Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

04 mpw1143 bab 2

1,416 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

04 mpw1143 bab 2

 1. 1. TOPIK PERBINCANGAN KANDUNGAN JAM BAB 2 1. KONSEP PERADABAN & TAMADUN 3 ISLAM SEBAGAI 2. UNIK, ISTIMEWA TAMADUN ISLAM 1 PERADABAN & 3. KEJAYAAN & KEMEROSOTAN TI 1 TAMADUN 4. SUMBANGAN TAMADUN ISLAM 3 5. KONSEP SENI & KEINDAHAN 2 MPW1143/MPW2143 BAB 2 1 MPW1143/MPW2143 BAB 2 2 BAB 2: TOPIK 8 PENDAHULUAN  Antara perkataan yang sering merujuk kepada tamadun ialah umran, hadarah, tamadun dan KONSEP PERADABAN & madaniah(bahasa Arab), culture dan civilization (bahasa Inggeris), kebudayaan dan peradaban TAMADUN (bahasa Melayu). MPW1143/MPW2143 BAB 2 3 MPW1143/MPW2143 BAB 2 4 Samb… MAKNA TAMADUN  S.M. Naquib Al-Attas: “ Tamadun Islam ialah Sudut etimologi B. Arab – Maddana – Perbuatan keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah membuka bandar atau kota serta perbuatan mencapai taraf kehalusan tatasusila dan kebudayaan memperhalus budi pekerti yang luhur bagi seluruh masyarakatnya”. (al- Madani: sifat sesuatu yang berkaitan dengan Attas.1977:7) pembangunan perbandaran serta...kehalusan budi  Pencapaian manusia yang telah melebihi keperluan pekerti yang terpuji asasi kehidupan Hadarah=civilization=civitas (latin): Perbuatan duduk  Tamadun yang dibangunkan oleh orang Islam. Ia dibandar dan perilaku kehidupan yang tinggi. merangkumi kebudayaan, peradaban, kemajuan Tamadun bukan diukur dgn kemewahan, tapi ‘umran’ (kebendaan dan kerohanian) dan sopan santun. kemakmuran  Dalam tamadun Islam ad-Din dijadikan sebagai asas yang membentuk tamadunnya yang merangkumi kemajuan keduniaan dan keakhiratan MPW1143/MPW2143 BAB 2 5 MPW1143/MPW2143 BAB 2 6 1
 2. 2. Samb... Samb... Ibn Khaldun meletakkan beberapa ciri ‘umran’ iaitu:  Wujud penempatan masyarakat manusia di kawasan Ibn Khaldun telah menggunakan perkataan tertentu (Kota, bandar, kepolisan…) “umran” dan “hadharah” untuk merujuk  Peningkatan kualiti kehidupan dan jangka hayat. makna tamadun. Umran dari perkataan arab  Wujud sistem organisasi dan institusi sosial dlm bidang ‘amara’ yang bererti kawasan tanah yang politik, pentadbiran, ekonomi dan pendidikan yang sempurna. didiami, tinggal menetap, berkembang subur  Muncul satu bahasa atau beberapa bahasa serumpun dgn lagi makmur, lawan kepada kawasan kering, satu sistem tulisan tersendiri utk berkomunikasi. tandus terbiar dan binasa. Ia juga bermaksud  Wujud sistem perundangan dan sistem nilai/moral yang tinggal menetap yang menjadi asas kepada berkuatkuasa.  Peningkatan daya reka cipta dlm bidang teknologi & sesuatu tamadun. pembinaan.  Perkembangan daya kreativiti dalam bidang falsafah, kesenian, kesusteraan dan nilai estitika yg tersendiri. MPW1143/MPW2143 BAB 2 7 MPW1143/MPW2143 BAB 2 8 Samb… Samb... Ibn Khaldun – Hadarah lwn Badiah – Tamadun Islam: “ Pencapaian manusia yang sudah melebihi keperluan asasi  Keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh taraf kehidupan sehingga dapat membuka jalan ke arah perkembangan pemikiran (sosial dan budaya) yang tinggi; pemikiran dan penghasilan dayacipta yang lebih halus dan Negara dan penduduknya mencapai taraf pemikiran (sosial dan budaya) yang tinggi: Budaya atau cara hidup orang- mempunyai nilai-nilai seni”. orang tertentu. Keadaan pemikiran yang halus. Pandangan Malik Bennabi  Keadaan serta tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani “Tamadun sebagai kemajuan yang ditempa dalam berbagai dan rohani (sesuatu bangsa, masyarakat dsb) (DBP: 1986) bidang dan dipindahkan dari generasi ke generasi  Keadaan kehidupan insan yang bermasyarakat yang berikutnya. Wujud keseimbangan antara aspek material mencapai taraf kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang dengan moral berbanding dengan konsep madaninya atau luhur bagi seluruh masyarakatnya. (AI-Attas: 1979) moden yang dianggap memberi keutamaan kepada  An advanced state of a society processing historical and kemajuan material”. (Malik Bennabi, 1969:7) cultural unity (Encarta: 1994) Tamadun Islam bersumberkan al-Quran dan al-Sunnah,  A making or becoming civilized, the state of being didirikan oleh masyarakat Muslim tanpa mengira bangsa civilized (to endow with law, order, and favourable to the dan budaya dan diikat oleh ikatan ‘Wahdatul Ummah’ dna arts and sciences or to refine the manners and tastes of) berpegang dengan unsur penyatuan iaitu konsep ‘tauhid’ (New Websters Dictionary:1991) MPW1143/MPW2143 BAB 2 9 MPW1143/MPW2143 BAB 2 10 Samb... KONSEP TAMADUN ISLAM Bahasa Inggeris  Tamadun Islam bermula sejak peristiwa turun wahyu pertama di Gua Hira’ pada bulan Ramadhan 610 Masehi. Civilization diambil dari perkataan Latin iaitu ‘civitas’  Cara hidup islam dilaksanakan dari saat itu berpandukan yang merujuk kepada “kebandaran” sebagai asas tamadun. kepada al-Qur’an & al-Hadith. Dalam Bahasa inggeris Tamadun berasal dari perkataan  Konsep tamadun Islam meliputi semua aspek kehidupan; civilization. Asal perkataan ini dari bahasa Perancis dan baik maddi (kebendaan) atau maknawi (kerohanian). mula digunakan di England pada1772. Istilah ini digunakan untuk menerangkan perkembangan sesebuah  Juga meliputi aspek individu, masyarakat, dunia dan masyarakat yang mencapai sesuatu tahap dalam aspek akhirat. Ia akhirnya membawa kepada matlamat kehidupan mereka.(Fernand Braudel, 1993:3) membangunkan intelek & jiwa insan ke arah keredhaan Ilahi dan mengabdikan diri kepada-Nya.  Individu Muslim (mukmin) menegakkan aqidah dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT & menabdikan diri kepada-Nya. MPW1143/MPW2143 BAB 2 11 MPW1143/MPW2143 BAB 2 12 2
 3. 3. Samb... Samb... TAMADUN=KEMAJUAN  Segala tindakan mereka tidak terkeluar dari sempadan Makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT yang ditetapkan oleh Allah SWT.  Kecemerlangan dan kemajuan (ketamadunan) pula dimenifestasikan secara menyeluruh meliputi; I- seimbang aspek spiritual & aspek material unorganik flora fauna alam - keperluan asasi & peribadatan (az-Zariyat: 56) malakut human 2- seimbang aspek individu & masyarakat - konsep taawun (tolong menolong) & mahabbah (kasih sayang) 3- seimbang aspek intelektual & fizikal Non Muslim Muslim - kesihatan badan & pencarian ilmu pengetahuan. 4- seimbang aspek dunia & akhirat Muslim MUKMIN  mencari rezeki dengan tidak melupaka amalan ritual MPW1143/MPW2143 BAB 2 13 MPW1143/MPW2143 BAB 2 14 ASAS TAMADUN ISLAM SUMBER TAMADUN ISLAM ASAS TAMADUN SUMBER ISLAM TAMADUN ISLAM TERBUKA TAMADUN- TAMADUN-AKIDAH SYARIAH AKHLAK ILMU AL-QURAN AL- AL-SUNNAH IJTIHAD TAMADUN TOLERANSI LAIN MPW1143/MPW2143 BAB 2 15 MPW1143/MPW2143 BAB 2 16 TAMADUN DAN AGAMA Samb... Samb...  Tamadun dalam kontek ini merujuk kepada pencapain tinggi pemikiran ahli masyarakatnya dalam aspek budaya dan kesusteraan, agama dan moral, pelbagai aspek  Dalam pengertian yang lebih luas agama atau kesenian, tatasusila (adab, budi pekerti), serta organisasi al-deen merupakan satu sistem yang mengatur politik atau kemampuan mewujud dan mengurus sesebuah kerajaan yang demokratis. Termasuk dalam konsepsi perjalanan hidup manusia. Ia mencakupi tamadun ialah kemajuan dalam pengurusan ekonomi dan seluruh bidang kehidupan individu, keluarga, perdagangan serta peningkatan dalam teknologi yang berkemampuan meningkatkan keselesaan hidup manusia masyarakat dan negara, menyeluruh dari aspek  Agama merupakan suatu sistem kepercayaan yang sosial, ekonomi dan politik. dipegang dan amalan yang dilaksanakan oleh satu kumpulan manusia bagi mengatasi berbagai-bagai masalah  Agama dalam kontek ini mempertalikan dalam kehidupan mereka. Ia terdiri daripada suatu sistem kepercayaan, nilai, dan amalan yan g difokaskan terhadap hubungan manusia dengan Pencitanya serta soal-soal pengertian utama iaitu pengertian mengenai menjalinkan ikatan sesama manusia dan perkara-perkara yang berhubung dengan tujuan kewujudan dan sikap terhadap dunia. Mempercayai kepercayaan akan makhluk seluruhnya kewujudan “supernatural beings”. MPW1143/MPW2143 BAB 2 17 MPW1143/MPW2143 BAB 2 18 3
 4. 4. Samb... Samb... TAMADUN DAN BUDAYA  “The New Encylopedia Britannica Micropaedia” (1971:657) tidak memberikan perbezaan yang Budaya ; tatacara sesuatu masyarakat bertindak ke atas jelas antara tamadun dan kebudayaan. Buku ini persekitaran mereka (termasuk persekitaran sosial) mentakrifkan tamadun sebagai kebudayaan yang dalam menguruskan kehidupan secara kolektif dipelihara oleh sebilangan penduduk yang besar Budaya tinggi = memiliki kehalusan budi & untuk suatu jangka masa yang lama. Kebudayaan kesempurnaan moral  ciri kehidupan bertamadun. yang dimaksudkan itu mempunyai ciri-ciri seperti Beza Tamadun Budaya: penggunaan tulisan, kewujudan bandar dan Natijah tamadun berkekalan berbanding dgn natijah organisasi politik serta berkembangnya budaya (kesetiaan kpd maharaja). pengkhususan kerja. Aspek lain yang ditekankan, Tamadun merentasi sempadan geografi negara. language, religion, belief, morals, arts and Budaya selalu dikaitkan dgn negara atau wilayah manifestations of the human mind and reason tertentu.  Kebudayaan adalah lebih umum manakala tamadun merujuk kepada pencapaian yang tinggi dalam aspek tertentu daripada kebudayaan MPW1143/MPW2143 BAB 2 19 MPW1143/MPW2143 BAB 2 20 TAMADUN & BANDAR BAB 2:TOPIK 9 Menurut Wan Hashim Wan Teh (1997:88-89) kehidupan bandar yang memenuhi ciri-ciri kelahiran sesebuah tamadun mestilah dilengkap dengan wujudnya norma-norma berikut: KEUNIKAN & i. Menjalani kehidupan di bandar KEISTIMEWAAN TAMADUN ii. Mempunyai sistem pemerintahan datau kerajaan iii. Mempunyai tulisan ISLAM iv. Mempunyai sistem perundangan v. Mempunyai sistem kepercayaan dan agama vi. Wujudnya pengkhususan dalam pekerjaan MPW1143/MPW2143 BAB 2 21 MPW1143/MPW2143 BAB 2 22 KEUNIKAN TAMADUN ISLAM Samb... Samb... U.N.I.K – tidak sama dengan yang lain, lain daripada 3. Perkembangan yang lain, tersendiri, istimewa dan luar biasa (1438,  Wahyu pertama telah mencetuskan permulaan sebuah Kamus Dewan) tamadun di Mekah(kota yang terletak jauh dari persisir pantai atau muara sungai), kemudian di 1. Agama Melahirkan Tamadun Madinah dimana berlaku banyak perubahan dalam Ia lahir dari asas agama - Islam sebagai ad-Din. pelbagai aspek termasuklah pembinaan negara Islam 2. Peradaban pertama. Pembinaan tamadun bermula disini dengan Islam yang dibawa oleh Muhamad SAW telah berjaya rujukan kepada agama. membentuk peradaban yang tinggi dan berakhlak  Kemudian ia berkembang ke seluruh pelosok dunia- mulia – maka terbinalah sebuah tamadun yang Damsyik, Kaherah, Baghdad, Cordova dan Delhi. Ia berbeza sama sekali dengan tamadun lain yang berperadaban tinggi. Surah al-Qalam 68:4; bermaksud lumrahnya lahir di pesisir pantai atau muara sungai (Sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW dan mencapai kegemilangannya ditempat lahirnya mempunyai budi pekerti yang tinggi) MPW1143/MPW2143 BAB 2 23 MPW1143/MPW2143 BAB 2 24 4
 5. 5. Samb... Samb... Samb... Samb...4. Konsep al-Ummah 5. Ilmu pengetahuan sebagai asas Setiap orang Islam dianggap sebagai satu  Ia lahir berasaskan konsep ‘IQRA’- bacalah, UMMAH tanpa mengira bangsa, warna kulit atau sempadan geografi, berbeza dengan dari wahyu pertama yang disampaikan kepada tamadun lain yang kebiasannya bersandar PesuruhNya. Ia menekankan bahawa betapa kepada sesuatu bangsa seperti China- Tamadun pentinganya pembinaan tamadun berteraskan Cina, Parsi- Tamadun Parsi. Ini menjadikan ilmu pengetahuan. Sulah al-Alaq 96:1; tamadun Islam unggul dan kaya dengan pelbagai unsur gabungan, pelbagai budaya bangsa tertentu. Ini boleh dilihat dalam surah al-Hujurat 49:3; MPW1143/MPW2143 BAB 2 25 MPW1143/MPW2143 BAB 2 26 FAKTOR KELAHIRAN & BAB 2: TOPIK 10 PERKEMBANGAN TAMADUN  Faktor Islam itu sendiri  Galakan pemimpin dan sikap ummah FAKTOR KEJAYAAN &  Lokasi Strategik. Kedudukan yg strategik yg boleh mewujudkan penempatan masyarakat & mudah KEMEROSOTAN TAMADUN memperolehi sumber semulajadi. Cth; tamadun India ISLAM di Lembah Ganges  Ransangan Keagamaan dan Kerohanian.  Politik  Sosial  Ekonomi  Toleransi Terhadap sumbangan Tamadun lain MPW1143/MPW2143 BAB 2 27 MPW1143/MPW2143 BAB 2 28TAHAP PERKEMBANGAN TAMADUN FAKTOR KEMEROSOTAN TAMADUN ISLAM Pencapaian fizikal. Boleh dilihat dari segi penubuhan sebuah kerajaan atau  Ketidakstabilan Politik empayar luas melalui penggabungan beberapa pusat  Keruntuhan Nilai dan Akhlak perbandaran yang berdekatan, peluasan sempadan @  Berleluasanya Kezaliman & Penindasan melalui penaakulan.  Berlakunya Sifat Tertutup & Tidak Mahu Menerima Perubahan  Berlakunya Malapetaka Pencapaian intelektual.  Kelemahan amalan kerohanian Boleh dilihat dari segi penemuan fikiran yang baru atau  Takut pembaharuan dan perubahan penemuan, penyuburan dan pentafsiran kembali fikiran  Kelemahan dan kejumudan yang membuahkan sistem falsafah, pemikiran, sains dan  Perselisihan dan perpecahan berfikir teknologi.  Jiwa hamba (Malek Ben Nabi)  Semangat mengatasi ilmu  Kelemahan introspeksi diri (Yusuf Al-Qardhawi) MPW1143/MPW2143 BAB 2 29 MPW1143/MPW2143 BAB 2 30 5
 6. 6. Samb... Samb... Ibnu Khaldun berpendapat bahawa kemerosotan sesuatu Samb… tamadun adalah disebabkan oleh putaran sejarah. Pada awalnya ia berjaya kerana wujud amalan nilai murni. Akan tetapi selepas mencapai kejayaan, nilai-nilai tersebut Perubahan dari segi sains & teknologi, struktur politik, merosot akibat limpahan kemewahan dan penyelewengan. ekonomi & sosial. Ia penghalang kpd kreativiti & Namun ada juga yg berpendapat bahawa kemerosotan membawa kpd kemunduran & keruntuhan. boleh dielakkan apabila kita belajar dari sejarah dab mengekalkan nilai-nilai yg baik. 5- Berlakunya malapetaka @ bencana alam yg Faktor yg menyebab kemerosotan sesuatu tamadun menyebabkan kerosakan (di luar kawalan manusia untuk (menurut sejarah); menghalangnya). 1- Wujud jurang perbezaan yg ketara antara yg miskin & kaya. 2- Berleluasa penindasan & kezaliman hingga hak asasi manusia diketepikan. 3- Keruntuhan moral dan nilai terutamanya di kalangan pemimpin. 4- Wujud sikap tertutup & tidak mahu menerima perubahan MPW1143/MPW2143 BAB 2 31 MPW1143/MPW2143 BAB 2 32 BAB 2: TOPIK 11 PERKEMBANGAN TAMADUN ISLAM PERKEMBANGAN SEBELUM ISLAM DATANGSUMBANGAN TAMADUN ISLAM ZAMAN RASULULLAH SAW KHULAFA AL-RASYIDIN 632-661M BANI UMAYYAH 661-743M ABBASIYYAH 750-1258M MPW1143/MPW2143 BAB 2 33 MPW1143/MPW2143 BAB 2 34 Samb…SUMBANGAN TAMADUN ISLAM Kesan tamadun Islam terhadap manusia; SUMBANGAN  Kedudukan ilmu AKIDAH Surah Iqra’ – darjat org berilmu – galakan al-Qur’an & al- Sunnah – menurut Philip K. Hitti; ILMU Sejarah tidak pernah menjumpai satu perubahan sejarah sprt yg dibawa oleh kebangkitan Islam. Sejarah telah PEMIKIRAN banyak menyebut tentang isu ini, tetapi masih ada sesuatu KEBUDAYAAN yg menjadi tanda tanya yg belum terjawab oleh org Kristian di barat. Yang mempesonakan kami ialah POLITIK perubahan sosial, intelektual, mental & kebangkitan moral pada zaman Renaissance di Eropah dewasa ini. Ia EKONOMI menggambarkan bahawa kekuasan oarang Islam terhadap Lautan Tengah (Mediteranean) berabad-abad lamanya SOSIAL merupakan rahmat bagi Eropah. MPW1143/MPW2143 BAB 2 35 MPW1143/MPW2143 BAB 2 36 6
 7. 7. PENCAPAIAN DALAM TAMADUN ISLAM Samb…  SAINS TULEN Perubatan: gemilang pd zaman krjn Bani Abbasiyyah. Kuasai ilmu & menyumbang kpd kemajuan bidang tersebut. Cth Ibnu Maskawih  Penerima & menerima ilmu (243H), Ar-Razi – ketua doktor di BAghdad (320H) & Ibnu Sina Secara langsung; ketajaman akal, secara beransur2, minat & (428H) kecenderungan, hafalan, nasihat & bimbingan, kuliah  FARMASI & KIMIA (muhadharah), debat @ diskusi, latihan amali, pemulihan, Gemilang zaman Krjn Bani Abbasiyyah. Ibnu Baithar hasilkan kitab al-Mughni (berkaitan farmasi), Mizan at-Tib (panduan kepada ujian & penilaian. doktor) Secara tidak langsung; melalui penceritaan, kata2 hikmat,  ASTRONOMI perbandingan, alat pandang dengar, kesedaran diri, bersepadu. Abu Mansur Al-Falaki (272H), Jabir Batani (319H) cipta teropong bintang, Raihan al-Biruni (440H) karang kitab falak Tarikh al-Hind.  MATEMATIK & KEJURUTERAAN Kemuncaknya pada zaman Bani Abbasiyyah – lahir Thabit bin Qurrah al-Hirani (221-288H) karang kitab Hisab al-Ahillah, Abdul Wafa Muhammad (328H). MPW1143/MPW2143 BAB 2 37 MPW1143/MPW2143 BAB 2 38 PENDAHULUAN BAB 2: TOPIK 12  Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi.  Tugas kekhalihafan meliputi dua dimensi:  Keagamaan: sebagai hamba Allah di bumi.  Keduniaan: Membangunkan dunia berdasarkan acuan SENI & KEINDAHAN wahyu (agama).  Manusia dicipta dengan sebaik-baik kejadian dan dibekalkan dengan sifat-sifat istimewa yang membolehkan mereka melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan. MPW1143/MPW2143 BAB 2 39 MPW1143/MPW2143 BAB 2 40 Manusia berbeza daripada Malaikat, haiwan dan jamadat (benda-benda beku). MANUSIA & KESENIAN  Malaikat dikurniakan akal dan hikmah, tidak dikurniakan nafsu dan tabiat.  Naluri asasi manusia adalah mengarahkan  Haiwan dikurniakan dengan nafsu dan tabiat, tidak kepada keselamatan, kesejahteraan dan dikurniakan akal dan hikmah. ketenangan hidup (al-Salamah).  Jamadat (matahari, bumi, gunung-ganang dan lain-  Islam diturunkan untuk memimpin manusia lain) tidak dikurniakan dengan akal, hikmah, nafsu dalam usaha mereka memenuhi keperluan asasi dan tabiat. tersebut.  Fitrah kejadian manusia meliputi akal, hikmah, nafsu  Agama Islam bersifat waqi’ie dan sesuai dan tabiat. dengan fitrah manusia pada semua tempat dan keadaan. MPW1143/MPW2143 BAB 2 41 MPW1143/MPW2143 BAB 2 42 7
 8. 8. HUBUNGAN AGAMA-SENI AGAMA- KONSEP SENI  Bahasa: halus, indah, permai  Agama berfungsi mewujudkan kesenangan  Istilah: Kesenian boleh didefinisikan sebagai usaha untuk rohani demi mencapai kesejahteraan di mencipta bentuk-bentuk yang menyenangkan. dunia dan akhirat.  Segala yg halus & indah, lagi menyenangkan hati, serta  Politik, ekonomi, dan bidang-bidang perasaan manusia, sama ada hasil ciptaan Allah SWT / manusia teknikal memberikan keselamatan kepada  Nilai halus, indah, baik & suci , berguna & bermanfaat kpd manusia di dunia, di samping perhitungan manusia, mempunyai fungsi & nilai sosial di akhirat.  Manakala objek kesenian ialah karya yang menimbulkan perasaan senang dan tenang pada diri seseorang . Karya pula  Kesenian memberikan kesenangan dan adalah ciptaan yang berupa suara, bahasa, rupa benda dan kesejahteraan kepada manusia di dunia. lain-lain. MPW1143/MPW2143 BAB 2 43 MPW1143/MPW2143 BAB 2 44 Samb… PANDANGAN ISLAM MENGENAI K. Dewan(1994) KESENIAN  Halus (kecil, elok, tipis, enak didengar, comel)  Karya (sajak, lukisan, muzik dll)-hasil bakat  Islam diturunkan untuk memenuhi fitrah dan kecekapan keperluan asas manusia.  kebolehan utk menciptakan ssuatu yg luar biasa(org.)  Jiwa manusia mengandungi 6 elemen iaitu rasa Herberd Reid(1959) agama, rasa intelek, rasa etika, rasa estetika, rasa  satu usaha utk mencipta bentuk-bentuk yg sosial dan rasa diri. menyenangkan  Dalam kehidupan seharian manusia tidak terlepas Al-Farabi menjelaskan seni sebagai ciptaan yang daripada mencari dan memilih sesuatu yang berbentuk keindahan. indah baik dalam berpakaian, menghias diri, Al-Ghazali mengatakan seni adalah kerja berkaitan dengan rasa jiwa manusia yang sesuai dengan fitrah. rumah, memilih benda dan lain-lain. MPW1143/MPW2143 BAB 2 45 MPW1143/MPW2143 BAB 2 46 Samb… Samb… Samb…  Ajaran Islam meliputi hubungan manusia dengan Allah o Secara umumnya hukum seni terbahagi kepada lima: (hablun min Allah) (ibadat) dan hubungan manusia  Wajib: Jika kesenian itu sangat diperlukan oleh Muslim sesama manusia (Hablun min al-Nas) (kebudayaan). seperti untuk menyeru manusia kepada solat dan lain-lain.  Dalam ibadat kesenian tidak diperlukan kerana yang  Sunat: Untuk menyatukan atau menaikkan semangat umat diperlukan dari seorang hamba terhadap Tuhannya Islam seperti melalui qasidah, nasyid dan lain-lain. adalah taqwa.  Harus: Apa sahaja bentuk seni yang mana tidak ada nash  Dalam kebudayaan, seni diperlukan malah kesenian yang mengharamkan. Firman Allah: “Siapakah yang adalah bahagian daripada kebudayaan. berani mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa  Asas segala perkara (selain ibadat) adalah harus pula yang mengharankam) rezeki yang baik”. Al- kecuali bila terdapat nash yang mengharamkannya. A’raaf,7:32 MPW1143/MPW2143 BAB 2 47 MPW1143/MPW2143 BAB 2 48 8
 9. 9. Samb… Makruh: Jika kesenian itu membawa kepada unsur lagha CIRI-CIRI KESENIAN ISLAM CIRI- (sia-sia). Seperti karya seni yang tidak diperlukan oleh  Keindahan. Sabda Rasulullah bermaksud: “Sesungguhnnya manusia. Allah itu Maha indah dan sukakan kepada keindahan” Haram. Jika kesenian itu berbentuk hiburan yang:  Plato, Plotinus dan Hegel berpegang bahawa keindahan dapat  Menjadikan manusia mengabaikan tanggungjawab yang fardu. disamakan dengan kebenaran, kebaikan dan kesempurnaan.  Membawa khayalan kepada manusia sehingga tidak dapat  Unsur Akhlak/ Moral membezakan mana yang hak dan batil.  Menurut Islam seni dan moral saling berkait rapat antara  Dicampuri dengan benda-benda haram seperti syirik, arak, satu sama lain. judi, dadah dan lain-lain.  Allah memerintahkan supaya manusia melakukan perkara  Ada percampuran lelaki dan perempuan yang bukan mahram yang baik dan malarang daripada yang mungkar. tanpa batas.  Islam menghendaki supaya seni dicipta menurut acuan  Objek atau ukiran dalam bentuk patung. akidah, syariat dan akhlak.  Seni dalam bentuk yang tidak bermoral.  Seni yang boleh merosakkan akhlak dan memudharatkan MPW1143/MPW2143 BAB 2 49 MPW1143/MPW2143 BAB 2 50 HUBUNGAN: AGAMA-ETIKA- AGAMA- ETIKA- Samb… ESTETIKA Kepelbagaian Dalam Kesatuan  Dalam falsafah Barat (sekular)  Islam adalah agama yang universal dan dianuti oleh  manusia bebas melakukan aktiviti seni mengikut semua bangsa. kekreatifan dan imaginasi seseorang.  Perbezaan bangsa dan budaya membentuk kelainan  Seni dianggap sebagai imitation (peniruan), play (permainan), empathy (kemahiran), communication dari sudut kesenian yang dihasilkan. (komunikasi), expression (pernyataan) dan  Islam datang dengan prinsip-prinsip asas dan umum experience (pengalaman). sifatnya.  Seni tidak ada hubungan dengan seniman. Oleh itu ia boleh mengikut aliran nihilisme,realisme- sosialis,  Seniman Muslim dituntut untuk menghasilkan seni hedonisme, existentialisme, romantisisme, yang tidak terkeluar daripada prinsip umum tersebut humanisme sekular dll. meskipun berbeza dari segi bentuk.  Dalam Islam seni tidak boleh dipisahkan daripada prinsip agama dan moral. MPW1143/MPW2143 BAB 2 51 MPW1143/MPW2143 BAB 2 52 JENIS-JENIS KESENIAN ISLAM JENIS- Samb… Bahasa dan Kesusasteraan: Puisi, cerpen, sajak,  Seni binaan: Dapat dilihat melalui pembinaan novel, lirik lagu, pantun, gurindam dan lain-lain. masjid, mihrab, mimbar, bangunan, kubu, Seni suara: Azan, taranum al-Quran, seni lagu, empangan dan lain-lain. nasyid, qasidah, berzanji dan lain-lain.  Seni lukis: Lukisan alam (bukan arca). Kaligrafi: Seperti tulisan khat, dan lain-lain.  Seni hiasan: Seperti kerawang dan bentuk- Ukiran: Ukiran serami, ayat-ayat al-Quran pada bentuk geometri, landskap dan lain-lain. kayu dan batu, dan lain-lain material seni.  Seni pertahan diri: Seni memanah, Sulaman: Sulaman dan tenunan yang tertera di menunggang kuda dan lain-lain. kain, sejadah, permaidani, sutera dan lain-lain. MPW1143/MPW2143 BAB 2 53 MPW1143/MPW2143 BAB 2 54 9
 10. 10. KALIGRAFI Tulisan yg indah. tulisan ini mempunyai nilai2 kehalusan dan Samb… kesenian. Seni khat mempunyai kaitan rapat dgn jiwa islam,  Khat farisi : mula dikembangkan oleh ahli2 khat Parsi. Banyak memandangkan penulisannya menggunakan huruf2 al-quran. digunakan utk penulisan buku2 kesusteraan, nama dan tajuk 8 jenis khat karangan majalah & surat khabar Khat kufi : Dicipta di Kufah. Zaman kjaan abbasiyyah  Khat Riqah : tulisan arab yg dpt ditulis dgn cepat & sesuai dgn digunakan utk menghias bagnunan masjid, gedung2 gerakan tangan. pemerintahan, kubah & menara2 azan spt di masjid Cordova &  Khat Diwani : Cacatan atau antologi karangan. inspirasi dr samrkand. model khat lain. Hanya digunan utk hiasan shj. Khat Thuluth : digunakan utk hiasan spt dlm mushaf Usmani, nam kitab atau buku. Di Msi hiasan di masjid negara KL  Khat Diwani Jali : Lebih bervariasi berbanding khat menngunakan khat ini. diwani.Penulisan lebih rumit.Tapi lebih indah & mempunyai Khat Nasakh : diperindah oleh Ibn Muqlah. Beliau nilai estetik. menentukan panjang, pendek dan jarak huruf serta gaya dan  Khat Rayhani : Menyerupai khat thuluth.huruf lebih lebar dan irama dgn rapi. Banyak digunakan dlm menulis buku-buku panjang. mempunyai tanda2 shakl. akademik terutama quran, hadis, tafsir. MPW1143/MPW2143 BAB 2 55 MPW1143/MPW2143 BAB 2 56 Zaman CONTOH-CONTOH KHAT Awal Islam ZAMAN AWAL ISLAM MPW1143/MPW2143 BAB 2 57 MPW1143/MPW2143 BAB 2 58 MPW1143/MPW2143 BAB 2 59 MPW1143/MPW2143 BAB 2 60 10
 11. 11. MPW1143/MPW2143 BAB 2 61 MPW1143/MPW2143 BAB 2 62MPW1143/MPW2143 BAB 2 63 MPW1143/MPW2143 BAB 2 64MPW1143/MPW2143 BAB 2 65 MPW1143/MPW2143 BAB 2 66 11
 12. 12. MPW1143/MPW2143 BAB 2 67 MPW1143/MPW2143 BAB 2 68MPW1143/MPW2143 BAB 2 69 MPW1143/MPW2143 BAB 2 70MPW1143/MPW2143 BAB 2 71 MPW1143/MPW2143 BAB 2 72 12
 13. 13. MPW1143/MPW2143 BAB 2 73 MPW1143/MPW2143 BAB 2 74MPW1143/MPW2143 BAB 2 75 MPW1143/MPW2143 BAB 2 76MPW1143/MPW2143 BAB 2 77 MPW1143/MPW2143 BAB 2 78 13
 14. 14. MPW1143/MPW2143 BAB 2 79 MPW1143/MPW2143 BAB 2 80MPW1143/MPW2143 BAB 2 81 MPW1143/MPW2143 BAB 2 82MPW1143/MPW2143 BAB 2 83 MPW1143/MPW2143 BAB 2 84 14
 15. 15. MPW1143/MPW2143 BAB 2 85 MPW1143/MPW2143 BAB 2 86MPW1143/MPW2143 BAB 2 87 MPW1143/MPW2143 BAB 2 88MPW1143/MPW2143 BAB 2 89 MPW1143/MPW2143 BAB 2 90 15
 16. 16. MPW1143/MPW2143 BAB 2 91 MPW1143/MPW2143 BAB 2 92MPW1143/MPW2143 BAB 2 93 MPW1143/MPW2143 BAB 2 94MPW1143/MPW2143 BAB 2 95 MPW1143/MPW2143 BAB 2 96 16
 17. 17. MPW1143/MPW2143 BAB 2 97 MPW1143/MPW2143 BAB 2 98MPW1143/MPW2143 BAB 2 99 MPW1143/MPW2143 BAB 2 100MPW1143/MPW2143 BAB 2 101 MPW1143/MPW2143 BAB 2 102 17
 18. 18. SENI BINA SENI PERSURATAN  Merupakan satu drp kebudayaan islam. Termasuk puisi, syair, pidato, risalah, qasidah dan maqamat.  Hasil usaha memenuhi keperluan jasmani. Kedatangan Islam mengubah seni persuratan kpd uslub  Krn masjid adalah tempat menampung aktiviti al-quran. kehidupan manusia. Tema jihad, memuji Rasulullah SAW, dakwah &  Memenuhi keperluan rohani masyarakat. kebenaran Islam  Masjid adalah tempat menunaikan ibadat. Zaman Umayyah : pidato menjadi seni yg penting utk  Kegemilangan seni islam di zaman Uthmaniyyah spt membangkitkan semangat jihad. masjid Mihrimah, Sehzade, Suleymaniye, Selimiye. Zaman Abbasiyyah : berlaku perubahan seni persuratan. ada sasterawan memperkenal aliran baru dlm  Tokoh2 arkitek : Khayruddin, Mahmud Aga, Ahmad puisi.Banyak kisah dikarang disalin dr bahasa asing. Pasha dan Sinan. MPW1143/MPW2143 BAB 2 103 MPW1143/MPW2143 BAB 2 104 Samb… Samb… Masjid Sehzade  Dibina di Istanbul 1543-49 M.  Masjid Suleymaniye  Ketika Sinan berumur 54tahun.  Kompleks masjid dibina Sinan (umur 60 tahun) lepas  Dibina atas arahan Sultan Sulayman II utk memperingati berjaya bina kuliyye sehzade. puteranya Sehzade ketika berumur 21tahun.  dibina pd 1550M, siap pd 1557M  Sinan berjaya mendirikan struktur kubah utama yg diharmonikan dgn 4 buah separa kubah.  Mempunyai 1 universiti & 18 bangunan lain. Masjid Selimiye  Kulliyye terdapat 7 medrese pengajian islam, kolej  Monumen terakhir Sinan (umur 80 tahun) perubatan, hospital, imaret, sekolah rendah, & deretan  Dibina di erdine utk Sultan salim II(1566-1574M) kedai.  Terdapat 18 arked berbumbung.  Mempunyai kubah terbesar di Istanbul selepas St.  Monumen yg boleh lawan seni bina Hagia Sophia. sophia. MPW1143/MPW2143 BAB 2 105 MPW1143/MPW2143 BAB 2 106 SENI TAMAN SENI TEKSTIL Wujud apabila nak menyelaras bangunan2 dgn  Tekstil diberi nama berkaitan dgn nama bandar2 spt lingkungannya. Fustian dr Fustat, Damask dr Damaskus. Taman singa@ Hawsh al-Siba di Sepanyol.  Tekstil awal dpt dikesan di Samarra. 128 tiang marmar. Lantai dibuat drp Jubin.  Zaman Safavi wujud tekstil memancar kepelbagaian warna emas & perak. Ditengah taman ada pancutan air dan kolam.  Zaman Kjaan Fatimiyyah muncul motif figura & kaligrafi.  Di andalus bentuk tekstil berupa binatang.  terdapat banyak kilang di Andalus spt di Seville, Almeria, Malaga, Granada, Murcia & Balza. MPW1143/MPW2143 BAB 2 107 MPW1143/MPW2143 BAB 2 108 18
 19. 19. Samb… PERANAN SENI  Memberikan nilai al-falah (kemenangan) dan al-Sa’adah (kebahagian) dalam kehidupan. Contohnya:  Melalui seni suara: ketenangan yang tidak melalaikan. Meninggikan tamadun manusia.  Melalui karya sastera: boleh membangunkan minda ummah untuk Sarjana Islam dan Barat dalam bidang tamadun menghargai kebaikan, keamanan, perpaduan dan lain-lain nilai seperti Jurji Zaidan, Husni Abd al-Wahab, murni. Muhammad al-Bahi, Will Durant dan lain-lain  Seni sastera yang tinggi nilainya ialah yang boleh mendorong manusia untuk mencapai tingkat ketaqwaan, kemakrufan, meletakkan seni sebagai salah satu daripada ciri kesalihan, dan tinggi budi pekerti. tamadun.  Melalui seni bina memenuhi skop keperluan al-Daruriyyah, al- Tingginya nilai seni sesuatu bangsa membuktikan haajiah dan al-tahsiniyyah. Ciri-cirinya ialah: tingginya nilai tamadun bangsa tersebut.  Ruang masuk udara seluas-luasnya.  Menerapkan tulisan khat/kaligrafi yang menenangkan.  Ruang bilik yang memisahkan lelaki dan perempuan.  Reka bentuk sesuai dengan iklim.  Memanifestasikan luahan perasaan, keamanan, ketenangan. MPW1143/MPW2143 BAB 2 109  Mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan. MPW1143/MPW2143 BAB 2 110 Samb… TANGGUNGJAWAB SENIMAN Menjadi media penghubung antara pelbagai budaya manusia. Menjadi salah satu media dakwah. Contoh:  Seniman dan pencinta seni perlu mendalami dan menghayati ilmu-ilmu agama yang berkaitan dengan akidah, syariat dan  Seni suara boleh dilihat melalui…. akhlak agar tidak berlaku pertembungan antara tuntutan  Azan untuk menyeru manusia kepada solat. agama dan tuntutan fitrah insani.  Bacaan al-Quran bertaranum: melembutkan hati manusia  memahami konsep seni yang sebenar menurut kacamata yang keras. Islam agar tidak terperangkap dengan falsafah seni Barat.  Nasyid dan Qasidah menjadi bahan pengajaran dan  Memahami konsep dan falsafah asas ajaran Islam agar dapat renungan selain sebagai hiburan alternatif. menerapkan nilai-nilai murni dalam kesenian yang Firman Allah bermaksud: “Dan serulah kepada Tuhanmu dihasilkan. dengan penuh hikmah dan nasihat yang baik, dan berdebatlah  Sentiasa membuat kajian dan penyelidikan dari semasa ke dengan mereka dengan cara yang terbaik.” semasa mengenai keperluan umat Islam supaya ia dapat Konsep hikmah sangat luas, meliputi alat, cara dan situasi dipenuhi mengikut keperluan semasa tanpa mengorbankan yang paling sesuai untuk menyampaikan dakwah. nilai-nilai yang tetap dan sebati (thabat) dalam Islam MPW1143/MPW2143 BAB 2 111 MPW1143/MPW2143 BAB 2 112 19

×