Zondag 31 Mei 2009 Avonddienst

682 views

Published on

Published in: Real Estate, Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
682
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zondag 31 Mei 2009 Avonddienst

 1. 1. <ul><li>Welkom bij deze avonddienst </li></ul><ul><li>Voorganger: Harry Kamphuis </li></ul><ul><li>Organist: Johannes de Vries </li></ul><ul><li>Thema: De vuurdoop wat heb ik eraan? </li></ul>
 2. 2. Wij leven van de wind Gezang 249
 3. 3. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Wij leven van de wind </li></ul><ul><li>die aanrukt uit den hoge </li></ul><ul><li>en heel het huis vervult </li></ul><ul><li>waar knieën zijn gebogen, </li></ul><ul><li>die doordringt in het hart, </li></ul><ul><li>in de verborgen hof, </li></ul><ul><li>en uitbreekt in een lied </li></ul><ul><li>en opstijgt God ten lof. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>Wij delen in het vuur </li></ul><ul><li>dat neerstrijkt op de hoofden, </li></ul><ul><li>de vonk die overspringt </li></ul><ul><li>op allen die geloven. </li></ul><ul><li>Vuurvogel van de vloed, </li></ul><ul><li>duif boven de Jordaan, </li></ul><ul><li>versterk in ons de gloed, </li></ul><ul><li>wakker het feestvuur aan. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>3 </li></ul><ul><li>Wij teren op het woord, </li></ul><ul><li>het brood van God gegeven, </li></ul><ul><li>dat mededeelzaam is </li></ul><ul><li>en kracht geeft en nieuw leven. </li></ul><ul><li>Dus zegt en zingt het voort, </li></ul><ul><li>geeft uit met gulle hand </li></ul><ul><li>dit manna voor elk hart, </li></ul><ul><li>dit voedsel voor elk land. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Welkom bij deze avonddienst </li></ul><ul><li>Voorganger: Harry Kamphuis </li></ul><ul><li>Organist: Johannes de Vries </li></ul><ul><li>Thema: De vuurdoop wat heb ik eraan? </li></ul>
 7. 7. Welkom, Heil'ge Geest van God Opw 391
 8. 8. <ul><li>Welkom, Heil'ge Geest van God, </li></ul><ul><li>waai over ons. </li></ul><ul><li>Maak onze harten rein. </li></ul><ul><li>O, welkom, heil'ge Geest van God, </li></ul><ul><li>waai over ons. </li></ul><ul><li>Maak onze harten rein. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Zoals koren op het veld </li></ul><ul><li>wordt bewogen door de wind, </li></ul><ul><li>buigen wij ons voor uw kracht, </li></ul><ul><li>opdat uw Geest het werk begint. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Welkom, Heil'ge Geest van God, </li></ul><ul><li>waai over ons. </li></ul><ul><li>Maak onze harten rein. </li></ul><ul><li>O, welkom, heil'ge Geest van God, </li></ul><ul><li>waai over ons. </li></ul><ul><li>Maak onze harten rein. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Schenk uw levensadem, Heer, </li></ul><ul><li>want wij buigen voor U neer. </li></ul><ul><li>Laat geen angst of trots bestaan </li></ul><ul><li>en maak ons heilig in uw naam. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Welkom, Heil'ge Geest van God, </li></ul><ul><li>waai over ons. </li></ul><ul><li>Maak onze harten rein. </li></ul><ul><li>O, welkom, heil'ge Geest van God, </li></ul><ul><li>waai over ons. </li></ul><ul><li>Maak onze harten rein. </li></ul>
 13. 13. Votum & groet
 14. 14. Create in me a clean heart Opw 389
 15. 15. <ul><li>Create in me a clean heart, o God </li></ul><ul><li>and renew a right spirit within me. </li></ul><ul><li>Create in me a clean heart, o God </li></ul><ul><li>and renew a right spirit within me. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Cast me not away </li></ul><ul><li>from thy presence, o Lord </li></ul><ul><li>and take not thy Holy Spirit from me. </li></ul><ul><li>Restore unto me the joy of thy salvation </li></ul><ul><li>and renew a right spirit within me. </li></ul>
 17. 17. Gebed
 18. 18. Geest van hierboven Opw 383 / Gezang 477
 19. 19. <ul><li>Geest van hierboven, </li></ul><ul><li>leer ons geloven, </li></ul><ul><li>hopen, liefhebben door uw kracht! </li></ul><ul><li>Hemelse Vrede, </li></ul><ul><li>deel U nu mede </li></ul><ul><li>aan een wereld die U verwacht! </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Wij mogen zingen </li></ul><ul><li>van grote dingen, </li></ul><ul><li>als wij ontvangen </li></ul><ul><li>al ons verlangen, </li></ul><ul><li>met Christus opgestaan. Halleluja! </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Eeuwigheidsleven </li></ul><ul><li>zal Hij ons geven, </li></ul><ul><li>als wij herboren </li></ul><ul><li>Hem toebehoren, </li></ul><ul><li>die ons is voorgegaan. Halleluja! </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Wat kan ons schaden, </li></ul><ul><li>wat van U scheiden, </li></ul><ul><li>Liefde die ons hebt liefgehad? </li></ul><ul><li>Niets is ten kwade, </li></ul><ul><li>wat wij ook lijden, </li></ul><ul><li>Gij houdt ons bij de hand gevat. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Gij hebt de zege </li></ul><ul><li>voor ons verkregen, </li></ul><ul><li>Gij zult op aarde </li></ul><ul><li>de macht aanvaarden </li></ul><ul><li>en onze koning zijn. Halleluja! </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Gij, onze Here, </li></ul><ul><li>doet triomferen </li></ul><ul><li>die naar U heten </li></ul><ul><li>en in U weten, </li></ul><ul><li>dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! </li></ul>
 25. 25. Schriftlezing Lucas 3
 26. 26. <ul><li>1 In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene, </li></ul>
 27. 27. <ul><li>2 en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. 3 Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen, </li></ul>
 28. 28. <ul><li>4 zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja: </li></ul><ul><li>‘ Luid klinkt een stem in de woestijn: </li></ul><ul><li>“ Maak de weg van de Heer gereed, </li></ul><ul><li>maak recht zijn paden! </li></ul>
 29. 29. <ul><li>5 Iedere kloof zal worden gedicht, </li></ul><ul><li>elke berg en heuvel geslecht, </li></ul><ul><li>kromme wegen recht gemaakt, </li></ul><ul><li>hobbelige wegen geëffend; </li></ul><ul><li>6 en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’ </li></ul>
 30. 30. <ul><li>7 Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? 8 Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! </li></ul>
 31. 31. <ul><li>9 Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.’ </li></ul><ul><li>10 De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’ </li></ul>
 32. 32. <ul><li>11 Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’ 12 Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ </li></ul>
 33. 33. <ul><li>13 Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen.’ 14 Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij.’ </li></ul>
 34. 34. <ul><li>15 Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de messias was, 16 maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; </li></ul>
 35. 35. <ul><li>17 hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.’ </li></ul><ul><li>18 Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het goede nieuws. </li></ul>
 36. 36. <ul><li>19 Maar de tetrarch Herodes, die door Johannes was terechtgewezen in verband met Herodias, de vrouw van zijn broer, en vanwege al zijn andere wandaden, 20 voegde aan alle slechte dingen die hij had gedaan nog toe dat hij Johannes opsloot in de gevangenis. </li></ul><ul><li>21 Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend </li></ul>
 37. 37. <ul><li>22 en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ </li></ul><ul><li>Geslachtslijst van Jezus </li></ul><ul><li>23 Jezus begon zijn verkondiging toen hij ongeveer dertig jaar was. Hij was, zoals algemeen werd aangenomen, de zoon van Jozef, die de zoon was van Eli, </li></ul>
 38. 38. Door de heilige Geest Opw 8
 39. 39. <ul><li>Door de heilige Geest </li></ul><ul><li>zijn wij één in de Heer. </li></ul><ul><li>Door de Geest groeit de liefde </li></ul><ul><li>voor elkaar steeds meer. </li></ul><ul><li>Daarom bidden we samen dat </li></ul><ul><li>die eenheid zichtbaar wordt. </li></ul>
 40. 40. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Toon je liefde voor God en </li></ul><ul><li>voor elkaar, voor elkaar. </li></ul><ul><li>Jezus-mensen hebben liefde </li></ul><ul><li>voor elkaar. </li></ul>
 41. 41. <ul><li>In het volgen van Jezus </li></ul><ul><li>wordt de liefde openbaar. </li></ul><ul><li>Samen biddend geloven met </li></ul><ul><li>de handen in elkaar, </li></ul><ul><li>en de mensen vertellen dat </li></ul><ul><li>God niet veranderd is. </li></ul>
 42. 42. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Toon je liefde voor God en </li></ul><ul><li>voor elkaar, voor elkaar. </li></ul><ul><li>Jezus-mensen hebben liefde </li></ul><ul><li>voor elkaar. </li></ul>
 43. 43. <ul><li>Ja, wij danken de Vader, </li></ul><ul><li>die ons leven bewaart. </li></ul><ul><li>En wij prijzen de Zoon, </li></ul><ul><li>die ons zijn liefde verklaart. </li></ul><ul><li>Lof en eer voor de Geest, </li></ul><ul><li>in Hem ontmoeten wij elkaar. </li></ul>
 44. 44. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Toon je liefde voor God en </li></ul><ul><li>voor elkaar, voor elkaar. </li></ul><ul><li>Jezus-mensen hebben liefde </li></ul><ul><li>voor elkaar. </li></ul>
 45. 45. De vuurdoop wat heb ik eraan?
 46. 46. Vader, Zoon en Geest Opw 402
 47. 47. <ul><li>Vader, Zoon en Geest, ik prijs U </li></ul><ul><li>met heel mijn wezen, Heer. </li></ul><ul><li>Voor uw troon geknield, bewijs ik </li></ul><ul><li>U hulde en eer. </li></ul>
 48. 48. <ul><li>Vader, Zoon en Geest, ik eer U; </li></ul><ul><li>U bent volkomen één. </li></ul><ul><li>Al mijn liefde en aanbidding </li></ul><ul><li>is voor U alleen. </li></ul>
 49. 49. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>U, die één in wezen zijt, </li></ul><ul><li>is ons leven toegewijd. </li></ul><ul><li>In uw liefde zijn wij één; </li></ul><ul><li>aanbidden wij U alleen. </li></ul>
 50. 50. <ul><li>Vader, Zoon en Geest, voor eeuwig </li></ul><ul><li>bent U volkomen rein. </li></ul><ul><li>Heilig God, laat heel mijn leven </li></ul><ul><li>tot eer van U zijn. </li></ul>
 51. 51. <ul><li>Vader, Zoon en Geest, ik dank U; </li></ul><ul><li>buig mij vol eerbied neer. </li></ul><ul><li>Hoog verheven God, ontvang nu </li></ul><ul><li>mijn liefde en eer. </li></ul>
 52. 52. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>U, die één in wezen zijt, </li></ul><ul><li>is ons leven toegewijd. </li></ul><ul><li>In uw liefde zijn wij één; </li></ul><ul><li>aanbidden wij U alleen. </li></ul>
 53. 53. Gebed
 54. 54. Collecte 1 ste ?? 2 de voor de kerk
 55. 55. Vrede van God Opw 602
 56. 56. <ul><li>Vrede van God, de vrede van God, </li></ul><ul><li>de vrede van God zij met jou. </li></ul><ul><li>Vrede van Hem, vrede van God, </li></ul><ul><li>de vrede van God zij met jou. </li></ul>
 57. 57. <ul><li>In Jezus' naam, in Jezus' naam, </li></ul><ul><li>in Jezus' naam geef ik jou: </li></ul><ul><li>vrede van Hem, vrede van God, </li></ul><ul><li>de vrede van God zij met jou. </li></ul>
 58. 58. Zegenbede
 59. 59. <ul><li>Heilige Geest, de Heilige Geest, </li></ul><ul><li>de Heilige Geest zij met jou. </li></ul><ul><li>Vrede van Hem, vrede van God, </li></ul><ul><li>de vrede van God zij met jou. </li></ul>
 60. 60. <ul><li>Een gezegende week en tot volgende week bij de belijdenisdienst van </li></ul><ul><li>Ed, Gerti en Jildou </li></ul><ul><li>En s’avonds bij Pieter v. d. Berg </li></ul><ul><li>Thema: Durf te dromen </li></ul>

×