Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kuntajohtajat ja sosiaalinen media

991 views

Published on

Esityksessä tarkastellaan, miten kunnat ja kuntajohtajat hyödyntävät sosiaalista mediaa.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kuntajohtajat ja sosiaalinen media

  1. 1. Kuntajohtajat ja sosiaalinen media Pauli Forma Toni Pekka
  2. 2. Tausta • Sosiaalinen media on kuntajohtajille sekä haaste että mahdollisuus. • Mahdollisuus: – Mahdollisuus aktiiviseen vuorovaikutukseen kuntalaisten kanssa (Sauri 2015). – Viestintä kaupungin/kunnan asioista – Oman johtamisen (läpi)näkyväksi tuominen – Henkilöbrändin kehittäminen • Haaste: – Kanava kuormittavalle, julkiselle kansalaispalautteelle. 28.8.2015 2
  3. 3. Tutkimuksen tausta ja perustiedot • Kuntajohtajien suhdetta sosiaaliseen mediaan tarkasteltiin osana Kevan ja Kuntajohtajat ry:n toteuttamaa Kuntajohtajien työhyvinvointi-tutkimusta. • Aineisto kerättiin sähköisenä kyselynä keväällä 2015. • Sosiaalisen median osalta selvitettiin: 1. Miten kuntajohtaja hyödyntää sosiaalista mediaa omassa johtamisessaan? 2. Miten kuntajohtajan organisaatio hyödyntää sosiaalista mediaa? • Taustamuuttujat: ikä, sukupuoli, kuntakoko. 28.8.2015 3
  4. 4. Tulokset • Noin 25 prosenttia sanoo käyttävänänsä sosiaalista mediaa aktiivisesti omassa johtamisessaan. – Aktiivisempia ovat naiset, nuoremmat kuntajohtajat sekä suurten kaupunkien johtajat. • Kuntajohtajista 45 % ilmoittaa, että hänen organisaationsa hyödyntää sosiaalista mediaa vuorovaikutukseen kuntalaisten kanssa. – Eniten somea hyödyntävät suuret kaupungit, miesten johtamat kaupungit sekä nuorten kuntajohtajien johtamat kaupungit. 28.8.2015 4
  5. 5. Käytän itse aktiivisesti sosiaalista mediaa omassa johtamisessani 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Alle 40 vuotta 40-49 vuotta 50-59 vuotta Vähintään 60 vuotta Ikä Mies Nainen Sukupuoli Alle 300 300-900 yli 900 Kuntakoko Kaikki täysin samaa mieltä osin samaa mieltä en samaa enkä eri mieltä osin eri mieltä täysin eri mieltä 28.8.2015 5
  6. 6. Organisaatiomme käyttää sosiaalista mediaa (esim. blogit, Facebook, Twitter) aktiivisesti vuorovaikutukseen kuntalaisten kanssa 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Alle 40 vuotta 40-49 vuotta 50-59 vuotta Vähintään 60 vuotta Ikä Mies Nainen Sukupuoli Alle 300 300-900 yli 900 Kuntakoko Kaikki täysin samaa mieltä osin samaa mieltä en samaa enkä eri mieltä osin eri mieltä täysin eri mieltä 28.8.2015 6

×