'Wanneer Jezus' koninkrijk baan breekt.....

296 views

Published on

Voorganger ds Den Admirant
organist mevr v/d Pol
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
296
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

'Wanneer Jezus' koninkrijk baan breekt.....

 1. 1. WelkomVoorganger ds den AdmirantOrganist mevr v/d PolThema: Wanneer Jezus koninkrijkbaan breekt.....
 2. 2. VDD G 434Lof zij de Heer,
 3. 3. Lof zij de Heer (LvdK 434) v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. J.A. Freylinghausen
 4. 4. Lof zij de Heer (LvdK 434) v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. J.A. Freylinghausen
 5. 5. Lof zij de Heer (LvdK 434) v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. J.A. Freylinghausen
 6. 6. Lof zij de Heer (LvdK 434) v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. J.A. Freylinghausen
 7. 7. Lof zij de Heer (LvdK 434) v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. J.A. Freylinghausen
 8. 8. Lof zij de Heer (LvdK 434) v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. J.A. Freylinghausen
 9. 9. Lof zij de Heer (LvdK 434) v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. J.A. Freylinghausen
 10. 10. Lof zij de Heer (LvdK 434) v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. J.A. Freylinghausen
 11. 11. Lof zij de Heer (LvdK 434) v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. J.A. Freylinghausen
 12. 12. Lof zij de Heer (LvdK 434) v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. J.A. Freylinghausen
 13. 13. WelkomVoorganger ds den AdmirantOrganist mevr v/d PolThema: Wanneer Jezus koninkrijkbaan breekt.....
 14. 14. Opw 334Heer, uw licht en uw liefde schijnen
 15. 15. Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382) t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelma
 16. 16. Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382) t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelma
 17. 17. Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382) t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelma
 18. 18. Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382) t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelma
 19. 19. Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382) t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelma
 20. 20. Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382) t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelma
 21. 21. Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382) t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelma
 22. 22. Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382) t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelma
 23. 23. Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382) t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelma
 24. 24. Stil gebedVotum en groetEre zij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid.Amen.
 25. 25. Verootmoediging,daarna gebed.
 26. 26. Genadeverkondiging,daarna zingen P 79 - 5
 27. 27. Psalm 79 (LvdK) A.C. den Besten, K. Heeroma, J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 28. 28. Psalm 79 (LvdK) A.C. den Besten, K. Heeroma, J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 29. 29. Psalm 79 (LvdK) A.C. den Besten, K. Heeroma, J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 30. 30. Belofte van het nieuwe verbonden de Tien Woorden.
 31. 31. P 119 – 17, 18Neem van mijn mond …
 32. 32. Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit
 33. 33. Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit
 34. 34. Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit
 35. 35. Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit
 36. 36. Gebed om de openingvan het Woord.
 37. 37. Jezus is de goede HerderELB 452
 38. 38. Jezus is de goede herder (EL 452) t. & m. E. & R. Zuiderveld
 39. 39. Jezus is de goede herder (EL 452) t. & m. E. & R. Zuiderveld
 40. 40. Jezus is de goede herder (EL 452) t. & m. E. & R. Zuiderveld
 41. 41. Jezus is de goede herder (EL 452) t. & m. E. & R. Zuiderveld
 42. 42. Jezus is de goede herder (EL 452) t. & m. E. & R. Zuiderveld
 43. 43. Jezus is de goede herder (EL 452) t. & m. E. & R. Zuiderveld
 44. 44. Jezus is de goede herder (EL 452) t. & m. E. & R. Zuiderveld
 45. 45. Jezus is de goede herder (EL 452) t. & m. E. & R. Zuiderveld
 46. 46. Jezus is de goede herder (EL 452) t. & m. E. & R. Zuiderveld
 47. 47. Wij gaan, tot straks!
 48. 48. Lezen: P 72 enHand. 1 : 1 t/m 6 HSV
 49. 49. Gebed voor Salomo 721 Voor Salomo.O God, geef de koning Uw rechten Uw gerechtigheid aan de zoonvan de koning.2 Dan zal hij over Uw volkrechtspreken met gerechtigheiden over Uw ellendigen met recht.
 50. 50. 3 De bergen zullen voor hetvolk vrede dragenen de heuvels, metgerechtigheid.4 Hij zal de ellendigen van hetvolk recht doen,hij zal de kinderen van dearme verlossenen de onderdrukkerverbrijzelen.
 51. 51. 5 Zij zullen U vrezen, zolangde zon en de maan er zijn,van generatie op generatie.6 Hij zal neerdalen als regenop het gemaaide veld,als regendruppels die de aardebevochtigen.
 52. 52. 7 In zijn dagen zal derechtvaardige tot bloei komen;er zal grote vrede zijn, tot demaan er niet meer is.8 Hij zal heersen van zee totzee,van de rivier de Eufraat tot deeinden der aarde.
 53. 53. 9 De woestijnbewoners zullenvoor hem neerbukken, zijnvijanden zullen het stof oplikken.10 De koningen van Tarsis en dekustlanden zullen schattingbrengen; de koningen van Sjebaen Seba zullen schattenaanvoeren. 11 Ja, alle koningenzullen zich voor hem neerbuigen,alle heidenvolken zullen hemdienen.
 54. 54. 12 Want hij zal de armeredden die om hulp roept, ende ellendige, en wie geenhelper heeft. 13 Hij zal degeringe en arme sparenen de ziel van de armenverlossen.14 Hij zal hun ziel van list engeweld bevrijden,hun bloed is kostbaar in zijnogen.
 55. 55. 15 Hij zal leven!Men zal Hem van het goud vanSjeba geven,men zal voortdurend voor Hembidden,de hele dag zal men Hemzegenen.
 56. 56. 16 Is er een handvol koren ophet land,op de top van de bergen,de vrucht daarvan zal ruisenals de Libanon;de stedelingen zullen bloeienals het gewas op de aarde.
 57. 57. 17 Zijn naam zal voor eeuwigblijven;zolang de zon er is, wordt zijnnaam van kind tot kindvoortgeplant.Zij zullen in Hem gezegendworden;alle heidenvolken zullen Hemgelukkig prijzen.
 58. 58. 18 Geloofd zij de HEERE God,de God van Israël;Hij doet wonderen, Hij alleen.19 Geloofd zij voor eeuwig Zijnheerlijke Naam;laat heel de aarde met Zijnheerlijkheid vervuld worden.Amen, ja, amen.20 Hier eindigen de gebedenvan David, de zoon van Isaï.
 59. 59. Lezen: P 72 enHand. 1 : 1 t/m 6 HSV
 60. 60. 1 Het eerste boek heb ikgemaakt, o Theofilus, overalles wat Jezus begonnen is tedoen én te onderwijzen,2 tot op de dag waarop Hijopgenomen is, nadat Hijdoor de Heilige Geest aan deapostelen, die Hij uitgekozenhad, opdrachten had gegeven.
 61. 61. • 3 Hij heeft Zichzelf, nadatHij geleden had, ook levendaan hen vertoond, met veelonmiskenbarebewijzen, veertig dagenlang, waarbij Hij door hengezien werd en over dedingen sprak die hetKoninkrijk van God betreffen.
 62. 62. De hemelvaart4 En toen Hij met hen samenwas, beval Hij hun dat zij nietuit Jeruzalem weg zoudengaan, maar de belofte van deVader zouden verwachten, dieu, zei Hij, van Mij gehoordhebt;
 63. 63. 5 want Johannes doopte welmet water, maar u zult met deHeilige Geest gedoopt worden,niet lang na deze dagen.6 Zij dan die samengekomenwaren, vroegen Hem: Heere,zult U in deze tijd voor Israëlhet Koninkrijk weerherstellen?
 64. 64. P 72 – 1, 3, 6Geef, Heer de koning …
 65. 65. Psalm 72 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. 1543
 66. 66. Psalm 72 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. 1543
 67. 67. Psalm 72 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. 1543
 68. 68. Psalm 72 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. 1543
 69. 69. Psalm 72 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. 1543
 70. 70. Psalm 72 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. 1543
 71. 71. Verkondiging nav P 72Wanneer Jezus koninkrijk baanbreekt.....
 72. 72. Zingen Gebed voor de Koning¶ P 89
 73. 73. O HEERE God U bent de Koning van ’theelalUw liefde komt tot ons, U ziet ons overalVoor U is niets, o God, echt niets voor UverborgenU bent het Die ons steeds, ja, daag’lijksblijft verzorgenUw trouw is o zo groot, Uw macht niet t’evenarenU zult Uw volk altijd in eeuwigheidbewaren.
 74. 74. O HEERE God U geeft een koning in onslandGeef hem de kracht de wijsheid en eengoed verstandOm ons door Uw genade lief’lijk teregerenEn alle geld en goed verstandig te beherenTot lof en eer van U, de God van onzevaad‘renEn laat hem trouw en veel, ja, daag‘lijkstot U naad’ren
 75. 75. O HEERE God betoon aan Hem en zijngezinTe zijn de God die ieder die U vreestbeminLaat deze vreze Gods hem altijdvergezellenGeef hem ook om hem heen heel goedemetgezellen
 76. 76. In voor- en tegenspoed, in goed’ enkwade dagenOm saâm – in eendracht – vreed’ en liefdete bewaren
 77. 77. Dit alles tot Gods eer en tot Zijn roem endeugdDat geeft aan ieder mens de warezielevreugdDoor Jezus Christus, Die, als Koning isgegeven‘t Geloof in Hem alleen, dat geeft onseeuwig leven
 78. 78. U zij de glorie God, tot in all’eeuwighedenEn laat ons al te saâm in dat spoor mogentreden
 79. 79. Dankgebed en voorbede
 80. 80. Collecte1ste Chr voor Israël2de eigen gemeente
 81. 81. Slotlied G 411 – 12, 14, 15In Godes vrees te leven
 82. 82. 2 In Godes vrees te levenheb ik altijd betracht,daarom ben ik verdreven,om land, om luid gebracht.Maar God zal mij regerenals een goed instrument,dat ik zal wederkerenin mijnen regiment.
 83. 83. Wilhelmus van Nassouwe (LvdK 411) t. M. van st. Aldegonde (?); m. Valerius
 84. 84. Wilhelmus van Nassouwe (LvdK 411) t. M. van st. Aldegonde (?); m. Valerius
 85. 85. 15 Voor God wil ik belijdenen zijne grote macht,dat ik te genen tijdenden koning heb veracht,dan dat ik God den Here,de hoogste Majesteit,heb moeten obediërenin der gerechtigheid.
 86. 86. Zegen3 x amenWilhelmus 1 en 6
 87. 87. Wilhelmus van Nassouwe (LvdK 411) t. M. van st. Aldegonde (?); m. Valerius
 88. 88. Wilhelmus van Nassouwe (LvdK 411) t. M. van st. Aldegonde (?); m. Valerius
 89. 89. Wilhelmus van Nassouwe (LvdK 411) t. M. van st. Aldegonde (?); m. Valerius
 90. 90. Wilhelmus van Nassouwe (LvdK 411) t. M. van st. Aldegonde (?); m. Valerius

×