Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kesälukiot - esittely

1,289 views

Published on

Yläkoulun tai lukion opo, rehtori tai opettaja! Voit kertoa opiskelijoillesi kesälukiotoiminnasta näiden diojen avulla. Tulemme myös mielellämme vierailulle kouluusi!

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Kesälukiot - esittely

 1. 1. KESÄLUKIOT SUORITA LUKIOKURSSEJA KESÄLLÄ Kesälukioseura ry
 2. 2. WWW.KESALUKIO.FI Kesälukiossa opiskelu oli juuri sellaista, millaista opiskelun pitäisi aina olla: kivaa, kiinnostavaa ja innostavaa. Kaikki opiskelutoverit olivat mukavia, ja porukkaan pääsi nopeasti mukaan. Yhteishenki oli todella kannustava, ja sain monia uusia kavereita ympäri Suomea. Aino, kesälukiolainen 2017
 3. 3. WWW.KESALUKIO.FI Kesälukio oli mahtava kokemus! Opettajat olivat kannustavia, ja opetus oli opiskelijalähtöistä. Apua sai aina, kun vain pyysi. Koen kesälukion auttaneen minua opinnoissani paljon! Vaikka opiskelupäivät olivat pitkiä, niin saunaillat ja oheistoiminta pitivät tunnelman rentona. Taneli, kesälukiolainen 2016
 4. 4. WWW.KESALUKIO.FI KESÄLUKIOSEURA RY •  voittoa tavoittelematon, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton koulutusjärjestö •  järjestänyt kesälukioita vuodesta 1965 lähtien •  järjestää myös oman äidinkielen kursseja Suomessa asuville pakolaislapsille ja –nuorille •  saa toiminta-avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Veikkauksen tuotoista
 5. 5. WWW.KESALUKIO.FI KENELLE KESÄLUKIOT ON TARKOITETTU? •  Lukioon tai ammattiopistoon siirtyville •  Lukiolaisille, abiturienteille •  Ammattiopiston opiskelijoille •  Aikuisopiskelijoille
 6. 6. WWW.KESALUKIO.FI KESÄLUKIOSSA VOI •  kerrata peruskoulun tietoja ja valmistautua lukio-opintoihin •  suorittaa kursseja eri lukioaineissa •  kerrata lukiossa opittua ja valmistautua ylioppilaskirjoituksiin •  lähteä ulkomaille kieli- ja kulttuurimatkalle •  saada vinkkejä ja tukea opiskeluun ja oppimiseen •  saada kokemuksia kansainvälisyydestä niin Suomessa kuin ulkomailla •  tavata uusia ystäviä eri puolilta Suomea •  saada mielekästä tekemistä kesälomaksi
 7. 7. WWW.KESALUKIO.FI KESÄLUKIOT •  tavallisesti kurssikeskuksissa ja kansanopistoissa eri puolilla Suomea ja ulkomailla •  1–2 viikon leiri, jonka aikana voi suorittaa 1–3 lukion kurssia •  majoitus- ja ruokailumahdollisuus •  eivät tavoittele voittoa: osallistumismaksuista katetaan majoitus, ruokailu, lennot ym. järjestämiskulut
 8. 8. WWW.KESALUKIO.FI Kesälukiossa suoritetut kurssit vastaavat lukiokursseja sisällöiltään, tuntimääriltään ja arvioinniltaan Lukiolaki (§23) oikeuttaa hyväksilukemaan tutkintoonsa muualla suoritetut lukiokurssit Sovittava etukäteen rehtorin, opon tai aineenopettajan kanssa! Todistus kesälukiossa suoritetuista kursseista KESÄLUKIOSSA SUORITETTUJEN KURSSIEN HYVÄKSILUKEMINEN
 9. 9. WWW.KESALUKIO.FI YLEIS- KESÄLUKIOT Pakollisia, syventäviä ja soveltavia lukiokursseja Abikursseja
 10. 10. WWW.KESALUKIO.FI TEEMA- KESÄLUKIOT Jatko-opintoihin panostaminen Syventyminen itseä kiinnostavaan aiheeseen Motivaatiota ja tehoa hankalan aineen parissa työskentelyyn
 11. 11. WWW.KESALUKIO.FI ULKOMAAN KESÄLUKIOT Opetus englanniksi tai kohdemaan kielellä Kokemus kansainvälisyydestä ja verkostoituminen Paikallisiin nuoriin tutustuminen Isäntäperhe tai muu majoitus
 12. 12. WWW.KESALUKIO.FI TAMMIKUUN LOPUSSA Haku kesälukioihin alkaa Esite julkaistaan kesalukio.fi päivitetään uusin kurssiesittelyin
 13. 13. WWW.KESALUKIO.FI K E S Ä L U K I O S E U R A W W W . K E S A L U K I O . F I T O I M I S T O @ K E S A L U K I O . F I 0 9 6 8 6 0 7 7 0 KYSYMYKSIÄ? OTA MEIHIN YHTEYTTÄ! T i l a a k o u l u u s i K e s ä l u k i o t - e s i t e o s o i t t e e s t a k e s a l u k i o . f i ! K e s ä l u k i o s e u r a @ k e s a l u k i o s e u r a @ k e s a l u k i o s e u r a WWW.KESALUKIO.FI

×