Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zondag 22 Maart 2009 Avonddienst

335 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zondag 22 Maart 2009 Avonddienst

 1. 1. “ Genieten van het goede leven, maar wat is het goede leven?” Voorganger: Dhr. Wiersma Organist: Eddy Hoekstra
 2. 2. Lied voor de dienst: Opwekking 475 Majesteit, Koning in eeuwigheid
 3. 3. <ul><li>Majesteit, Koning in eeuwigheid, </li></ul><ul><li>U die heel de schepping </li></ul><ul><li>door uw hand hebt voortgebracht. </li></ul><ul><li>Majesteit, Koning in eeuwigheid, </li></ul><ul><li>U bent mijn Verlosser, </li></ul><ul><li>mijn schuilplaats en mijn kracht. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Wij verhogen U, Heer Jezus; </li></ul><ul><li>elke knie zal buigen voor uw troon. </li></ul><ul><li>Wij verhogen U, Heer Jezus; </li></ul><ul><li>niemand is als U, nee, niemand is als U. </li></ul><ul><li>Nee, niemand is als U. </li></ul><ul><li>Nee, niemand is als U. </li></ul>
 5. 5. “ Genieten van het goede leven, maar wat is het goede leven?” Voorganger: Dhr. Wiersma Organist: Eddy Hoekstra
 6. 6. Gezang 300 - 1, 5, 6 Eens als de bazuinen klinken
 7. 7. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Eens, als de bazuinen klinken </li></ul><ul><li>uit de hoogte, links en rechts, </li></ul><ul><li>duizend stemmen ons omringen, </li></ul><ul><li>ja en amen wordt gezegd, </li></ul><ul><li>rest er niets meer dan te zingen, - </li></ul><ul><li>Heer, dan is uw pleit beslecht. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>5 </li></ul><ul><li>Mensen, komt uw lot te boven, </li></ul><ul><li>wacht na dit een ander uur, </li></ul><ul><li>gij moet op het wonder hopen </li></ul><ul><li>dat gij oplaait als een vuur, </li></ul><ul><li>want de Geest zal ons bestoken, </li></ul><ul><li>nieuw wordt alle creatuur. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>6 </li></ul><ul><li>Van die dag kan niemand weten, </li></ul><ul><li>maar het woord drijft aan tot spoed, </li></ul><ul><li>zouden wij niet haastig eten, </li></ul><ul><li>gaandeweg Hem tegemoet, </li></ul><ul><li>Jezus Christus, gistren, heden, </li></ul><ul><li>komt voor eens en komt voor goed! </li></ul>
 10. 10. Opwekking 420 Geen andere naam
 11. 11. <ul><li>Geen andere naam </li></ul><ul><li>dan de naam van Jezus, </li></ul><ul><li>geen andere naam </li></ul><ul><li>dan de naam van de Heer. </li></ul><ul><li>Geen andere naam </li></ul>
 12. 12. <ul><li>dan de naam van Jezus </li></ul><ul><li>is waard te ontvangen </li></ul><ul><li>de glorie en ere, de kracht </li></ul><ul><li>en de lof in eeuwigheid. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Zijn naam is verheven </li></ul><ul><li>boven heel de aard'. </li></ul><ul><li>Zijn naam is hoger dan de hemel. </li></ul><ul><li>Zijn naam is verheven </li></ul><ul><li>boven heel de aard'. </li></ul><ul><li>Geef glorie en eer Hem </li></ul><ul><li>en prijs nu zijn naam. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Geen andere naam </li></ul><ul><li>dan de naam van Jezus, </li></ul><ul><li>geen andere naam </li></ul><ul><li>dan de naam van de Heer. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Geen andere naam </li></ul><ul><li>dan de naam van Jezus </li></ul><ul><li>is waard te ontvangen </li></ul><ul><li>de glorie en ere, de kracht </li></ul><ul><li>en de lof in eeuwigheid </li></ul>
 16. 16. Gebed
 17. 17. Opwekking 461 Mijn Jezus, mijn redder
 18. 18. <ul><li>Mijn Jezus, mijn redder; </li></ul><ul><li>Heer, er is niemand als U. </li></ul><ul><li>Laat elk moment, </li></ul><ul><li>al wat ik denk, </li></ul><ul><li>vol zijn van uw liefde, Heer. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Mijn schuilplaats, mijn trooster, </li></ul><ul><li>veilige toren van kracht; </li></ul><ul><li>adem en stem, </li></ul><ul><li>al wat ik ben, </li></ul><ul><li>brengen U voortdurend eer. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Juich voor de Heer, </li></ul><ul><li>heel de aarde wees blij. </li></ul><ul><li>Zing van de Koning </li></ul><ul><li>en zijn heerschappij. </li></ul><ul><li>Bergen aanbidden, de zee juicht mee </li></ul><ul><li>bij het horen van uw naam. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; </li></ul><ul><li>mijn leven lang loven, </li></ul><ul><li>want U heb ik lief. </li></ul><ul><li>Niets is zo goed als een leven </li></ul><ul><li>heel dicht bij U. </li></ul>
 22. 22. Schriftlezing Johannes 10:1-10
 23. 23. <ul><li>1 ‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. 2 Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. 3 Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>4 Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. 5 Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’ 6 Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>7 Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. 8 Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. 9 Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. 10 Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. </li></ul>
 26. 26. Verkondiging “ Genieten van het goede leven, maar wat is het goede leven?”
 27. 27. Dankgebed
 28. 28. Opwekking 404 Wij gaan op weg met brandend hart
 29. 29. <ul><li>Wij gaan op weg met brandend hart, </li></ul><ul><li>met een gebed bij elke stap. </li></ul><ul><li>Het lied van hoop klinkt door de landen, </li></ul><ul><li>zingend van de nieuwe dag. </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Tweeduizend jaar - en dag en nacht </li></ul><ul><li>brandt deze vlam, verlicht ons land. </li></ul><ul><li>Mensen wachten, harten smachten </li></ul><ul><li>naar een liefde die verwarmt. </li></ul>
 31. 31. <ul><li>Laat de vlam weer branden, </li></ul><ul><li>als een helder baken; </li></ul><ul><li>als heraut van 't morgenuur. </li></ul><ul><li>Laat het lied weer sprank'len, </li></ul><ul><li>laat de liefde branden, </li></ul><ul><li>als een vuur, als een vuur. </li></ul>
 32. 32. <ul><li>De liefde roept, de waarheid spreekt; </li></ul><ul><li>dat is de kracht waarmee wij gaan, </li></ul><ul><li>om hen die vallen, hen die wank'len </li></ul><ul><li>op te vangen in uw naam. </li></ul>
 33. 33. <ul><li>Laat de vlam weer branden, </li></ul><ul><li>als een helder baken; </li></ul><ul><li>als heraut van 't morgenuur. </li></ul><ul><li>Laat het lied weer sprank'len, </li></ul><ul><li>laat de liefde branden, </li></ul><ul><li>als een vuur, als een vuur. </li></ul>
 34. 34. Collecte
 35. 35. Opwekking 12 All over the world
 36. 36. <ul><li>All over the world </li></ul><ul><li>the Spirit is moving. </li></ul><ul><li>All over the world </li></ul><ul><li>as the prophet said it would be. </li></ul>
 37. 37. <ul><li>All over the world </li></ul><ul><li>there's a mighty revelation </li></ul><ul><li>of the glory of the Lord, </li></ul><ul><li>as the waters cover the sea. </li></ul>
 38. 38. <ul><li>Deep down in my heart </li></ul><ul><li>the Spirit is moving. </li></ul><ul><li>Deep down in my heart </li></ul><ul><li>as the prophet said it would be. </li></ul>
 39. 39. <ul><li>Deep down in my heart </li></ul><ul><li>there's a mighty revelation </li></ul><ul><li>of the glory of the Lord, </li></ul><ul><li>as the waters cover the sea. </li></ul>
 40. 40. <ul><li>Gods Geest is aan 't werk </li></ul><ul><li>over d'einden der wereld. </li></ul><ul><li>Gods Geest is aan 't werk, </li></ul><ul><li>zoals voorzegd werd door de profeet. </li></ul>
 41. 41. <ul><li>Gods Geest is aan 't werk. </li></ul><ul><li>Er is een machtige revolutie </li></ul><ul><li>tot zijn eer en heerlijkheid, </li></ul><ul><li>als de waat'ren omhullen de zee. </li></ul>
 42. 42. Zegen

×