Welzalig de man....

862 views

Published on

Voorganger dhr Bruinenberg
Organist Joh. de Vries
Luister mee via audioserver.nl of kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
862
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Welzalig de man....

 1. 1. Welkom bij de avonddienstVoorganger dhr BruinenbergOrganist Johannes de Vries<br />
 2. 2. ELB 247 – 1, 2, 4<br />In Gods overwinning<br />
 3. 3. 1 In Gods overwinning trekken wij ten strijd. Samen in zijn leger Hem ten dienst gewijd. Christus onze Koning stelt zich aan het hoofd. Hij heeft ons de zege in de strijd beloofd. Hij heeft ons de zege in de strijd beloofd.<br />
 4. 4. 2 Als een machtig leger, vol van Geest en kracht, gaan wij achter Jezus, die ons &apos;t leven bracht. Nergens heerse tweedracht. ééngeloof, één Heer,Eén in hoop en liefde, juichend Hem ter eer. Eén in hoop en liefde, juichend Hem ter eer. <br />
 5. 5. 4 Volgt uw Meester, kind&apos;ren, sluit u vast aaneen. Heft het schild als pijlen suizen om u heen. Hem zij eer, aanbidding, roem en heerlijkheid. Zingen wij tot glorie Hem in eeuwigheid. Zingen wij tot glorie Hem in eeuwigheid.<br />
 6. 6. Welkom bij de avonddienstVoorganger dhr BruinenbergOrganist Johannes de Vries<br />
 7. 7. JdH33 &quot;Daar ruist langs de wolken&quot; <br />
 8. 8. 1 Daar ruist langs de wolken een heerlijke Naam,die hemel en aarde verenigt te zaam.Geen naam is er zoeter en beter voor &apos;t hartHij balsemt de wonden en heelt alle smart.Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?Die Naam draagt mijn Heiland,mijn lust en mijn lied!<br />
 9. 9. 2 Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,want Hij kwam om zalig te maken op aard;zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,genade bij God door zijn zoenbloed verwierf. Kent gij, kent gij die Jezus niet,die, om ons te redden, de hemel verliet?<br />
 10. 10. 3 Eens buigt zich ook alles voor Jezus in &apos;t stof,en d&apos;engelen zingen voortdurend zijn lof.O mochten w&apos;om Jezus verheerlijkt eens staan,dan hieven wij juichend de jubeltoon aan: Jezus, Jezus, uw Naam zij d&apos;eer,want Gij zijt der mensen en engelen Heer!<br />
 11. 11. Stil gebedVotum en groetEre zij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid.Amen.<br />
 12. 12. JdH210 &quot;Kom tot uw Heiland&quot;<br />
 13. 13. 1 Kom tot uw Heiland, toef langer niet. Kom nu tot Hem, Die redding u biedt, die ook voor u de hemel verliet. Hoor naar Zijn roepstem kom!<br />
 14. 14. KOOR: Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon van de zaal&apos;gen, juichend bij Gods Zoon; als zij vergaad&apos;ren rondom de troon, daar waar de eng&apos;len staan.<br />
 15. 15. 2 &quot;Laat kind&apos;ren komen&quot;, zo klonk Zijn stem. Spring op van vreugd, verblijd u in Hem; o, luister naar die lief&apos;lijke stem: toef langer niet, maar kom!<br />
 16. 16. KOOR: Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon van de zaal&apos;gen, juichend bij Gods Zoon; als zij vergaad&apos;ren rondom de troon, daar waar de eng&apos;len staan.<br />
 17. 17. 3 Wil toch bedenken: Hij is nabij: volg dan Zijn stem, ook u maakt Hij vrij. Luister, Hij spreekt tot U en tot mij: &quot;Komt tot Mij, zondaars, komt!&quot;<br />
 18. 18. KOOR: Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon van de zaal&apos;gen, juichend bij Gods Zoon; als zij vergaad&apos;ren rondom de troon, daar waar de eng&apos;len staan.<br />
 19. 19. Bidden. <br />
 20. 20. Opw 509<br />Zo lief had God de Vader ons,<br />
 21. 21. Zo lief had God de Vader ons,dat Hij zijn eigen Zoon zondtot heil van ons gebroken hart,omdat Hij ons zo kostbaar vond.Hoe diep en schrijnend was Gods pijntoen Hij zijn Zoon zo lijden zag;toch is het Jezus’ bloed dat onsweer dicht in zijn nabijheid bracht.<br />
 22. 22. O, zie de mens daar aan het kruis,met al mijn schuld beladen;beschaamd hoor ik mijn eigen stemHem loochenen en smaden.Het was mijn zonde die Hij droeg,totdat Hij riep: ‘Het is volbracht!’;zijn laatste adem bracht mij hoop,zijn sterven werd mijn levenskracht.<br />
 23. 23. Ik roem niet meer in eigen kracht,in gaven, in wat wijsheid is;ik roem alleen nog in de Heer,zijn dood en zijn verrijzenis.Hoe zou ik delen in zijn loon,de zege die Hij heeft behaald?Maar dit weet ik met heel mijn hart:zijn offer heeft mijn schuld betaald.<br />
 24. 24. Lezen Psalm 1 Het lot der vromen en der goddelozen. <br />
 25. 25. 1 Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen, noch staat op de weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters; 2 Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht. <br />
 26. 26. 3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken. 4 Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind wegdrijft. <br />
 27. 27. 5 Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. 6 Want de HEERE kent de weg der rechtvaardigen; maar de weg der goddelozen zal vergaan. <br />
 28. 28. Opw 244<br />Welzalig de man die niet wandelt<br />
 29. 29. Welzalig de man, die niet wandeltin de raad der goddelozen.Die niet staat op de weg der zondaars,noch zit in de kring der spotters,maar aan des Heren wetzijn welgevallen heeft.<br />
 30. 30. En diens wet overpeinstbij dag en bij nacht.Want hij is als een boomgeplant aan waterstromen.Die zijn vrucht geeft op tijd,welks loof niet verwelkt, alles gelukt.<br />
 31. 31. Verkondiging. <br />
 32. 32. Danken en bidden<br />
 33. 33. Opw446 &quot;Wilt u van zonde en <br />schuld zijn verlost?&quot;<br />
 34. 34. Wilt u van zonde en schuld zijn verlost?Daar&apos;s kracht in het bloed!Daar&apos;s kracht in het bloed!Weet, dat uw redding zoveel heeft gekost.Daar&apos;s kracht in het bloed van het Lam.<br />
 35. 35. Refrein:Daar is kracht, kracht,wonderbare krachtin het bloed van het Lam.Daar is kracht, kracht,wonderbare krachtin het dierbaar bloed van het Lam.<br />
 36. 36. Satan gaat rondals een briesende leeuw.Daar&apos;s kracht in het bloed!Daar&apos;s kracht in het bloed!Wilt u verlost zijnen witter dan sneeuw?Daar&apos;s krachtin het bloed van het Lam.<br />
 37. 37. Refrein:Daar is kracht, kracht,wonderbare krachtin het bloed van het Lam.Daar is kracht, kracht,wonderbare krachtin het dierbaar bloed van het Lam.<br />
 38. 38. Komt dan tot Jezus,Hij stierf ook voor U.Daar&apos;s kracht in het bloed!Daar&apos;s kracht in het bloed!Hoort naar zijn woorden gelooft in Hem nu.Daar&apos;s krachtin het bloed van het Lam.<br />
 39. 39. Refrein:Daar is kracht, kracht,wonderbare krachtin het bloed van het Lam.Daar is kracht, kracht,wonderbare krachtin het dierbaar bloed van het Lam.<br />
 40. 40. Lied Opw 400 &quot;Liefde was het&quot; <br />
 41. 41. Liefde was het, onuitputt&apos;lijk,liefd&apos; en goedheid, eind&apos;loos groot.Toen de Levensvorst op aardetot ons heil zijn bloed vergoot.Komt, laat ons zijn liefde prijzen!God geeft vreugd&apos; en dankensstof.Eenmaal zingen wij voor eeuwigin de hemel zijnen lof.<br />
 42. 42. Zegening<br />
 43. 43. Rijd als Heerser door de velden,Jezus in uw grote kracht.Niets, niets kan U tegenhouden,zelfs de hel niet met haar macht.Voor uw naam, zo groot en heerlijkzinkt de vijand weg in &apos;t niet.Heel de schepping, Heer, zal beven,als zij U, haar Koning, ziet.<br />
 44. 44. Gezegende week. <br />

×