Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kuntajohtajien
työhyvinvointi 2015
Pauli Forma
Toni Pekka
Esitelmä Kuntajohtajapäivillä
Lappeenrannassa 27.8.2015
Tutkimus...
Tausta: Organisaation ylimmän johdon
työhyvinvointi
Johtaja ei voi ilmaista tunteitaan, kuten pelkoa, väsymystä tai
turhau...
26.8.2015 3
Itse
Perhe
Johtoryhmä
Pol. päättäjät
Kuntalaiset
Toiminta-
ympäristön
muutos
Toiminta-
ympäristön
muutos
Toimi...
I Kuntajohtajan oma
jaksaminen
26.8.2015 4
Kuntajohtajan työssä on paljon kuormittavia
tekijöitä
26.8.2015 5
• Kuntajohtajan keskimääräinen työaika
viikossa on 49,5 ...
Toisaalta työ antaa paljon voimavaroja
36%
40%
41%
43%
35%
36%
0 % 50 % 100 %
Kokee innostusta
Työhön syventyminen
tuo tyy...
Kuntajohtajien työkyky ja
työtyytyväisyys ovat korkealla tasolla
• 71 % kuntajohtajista kokee henkisen
työkykynsä hyväksi ...
II Tuki kuntajohtajalle ja
omat valinnat
26.8.2015 8
Kehityskeskustelut ja johtajasopimukset
koetaan toimiviksi
9
• 2/3 kuntajohtajista käy vuosittain esimiehensä
kanssa kehit...
Perhe on kuntajohtajan tärkein tukija
6%
26%
26%
36%
54%
64%
82%
39%
69%
63%
55%
43%
30%
15%
0 % 50 % 100 %
Työterveyshuol...
Kuntajohtajien arvioita muutoksesta
• Kuntajohtajat arvioivat omat muutosvalmiutensa hyviksi
(97 % arvioi erittäin hyviksi...
Kuntajohtajien arvioita eri
muutosvaihtoehdoista
95%
79%
69%
66%
56%
53%
4%
13%
14%
24%
32%
31%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 10...
Kuntajohtajien jaksamista tukevat
taidot
8%
9%
9%
19%
20%
24%
29%
32%
45%
76%
58%
77%
60%
72%
57%
68%
52%
54%
0 % 20 % 40 ...
III Johtamisympäristö
26.8.2015 14
Johtoryhmätyöskentely arvioidaan
toimivaksi ja tehokkaaksi
19%
37%
39%
59%
64%
56%
57%
37%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
S...
Kuntajohtajien arvioita
johtoryhmätyöskentelystä
19%
23%
32%
33%
51%
62%
57%
50%
50%
39%
0 % 50 % 100 %
Pidämme toisemme a...
Kunnanhallituksen työskentelyssä on
haasteita ja hyvin toimivia piirteitä
45%
35%
25%
19%
12%
6%
3%
40%
45%
28%
40%
19%
35...
Yhteenveto
• Kuntajohtajien työ on kuormittavaa.
• Kuntajohtajilla on hyvät resurssit jaksaa vaativaa
työtä ja myös itse t...
LIITE: tutkimuksen aineisto
26.8.2015 19
Tutkimuksen aineisto
• Kuntajohtajien yhteystiedot saatiin Kevan
asiakastietorekisteristä.
• Aineiston keruu tapahtui 5.-2...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kuntajohtajien työhyvinvointi 2015

1,048 views

Published on

Kevan Pauli Forma ja Toni Pekka, esitelmä Kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kuntajohtajien työhyvinvointi 2015

 1. 1. Kuntajohtajien työhyvinvointi 2015 Pauli Forma Toni Pekka Esitelmä Kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Tutkimus on toteutettu yhteistyössä Suomen Kuntajohtajat Ry:n kanssa.
 2. 2. Tausta: Organisaation ylimmän johdon työhyvinvointi Johtaja ei voi ilmaista tunteitaan, kuten pelkoa, väsymystä tai turhautumista yhtä vapaasti kuin organisaationsa muut työntekijät. Johtajien jaksamisesta ei olla samalla tavalla kiinnostuneita kuin muiden työntekijöiden jaksamisesta. Johtajalta odotetaan suurempaa venymistä kuin muilta työntekijöiltä. Väsymyksestä kertominen on johtajalle heikkouden merkki, joka saattaa johtaa aseman menettämiseen. Johtajien työ on täynnä konflikteja ja ristiriitatilanteita. Oman tunnetilan havainnointi ja omien tunteiden ohjaaminen on johtajille keskeistä. Se, miten johtaja tunnistaa ja käsittelee omia tunteitaan, heijastuu laajasti organisaatioon. 26.8.2015 2 Lähde: Mukaillen Helena Åhmanin ja Kari Neilimon kirjasta Johtajuuden tabut.
 3. 3. 26.8.2015 3 Itse Perhe Johtoryhmä Pol. päättäjät Kuntalaiset Toiminta- ympäristön muutos Toiminta- ympäristön muutos Toiminta- ympäristön muutos Toiminta- ympäristön muutos
 4. 4. I Kuntajohtajan oma jaksaminen 26.8.2015 4
 5. 5. Kuntajohtajan työssä on paljon kuormittavia tekijöitä 26.8.2015 5 • Kuntajohtajan keskimääräinen työaika viikossa on 49,5 h. • Tekemättömien töiden painetta koetaan lähes päivittäin. • Kuntajohtaja kokee lähes päivittäin laiminlyövänsä kotiasioita. • Vähintään jonkin verran stressiä kokee 63 % kuntajohtajista.
 6. 6. Toisaalta työ antaa paljon voimavaroja 36% 40% 41% 43% 35% 36% 0 % 50 % 100 % Kokee innostusta Työhön syventyminen tuo tyydytystä Tuntee itsensä vahvaksi ja tarmokkaaksi Muutaman kerran vuodessa Kerran kuussa Muutaman kerran kuussa Kerran viikossa Muutaman kerran viikossa Päivittäin 26.8.2015 6
 7. 7. Kuntajohtajien työkyky ja työtyytyväisyys ovat korkealla tasolla • 71 % kuntajohtajista kokee henkisen työkykynsä hyväksi tai erinomaiseksi. • 78 % kuntajohtajista on tyytyväinen työhönsä. • 80 % kuntajohtajista sanoo tehtävän vaativuuden ja siitä saatavan korvauksen olevan tasapainossa. 26.8.2015 7
 8. 8. II Tuki kuntajohtajalle ja omat valinnat 26.8.2015 8
 9. 9. Kehityskeskustelut ja johtajasopimukset koetaan toimiviksi 9 • 2/3 kuntajohtajista käy vuosittain esimiehensä kanssa kehityskeskustelun tai vastaavan, – 3/4 kokee, että kehityskeskustelu vastasi odotuksia ja tarpeita. • 2/3:lla kuntajohtajista on johtajasopimus, jossa määritellään työtehtäviin, palkitsemiseen ja irtisanomisen/irtisanoutumisen ehtoja – miltei jokainen sopimuksen tehnyt on tyytyväinen johtajasopimuksen sisältöön – kolmannes päivittää sopimusta kehityskeskustelun yhteydessä
 10. 10. Perhe on kuntajohtajan tärkein tukija 6% 26% 26% 36% 54% 64% 82% 39% 69% 63% 55% 43% 30% 15% 0 % 50 % 100 % Työterveyshuolto Poliittiset päättäjät Toiset kuntajohtajat Ystävät Johtoryhmän jäsenet Hallituksen puheenjohtaja Perhe Erittän tärkeä Melko tärkeä Ei tärkeä 26.8.2015 10
 11. 11. Kuntajohtajien arvioita muutoksesta • Kuntajohtajat arvioivat omat muutosvalmiutensa hyviksi (97 % arvioi erittäin hyviksi tai hyviksi). • Organisaationsa muutosvalmiudet erittäin hyviksi tai hyviksi arvioi 78 %. • 15 % kuntajohtajista kokee oman työn jatkumisen epävarmaksi kuntakentän muutosten takia. • 29 % kuntajohtajista sanoo, että keskustelu rakenteellisista uudistuksista vaikuttaa työhyvinvointiin. • 44 %:lla kuntajohtajista on suunnitelmia siltä varalta jos työ loppuu. 26.8.2015 11
 12. 12. Kuntajohtajien arvioita eri muutosvaihtoehdoista 95% 79% 69% 66% 56% 53% 4% 13% 14% 24% 32% 31% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työtehtävien vaihtoa oman organisaation sisällä Vuorotteluvapaan tai vastaavan pitämistä Eläkkeelle siirtymistä Työpaikan vaihtoa kunta-alalla toiseen tehtävään Työpaikan vaihtoa vastaavaav tehtävään Alan vaihtoa en ole harkinnut olen harkinnut jonkin verran olen harkinnut paljon26.8.2015 12
 13. 13. Kuntajohtajien jaksamista tukevat taidot 8% 9% 9% 19% 20% 24% 29% 32% 45% 76% 58% 77% 60% 72% 57% 68% 52% 54% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastoinkäymisten käsittelytaidot Jaksamista tukevat valinnat Pystyy epäsuosittuihin päätöksiin Työasioiden pitäminen työasioina Paineensieto Itsensä kehittäminen Verkostotaidot Omaan työhön vaikuttaminen Ihmissuhdetaidot erittäin hyvät melko hyvät melko huonot ei minkäänlaisia 26.8.2015 13
 14. 14. III Johtamisympäristö 26.8.2015 14
 15. 15. Johtoryhmätyöskentely arvioidaan toimivaksi ja tehokkaaksi 19% 37% 39% 59% 64% 56% 57% 37% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Strateginen työskentelyote Päätösten toimeenpanokyky Päätöksentekokyky Avoin keskustelukulttuuri Erittäin hyvä Melko hyvä Melko huono Erittäin huono 26.8.2015 15
 16. 16. Kuntajohtajien arvioita johtoryhmätyöskentelystä 19% 23% 32% 33% 51% 62% 57% 50% 50% 39% 0 % 50 % 100 % Pidämme toisemme ajan tasalla Toimimme yhdessä toteuttaaksemme uusia ideoita Otamme huomioon muiden tekemät parannusehdotukset Asenteemme on: "Toimimme yhdessä" Jokainen tuntee olevansa ymmärretty ja hyväksytty täysin samaa mieltä osin samaa mieltä en samaa enkä eri mieltä osin eri mieltä täysin eri mieltä26.8.2015 16
 17. 17. Kunnanhallituksen työskentelyssä on haasteita ja hyvin toimivia piirteitä 45% 35% 25% 19% 12% 6% 3% 40% 45% 28% 40% 19% 35% 34% 0 % 50 % 100 % Hallituksen ja kunnanjohtajan yhteistyö on toimivaa Hallituksen puheenjohtajalla on tarvittava osaaminen Johtamisjärjestelmä tukee virkamiesjohdon johtajuutta Virkamiesjohdon ja poliittisen johdon roolit ovat selkeitä Hallitustyöskentelyä arvioidaan säännöllisesti Hallituksen jäsenillä on tarvittava osaaminen Kunnanhallituksen työskentely on strategista täysin samaa mieltä osin samaa mieltä en samaa enkä eri mieltä osin eri mieltä täysin eri mieltä26.8.2015 17
 18. 18. Yhteenveto • Kuntajohtajien työ on kuormittavaa. • Kuntajohtajilla on hyvät resurssit jaksaa vaativaa työtä ja myös itse työ antaa paljon voimavaroja. • Johtoryhmätyöskentelyn arvioidaan toimivan hyvin, hallituksen toiminnassa nähdään kehittämiskohteita. • Kuntajohtajilla on hyvät valmiudet kohdata muutoksia. 26.8.2015 18
 19. 19. LIITE: tutkimuksen aineisto 26.8.2015 19
 20. 20. Tutkimuksen aineisto • Kuntajohtajien yhteystiedot saatiin Kevan asiakastietorekisteristä. • Aineiston keruu tapahtui 5.-25.5.2015. • Kaksi muistutuskierrosta. • Vastausprosentti oli 48, vastauksia saatiin yhteensä 146. • Tutkimuslomaketta ja tuloksia käsiteltiin kahdessa Kevan asiantuntijoiden ja kuntajohtajien yhteisessä työpajassa. 26.8.2015 20

×