zingen met Hosanna Urk

1,422 views

Published on

Gemengd dubbel kwartet Hosanna
organist Johannes de Vries, Wolvega
luister mee via www.kerknoordwolde.nl
of www.audioserver.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,422
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

zingen met Hosanna Urk

 1. 1. Hartelijk welkom bij deze dienst waarin we uit volle borst gaan zingen tot eer van de Heer. Zang: Gemengde dubbel kwartet “Hosanna” van Urk.Orgel: Johannes de Vries uit Wolvega. <br />
 2. 2. Opw 44<br />Geprezen zij de Heerdie eeuwig leeft.<br />
 3. 3. Geprezen zij de Heerdie eeuwig leeft.Die vol ontferming iedertroost en alle schuld vergeeft.Die heel het aards gebeurenvast in handen heeft.<br />
 4. 4. Refrein:Hem zij de glorie,want Hij die overwon,zal nooit verlaten wat zijn hand begon.Halleluja. Geprezen zij het Lam,dat de schuld der wereldop Zich nam.<br />
 5. 5. Verdreven is de schaduwvan de nacht.En wie Hem wil aanvaardenwordt eens veilig thuisgebracht.Voor hem geldt ook dit wonder:alles is volbracht.<br />
 6. 6. Hem zij de glorie,want Hij die overwon,zal nooit verlaten wat zijn hand begon.Halleluja. Geprezen zij het Lam,dat de schuld der wereldop Zich nam.<br />
 7. 7. Hij doet ons dankbaarschouwen in het licht,dat uitstraalt van het kruis,dat eens voor ons werd opgericht.En voor ons oog verrijsteen heerlijk vergezicht.<br />
 8. 8. Hem zij de glorie,want Hij die overwon,zal nooit verlaten wat zijn hand begon.Halleluja. Geprezen zij het Lam,dat de schuld der wereldop Zich nam.<br />
 9. 9. Psalm 150 – 1, 2 o.b.<br />Looft God, looft zijn Naam alom;<br />
 10. 10. Looft God, looft zijn Naam alom;looft Hem in Zijn heiligdom;looft des HEREN grote macht,in de hemel zijner kracht;looft Hem, om zijn mogendheden,looft Hem, naar zo menig blijkvan zijn heerlijk koninkrijk,voor zijn troon en hier beneden.<br />
 11. 11. Looft God, met bazuingeklank;Geeft Hem eer, bewijst Hem dank;looft Hem, met de harp en luit;looft Hem, met de trom en fluit;looft Hem, op uw blijde snaren;laat zich 't orgel overalbij het juichend vreugdgeschal,tot des HEREN glorie, paren.<br />
 12. 12. Hartelijk welkom bij deze dienst waarin we uit volle borst gaan zingen tot eer van de Heer. Zang: Gemengde dubbel kwartet “Hosanna” van Urk.Orgel: Johannes de Vries Wolvega. <br />
 13. 13. Hosanna zingt voor ons <br /><ul><li>Door Uw genade Vader</li></li></ul><li>Hosanna zingt JdH 43 – 1, 2, 4Gemeente zingt de refreinen en 4Dierbre Heiland, mijn Verlosser. <br />
 14. 14. Hosanna Dierb'reHeiland, mijn Verlosser. 'k Ben de Uwe, Godd'lijk Lam! In Uw bloed ben ik gereinigd, lof en ere zij het Lam.Allen Lof en ere, halleluja! Lof en ere zij het Lam! In Uw bloed ben ik gereinigd;  lof en ere zij het Lam!<br />
 15. 15. HosannaLang heb ik gezocht naar vrede, met een bang beklemd gemoed; nu heb ik de rust gevonden, slechts vertrouwend op Zijn bloed.Allen Lof en ere, halleluja! Lof en ere zij het Lam! In Uw bloed ben ik gereinigd;  lof en ere zij het Lam!<br />
 16. 16. Hosanna Aan Uw dienst gewijd voor eeuwig, leef en sterf ik aan Uw zij. Tot Uw eer zal 'k steeds betuigen Uw genade, rijk en vrij.Allen Lof en ere, halleluja! Lof en ere zij het Lam! In Uw bloed ben ik gereinigd;  lof en ere zij het Lam!<br />
 17. 17. Als openingsgebed zingen een combinatie van <br />opw 125 en Gezang 392<br />
 18. 18. Heer, ik kom tot U,hoor naar mijn gebed.Vergeef mijn zonden nu,en reinig mijn hart.Met uw liefde, Heer,kom mij tegemoet,nu ik mij tot U keer,en maak alles goed.<br />
 19. 19. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.Andere helpers, Heer, ontvallen mij.Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.Alles verdoft wat glans bezat en gloed.Alles vervalt in 't wisselend getij,maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.<br />
 20. 20. Zie mij voor U staan,zondig en onrein.O, Jezus raak mij aan,van U wil ik zijn.Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,licht in het duister, wijs de weg omhoog.Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.<br />
 21. 21. De brandende hut. <br />
 22. 22. Gezang 467 – 1, 3, 4<br />O eeuwge Vader, sterk in macht,<br />(Urker volkslied)<br />
 23. 23. 1O eeuwge Vader, sterk in macht,wiens arm betoomt der baren kracht,die wijst de grondlooz' oceaande hem gestelde perken aan,o wil verhoren onze beêvoor hen, die zijn in nood op zee!<br />
 24. 24. 3O Geest, die op de grote vloedgelijk een vogel hebt gebroed,breng Gij 't geweld der zee tot staanen laat de mens met vrede gaan.O wil verhoren onze beêvoor hen, die zijn in nood op zee!<br />
 25. 25. 4O God, die ons behoeden wilt,bescherm de broeders, wees hun schildin storm en strijd, ga met ze meeen red ze van 't geweld der zee,dat land en water wijd en zijdlofzingen uw barmhartigheid.<br />
 26. 26. Hosanna zingt:<br />Meester hoe kunt Gij zo slapen<br />There is a Redeemer<br />
 27. 27. Staande geloofsbelijdenis Ik geloof, dat God mij nooit alleen zal laten gaan.<br />
 28. 28. Ik geloof, dat God mij nooit alleen zal laten gaan.Want Hij is mijn Vader, die mij altijd bij zal staanzo zal Hij ons leiden in de strijd van het bestaan.Dit is mijn geloof in God.<br />
 29. 29. Glorie, glorie halleluja,glorie, glorie halleluja,glorie, glorie halleluja. Dit is mijn geloof in God.<br />
 30. 30. Ik geloof in Christus als de een’ge Zoon van God.Die door God de Vader onder ons gezonden werden die door de Geest toen uit een maagd geboren werd.Dit is mijn geloof in God.<br />
 31. 31. Glorie, glorie halleluja,glorie, glorie halleluja,glorie, glorie halleluja. Dit is mijn geloof in God.<br />
 32. 32. Ik geloof dat Christus pijn en lijden heeft doorstaanen aan ’t kruis door onze schuld de dood is ingegaan.Ook geloof ik dat Hij uit het graf is opgestaan.Dit is mijn geloof in God.<br />
 33. 33. Glorie, glorie halleluja,glorie, glorie halleluja,glorie, glorie halleluja. Dit is mijn geloof in God.<br />
 34. 34. Ik geloof dat Christus weer bij God de Vader leeft,maar dat Hij aan ’t eind der tijden bij ons wederkeertdan zal Hij mij vragen wat God eens gegeven heeft.Dit is mijn geloof in God.<br />
 35. 35. Glorie, glorie halleluja,glorie, glorie halleluja,glorie, glorie halleluja. Dit is mijn geloof in God.<br />
 36. 36. Ik geloof dat Christus ons Zijn Heilge Geest toen gaf,dat de Geest mij zeggen wil wat ‘k doen en laten mag,dat ik daarom leven kan, vandaag en alle dag.Dit is mijn geloof in God.<br />
 37. 37. Glorie, glorie halleluja,glorie, glorie halleluja,glorie, glorie halleluja. Dit is mijn geloof in God.<br />
 38. 38. Het wonder van de korenschuur.<br />
 39. 39. De Heilige Stad.<br />
 40. 40. Terwijl ´k een lag te slapen kreeg ik een schone droom. Ik was in ´t oud Jeruzalem ´k stond aan de tempelzoom. ik hoorde kind´ren zingen een lied vol blijde klank;en ´t was als paarden Engelen zich juichend aan hun zang:en ´t was als paarden Engelen zich juichend aan hun zang.<br />
 41. 41. Jeruzalem, Jeruzalem, zing uwen Vorst ter eer! ´t Hosanna in de Hoge, ´t Hosanna voor uw Heer! <br />
 42. 42. Doch eensklaps werd het alles zo donker om mij heen. Het kinderkoor verstomde, en de eng´lenschaar verdween. Ik zag een kruis verrijzen; toen werd het plots´ling nacht. En klonk van gindse heuveltop een stem; Het is volbracht.En klonk van gindse heuveltop een stem; Het is volbracht.<br />
 43. 43. Jeruzalem, Jeruzalem! Gij die uw Vorst veracht Hosanna in de Hoge, Hosanna ‘t is volbracht! <br />
 44. 44. En weder zag ´k een ander beeld, Doch nu vol heerlijkheid;Een stad, die, als een bruid versierd, Haar koning wachtend beidt. ´k zag straten van het zuiverst goud, door d´open paarlen poort.<br />
 45. 45. Miljoenen gingen uit en in; geen wanklank werd gehoord. Maar onder harp en cymbeltoon juicht mens en Eng´len stem. Tot eer van God en van het Lam, in ´t nieuw Jeruzalem.Tot eer van God en van het Lam, in ´t nieuw Jeruzalem.<br />
 46. 46. Jeruzalem, Jeruzalem, nu is voorbij uw strijd! Hosanna in de hoge, Hosanna in eeuwigheid.Hosanna in de hoge, Hosanna in eeuwigheid.<br />
 47. 47. Hosanna zingt voor ons:<br />Amen steeds weer<br />Leg maar stil je hand in in Zijn handen<br />
 48. 48. Opw 71 en opw 277<br />Jezus leeft in eeuwigheid,<br />Machtig God, sterke Rots, <br />
 49. 49. Jezus leeft in eeuwigheid,zijn sjaloom wordt werkelijkheid.Alle dingen maakt Hij nieuw.Hij is de Heer van mijn leven.Straks als er een nieuwe dag begint,en het licht het van het duister wint,mag ik bij Hem binnengaan,voor zijn troon gaan staan.Hef ik daar mijn loflied aan:<br />
 50. 50. Jezus leeft in eeuwigheid,zijn sjaloom wordt werkelijkheid.Alle dingen maakt Hij nieuw.Hij is de Heer van mijn leven.Straks wanneer de grote dag begint,en het licht voor altijd overwint,zal de hemel opengaan,komt de Heer er aan.Heffen wij dit loflied aan:<br />
 51. 51. Jezus komt in heerlijkheid,zijn sjaloom wordt wereldwijd.Alle dingen maakt Hij nieuw.Hij is de Heer van ons leven.<br />
 52. 52. Machtig God, sterke Rots,U alleen bent waardig.Aard' en hemel prijzen U,glorie voor uw naam.Lam van God, hoogste Heer,heilig en rechtvaardig,stralend Licht, Morgenster,niemand is als U.<br />
 53. 53. Prijst de Vader,prijst de Zoon.Prijst de Geest, die in ons woont.Prijst de Koning der heerlijkheid.Prijst Hem tot in eeuwigheid.<br />
 54. 54. P 89 – 1, 7 o.b. <br />'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen;<br />
 55. 55. 1. 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen; Uw waarheid t' allen tijd, vermelden door mijn reen. Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen.naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, Zo min zal Uwe trouw ooit wank’lenof bezwijken.<br />
 56. 56. 7. Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! Zij wandlen, HEER', in 't licht van 't Goddlijk Aanschijn voort; Zij zullen in Uw Naam zich al den dag verblijden; <br />
 57. 57. Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden, Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. <br />
 58. 58. Hosanna zingt deels samen met de gemeente:JdH 140 – 1, 2, 3, 4 Ik zie een poort wijd open staanJdH 19 – 1, 3, 4 ‘k Ben reizend naar die stad<br />
 59. 59. HosannaIk zie een poort wijd open staan, waardoor het licht komt stromen van 't kruis, waar 'k vrijlijk heen mag gaan om vrede te bekomen.Allen Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open ook voor mij! Voor mij! Voor mij! Staat open, ook voor mij.<br />
 60. 60. AllenDie open poort laat d' ingang vrij, aan wie komt binnen vlieden; aan rijk en arm, aan u en mij komt Jezus vrede bieden.Allen Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open ook voor mij! Voor mij! Voor mij! Staat open, ook voor mij.<br />
 61. 61. HosannaDie open poort leidt tot Gods troon:  gaat door, laat niets u hind'ren; neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon, die God biedt aan Zijn kind'renAllen Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open ook voor mij! Voor mij! Voor mij! Staat open, ook voor mij.<br />
 62. 62. AllenIn 't hemelrijk, voor Jezus' troon daar leidt het kruis tot zegen; daar dragen wij voor kruis een kroon door Jezus' bloed verkregen.Allen Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open ook voor mij! Voor mij! Voor mij! Staat open, ook voor mij.<br />
 63. 63. Hosanna'k Ben reizend naar die stad, waar Christus 't licht zal zijn, om eeuwig daar te zijn bij Hem, bevrijd van zorg en pijn.HosannaGeen smart meer daar omhoog, geen smart meer daar omhoog; God Zelf wist daar de tranen droog, geen smart meer daar omhoog.<br />
 64. 64. HosannaDaar is geen dood, geen rouw, geen leed, geen zielsangst meer; maar eeuw'ge blijdschap wacht de ziel daar boven bij de Heer.Allen Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open ook voor mij! Voor mij! Voor mij! Staat open, ook voor mij.<br />
 65. 65. HosannaDaar is de strijd voorbij, daar wacht de gloriekroon; daar vindt de ware strijder rust, en God Zelf is zijn loonAllen Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open ook voor mij! Voor mij! Voor mij! Staat open, ook voor mij.<br />
 66. 66. Tijdens de collecte ELB 413<br />1ste voor Kickofffor Hope<br />2de voor eigen gemeente <br />
 67. 67. 1. Lichtstad met uw paarlen poorten,wond're stad zo hoog gebouwd,nimmer heeft men op deze aarde,ooit uw heerlijkheid aanschouwd.RefreinRefrein:Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,luist'ren naar zijn liefdesstem,daar geen rouw meer en geen tranenin het nieuw Jeruzalem.<br />
 68. 68. 2.Heilig oord vol licht en glorie,waar de boom des levens bloeiten de stroom van levend waterdoor de gouden Godsstad vloeit.Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,luist'ren naar zijn liefdesstem,daar geen rouw meer en geen tranenin het nieuw Jeruzalem.<br />
 69. 69. 3Schoon tehuis voor moede pelgrims,komend uit de zandwoestijn,waar zij rusten van hun werkenbij de springende fontein.Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,luist'ren naar zijn liefdesstem,daar geen rouw meer en geen tranenin het nieuw Jeruzalem.<br />
 70. 70. 4Wat een vreugde zal dat wezenstraks vereend te zijn met Hemin de stad met paarlen poortenin het nieuw Jeruzalem.Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,luist'ren naar zijn liefdesstem,daar geen rouw meer en geen tranenin het nieuw Jeruzalem.<br />
 71. 71. We zingen elkaar de zegen <br />van de Heer toe <br />met opw 189<br />
 72. 72. Zegen ons Heer, zegen ons Heer.U, die hemel en aarde gemaakt heeft,zegen ons Heer.Heft uw handen op naar het heiligdomen prijst de Heer, halleluja.<br />
 73. 73. De Heer zegene u, de Heer zegene u.Hij, die hemel en aarde gemaakt heeft,zegene u.Dank U Heer, dank U Heer.U, die hemel en aarde gemaakt heeft,dank U Heer.<br />
 74. 74. Hosanna zingt als afsluiting: I shallnotbemoved<br />
 75. 75. Een gezegende week.<br />

×