Successfully reported this slideshow.

Insurans

10,202 views

Published on

 • Be the first to comment

Insurans

 1. 1. Satu rancangan kerjasamayang melibatkan usaha salingmembantu di kalangan ahliyang menyertainya
 2. 2. PEMUSATAN RISIKO Perkongsian risiko,pakatan risiko atau pengumpulan risikon Insurans meminimumkan risiko yang didapi oleh IndividuIstilah orang bernasib baik menolong orang kurang bernasib baik.
 3. 3. Istilah dalam insuransInsurer Syarikat insurans yang memberi perlindunganInsured Orang yang membeli polisi insuransPremium Bayaran yang dijelaskan oleh insured untuk dapatkan perlindunganPO Polisi Perjanjian antara insurer dan insuredPampasan Ganti rugi yang dibayar jika berlaku risiko
 4. 4. Peranan Insurans Melindungi dari risikoPENIAGA Dapat pampasan jika berlaku risiko Lebih yakin untuk majukan perniagaanINDIVIDU Melindungi individu dan keluarga dari risiko Dapat pampasan jika berlaku risiko Jika mati-waris dapat pampasan Membangunkan ekonomi negaraNEGARA Wang premium dilabur membangunkan ekonomi Beli bon
 5. 5. RISIKO BOLEH RISIKO TIDAK BOLEH INSURANS INSURANSRisiko boleh dikira secara statistik. Tidak boleh dikira. Tiada rekodAda rekod kejadian lalu kejadian Kadar premium boleh ditetapkan Kadar premium sukar ditetapkan Cth: Perubahan fesyen, hutang Cth: Kebakaran,kecurian lapuk
 6. 6. Kepentingan Penuh boleh Percaya diinsurans Mutlak Indemniti
 7. 7. JENIS INSURANS Insurans marin/penerbangan/Perkapalan INSURANS AM Insurans lain Insurans hayat seumur Hidup/sementara/EndowmenINSURANS HAYATJENIS INSURANS 1.Insurans motor pihak ketigaKEMALANGAN 2.Insurans Motor Komprehensif
 8. 8. Insurans Melindungi insured yang terlibat dalamKemalangan kemalangan lain contohnya ditempat kerja. Peribadi •Melindungi pemilik perniagaan dari tuntutan orang awam Insurans •Insurans Liabiliti Produk – melindungiLiabiliti Am pengeluar produk •Insurans Liabiliti Profesional- melindungi dari tuntutan orang awam Insurans Melindungi majikan dari tuntutan pekerja Liabiliti yang cedera/mati semasa kerja Majikan Premium dibayar oleh majikan Majikan mencarum dalam Perkeso Melindungi peniaga dari risiko kebakaran Insurans Premium bergantung kepada: Kebakaran Jenis bangunan Kedudukan bangunan Kemudahan keselamatan disediakan
 9. 9. INSURANS HAYATTujuan:Menyediakan pendapatan kepada warisCara menabung untuk masa depanDapat balik simpanan dan bonus padatarikh matangDapat pampasan jika risiko berlakuBoleh buat pinjaman setelah beberapatahun
 10. 10. JENIS POLISI INSURANS HAYATInsurans Hayat Seumur Insurans hayat Hidup Sementara Insurans Endowmen Jenis Insurans Lain Insurans Insurans Marin Penerbangan
 11. 11. 1. Pampasan dibayar kepada waris jika1.Insurans insured matiHayat Seumur 2. Jika insured hilang upaya/kritikal –Hidup pampasan akan diberi 3. Beri perlindungan kepada waris 1. Bayar premium untuk tempoh tertentu2. Insurans 2. Jika tidak mati – wang dan bonus dapat balim pada tarikh matangEndowmen 3. Jika mati awal pampasan dibayar pada waris 4. Satu cara menabung 1. Beri perlindungan mengikut tempoh3.Insurans hayat 2. Jika mati waris dapat pampasanSementara 3. Jika masih hidup premium hilang 4. Bukan satu cara menabung 1. Insurans Kecurian4. Jenis Insurans 2. Jaminan setiaLain: 3. Insurans kesihatan 4. Insurans pendidikan 5. Insurans Gadaian
 12. 12. INSURANS SECARA ISLAMKONSEP TAKAFUL:Diuruskan berdasarkan hukum syariahDijalankan dengan asas:Tiada Gharar – ketidakpastianTiada Maisir – perjudianTiada Riba – faedah
 13. 13. TATACARA MEMBELIINSURANS:1. Hubungi ejen2. Dapatkan maklumat tentang polisi dan syarat3. Dapatkan borang, Isi dengan ‘Prinsip Penuh Percaya Mutlak’4. Turunkan tanda tangan setelah persetujuan dicapai5. Bayar premium6. Dapatkan nota lindungan7. Dapatkan polisi asal ( Dalam masa 1 bulan) Free Powerpoint Templates
 14. 14. TATACARA UNTUK MEMBUAT TUNTUTAN1. Bila risiko berlaku:buat laporan polis, bomba/hospitaldapatkan dokumentasi sebagai bukti2. Dapatkan borang tuntutan dari insurer. Isikan butir:Bila / Bagaimana berlakuJumlah kerugian3. Hantar borang kepada insurer berserta:Polisi / dokumen hak milik/gerandokumen bukti / gambar –jika ada4. Insurer buat siasatan samada:Jumlah tuntutan benarSyarat dalam polisi dipatuhiWujud unsure pengkhinatan5. Jika semua OK , pampasan dibayar.

×