kata-kata aluan penaung persidangan Kata-kata aluan pengarah persidangan Kata-kata aluan penasihat persidangan Kata-kata aluan pengerusi persidangan Objektif persidangan Rasional persidangan Senarai Jawatankuasa persidangan
 26. 26. Senarai Jawatankuasa persidangan: Penaung Pengarah Penasihat Pengerusi Timbalan pengerusi Urisetia Jawatankuasa kecil (Seranta,Penempatan,Teknik,Pe larasan dan Kewangan)
 27. 27. Aturcara Majlis Perasmian: Peserta mengambil tempat Ketibaan VIP Ucapan Pengerusi Persidangan Ucapan Pengarah Persidangan Ucapan Penasihat Persidangan Ucapan Penaung Persidangan / Ucapan Perasmian Jamuan Ringan
 28. 28. Aturcara Majlis Penutup: Para peserta mengambil tempat Ucapan Pengerusi Persidangan Ucapan Penasihat

×