Successfully reported this slideshow.
Welkom bij de avonddienst<br />Voorganger: ds. Poot<br />Organist: dhr Meinema<br />Thema: Vervuld van de Geest<br />
Looft god looft hem overalPS 150 : 1,2<br />
1<br />Looft God, looft Hem overal.<br />Looft de Koning van 't heelal<br />om zijn wonderbare macht,<br />om de heerlijkh...
2<br />Hef, bazuin, uw gouden stem,<br />harp en fluit, verheerlijkt Hem!<br />Cither, cimbel, tamboerijn,<br />laat uw ma...
Welkom bij de avonddienst<br />Voorganger: ds. Poot<br />Organist: dhr Meinema<br />Thema: Vervuld van de Geest<br />
De stilte zingt U toePS 65 : 1,2<br />
1<br />De stilte zingt U toe, o Here,<br />in uw verheven oord.<br />Wij zullen ons naar Sion keren<br />waar Gij ons bidd...
2<br />Zalig wie door U uitverkoren<br />mag wonen in uw hof,<br />hoezeer hij door zijn schuld verloren<br />terneerlag i...
Stil gebed &Votum en Groet<br />Klein Gloria<br />Ere zij de Vader en de Zoon<br />En de Heilige Geest,<br />Als in den be...
Heer, ik hoor van rijke zegenELB 147 : 1,2,3<br />
1<br />Heer, ik hoor van rijke zegen,<br />die Gij uitstort keer op keer.<br />Laat ook van die milde regen<br />dropp'len...
2<br />Ga mij niet voorbij, o Vader,<br />zie hoe mij mijn zonde smart.<br />Trek mij met uw koorden nader,<br />stort uw ...
3<br />Heil'ge Geest, wil niet voorbij gaan.<br />Gij geeft blinden d'ogen weer!<br />Wil, o wil nu bij mij stilstaan.<br ...
Geloofsbelijdenis<br />
God in den hoogGezang 254: 1,4<br />
1<br />God in den hoog' alleen zij eer<br />en dank voor zijn genade,<br />daarom, dat nu en nimmermeer<br />ons deren noo...
4<br />O Heilge Geest, ons hoogste goed,<br />ten Trooster ons gegeven,<br />heb dank dat Gij ons delen doet<br />in Jezus...
Handelingen 1:12-14; 2:1-13 (NBG ‘51)<br />
12 Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg, genaamd de Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem is, een sabbatsreis da...
Petrus en Johannes en Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon...
14 Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed, met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broe...
2:1-13<br />1 En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. 2 En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid a...
3 en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; 4 en zij wer...
5 Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel; 6 en toen dit geluid gekomen was...
7 En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij: Zie, zijn niet al dezen, die daar spreken, Galileeërs? 8 En hoe horen wi...
9 Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kapadocië, Pontus en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en...
11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken. 12 En zij waren allen buiten ...
13 Maar anderen zeiden spottend: Zij hebben te veel zoete wijn gehad! <br />
Kom Schepper GodGezang 239: 1,2,6<br />
1<br />Kom Schepper God, o Heilge Geest,<br />daal in de mensenharten neer,<br />zij zijn uw schepselen geweest,<br />hers...
2<br />Uw naam is Trooster. Gij geleidt<br />o goddelijk geschenk, ons voort,<br />o balsem die ons werd bereid,<br />o br...
6<br />Maak ons geloof zo vol en schoon<br />dat het de Vader leert verstaan<br />en Jezus Christus, 's Vaders Zoon,<br />...
Vervuld van de Geest<br />
Ruis, o Godsstroom der genadeELB 150: 1,2 <br />
1<br />Ruis, o Godsstroom der genade<br />in gemeent' en huis en hart!<br />Laat in U gezond zich baden,<br />wat gebogen ...
Stroom, o heil'ge Geest, terneder<br />op het uitgedroogde land;<br />en de bloemen bloeien weder,<br />haast verwelkt doo...
2<br />Laat het uit Gods hemel stromen<br />in de kerken overal!<br />Van uw nederdaling dromen<br />moede harten zonder t...
Nieuwe liefde, nieuwe zangen,<br />kracht, die zielen opwaarts tilt,<br />brengt uw ruisen, die 't verlangen<br />als een ...
Dankgebed &<br />Voorbeden<br />Inzameling van de liefdegaven<br />1ste 3 x M<br />2de eigen gemeente<br />
Laat ieder 's HEREN goedheid prijzenPS 118: 1 <br />
1<br />Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen,<br />zijn liefde duurt in eeuwigheid.<br />Laat, Israël, uw lofzang rijzen:<b...
Dit zij het lied der priesterkoren:<br />Zijn liefde duurt in eeuwigheid.<br />Gij, die den HEER vreest, laat het horen:<b...
Zegen3x amen<br />
Nog een fijn pinksterweekend!<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vervuld van de Geest

357 views

Published on

Published in: Spiritual, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vervuld van de Geest

 1. 1. Welkom bij de avonddienst<br />Voorganger: ds. Poot<br />Organist: dhr Meinema<br />Thema: Vervuld van de Geest<br />
 2. 2. Looft god looft hem overalPS 150 : 1,2<br />
 3. 3. 1<br />Looft God, looft Hem overal.<br />Looft de Koning van 't heelal<br />om zijn wonderbare macht,<br />om de heerlijkheid en kracht<br />van zijn naam en eeuwig wezen.<br />Looft de daden, groot en goed,<br />die Hij triomferend doet.<br />Hem zij eer, Hij zij geprezen.<br />
 4. 4. 2<br />Hef, bazuin, uw gouden stem,<br />harp en fluit, verheerlijkt Hem!<br />Cither, cimbel, tamboerijn,<br />laat uw maat de maatslag zijn<br />van Gods ongemeten wezen,<br />opdat zinge al wat leeft,<br />juiche al wat adem heeft<br />tot Gods eer. Hij zij geprezen.<br />
 5. 5. Welkom bij de avonddienst<br />Voorganger: ds. Poot<br />Organist: dhr Meinema<br />Thema: Vervuld van de Geest<br />
 6. 6. De stilte zingt U toePS 65 : 1,2<br />
 7. 7. 1<br />De stilte zingt U toe, o Here,<br />in uw verheven oord.<br />Wij zullen ons naar Sion keren<br />waar Gij ons bidden hoort.<br />Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,<br />tot U komt al wat leeft,<br />tot U, o redder uit ellende,<br />die alle schuld vergeeft.<br />
 8. 8. 2<br />Zalig wie door U uitverkoren<br />mag wonen in uw hof,<br />hoezeer hij door zijn schuld verloren<br />terneerlag in het stof.<br />Wij worden door U begenadigd<br />die heilig zijt en goed.<br />Gij die ons in uw huis verzadigt<br />met alle overvloed.<br />
 9. 9. Stil gebed &Votum en Groet<br />Klein Gloria<br />Ere zij de Vader en de Zoon<br />En de Heilige Geest,<br />Als in den beginne, nu en immer,<br />En van eeuwigheid tot eeuwigheid.<br />Amen.<br />
 10. 10. Heer, ik hoor van rijke zegenELB 147 : 1,2,3<br />
 11. 11. 1<br />Heer, ik hoor van rijke zegen,<br />die Gij uitstort keer op keer.<br />Laat ook van die milde regen<br />dropp'len vallen op mij neer.<br />Ook op mij, ook op mij,<br />dropp'len vallen ook op mij.<br />
 12. 12. 2<br />Ga mij niet voorbij, o Vader,<br />zie hoe mij mijn zonde smart.<br />Trek mij met uw koorden nader,<br />stort uw liefd' ook in mijn hart.<br />Ook in mij, ook in mij,<br />Stort uw liefde ook in mij.<br />
 13. 13. 3<br />Heil'ge Geest, wil niet voorbij gaan.<br />Gij geeft blinden d'ogen weer!<br />Wil, o wil nu bij mij stilstaan.<br />Werk in mij met kracht, o Heer!<br />Ook in mij, ook in mij,<br />werk ook door uw kracht in mij!<br />
 14. 14. Geloofsbelijdenis<br />
 15. 15. God in den hoogGezang 254: 1,4<br />
 16. 16. 1<br />God in den hoog' alleen zij eer<br />en dank voor zijn genade,<br />daarom, dat nu en nimmermeer<br />ons deren nood en schade.<br />God toont zijn gunst aan ons geslacht.<br />Hij heeft de vrede weergebracht;<br />de strijd heeft thans een einde.<br />
 17. 17. 4<br />O Heilge Geest, ons hoogste goed,<br />ten Trooster ons gegeven,<br />heb dank dat Gij ons delen doet<br />in Jezus' dood en leven.<br />Beveilig ons in alle nood,<br />blijf ons nabij in angst en dood,<br />op U steunt ons vertrouwen.<br />
 18. 18. Handelingen 1:12-14; 2:1-13 (NBG ‘51)<br />
 19. 19. 12 Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg, genaamd de Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem is, een sabbatsreis daarvandaan. 13 En toen zij in de stad gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal, waar zij verblijf hielden:<br />
 20. 20. Petrus en Johannes en Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus. <br />
 21. 21. 14 Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed, met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. <br />
 22. 22. 2:1-13<br />1 En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. 2 En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren;<br />
 23. 23. 3 en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; 4 en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. <br />
 24. 24. 5 Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel; 6 en toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.<br />
 25. 25. 7 En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij: Zie, zijn niet al dezen, die daar spreken, Galileeërs? 8 En hoe horen wij hen dan een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?<br />
 26. 26. 9 Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kapadocië, Pontus en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene, en hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten,<br />
 27. 27. 11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken. 12 En zij waren allen buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen, en zij zeiden de een tot de ander: Wat wil dit toch zeggen?<br />
 28. 28. 13 Maar anderen zeiden spottend: Zij hebben te veel zoete wijn gehad! <br />
 29. 29. Kom Schepper GodGezang 239: 1,2,6<br />
 30. 30. 1<br />Kom Schepper God, o Heilge Geest,<br />daal in de mensenharten neer,<br />zij zijn uw schepselen geweest,<br />herschep hen in genade, Heer.<br />
 31. 31. 2<br />Uw naam is Trooster. Gij geleidt<br />o goddelijk geschenk, ons voort,<br />o balsem die ons werd bereid,<br />o bron van vuur, o levend woord.<br />
 32. 32. 6<br />Maak ons geloof zo vol en schoon<br />dat het de Vader leert verstaan<br />en Jezus Christus, 's Vaders Zoon,<br />o Geest van beiden uitgegaan.<br />
 33. 33. Vervuld van de Geest<br />
 34. 34. Ruis, o Godsstroom der genadeELB 150: 1,2 <br />
 35. 35. 1<br />Ruis, o Godsstroom der genade<br />in gemeent' en huis en hart!<br />Laat in U gezond zich baden,<br />wat gebogen gaat door smart!<br />
 36. 36. Stroom, o heil'ge Geest, terneder<br />op het uitgedroogde land;<br />en de bloemen bloeien weder,<br />haast verwelkt door zonnebrand.<br />
 37. 37. 2<br />Laat het uit Gods hemel stromen<br />in de kerken overal!<br />Van uw nederdaling dromen<br />moede harten zonder tal.<br />
 38. 38. Nieuwe liefde, nieuwe zangen,<br />kracht, die zielen opwaarts tilt,<br />brengt uw ruisen, die 't verlangen<br />als een heilig lied doortrilt.<br />
 39. 39. Dankgebed &<br />Voorbeden<br />Inzameling van de liefdegaven<br />1ste 3 x M<br />2de eigen gemeente<br />
 40. 40. Laat ieder 's HEREN goedheid prijzenPS 118: 1 <br />
 41. 41. 1<br />Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen,<br />zijn liefde duurt in eeuwigheid.<br />Laat, Israël, uw lofzang rijzen:<br />Zijn liefde duurt in eeuwigheid.<br />
 42. 42. Dit zij het lied der priesterkoren:<br />Zijn liefde duurt in eeuwigheid.<br />Gij, die den HEER vreest, laat het horen:<br />Zijn liefde duurt in eeuwigheid.<br />
 43. 43. Zegen3x amen<br />
 44. 44. Nog een fijn pinksterweekend!<br />

×