Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zondag 5 April 2009 Avonddienst

554 views

Published on

Published in: Spiritual, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zondag 5 April 2009 Avonddienst

 1. 1. <ul><li>Welkom bij deze avonddienst </li></ul><ul><li>Voorganger Pieter van den Berg </li></ul><ul><li>Organist Eddy Hoekstra </li></ul><ul><li>Thema: </li></ul><ul><li>Noach als voorbeeld voor ons </li></ul>
 2. 2. U bent God Opwekking 419
 3. 3. <ul><li>(m) U bent God, en wij prijzen U </li></ul><ul><li>(v) en wij prijzen U. </li></ul><ul><li>(m) U bent Heer, wij verhogen U </li></ul><ul><li>wij verhogen U. </li></ul><ul><li>Want U bent onze Vader; </li></ul><ul><li>heel de schepping buigt voor U, </li></ul><ul><li>heel de schepping juicht voor U. Amen. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Welkom bij deze avonddienst </li></ul><ul><li>Voorganger Pieter van den Berg </li></ul><ul><li>Organist Eddy Hoekstra </li></ul><ul><li>Thema: </li></ul><ul><li>Noach als voorbeeld voor ons </li></ul>
 5. 5. Ik sla mijn ogen op en zie Psalm 121 Vers 1 - 4
 6. 6. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Ik sla mijn ogen op en zie </li></ul><ul><li>de hoge bergen aan, / waar komt mijn hulp vandaan? </li></ul><ul><li>Mijn hulp is van mijn HERE, die </li></ul><ul><li>dit alles heeft geschapen. / Mijn herder zal niet slapen. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>Uw wankle voeten zet Hij vast, </li></ul><ul><li>als gij geen uitkomst ziet: / uw wachter sluimert niet! </li></ul><ul><li>Zijn oog wordt door geen slaap verrast, </li></ul><ul><li>Hij wil, als steeds voor dezen, / Israëls wachter wezen. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>3 </li></ul><ul><li>De HEER brengt al uw heil tot stand, </li></ul><ul><li>des daags en in de nacht / houdt Hij voor u de wacht. </li></ul><ul><li>Uw schaduw aan uw rechterhand: </li></ul><ul><li>de zon zal u niet schaden, / de maan doet niets ten kwade. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>4 </li></ul><ul><li>De HEER zal u steeds gadeslaan, </li></ul><ul><li>Hij maakt het kwade goed, / Hij is het die u hoedt. </li></ul><ul><li>Hij zal uw komen en uw gaan, </li></ul><ul><li>wat u mag wedervaren, / in eeuwigheid bewaren. </li></ul>
 10. 10. Gebed
 11. 11. Schriftlezing
 12. 12. Als een hert dat verlangt naar water Opwekking 281
 13. 13. <ul><li>Als een hert dat verlangt naar water, </li></ul><ul><li>zo verlangt mijn ziel naar U. </li></ul><ul><li>U alleen kunt mijn hart vervullen, </li></ul><ul><li>mijn aanbidding is voor U. </li></ul><ul><li>U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. </li></ul><ul><li>Aan U alleen geef ik mij geheel. </li></ul><ul><li>U alleen kunt mijn hart vervullen, </li></ul><ul><li>mijn aanbidding is voor U. </li></ul>
 14. 14. Schriftlezing
 15. 15. Noach als voorbeeld voor ons
 16. 16. 1Pet 3 (NBV) 18 Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt. 19 Hij is naar de geesten gegaan die gevangen zaten, om dit alles te verkondigen 20 aan hen die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen, toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd. In de ark werden slechts enkele mensen, acht in totaal, van de watervloed gered, 21 en dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten.
 17. 17. <ul><li> 1Petrus - vier vormen van lijden </li></ul><ul><li>-2.19-21 goed doen - tegenover kwaad </li></ul><ul><li> - 3.14-17 verkondigen - verantwoorden </li></ul><ul><li> - 3.18-21 Noach als voorbeeld </li></ul><ul><li> - 4.1-5 afzien van zonde - leven met God </li></ul><ul><li>-4.12-19 beproeving geloof - teken vd Geest </li></ul>
 18. 18. Dankgebed
 19. 19. Meer dan ooit Opwekking 544
 20. 20. <ul><li>Meer dan rijkdom, </li></ul><ul><li>meer dan macht, </li></ul><ul><li>meer dan schoonheid </li></ul><ul><li>van sterren in de nacht, </li></ul><ul><li>meer dan wijsheid </li></ul><ul><li>die deze wereld kent </li></ul><ul><li>is het waard </li></ul><ul><li>te weten wie U bent. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Meer dan zilver, </li></ul><ul><li>meer dan goud, </li></ul><ul><li>meer dan schatten </li></ul><ul><li>door iemand ooit aanschouwd, </li></ul><ul><li>meer dan dat, </li></ul><ul><li>zo eindeloos veel meer </li></ul><ul><li>was de prijs </li></ul><ul><li>die U betaalde Heer. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>In een graf </li></ul><ul><li>verborgen door een steen, </li></ul><ul><li>toen U zich gaf </li></ul><ul><li>verworpen en alleen; </li></ul><ul><li>als een roos </li></ul><ul><li>geplukt en weggegooid </li></ul><ul><li>nam U de straf </li></ul><ul><li>en dacht aan mij, </li></ul><ul><li>meer dan ooit. </li></ul>
 23. 23. Bron van levend water Opwekking 445
 24. 24. <ul><li>Bron van levend water, </li></ul><ul><li>ontspring nu in mij. </li></ul><ul><li>Zend uw Geest, o Heilig God, </li></ul><ul><li>en maak mij vrij </li></ul><ul><li>van elke situatie </li></ul><ul><li>die mijn hart bezwaart. </li></ul><ul><li>'k Geef mijn last aan U, </li></ul><ul><li>die heel mijn ziel bewaart. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Jezus, Jezus, Jezus. </li></ul><ul><li>Vader, Vader, Vader. </li></ul><ul><li>Geest van God, Geest van God, </li></ul><ul><li>Geest van God. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Heer, U bent de Herder, </li></ul><ul><li>die mij geneest. </li></ul><ul><li>Neem mij in uw armen, </li></ul><ul><li>leid mij door uw Geest. </li></ul><ul><li>Neem mijn trots, mijn twijfels </li></ul><ul><li>en mijn angsten nu. </li></ul><ul><li>Trek mij met uw liefde, </li></ul><ul><li>ik verlang naar U. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Jezus, Jezus, Jezus. </li></ul><ul><li>Vader, Vader, Vader. </li></ul><ul><li>Geest van God, Geest van God, </li></ul><ul><li>Geest van God. </li></ul>
 28. 28. <ul><li>Geef jezelf aan Jezus, </li></ul><ul><li>die jou geneest. </li></ul><ul><li>Laat Hem je omarmen </li></ul><ul><li>en ontvang zijn Geest. </li></ul><ul><li>Als je Hem vertrouwt, </li></ul><ul><li>word je door Hem bevrijd; </li></ul><ul><li>zul je met Hem leven </li></ul><ul><li>tot in eeuwigheid. </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Jezus, Jezus, Jezus. </li></ul><ul><li>Vader, Vader, Vader. </li></ul><ul><li>Geest van God, Geest van God, </li></ul><ul><li>Geest van God. </li></ul>
 30. 30. Collecte 1 e Bouw- en onderhoudsfonds 2 e voor de kerk
 31. 31. Daar is kracht Opwekking 446
 32. 32. <ul><li>Wilt u van zonde en schuld zijn verlost? </li></ul><ul><li>Daar's kracht in het bloed! </li></ul><ul><li>Daar's kracht in het bloed! </li></ul><ul><li>Weet, dat uw redding zoveel heeft gekost. </li></ul><ul><li>Daar's kracht in het bloed van het Lam. </li></ul>
 33. 33. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Daar is kracht, kracht, </li></ul><ul><li>wonderbare kracht </li></ul><ul><li>in het bloed van het Lam. </li></ul><ul><li>Daar is kracht, kracht, </li></ul><ul><li>wonderbare kracht </li></ul><ul><li>in het dierbaar bloed van het Lam. </li></ul>
 34. 34. <ul><li>Satan gaat rond </li></ul><ul><li>als een briesende leeuw. </li></ul><ul><li>Daar's kracht in het bloed! </li></ul><ul><li>Daar's kracht in het bloed! </li></ul><ul><li>Wilt u verlost zijn </li></ul><ul><li>en witter dan sneeuw? </li></ul><ul><li>Daar's kracht </li></ul><ul><li>in het bloed van het Lam. </li></ul>
 35. 35. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Daar is kracht, kracht, </li></ul><ul><li>wonderbare kracht </li></ul><ul><li>in het bloed van het Lam. </li></ul><ul><li>Daar is kracht, kracht, </li></ul><ul><li>wonderbare kracht </li></ul><ul><li>in het dierbaar bloed van het Lam. </li></ul>
 36. 36. <ul><li>Komt dan tot Jezus, </li></ul><ul><li>Hij stierf ook voor U. </li></ul><ul><li>Daar's kracht in het bloed! </li></ul><ul><li>Daar's kracht in het bloed! </li></ul><ul><li>Hoort naar zijn woord </li></ul><ul><li>en gelooft in Hem nu. </li></ul><ul><li>Daar's kracht </li></ul><ul><li>in het bloed van het Lam. </li></ul>
 37. 37. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Daar is kracht, kracht, </li></ul><ul><li>wonderbare kracht </li></ul><ul><li>in het bloed van het Lam. </li></ul><ul><li>Daar is kracht, kracht, </li></ul><ul><li>wonderbare kracht </li></ul><ul><li>in het dierbaar bloed van het Lam. </li></ul>
 38. 38. Zegenbede
 39. 39. Vrede zij u Opwekking 58
 40. 40. <ul><li>Vrede zij u, vrede zij u, </li></ul><ul><li>gelijk Mij de Vader zond, </li></ul><ul><li>zend Ik ook u. </li></ul><ul><li>Vrede zij u, vrede zij u, </li></ul><ul><li>gelijk Mij de Vader zond, </li></ul><ul><li>zend Ik ook u. </li></ul>
 41. 41. <ul><li>Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. </li></ul><ul><li>Mijn woord moet in u zijn, </li></ul><ul><li>dat maakt u vrij. </li></ul><ul><li>Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. </li></ul><ul><li>Mijn woord moet in u zijn, </li></ul><ul><li>dat maakt u vrij. </li></ul>
 42. 42. <ul><li>Ontvangt mijn Geest, </li></ul><ul><li>heilige Geest. </li></ul><ul><li>Hij zal u leiden, </li></ul><ul><li>weest niet bevreesd. </li></ul><ul><li>Ontvangt mijn Geest, </li></ul><ul><li>heilige Geest. </li></ul><ul><li>Hij zal u leiden, </li></ul><ul><li>weest niet bevreesd. </li></ul>
 43. 43. <ul><li>Vrede zij u, vrede zij u, </li></ul><ul><li>gelijk Mij de Vader zond, </li></ul><ul><li>zend Ik ook u. </li></ul><ul><li>Vrede zij u, vrede zij u, </li></ul><ul><li>gelijk Mij de Vader zond, </li></ul><ul><li>zend Ik ook u. </li></ul>
 44. 44. <ul><li>Wel thuis en een gezegende week </li></ul><ul><li>Zaterdag om 19.15 Passion of the Christ hier in de kerk </li></ul>

×