Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Huipulla tuulee

414 views

Published on

Esitelmässä tarkastellaan kuntajohtajien työhyvinvointia ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Huipulla tuulee

 1. 1. Huipulla tuulee Pauli Forma Toni Pekka Esitelmä Työelämän tutkimuspäivillä 5.11.2015 Sessio:
 2. 2. Uusi tapa tehdä tutkimusta • Tärkein sidosryhmä (Suomen Kuntajohtajat ry) mukana koko ajan. – Työpaja tutkimuksen sisällön suunnittelusta – Työpaja tulosten merkityksestä – Mukana myös kehittämisasiantuntijat • Tulosten julkistaminen ja työstäminen sidosryhmien tilaisuudessa. • Ei tutkimusraporttia. • Kalvopaketit, blogit, videot, infograafi, sosiaalisen median hyödyntäminen. • Lopuksi kuitenkin akateeminen foorumi ja julkaisu. 5.11.2015 2
 3. 3. Tutkimuksen tausta • Ylimmän johdon työhyvinvointi. • Johtajien tabut. • Työmäärä, epäsäännölliset työajat. • Kuntajohtaja roolinsa vankina. • Toimintaympäristön nopea muutos. 5.11.2015 3
 4. 4. Tutkimuksen aineisto v.2007-2015 5.11.2015 4 Vuosi 2015 2013 2011 2009 2007 Sukupuoli Mies 83 79 80 83 84 Nainen 17 21 20 17 16 Ikäluokka Alle 40 vuotta 11 14 12 8 10 40-49-vuotta 20 20 15 18 18 50-59-vuotta 35 37 45 45 50 Vähintään 60 vuotta 34 29 29 29 21 Keski-ikä 53,7 52,4 53,2 53,6 52,7 Työsuhde Toistaiseksi voimassa 90 91 85 86 86 Määräaikainen 10 9 15 14 14 Kuntakoko Alle 300 45 47 49 - - 300-900 30 32 31 - - Yli 900 25 21 20 - -
 5. 5. Työkokemus, vuosia 5 Vuosi Toiminut kuntajohtajana Kunta-alan työkokemus Muun julkisen sektorin työkokemus Yksityisen sektorin työkokemus Sukupuoli Mies 2013 11,9 21,1 4,2 6,1 2015 12,2 22,5 4,5 6,7 Nainen 2013 8,1 20,7 5,2 4,0 2015 7,3 21,1 6,9 4,8 Ikäluokka Alle 40 vuotta 2013 3,3 6,2 3,9 4,7 2015 4,2 7,4 5,6 4,0 40-49-vuotta 2013 7,1 13,0 5,4 3,6 2015 7,3 13,2 4,3 5,8 50-59-vuotta 2013 10,4 23,4 3,5 6,7 2015 12,5 23,6 3,5 7,9 Vähintään 60 vuotta 2013 18,2 29,7 5,4 8,2 2015 15,9 31,9 6,2 6,0 Kuntakoko Alle 300 2013 9,1 19,9 3,9 7,1 2015 10,8 22,0 4,2 5,9 300-900 2013 12,0 21,6 5,3 5,1 2015 10,9 23,5 5,7 8,8 Yli 900 2013 13,2 22,1 4,9 5,1 2015 13,2 22,3 5,2 5,0 Yhteensä 2013 10,9 20,9 4,5 6,0 2015 11,3 22,3 5,0 6,4
 6. 6. Käytetty työaika viikossa 5.11.2015 6 2013 2015 Erotus 2013-2015 Sukupuoli Mies 51,2 49,3 -1,9 Nainen 50,1 49,3 -0,8 Ikä Alle 40 vuotta 50,2 47,1 -3,1 40–49 vuotta 49,8 50,5 0,7 50–59 vuotta 50,9 50,3 -0,6 Vähintään 60 vuotta 52,3 48,8 -3,5 Kuntakoko Alle 300 työntekijää 48,8 48,6 -0,2 300-900 työntekijää 50,0 49,0 -1,0 yli 900 työntekijää 57,6 51,5 -6,1 Yhteensä 51,0 49,3 -1,7
 7. 7. Stressi ja henkinen työkyky 5.11.2015 7 4 7 9 7 5 32 34 36 35 37 43 41 33 39 39 19 14 19 16 16 2 5 4 4 3 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 2015 2013 2011 2009 2007 en lainkaan vain vähän jonkin verran melko paljon erittäin paljon 30 36 31 24 25 51 50 54 55 55 18 8 10 15 16 2 4 3 5 3 2 2 1 0 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 2015 2013 2011 2009 2007 erittäin hyvä melko hyvä kohtalainen melko huono erittäin huono Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihminen tuntee itsensä jännittyneeksi, hermostuneeksi tai ahdistuneeksi tai hänen on vaikea nukkua asioiden vaivatessa jatkuvasti mieltä. Tunnetko nykyisin tällaista stressiä? Millaiseksi arvioit nykyisen työkykysi työsi henkisten vaatimusten kannalta?
 8. 8. Kehittymis- ja vaikuttamismahdollisuudet työssä 5.11.2015 8 25 26 16 11 12 32 28 31 27 28 58 54 61 60 63 52 49 55 58 53 16 17 21 28 24 15 22 13 15 19 1 2 2 1 1 1 1 1 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 2015 2013 2011 2009 2007 2015 2013 2011 2009 2007 Mahdollisuudetkehittää itseäännykyisessätyössä Mahdollisuudetvaikuttaa omaantyöhön erittäin hyvät mahdollisuudet melko hyvät mahdollisuudet melko huonot mahdollisuudet ei minkäänlaisia mahdollisuuksia
 9. 9. Kehityskeskustelujen, johtajasopimusten ja ylitöiden kompensoinnin yleisyys v. 2009-2015 9 72 62 69 42 27 11 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2015201320112009 Käytkö vuosittain kunnanhallituksen ja/tai kunnanvaltuuston puheenjohtajan tai kunnanhallituksen kanssa etukäteen suunnitellun tulos- ja kehityskeskustelun tai vastaavan? Onko Sinulla ns. johtajasopimus, jossa määritellään esimerkiksi työtehtäviäsi, palkitsemista ja irtisanomiseen/irtisanoutumiseen liittyviä ehtoja? Onko kohdallasi sovittu järjestelystä, jolla mahdolliset ylityöt kompensoidaan?
 10. 10. Tyytyväisyys kehityskeskusteluihin ja johtajasopimukseen 5.11.2015 10 Oletko tyytyväinen johtajasopimuksen sisältöön? Vastasiko käyty keskustelu odotuksiasi ja tarpeitasi? 3 5 2 2 11 6 10 13 18 20 23 21 60 61 58 56 8 8 7 8 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 2015 2013 2011 2009 erittäin huonosti melko huonosti ei hyvin eikä huonosti melko hyvin erittäin hyvin 22 21 70 70 6 9 1 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 2015 2013 erittäin tyytyväinen melko tyytyväinen melko tyytymätön erittäin tyytymätön
 11. 11. Tyytyväisyys työstä palkitsemiseen 5.11.2015 11 Väittämä: ”Työni vaativuus ja tekemäni työmäärä vastaavat hyvin siitä saamaani korvausta.” 10 10 5 8 5 48 35 31 30 31 10 15 13 9 13 21 29 37 36 40 12 11 14 17 12 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 2015 2013 2011 2009 2007 täysin samaa mieltä melko samaa mieltä en samaa enkä eri mieltä melko eri mieltä täysin eri mieltä
 12. 12. Kuntauudistus ja kuntajohtajat 5.11.2015 12 33 18 64 74 3 7 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 2015 2013 Erittäin hyviksi Melko hyviksi Melko huonoiksi Erittäin huonoiksi 3 3 8 10 45 46 36 29 9 12 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 2015 2013 en osaa sanoa hyvin myönteisesti melko myönteisesti ei vaikuta mitenkään melko kielteisesti hyvin kielteisesti Minkälaisiksi koet omat muutosjohtamiseen liittyvät valmiutesi? Miten tämä ajankohtainen keskustelu kuntauudistuksesta vaikuttaa työhyvinvointiisi? Kunta-alalla on tapahtumassa merkittäviä muutoksia (esim. kuntaliitokset ja sote- uudistus), jotka asettavat haasteita organisaation toiminnalle ja muutoksen johtamiselle.
 13. 13. Kuntajohtajien muutosalttius v.2009–2015 13 54 56 68 55 57 60 66 68 69 78 73 69 94 97 31 29 23 33 31 30 25 23 23 14 19 23 5 2 16 14 9 12 12 10 9 9 9 8 7 8 1 1 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 2015 2013 2009 2015 2013 2009 2015 2013 2009 2015 2013 2009 2015 2013 ABCDE en ole harkinnut olen harkinnut jonkin verran olen harkinnut paljon ”Oletko viime aikoina harkinnut vakavasti?” A. Alan vaihtoa B. Työpaikan vaihtoa vastaavaan tehtävään C. Työpaikan vaihtoa toiseen kunnalliseen organisaatioon, mutta muuhun kuin kuntajohtajan tehtävään D. Vuorotteluvapaan tms. pidemmän vapaan pitämistä E. Työtehtävien vaihtoa oman organisaation sisällä toiseen tehtävään
 14. 14. Kuntajohtajien jaksamista tukevat taidot 8% 9% 9% 19% 20% 24% 29% 32% 45% 76% 58% 77% 60% 72% 57% 68% 52% 54% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastoinkäymisten käsittelytaidot Jaksamista tukevat valinnat Pystyy epäsuosittuihin päätöksiin Työasioiden pitäminen työasioina Paineensieto Itsensä kehittäminen Verkostotaidot Omaan työhön vaikuttaminen Ihmissuhdetaidot erittäin hyvät melko hyvät melko huonot ei minkäänlaisia 5.11.2015 14
 15. 15. Johtoryhmätyöskentely 19% 23% 32% 33% 51% 62% 57% 50% 50% 39% 0 % 20 %40 %60 %80 %100 % Pidämme toisemme ajan tasalla Toimimme yhdessä toteuttaaksemme uusia ideoita Otamme huomioon muiden tekemät parannusehdotukset Asenteemme on: "Toimimme yhdessä" Jokainen tuntee olevansa ymmärretty ja hyväksytty täysin samaa mieltä osin samaa mieltä en samaa enkä eri mieltä osin eri mieltä täysin eri mieltä 5.11.2015 15 19% 37% 39% 59% 64% 56% 57% 37% 0 % 50 % 100 % Strateginen työskentelyote Päätösten toimeenpanokyky Päätöksentekokyky Avoin keskustelukulttuuri Erittäin hyvä Melko hyvä Melko huono Erittäin huono
 16. 16. Kunnanhallituksen työskentelyssä on haasteita ja hyvin toimivia piirteitä 45% 35% 25% 19% 12% 6% 3% 40% 45% 28% 40% 19% 35% 34% 0 % 50 % 100 % Hallituksen ja kunnanjohtajan yhteistyö on toimivaa Hallituksen puheenjohtajalla on tarvittava osaaminen Johtamisjärjestelmä tukee virkamiesjohdon johtajuutta Virkamiesjohdon ja poliittisen johdon roolit ovat selkeitä Hallitustyöskentelyä arvioidaan säännöllisesti Hallituksen jäsenillä on tarvittava osaaminen Kunnanhallituksen työskentely on strategista täysin samaa mieltä osin samaa mieltä en samaa enkä eri mieltä osin eri mieltä täysin eri mieltä5.11.2015 16
 17. 17. Toisaalta työ antaa paljon voimavaroja 36% 40% 41% 43% 35% 36% 0 % 50 % 100 % Kokee innostusta Työhön syventyminen tuo tyydytystä Tuntee itsensä vahvaksi ja tarmokkaaksi Muutaman kerran vuodessa Kerran kuussa Muutaman kerran kuussa Kerran viikossa Muutaman kerran viikossa Päivittäin 5.11.2015 17
 18. 18. Regressioanalyysi kuntajohtajien kokemista voimavaroista (beta-kertoimet) 0,083 0,013 0,142 0,155 -0,131 0,508 0,227 0,046 -0,118 0,031 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Nainen Ikä Kuntakoko Työtuntien määrä viikossa Perheen ja työn yhteensovittamisen ristiriidat Henkinen työkyky Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön Yhteistyö virkamiesjohdon ja poliittisten päättäjien välillä Hallitustyöskentelyn laatu Johtoryhmätyöskentelyn laatu 5.11.2015 18 *** ** * * • Tunnen itseni vahvaksi ja tarmokkaaksi • Olen innostunut työstäni • Tunnen tyydytystä kun olen syventynyt työhöni
 19. 19. Lopuksi • Kuntajohtajien työ on kuormittavaa, mutta työssä jaksamista tukevia tekijöitä on paljon. • Työstä myös saadaan paljon voimavaroja. • Henkinen työkyky ja vaikutusmahdollisuudet keskeisiä voimavarojen kannalta. • Työhyvinvointia tukevat toimintatavat, sopimukset ja puitteet löytyvät entistä useammin • Lähitulevaisuudessa kuntajohtajien tehtävät muuttuvat merkittävästi, koska sote-uudistuksen myötä kuntien rooli muuttuu. • Rakenneuudistukset haastavat erityisesti kuntajohtajien jaksamista ja työhyvinvointia (vrt. muut ammattiryhmät) • Liikkuvuus kuntajohtajan tehtävään ja pois tehtävästä yleistynyt – yleistynee tulevaisuudessa 5.11.2015 19

×