Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maria Joutsenvirta: Degrowth

910 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Maria Joutsenvirta: Degrowth

 1. 1. Maria Joutsenvirta, KTT, tutkijaAalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Vastuullisenliiketoiminnan tutkimusryhmä – CESR
 2. 2. Lähde: Global Footprint Network 2012
 3. 3. Lähde: Rockström ym. (2009). A Safe Operating Space for Humanity. Nature.
 4. 4.  Tavoite pysäyttää ilmaston lämpeneminen alle 2 asteeseen tullut epärealistiseksi.  Bill McKibben: 2 asteessa pysyminen vaatisi, että nyt tunnetuista öljy- ja hiilivaroista jätetään maan alle 4/5 (markkina-arvo: 20 biljoonaa dollaria)  Ilman välittömiä radikaaleja toimia maapalloa uhkaa 4 tai jopa 6 asteen lämpeneminen Aikaa on vähän. Edellyttää radikaalia energiantuotannon ja talouden uudistamista.Lähteet: Maailmanpankki 2012; PWC 2012, McKibben, 2012
 5. 5. Lähde: Kansantalouden materiaalivirrat 2011, Tilastokeskus
 6. 6. Lähde: Kansantalouden materiaalivirrat 2011, Tilastokeskus
 7. 7.  Talouskasvulla ja luonnonvarojen kulutuksella on vahva historiallinen korrelaatio Kasvun absoluuttinen irtikytkentä haitoista ei ole mahdollista tarpeeksi nopeasti, vaikka teoriassa ajatus toimisikin Talouden ekotehokkuus parantuu Suomessa ja globaalisti, mutta lisääntynyt kulutus mitätöi tehokkuuden lisäyksiä (Rebound) Talouskasvun suhde ihmisten hyvinvointiin on jo kyseenalaistunut teollisuusmaissa Sokean kasvu-uskon sijasta päättäjien tulisi nojata uusimpaan tietoon todellisesta, kestävästä vauraudesta ja hyvinvoinnista Tarvitaan B-suunnitelma
 8. 8.  Tehokkuusparannukset aiheuttavat muutoksia ihmisten käyttäytymisessä, jotka vähentävät tai kumoavat saavutetut hyödyt.  Yksi jaottelu (Santarius): ◦ Rahallinen: energiatehokkuuden parannus lisää käytettävissä olevia tuloja ja niiden käyttöä lisäkulutukseen (esim. lisäkilometrit polttoainetehokkaalla autolla) ◦ Materiaalinen: energiatehokkaampien teknologioiden käyttö lisää energiankäyttöä (esim. uusi infra energiatehokkaille tuotteille) ◦ Psykologinen: energiatehokkaiden teknologioiden käyttö kasvattaa symbolista mielikuvaa ympäristöystävällisestä käyttäytymisestä (esim. ajetaan enemmän kilometrejä) ◦ Tekijöidenvälinen: Työvoiman tai tuotantovälineiden tuottavuuden nosto lisää energiankäyttöä esim. mekanisoinnin tai automatisoinnin tai lisääntyvän tuotannon kauttaLähde: Santarius, T. (2012). Green Growth Unravelled. How rebound effects bafflesustainability targets when the economy keeps growing. Heinrich Boell Foundation andWuppertal Institute for Climate, Environment and Energ. Germany
 9. 9.  Tehokkuudella on monia epäsuoria käyttäytymisvaikutuksia, joista tiedetään liian vähän. Epäsuorat rebound-efektit ovat komplekseja ja mahdollisesti suurempia. Tehokkuusparannukset lisäävät tyypillisesti tuotantoa, mikä lisää energian käyttöä. Mihin tehokkuuden ansiosta lisääntyvä raha käytetään? On hyvin todennäköistä, että siinä kuluu lisää energiaa ja materiaaleja.
 10. 10.  Energian hinnan pitäminen korkealla (verotus) on tärkeää, muttei patenttiratkaisu Mihin kertyneet tulot käytetään ja aiheutuuko siitä uutta kysyntää ja päästöjä? Vaikka onnistuisimme siirtymään kokonaan pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä, puhtaista teknologioista syntyvä taloudellinen aktiviteetti lisää kaikenlaisten resurssien kulutusta ◦ 1. kierros: metallit, lasi, maa-aines, vesi, sementti (tuulimyllyt, aurinkopaneelit, maalämpöpumput, uusi infra...) ◦ 2. kierros: Uudet TV:t, autot, huonekalut, lomamatkat, ruoka jne, joita kuluttajat hankkivat ”näppärän uuden vihreän talouden” lisäämillä tuloilla. Hinnoittelun lisäksi on puututtava talouden ja kulutuksen kasvuvauhtiinLähde: Schor, J. (2010). Plenitude. The new economics of true wealth.
 11. 11.  Aineettoman kasvun ’lupaus’ vääristää kestävän talouden haasteita Ihmisen perustarpeet ja yhteiskunnan perustoiminnot ovat hyvin pitkälle materiaalisia ja riippuvaisia ekosysteemeistä, joita ei voi niin vain korvata Palveluilla ja aineettomallakin kulutuksella on aineellinen perusta Teknologiaa ei ole järkevää valjastaa ikuisen kasvun moottoriksi vaan tekijäksi, joka auttaa ◦ Parantamaan ekotehokkuutta ◦ Löytämään hyvinvointia lisääviä ratkaisuja myös ILMAN että tulot kasvavat ◦ Monipuolistamaan (=kestävöittämään) talouden perusinstituutioita (kilpailu yhteistyö/jakaminen; yksityisomistus yhteisomistus)
 12. 12. Lähde: Eisler, R. 2008: The Real Wealth of Nations (mukaeltu, MJ).
 13. 13. € € €
 14. 14.  Resurssien tehokas käyttö on aidosti tehokasta tuottavuuden kasvua (intensiivinen kasvu) ◦ Esimerkkejä: Siirtyminen orgaaniseen ja paikalliseen maatalouteen, passiivisen aurinkoenergian koteihin ja tuulivoiman ja muiden uusiutuvien energialähteiden käyttöön. BKT-mitattu talous hakee myös ekstensiivistä kasvua: ◦ Tuottavuutta haetaan siirtämällä toimintaa esim. julkisen sektorin tai kotitalouksien piiristä markkinoiden piiriin, tai ◦ tuottavuus syntyy uusiutumattomien resurssien lisäkäytöstä. Molemmat kasvattavat BKT-taloutta, vaikka yhä niukemmiksi käyvien resurssien maailmassa huomio tulisi keskittää siihen, miten jäljelläolevia resursseja voidaan käyttää entistä tehokkaammin. Lähde: Schor, J. (2010) Plenitude.
 15. 15.  Ekologisen makrotaloustieteen jatkokehitys: ◦ tuotannon ja kulutuksen tulee tapahtua planetaaristen rajojen sisällä ja kestävän rahatalouden tukemana Kulutuskeskeisestä hyvinvointikäsityksestä monimuotoisempaan hyvinvointikäsitykseen Vauraus/pääoma -käsitteiden laajennus Talousajattelussa tulee soveltaa monien alojen uusinta tietoa ihmisten käyttäytymisestä. ◦ Irti ‘homo economicus’ –ihmiskuvasta, vanhentuneista tehokkuusoletuksista ◦ Ihminen on sopeutuvainen, miten edistää sitä?
 16. 16.  Jackson, Tim (2011) Hyvinvointia ilman kasvua. Rajallisen planeetan taloustiede. Suom. Jyri Taivio. Helsinki: HS Kirjat. Latouche, Serge (2010) Jäähyväiset kasvulle. Suom. Marja Ollila. Helsinki: Like. Victor, Peter (2008) Managing without growth. Slow by design, not disaster. Cheltenham: Edward Elgar, 2008. Schor, Juliet B. (2010) Plenitude. The new economics of true wealth. New York: The Penguin Press.

×