Wie heeft er nog dorst

311 views

Published on

voorganger des mevr Kramer van Urk
organist JOh de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
311
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wie heeft er nog dorst

 1. 1. Welkom bij deze dienst op dankdag voor gewas en arbeid.Voorganger ds mevr Kramer van Urk Organist Joh de Vries Thema: “Wie heeft er nog dorst?”
 2. 2. VDD G 351Zie ons hedenvoor U treden,
 3. 3. 1Zie ons hedenvoor U treden,God die goedheid zijt,die ons hebt gegevenChristus, t eeuwig leven,eens en voor altijd.
 4. 4. 2God van zegen,onzentwegehebt Ge uw Zoon gezaaid;en het zaad werd wakker:op de wereldakkerwordt met vreugd gemaaid.
 5. 5. 3Ach, wij smeken:in dit teken,Heer, maak ons gewis,dat Gij ons zult schenkenboven alle denkenwat ons nodig is.
 6. 6. 4Laat wie zaaienstraks ook maaiennaar uw goede wet.Zegen onze landen;t werk van onze handen,God, bevestig het!
 7. 7. Welkom bij deze dienst op dankdag voor gewas en arbeid.Voorganger ds mevr Kramer van Urk Organist Joh de Vries Thema: “Wie heeft er nog dorst?”
 8. 8. P 145 – 1, 5O Heer, mijn God, Gij koning van t heelal,
 9. 9. O Heer, mijn God, Gij koning van t heelal,ik wil uw naam verheffen boven al.Van dag tot dag roem ik uw majesteit,ik zegen U voor eeuwig en altijd.Groot is de HEER, zijn grootheid zijgeprezen,groot is zijn naam, zijn ondoorgrondlijkwezen.Van mond tot mond gaan uw geduchtedaden,van eeuw tot eeuw slaat men uw werkengade.
 10. 10. Zie, aller ogen zijn op U gericht,HEER, die te rechter tijd hun noodverlicht.Gij opent uwe hand, en al wat leeftvindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft.Rechtvaardig is de HEER in al zijn wegen,in al zijn daden is Hij ons genegen.Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijnontferming;wie Hem in waarheid aanroept, vindtbescherming.
 11. 11. Stil gebed Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 12. 12. G 350 – 1, 2, 3, 4 God, die leven hebt gegeven
 13. 13. 1God, die levenhebt gegevenin der aarde schoot,alle vrucht der veldenmoeten we U vergelden,dank voor t daaglijks brood.
 14. 14. Gez. 350 : 2Niet voor schuren,die niet duren,gaaft Gij vruchtbaarheid,maar opdat op aarde,in uw goede gaarde,niemand honger lijdt.
 15. 15. 3Maar wij rijken,ach, wij blijkenhard en onverstoord.Open onze oren,Heer, opdat wij horent roepen aan de poort.
 16. 16. 4Wil dan geven,dat ons levenzelf ook vruchtbaar zij.Laat in goede dadent woord van uw genadeopgaan, sterk en vrij.
 17. 17. Gebed om Gods nabijheid.Daarna lezen Lev. 23 : 39 – 43
 18. 18. 39 Neem dit in acht: Op de vijftiende dagvan de zevende maand, wanneer je deoogst van het land hebt gehaald, beginthet feest van de HEER, dat zeven dagenduurt. De eerste dag en de achtste dagmoeten voor jullie rustdagen zijn. 40 Deeerste dag moeten jullie mooie vruchtenplukken en takken afsnijden vandadelpalmen, loofbomen en beekwilgen.
 19. 19. Zeven dagen lang moeten jullie feestvierenten overstaan van de HEER, jullie God. 41Elk jaar moet dit feest ter ere van de HEERzeven dagen lang gevierd worden. Ditvoorschrift geldt voor altijd, generatie nageneratie. Vier dit feest in de zevendemaand.
 20. 20. 42 Zeven dagen lang moeten jullie inhutten wonen, elke geboren Israëliet moetin een loofhut wonen, 43 om julliekinderen eraan te herinneren dat ik deIsraëlieten in hutten liet wonen toen ik henuit Egypte wegleidde. Ik ben de HEER, jullieGod.”’
 21. 21. P 67 – 1, 3God zij ons gunstig en genadig.
 22. 22. 1God zij ons gunstig en genadig.Hij schenke ons t gezegend lichtdat overvloedig en gestadigstraalt van zijn heilig aangezicht:opdat hier op aarde elk uw wegaanvaardeen tot U zich wend,zo, dat allerwegen ieder volk dezegenvan uw heil erkent.
 23. 23. 3De aarde heeft de vrucht gegeven,die door de hemel werd verwekt,en uit haar schoot ontspruit nieuw levenwaar God zijn hand houdt uitgestrekt.God is ons genegen, / onze God geeftzegen,Hij die alles geeft,Hij zal zijn geprezen, / Hem zal allesvrezenwat op aarde leeft.
 24. 24. Lezen Joh. 7 : 37 t/m 44
 25. 25. 37 Op de laatste dag, het hoogtepunt vanhet feest, stond Jezus in de tempel, en hijriep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen endrinken! 38 “Rivieren van levend waterzullen stromen uit het hart van wie in mijgelooft,” zo zegt de Schrift.’ 39 Hiermeedoelde hij op de Geest die zij die in hemgeloofden zouden ontvangen;
 26. 26. de Geest was er namelijk nog niet, wantJezus was nog niet tot Gods majesteitverheven.40 Toen de mensen in de menigte dithoorden zeiden ze: ‘Dit moet wel deprofeet zijn.’ 41 Anderen beweerden: ‘Hetis de messias,’ maar er werd ook gezegd:‘De messias komt toch niet uit Galilea?
 27. 27. 42 De Schrift zegt toch dat de messias uithet nageslacht van David komt en uitBetlehem, waar David woonde?’ 43 Zoontstond er verdeeldheid in de menigte, 44en sommigen wilden hem grijpen, maarniemand deed hem iets.
 28. 28. ELB 150 – 1, 3Ruis, o Godsstroom der genade
 29. 29. 1Ruis, o Godsstroom der genadein gemeent en huis en hart!Laat in U gezond zich baden,wat gebogen gaat door smart!Stroom, o heilge Geest, ternederop het uitgedroogde land;en de bloemen bloeien weder,haast verwelkt door zonnebrand.
 30. 30. 3Komt, gij dorstigen, hier drinkenuit die milde heilfontein!Laat uw ziel in t stof niet zinken,maar in haar gereinigd zijn.Laat U door haar golven dragentot waar liefde nooit verkoelt,waar de kust der aardse dagendoor Gods vreugde wordt omspoeld.
 31. 31. Wie heeft er nog dorst?
 32. 32. ELB 411Jezus leeft in eeuwigheid,
 33. 33. 1Koor:Jezus leeft in eeuwigheid,zijn sjaloom wordt werkelijkheid.Alle dingen maakt Hij nieuw.Hij is de Heer van mijn leven.
 34. 34. 2Straks als er een nieuwe dag begint,en het licht het van het duister wint,mag ik bij Hem binnengaan,voor zijn troon gaan staan.Hef ik daar mijn loflied aan:
 35. 35. Koor:Jezus leeft in eeuwigheid,zijn sjaloom wordt werkelijkheid.Alle dingen maakt Hij nieuw.Hij is de Heer van mijn leven.
 36. 36. 4Straks wanneer de grote dag begint,en het licht voor altijd overwint,zal de hemel opengaan,komt de Heer er aan.Heffen wij dit loflied aan:
 37. 37. 5Jezus komt in heerlijkheid,zijn sjaloom wordt wereldwijd.Alle dingen maakt Hij nieuw.Hij is de Heer van ons leven.
 38. 38. Dankgebeden
 39. 39. Collecte 1ste diaconie2de eigen gemeente
 40. 40. G 390 – 1, 2, 3k Wil U, o God, mijn dank betalen,
 41. 41. 1k Wil U, o God, mijn dank betalen,U prijzen in mijn avondlied.Het zonlicht moge nederdalen,maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.Gij woudt mij met uw gunstomringen,meer dan een vader zorgdet Gij,Gij, milde bron van zegeningen:zulk een ontfermer waart Gij mij.
 42. 42. 2Uw trouwe zorg wou mij bewaren,uw hand heeft mij gevoed, geleid;Gij waart nabij in mijn bezwaren,nabij in elke moeilijkheid.Deez avond roept mij na mijn zorgentot rust voor lichaam en voor geest.Heb dank, reeds van de vroegemorgenzijt Gij mijn heil en hulp geweest.
 43. 43. 3Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe,al wisselen ook dag en nacht.Ik ken de rots waarop ik bouwe:hij feilt niet, die uw heil verwacht.Eens aan de avond van mijn levenbreng ik, van zorg en strijden moe,voor elke dag, mij hier gegeven,U hoger, reiner loflied toe.
 44. 44. Zegen3 x amen

×