Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

üTe

1,241 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

üTe

  1. 1. Üte, selle kirjavahemärgid
  2. 2. Ütte mõiste Üte on lausesse kiilutud sõna/fraas/nimi, mis näitab, kelle või mille poole pöördutakse. Näide: Üte Tule, Juku, kohe siia.
  3. 3. Ütte kirjavahemärgid Üte eraldatakse muust lausest alati koma(de)ga. Näide: Üte Täna, lugupeetud kolleegid, on meil kavas arutleda edasise tegevuskava üle.

×