Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Welkom  Voorganger dhr Kamphuis   organiste mevr DieverThema: “Worstelen om een zegen”.
Opw 334Heer Uw licht en Uw liefde    schijnen.
Heer, uw licht en uw liefde schijnen,waar U bent zal de nacht verdwijnen.Jezus, licht van de wereld, vernieuwons. Levend W...
Refrein Kom, Jezus kom, vul dit land met uw       heerlijkheid.Kom Heilge Geest stort op ons uw vuur. Zend uw rivie...
Heer, k wil komen in uw nabijheid. Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.Door het bloed mag ik U toebehoren. Leer mij, toe...
Refrein Kom, Jezus kom, vul dit land met uw       heerlijkheid.Kom Heilge Geest stort op ons uw vuur. Zend uw rivie...
Staan wij oog in oog met U Heer. Daalt   uw stralende licht op ons neer.  Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. U v...
Refrein Kom, Jezus kom, vul dit land met uw       heerlijkheid.Kom Heilge Geest stort op ons uw vuur. Zend uw rivie...
Welkom  Voorganger dhr Kamphuis   organiste mevr DieverThema: “Worstelen om een zegen”.
Opw 320Er zij aan God de Vader
Ere zij aan God de Vader (LvdK 255)  t. W. Barnard; m. H. Smart
Ere zij aan God de Vader (LvdK 255)  t. W. Barnard; m. H. Smart
Ere zij aan God de Vader (LvdK 255)  t. W. Barnard; m. H. Smart
Ere zij aan God de Vader (LvdK 255)  t. W. Barnard; m. H. Smart
Ere zij aan God de Vader (LvdK 255)  t. W. Barnard; m. H. Smart
Ere zij aan God de Vader (LvdK 255)  t. W. Barnard; m. H. Smart
Ere zij aan God de Vader (LvdK 255)  t. W. Barnard; m. H. Smart
Ere zij aan God de Vader (LvdK 255)  t. W. Barnard; m. H. Smart
Votum en groet  Ere zij de Vader en de Zoon    En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwighei...
Opw 420Geen andere naam dan de  naam van Jezus.
Refrein: Geen andere naam dan de naam van         Jezus,geen andere naam dan de naam van de         Heer. ...
Zijn naam is verheven    boven heel de aard.Zijn naam is hoger dan de hemel.   Zijn naam is verheven    boven hee...
Refrein: Geen andere naam dan de naam van         Jezus,geen andere naam dan de naam van de         Heer. ...
Gebed
Opw 148Gods volk wordt uitgeleid
Gods volk wordt uitgeleid (EL 195)  t. & m. S. Dauerman, G.S. Rubin
Gods volk wordt uitgeleid (EL 195)  t. & m. S. Dauerman, G.S. Rubin
Gods volk wordt uitgeleid (EL 195)  t. & m. S. Dauerman, G.S. Rubin
Gods volk wordt uitgeleid (EL 195)  t. & m. S. Dauerman, G.S. Rubin
Lezen Gen. 32 (HSV)
1 Ook Jakob ging zijns weegs en engelen van God ontmoetten hem. 2 Toen hij hen zag, zei Jakob: Dit is eenleger van God! Da...
4 Hij gebood hun: Dit moet u zeggentegen mijn heer, tegen Ezau: Dit zegt uw dienaar Jakob: Ik heb als vreemdeling bij Laba...
6 De boden kwamen terug bij Jakob en zeiden: Wij zijn bij uw broer, bij Ezau,   aangekomen, en nu komt hij u tegemoet, ...
8 want hij zei: Als Ezau bij het ene kamp aankomt en het verslaat, dan kan het  overgebleven kamp ontkomen.9 Verder zei ...
10 ik ben te onbeduidend voor al de blijken van goedertierenheid en al de trouw die U     Uw dienaar bewezen hebt.  I...
12 U hebt immers gezegd: Ik zal u zékerweldoen en Ik zal uw nageslacht makenals het zand van de zee, dat vanwege de  men...
14 tweehonderd geiten en twintig bokken, tweehonderd ooien en twintig rammen,15 dertig zogende kamelen met hun veulens, ...
17 En hij gebood de eerste: Als mijn broer Ezau u tegenkomt en u vraagt: Van wie bent u? En waar gaat u heen? En van wie ...
19 En hij gebood ook de tweede, de derde en allen die achter de kuddenliepen: U moet op dezelfde manier tot Ezau spreken...
daarna zal ik hem onder ogen komen. Misschien zal hij mij ter wille         zijn. 21 Zo stak het geschenk de beek...
nam zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen en zijn elf kinderen, en stakde doorwaadbare plaats van de Jabbok       ...
Pniël 24 Maar Jakob bleef alleen achter, eneen Man worstelde met hem, totdat de      dageraad aanbrak.25 En toen de M...
26 En Hij zei: Laat Mij gaan, want dedageraad is aangebroken. Maar hij zei: Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij    ...
want u hebt met God en met mensen  gestreden, en hebt overwonnen.29 Jakob vroeg daarop: Vertel mij tochUw Naam. En Hij ze...
Want, zei hij, ik heb God gezien vanaangezicht tot aangezicht, en mijn leven         is gered.31 En de zon ging ov...
Daarom eten de Israëlieten tot op deze dag de heupspier niet, die zich boven het heupgewricht bevindt, omdat Hij het heup...
Opw 124Ik bouw op U
Ik bouw op U (EL 246)  t, anoniem; m. J. Sibelius
Ik bouw op U (EL 246)  t, anoniem; m. J. Sibelius
Ik bouw op U (EL 246)  t, anoniem; m. J. Sibelius
Ik bouw op U (EL 246)  t, anoniem; m. J. Sibelius
Ik bouw op U (EL 246)  t, anoniem; m. J. Sibelius
Ik bouw op U (EL 246)  t, anoniem; m. J. Sibelius
Worstelen om een zegen.
Opw 377Wat de toekomst ….
Wat de toekomst brengen moge, mij    geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het      onbekende la...
Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt      mijn ziel U niet.  Zalig hij, die durft geloven, ook   wanneer he...
Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik     mocht, ik durfde niet.Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij     ...
Waar de weg mij brengen moge, aan   des Vaders trouwe hand,loop ik met gesloten ogen naar het     onbekende land.
Dankgebed
Collecte1ste st Mensenkinderen 2 de eigen gemeente
Opw 602Vrede van God
Vrede van God (Opw 602)  t. & m. J. Bronsveld
Vrede van God (Opw 602)  t. & m. J. Bronsveld
Vrede van God (Opw 602)  t. & m. J. Bronsveld
Zegen3 x amen
Worstelen om een zegen
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Worstelen om een zegen

218 views

Published on

Voorganger dhr Kamphuis
organist mevr Dieve

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Worstelen om een zegen

 1. 1. Welkom Voorganger dhr Kamphuis organiste mevr DieverThema: “Worstelen om een zegen”.
 2. 2. Opw 334Heer Uw licht en Uw liefde schijnen.
 3. 3. Heer, uw licht en uw liefde schijnen,waar U bent zal de nacht verdwijnen.Jezus, licht van de wereld, vernieuwons. Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. Schijn in mij, schijn door mij.
 4. 4. Refrein Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.Kom Heilge Geest stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard vervullen. Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.
 5. 5. Heer, k wil komen in uw nabijheid. Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.Door het bloed mag ik U toebehoren. Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. Schijn in mij, schijn door mij.
 6. 6. Refrein Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.Kom Heilge Geest stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard vervullen. Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.
 7. 7. Staan wij oog in oog met U Heer. Daalt uw stralende licht op ons neer. Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. U volmaakt wie volkomen zich geven. Schijn in mij, schijn door mij.
 8. 8. Refrein Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.Kom Heilge Geest stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard vervullen. Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.
 9. 9. Welkom Voorganger dhr Kamphuis organiste mevr DieverThema: “Worstelen om een zegen”.
 10. 10. Opw 320Er zij aan God de Vader
 11. 11. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 12. 12. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 13. 13. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 14. 14. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 15. 15. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 16. 16. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 17. 17. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 18. 18. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 19. 19. Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 20. 20. Opw 420Geen andere naam dan de naam van Jezus.
 21. 21. Refrein: Geen andere naam dan de naam van Jezus,geen andere naam dan de naam van de Heer. Geen andere naam dan de naam van Jezus is waard te ontvangen de glorie en ere, de kracht en de lof in eeuwigheid.
 22. 22. Zijn naam is verheven boven heel de aard.Zijn naam is hoger dan de hemel. Zijn naam is verheven boven heel de aard. Geef glorie en eer Hem en prijs nu zijn naam.
 23. 23. Refrein: Geen andere naam dan de naam van Jezus,geen andere naam dan de naam van de Heer. Geen andere naam dan de naam van Jezus is waard te ontvangen de glorie en ere, de kracht en de lof in eeuwigheid.
 24. 24. Gebed
 25. 25. Opw 148Gods volk wordt uitgeleid
 26. 26. Gods volk wordt uitgeleid (EL 195) t. & m. S. Dauerman, G.S. Rubin
 27. 27. Gods volk wordt uitgeleid (EL 195) t. & m. S. Dauerman, G.S. Rubin
 28. 28. Gods volk wordt uitgeleid (EL 195) t. & m. S. Dauerman, G.S. Rubin
 29. 29. Gods volk wordt uitgeleid (EL 195) t. & m. S. Dauerman, G.S. Rubin
 30. 30. Lezen Gen. 32 (HSV)
 31. 31. 1 Ook Jakob ging zijns weegs en engelen van God ontmoetten hem. 2 Toen hij hen zag, zei Jakob: Dit is eenleger van God! Daarom gaf hij die plaats de naam Mahanaïm. 3 En Jakob stuurde boden voor zich uit naar zijn broer Ezau, naar het land Seïr, het gebied van Edom.
 32. 32. 4 Hij gebood hun: Dit moet u zeggentegen mijn heer, tegen Ezau: Dit zegt uw dienaar Jakob: Ik heb als vreemdeling bij Laban gewoond en heb mij daar tot nu toe opgehouden. 5 Ik heb runderen, ezels, kleinvee, slaven en slavinnen, en ik heb iemand gestuurd om dit aan mijnheer te vertellen, opdat ik genade in uw ogen vind.
 33. 33. 6 De boden kwamen terug bij Jakob en zeiden: Wij zijn bij uw broer, bij Ezau, aangekomen, en nu komt hij u tegemoet, met vierhonderd man bij zich.7 Toen werd Jakob erg bevreesd en het benauwde hem. Hij verdeelde de mensen die bij hem waren, hetkleinvee, de runderen en de kamelen in twee kampen,
 34. 34. 8 want hij zei: Als Ezau bij het ene kamp aankomt en het verslaat, dan kan het overgebleven kamp ontkomen.9 Verder zei Jakob: God van mijn vader Abraham, en God van mijn vader Izak,HEERE, Die tegen mij gezegd hebt: Keerterug naar uw land en uw familiekring, en Ik zal u weldoen –
 35. 35. 10 ik ben te onbeduidend voor al de blijken van goedertierenheid en al de trouw die U Uw dienaar bewezen hebt. Immers,slechts met mijn staf ben ik de Jordaan hier overgestoken en nu ben ik tot twee kampen uitgegroeid!11 Red mij toch uit de hand van mijn broer,uit de hand van Ezau; want ik ben bevreesdvoor hem; anders zal hij komen en mij en de moeders samen met hun kinderen neerslaan!
 36. 36. 12 U hebt immers gezegd: Ik zal u zékerweldoen en Ik zal uw nageslacht makenals het zand van de zee, dat vanwege de menigte niet geteld kan worden!13 Hij overnachtte daar die nacht; en hij nam een deel van wat in zijn bezit gekomen was als geschenk voor zijn broer Ezau:
 37. 37. 14 tweehonderd geiten en twintig bokken, tweehonderd ooien en twintig rammen,15 dertig zogende kamelen met hun veulens, veertig koeien en tien stieren, twintig ezelinnen en tien ezels. 16 Vervolgens gaf hij ze in de hand van zijn dienaren, elke kudde apart; en hij zei tegen zijn dienaren: Steek de beek over, voor mij uit, en houd afstand tussen de kudden.
 38. 38. 17 En hij gebood de eerste: Als mijn broer Ezau u tegenkomt en u vraagt: Van wie bent u? En waar gaat u heen? En van wie is deze kudde die u voor u uit drijft? 18 dan moet u zeggen: Dat is een geschenk van uw dienaar Jakob,gestuurd aan mijn heer Ezau; zie, hijzelf komt ook achter ons aan!
 39. 39. 19 En hij gebood ook de tweede, de derde en allen die achter de kuddenliepen: U moet op dezelfde manier tot Ezau spreken zodra u hem aantreft. 20 En u moet ook zeggen: Zie, uw dienaar Jakob komt achter ons aan! Want hij zei: Ik zal hem gunstig stemmen met dit geschenk, dat vóór mij uit gaat;
 40. 40. daarna zal ik hem onder ogen komen. Misschien zal hij mij ter wille zijn. 21 Zo stak het geschenk de beek over,voor hem uit; hijzelf echter overnachtte die nacht in het kamp. 22 Diezelfde nacht stond hij op,
 41. 41. nam zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen en zijn elf kinderen, en stakde doorwaadbare plaats van de Jabbok over.23 Hij nam hen mee en liet hen de beek oversteken. Alles wat hij had, liet hij oversteken.
 42. 42. Pniël 24 Maar Jakob bleef alleen achter, eneen Man worstelde met hem, totdat de dageraad aanbrak.25 En toen de Man zag dat Hij hem niet kon overwinnen, raakte Hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jakob ontwricht raakte toen Hij met hem worstelde.
 43. 43. 26 En Hij zei: Laat Mij gaan, want dedageraad is aangebroken. Maar hij zei: Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij zegent. 27 En Hij zei tegen hem: Wat is uw naam? En hij antwoordde: Jakob.28 Toen zei Hij: Uw naam zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israël,
 44. 44. want u hebt met God en met mensen gestreden, en hebt overwonnen.29 Jakob vroeg daarop: Vertel mij tochUw Naam. En Hij zei: Waarom vraagt unaar Mijn Naam? En Hij zegende hem daar. 30 En Jakob gaf die plaats de naam Pniël.
 45. 45. Want, zei hij, ik heb God gezien vanaangezicht tot aangezicht, en mijn leven is gered.31 En de zon ging over hem op, toen hij door Pniël gegaan was; hij ging echter mank aan zijn heup.
 46. 46. Daarom eten de Israëlieten tot op deze dag de heupspier niet, die zich boven het heupgewricht bevindt, omdat Hij het heupgewricht van Jakob bij de heupspier had aangeraakt.
 47. 47. Opw 124Ik bouw op U
 48. 48. Ik bouw op U (EL 246) t, anoniem; m. J. Sibelius
 49. 49. Ik bouw op U (EL 246) t, anoniem; m. J. Sibelius
 50. 50. Ik bouw op U (EL 246) t, anoniem; m. J. Sibelius
 51. 51. Ik bouw op U (EL 246) t, anoniem; m. J. Sibelius
 52. 52. Ik bouw op U (EL 246) t, anoniem; m. J. Sibelius
 53. 53. Ik bouw op U (EL 246) t, anoniem; m. J. Sibelius
 54. 54. Worstelen om een zegen.
 55. 55. Opw 377Wat de toekomst ….
 56. 56. Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed!Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed!.
 57. 57. Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet. Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet.Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom?Eenmaal zie ik al uw luister als ik in de hemel kom.
 58. 58. Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet.Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet! Wil mij als een kind behandlen, dat alleen de weg niet vindt: neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.
 59. 59. Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand,loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.
 60. 60. Dankgebed
 61. 61. Collecte1ste st Mensenkinderen 2 de eigen gemeente
 62. 62. Opw 602Vrede van God
 63. 63. Vrede van God (Opw 602) t. & m. J. Bronsveld
 64. 64. Vrede van God (Opw 602) t. & m. J. Bronsveld
 65. 65. Vrede van God (Opw 602) t. & m. J. Bronsveld
 66. 66. Zegen3 x amen

×