Bulgarian KeyToNature K2N Brochure - 2010

483 views

Published on

Рекламно-информационна брошура за проект "Ключ към природата" (KeyToNature).
2010 г., на български език

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
483
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bulgarian KeyToNature K2N Brochure - 2010

  1. 1. ЗА КОНТАКТИ Важна стъпка при изследването и разбирането на биоразнообразието е способността да се идентифицират “БИКАМ” ООД организмите около нас. Традиционно ул. „Оборище” № 46 това се прави чрез използването на София 1505 идентификационни определители, които Тел/факс (02) 944-96-91; (02) 842 52 80 ни позволяват да намерим имената на E-Mail: office@bikam.com растения или животни около нас. http://www.bikam.com Научаването на името на дадения вид отключва за нас богатство от http://www.keytonature.eu/wiki/bulgaria информация за него. Идентификацията е прецизен процес и традиционните Пенчо Михнев определители често са възприемани като Ръководител проекти трудни за използване. Компютърните E-Mail: pmihnev@bikam.com определители правят идентифицирането по-лесно и бързо за осъществяване. Проектът KeyToNature (Ключ към След приключване на проекта природата) разработва новаторски консорциумът ще продължи средства за идентификация, за използване в училища и университети, дейността на KeyToNature под които подобряват разбирането. Тези друга организационна форма! средства са разработени за разнообразни хардуерни платформи, вкл. за преносими компютри и мобилни телефони. Новите определители могат ВЪЗДЕЙСТВИЕ да бъдат настройвани към конкретните особености на всяка ситуация и околна Дългосрочната цел на проекта: да обогати среда. по иновативен начин познанията за биологичното разнообразие на всички нива в образователната система. КОНСОРЦИУМЪТ KeyToNature (14 партньора от 11 държави) прилага интегриран подход към дигиталните таксономични идентификаци- онни системи в Европа. Стандартизи- рането на данни, протоколи, алгоритми за идентификация, софтуерни приложения и KeyToNature експертиза относно интелектуалната Interactive e-tools for learning and собственост осигурява основа за teaching biodiversity сътрудничество в консорциума и като September 2007 – September 2010 резултат предоставя иновативни индивидуализирани идентификационни EC Project co-funded by the Community услуги до широки групи потребители през programme eContentplus Интернет и мобилните мрежи. Project №: ECP-2006-EDU-410019
  2. 2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПОСТИЖЕНИЯ АСОЦИИРАНО ЧЛЕНСТВО Проектът Ключ към природата е насочен Ключ към природата кани за участие и В рамките на проекта са разработени над към споделяне, създаване и използване на споделяне на данни или идеи като 2 500 идентификационни инструмента на 12 интерактивни учебни средства за асоциирани членове други проекти и езика. Те са достъпни чрез средствата за идентифициране на организми. Той цели организации с опит и ресурси в търсене в галериите и хранилищата за данни, да разшири знанията по биоразнообразие обучението по биоразнообразие. Целта е осигурени в Интернет-портала на проекта на на всички нива в образованието да се обогати и усъвършенства адрес: критичната маса от образователно www.keytonature.eu съдържание, което да бъде предоставено ЗА КОГО Е ПРОЕКТЪТ Създадените в проекта KeyToNature средства на крайните потребители (преподаватели и обучаеми), както и да се разпространят Ключ към природата е насочен главно са тествани в учебни заведения на всички нива и използват към образователните системи в Европа – (от началните училища до университетите) в възможно най- от учителите до учениците и от началните 11 европейски страни, включително България. широко училища до университетите. разработените Електронно Ръководство за учителя: на по проекта уеб-сайта на проекта можете да получите и средства. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА педагогически съвети и подкрепа използването на средствата на Ключ към за Целите на Ключ към природата са: природата във вашата преподавателска • Усъвършенстване на достъпа и изпол- зваемостта на софтуера за иденти- практика и да се запознаете с примери на ПРИЯТЕЛИ НА дидактически сценарии за използване на фикация и средствата за е-обучение определителите. Всичко това е създадено с „КЛЮЧ КЪМ ПРИРОДАТА” при разпознаване на организми помощта на учители и е включено в Проектът работи с учители и • Разрешаване на проблема с обмена на Електронно ръководство за учителя университетски преподаватели от цяла данни между различните софтуери за (Teachers’ handbook), налично на различни Европа, а за България – от цялата страна. електронни определители и за езици. Обогатете ръководството чрез На българския портал на проекта образователни приложения с цел да се предоставяне на ваши примери и сценарии www.keytonature.eu/wiki/Bulgaria ще подпомогне преподаването на или чрез обратна информация за полезността откриете как вашето учебно заведение да биоразнообразие в Европейските на съдържанието му. стане приятел на проекта. Единственото страни условие е да тествате някой от • Стимулиране на разнообразното и определителите и при всяко използване многократно използване на наличното ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ... да попълвате електронно съдържание за идентифи- Ключ към природата е отворена мрежа и (вие и вашите циране на организми всички заинтересовани могат да се обучаеми) кратки • Оптимизиране на съществуващите присъединят към нея. Да бъдеш част от Ключ въпросници с електронни средства и съдържание и към природата означава достъп до богатство цел подобряване на тяхното използване чрез осигуря- от електронни определители и пакети за на съответното ване на многоезичен достъп е-обучение на различни езици, споделени средство. • Демонстриране на най-добри практики между партньорите по проекта. Всички за преодоляване на бариерите при партньори се окуражават да използват и използване, създаване, предлагане, адаптират наличните средства към техните откриване и придобиване на образо- специфични потребности и да ги споделят в вателни електронни средства в заинтересованите общности. Вижте в сайта на областта на биоразнообразието. проекта за такива примери.

×