Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Weerzien in de hemel

235 views

Published on

voorganger dhr Kamphuis
organist dhr van der Meulen
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Weerzien in de hemel

 1. 1. WelkomVoorganger dhr van Dijke Organist dhr Meinema Thema: “Genoeg”
 2. 2. VDD G 44Dankt, dankt nu allen God
 3. 3. Dankt, dankt nu allen God (LvdK 44) t. M. Rinckert; v. J. Wit; m. J. Crüger
 4. 4. Dankt, dankt nu allen God (LvdK 44) t. M. Rinckert; v. J. Wit; m. J. Crüger
 5. 5. Dankt, dankt nu allen God (LvdK 44) t. M. Rinckert; v. J. Wit; m. J. Crüger
 6. 6. Dankt, dankt nu allen God (LvdK 44) t. M. Rinckert; v. J. Wit; m. J. Crüger
 7. 7. Dankt, dankt nu allen God (LvdK 44) t. M. Rinckert; v. J. Wit; m. J. Crüger
 8. 8. Dankt, dankt nu allen God (LvdK 44) t. M. Rinckert; v. J. Wit; m. J. Crüger
 9. 9. WelkomVoorganger dhr van Dijke Organist dhr Meinema Thema: “Genoeg”
 10. 10. P 66 – 1, 3, 5Breek aarde uit in jubelzangen
 11. 11. Psalm 66 (LvdK) t. G. Kamphuis, A.C. den Besten; m. 1543 / Genève 1551
 12. 12. Psalm 66 (LvdK) t. G. Kamphuis, A.C. den Besten; m. 1543 / Genève 1551
 13. 13. Psalm 66 (LvdK) t. G. Kamphuis, A.C. den Besten; m. 1543 / Genève 1551
 14. 14. Psalm 66 (LvdK) t. G. Kamphuis, A.C. den Besten; m. 1543 / Genève 1551
 15. 15. Psalm 66 (LvdK) t. G. Kamphuis, A.C. den Besten; m. 1543 / Genève 1551
 16. 16. Psalm 66 (LvdK) t. G. Kamphuis, A.C. den Besten; m. 1543 / Genève 1551
 17. 17. Stil gebed Begroeting Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 18. 18. Verootmoedigingdaarna ELB 308 – 1, 2, 3, 4
 19. 19. Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori
 20. 20. Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori
 21. 21. Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori
 22. 22. Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori
 23. 23. Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori
 24. 24. Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori
 25. 25. Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori
 26. 26. Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori
 27. 27. Boodschap van Genade en Liefde Gebed
 28. 28. Jezus, is de goede Herder Nummer kinderlied
 29. 29. Jezus is de goede herder (EL 452) t. & m. E. & R. Zuiderveld
 30. 30. Jezus is de goede herder (EL 452) t. & m. E. & R. Zuiderveld
 31. 31. Jezus is de goede herder (EL 452) t. & m. E. & R. Zuiderveld
 32. 32. Jezus is de goede herder (EL 452) t. & m. E. & R. Zuiderveld
 33. 33. Jezus is de goede herder (EL 452) t. & m. E. & R. Zuiderveld
 34. 34. Wij gaan, tot straks!
 35. 35. Lezen 2 Kor. 12 : 1 t/m 10 (NBG)
 36. 36. 1 Er moet geroemd worden; het dient wel tot niets, maar ik zal komen op gezichten en openbaringen des Heren. 2 Ik weet van een mens in Christus, veertien jaar is het geleden – of het in het lichaam was, weet ik niet, of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het – dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel.
 37. 37. 3 En ik weet van die persoon – of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het – 4 dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken. 5 Over die persoon zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet roemen, of het moest zijn in mijn zwakheden.
 38. 38. 6 Want als ik wil roemen, zal ik niet onverstandig zijn, want ik zal de waarheid zeggen; maar ik onthoud mij ervan, opdat men mij niet meer toekenne dan wat men van mij ziet en hoort, 7 en ook om het buitengewone van de openbaringen. Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven,
 39. 39. een engel des satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. 8 Driemaal heb ik de Here hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten. 9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid.
 40. 40. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome. 10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
 41. 41. JdH 256Tel uw zegeningen
 42. 42. 1 Als op s levens zee de stormwind om uloeit, als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit, tel uw zegeningen, tel ze één voor één, en ge zegt verwonderd: Hij liet nooitalleen.
 43. 43. Refr.Tel uw zegeningen, tel ze één voor één, Tel ze allen en vergeet er geen. Tel ze, alle noem ze één voor één, en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.
 44. 44. 2 Drukken s levens zorgen u soms zwaar terneer, schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aande Heer. Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien, dan zal t harte zingen en de zorgen vliên.
 45. 45. Refr.Tel uw zegeningen, tel ze één voor één, Tel ze allen en vergeet er geen. Tel ze, alle noem ze één voor één, en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.
 46. 46. 3 Als ge ziet op andren met veel geld engoed, weet, uw Hemelvader geeft u overvloed. Tel uw zegeningen, voor geen geld tekoop, schatten in de hemel zijn uw blijde hoop.
 47. 47. Refr.Tel uw zegeningen, tel ze één voor één, Tel ze allen en vergeet er geen. Tel ze, alle noem ze één voor één, en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.
 48. 48. 4 Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal, wees toch nooit ontmoedigd, God isoveral. Tel uw zegeningen, englen luistren toe, troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blijte moe.
 49. 49. Refr.Tel uw zegeningen, tel ze één voor één, Tel ze allen en vergeet er geen. Tel ze, alle noem ze één voor één, en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.
 50. 50. “Genoeg”
 51. 51. Mijn genade is u genoeg (2 Kor. 12 : 9)
 52. 52. Charis;Genade Gratie Gratis Wat God geeft
 53. 53. Arkios (grieks)Sat (latijn) voldoende verzadigd vol vervuld
 54. 54. Dat wat door God gegeven wordt, vervult je helemaal.
 55. 55. 20 Hem nu, die blijkens de kracht, welkein ons werkt, bij machte is oneindig veelmeer te doen dan wij bidden ofbeseffen,21 Hem zij de heerlijkheid in degemeente en in Christus Jezus tot in allegeslachten, van eeuwigheid toteeuwigheid! Amen. (Efeziërs 3 : 20-21)
 56. 56. P 116 – 1, 3, 8God heb ik lief,
 57. 57. Psalm 116 (LvdK) t. K. Heeroma; m. Genève 1562
 58. 58. Psalm 116 (LvdK) t. K. Heeroma; m. Genève 1562
 59. 59. Psalm 116 (LvdK) t. K. Heeroma; m. Genève 1562
 60. 60. Dankgebed
 61. 61. Collecte 1ste Open Doors2de eigen gemeente
 62. 62. Slotlied ELB 232 – 1, 2 Is hier een hart
 63. 63. 1 Is hier een hart, door vrees benard,vermoeid door s levens strijd?Twijfel drukt u neer;gij struikelt telkens weer;o, vat weer moed, want God is goeden steeds tot hulp bereid!Zo gij slechts kunt geloven,ziet gij zijn heerlijkheid.
 64. 64. Refrein:Daar zijn geen grenzen aan Jezus machtvoor elk die wondren van Hem verwacht.Ja, wie Hem aanraakt ervaart zijn kracht.Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht.
 65. 65. 2 Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt?Leg dan uw lasten neer!Tob niet langer voort,vertrouw op s Heren woord!Hij hoort uw bee en schenkt u vreein liefde eindloos teer.Zo gij slechts kunt geloven,niets is onmooglijk meer!
 66. 66. Refrein:Daar zijn geen grenzen aan Jezus machtvoor elk die wondren van Hem verwacht.Ja, wie Hem aanraakt ervaart zijn kracht.Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht.
 67. 67. Zegenbede,aansluitend ELB 501 – 1, 2, 3
 68. 68. Vrede van God (EL 501) t. & m. J. Bronsveld
 69. 69. Vrede van God (EL 501) t. & m. J. Bronsveld
 70. 70. Vrede van God (EL 501) t. & m. J. Bronsveld

×