Short information about 'Key To Nature'

475 views

Published on

Кратка текстова информация за проект "Ключ към природата" (KeyToNature)

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
475
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Short information about 'Key To Nature'

  1. 1. Кратка информация за проект „Ключ към природата” (Key To Nature) Проектът „Ключ към природата” (Key To Nature) има за цел постигането на общ европейски подход при преподаване на теми по биоразнообразие на различни нива във формалното образование – началното и основно училище, гимназиалната училищна степен, университетите. Key To Nature включва 14 партньора от 11 европейски страни, между които и България – чрез фирма „БИКАМ” ООД. Координатор на проекта е Факултетът по биология към Университета в Триест, Италия. Седем от партньорите предоставят своите изключително богати електронни бази от данни с животински и растителни видове от Европа и целия свят, свързани с биологичното разнообразие. Между тях са: • Британският природонаучен музей, Лондон (основан през 1753 г.) • Холандската организация „ЕТИ Биоинформатикс”, финансирана от ЮНЕСКО • Германският федерален изследователски център по биология • Испанската кралска ботаническа градина „Реал Жардин Ботанико”, Мадрид, към Испанския съвет за научни изследвания (основана през 1755 г.) • Словенският природонаучен музей • Германски и италиански университети с богати електронни бази от данни за биологично разнообразие. Основните цели на проекта са: 1. Да разшири достъпа и улесни използването на електронни средства при идентифицирането с учебни цели на различни биологични видове 2. Да спомогне за разрешаване на проблемите с взаимния достъп до дигитализирана информация за различни биологични видове, които се намират в различни и несъвместими университетски и природо-научни бази от данни 3. Да оптимизира образователната ефикасност и да повиши качеството на дигиталното образователно съдържание свързано с биоразнообразието 4. Да „добави стойност” към вече съществуващото електронно съдържание, чрез осигуряване на многоезичен достъп до него 5. Да предложи добри практики за преодоляване на бариерите, препятстващи пълноценното създаване, придобиване, обмен и (многократно) използване на електронно учебно съдържание в образователните системи на европейските държави. Проектът работи в две главни направления – софтуерно-технологично и образователно. Софтуерно-технологичното направление е насочено към съвместяването на съществуващите седем партньорски електронни бази от данни с биологични видове и осигуряване на унифициран достъп до тях. Образователното направление е свързано с разработване, прилагане, обмен на добри практики и пилотно тестване в образователната система на създадените по проекта електронни средства и споделените бази от данни с разнообразни биологични видове, с цел смисленото и пълноценно използване на техния потенциал в учебната дейност на основните и средни училища и университетите. БИКАМ ООД участва в проекта с дейности и в двете основни направления и търси сътрудничеството на български образователни институции от различните образователни степени. Към момента с помощта на български специалисти-ботаници за България е създаден на български език един генеричен ключ (електронен определител) за 1
  2. 2. 270-те най-разпространени в България вида дървета и храсти – диви, култивирани и паркови. Разработен е и софтуерен инструмент, който позволява автоматичното създаване от генеричния ключ на практически неограничен брой по-малки ключове, които съдържат подмножества на тези 270 вида, формирани по зададени от училищата и преподавателите критерии, като например географско местоположение, семейства и групи растения, тип екосистема, ендемичност и т.н. С помощта на този ключ, достъпен на CD-ROM или през Интернет, обучаемите (ученици и студенти) могат да идентифицират чрез избор по видими характеристики даден растителен вид и да получат разнообразна текстова и графична информация за вида и неговите особености и характеристики. Освен това, обучаемите получават класификационна / таксономична информация за дадения растителен вид, неговата принадлежност към биологични род и семейство, както и за други представители от този род и семейство, разпространени в България. Освен разработения на български език електронен определител, за участниците и асоциираните членове в проекта към момента са достъпни на 10 други европейски езици над 1800 разнообразни мултимедийни електронни определители, базата с данни от които може да бъде претърсвана по 11 признака и подходящите ключове да бъдат използвани свободно от участниците и асоциираните членове в проекта. Тези електронните определители включват разнообразни растителни и животински видове - лишеи, мъхове, гъби, тревисти растения, храсти и дървета, големи групи от безгръбначните и гръбначни животни (включително, но не само - насекоми, риби, птици, бозайници) и др. За образователните системи и различните отделни образователни институции проектът осигурява два вида сътрудничество, чрез предоставяне на статут на: 1. Асоцииран член на проекта – за институции, управляващи образователната система и за научни институции и организации, с интереси и сфера на дейности, свързани с биоразнообразието. Параметрите на асоциираното членство са описани по-подробно по-долу. 2. Приятели на проекта „Ключ към природата” (“Friends of Key to Nature”) – за училища, университети и обучаващи организации, които ще тестват (и евентуално – използват безплатно и по-нататък) създадените по проекта електронни определители и софтуерни средства. Ангажиментът, който поемат приятелите на проекта е единствено да тестват (и по желание – използват и по-нататък) избрани от тях ключове по проекта, по методики и начини, определени от тях, като след приключване на тестовете попълнят и върнат до проекта за всеки тестван ключ по два кратки въпросника, свързани с приложимостта и използваемостта на ключа. Целта на тези въпросници е да предоставят на проекта обратна информация от практиката, за да могат да бъда усъвършенствани съответните ключове, или да се създадат нови (за информация на МОН, прилагаме копия от двата въпросника). И при двата вида сътрудничество не се предвиждат финансови ангажименти от страна на асоциираните членове и приятелите на проекта. След приключване на проекта участващите в проекта организации възнамеряват да продължат сътрудничеството помежду си и между тях и училищата под друга организационна форма с цел поддържане и обновяване на съществуващите и разработване на нови електронни определители и софтуерни инструменти и прилагането им в образователната практика. По тази причина продължава набирането на Приятели на KeyToNature и на Асоциирани членове на проекта. 2

×