Ultieme geloofstest

480 views

Published on

Voorganger dhr Lowijs
organist Johannes de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
480
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ultieme geloofstest

 1. 1. Welkom Voorganger dhr Lowijsorganist Johannes de VriesThema: Ultieme geloofstest
 2. 2. VDD opw 379Heerlijk is uw naam,
 3. 3. Heerlijk is uw naam, heerlijk is uw naam,hoog verheven en vol van kracht. Heerlijk is uw naam. Jezus, Jezus. Heerlijk is uw naam.
 4. 4. Heilig Lam van God, heilig Lam van God,dat de zonde der wereld droeg. Heilig Lam van God. Jezus, Jezus. Heilig Lam van God.
 5. 5. Waardig bent U, Heer, waardig bent U, Heer,alle macht en heerlijkheid. Alle lof en eer. Jezus, Jezus. Waardig bent U, Heer.
 6. 6. Welkom Voorganger dhr Lowijsorganist Johannes de VriesThema: Ultieme geloofstest
 7. 7. P 31 – 1, 3, 4Op U vertrouw ik Heer der Heren
 8. 8. Psalm 31 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. L. Bourgeois 1551
 9. 9. Psalm 31 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. L. Bourgeois 1551
 10. 10. Psalm 31 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. L. Bourgeois 1551
 11. 11. Psalm 31 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. L. Bourgeois 1551
 12. 12. Psalm 31 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. L. Bourgeois 1551
 13. 13. Psalm 31 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. L. Bourgeois 1551
 14. 14. Votum en groetdaarna P 118 – 1, 5
 15. 15. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 16. 16. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 17. 17. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 18. 18. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 19. 19. Geloofsbelijdenisdaarna ELB 275 – 1, 3
 20. 20. ‘k Heb geloofd en daarom zing ik (EL 275) t. J. Mathijsen; m. J. Zundel
 21. 21. ‘k Heb geloofd en daarom zing ik (EL 275) t. J. Mathijsen; m. J. Zundel
 22. 22. ‘k Heb geloofd en daarom zing ik (EL 275) t. J. Mathijsen; m. J. Zundel
 23. 23. ‘k Heb geloofd en daarom zing ik (EL 275) t. J. Mathijsen; m. J. Zundel
 24. 24. Gebed om opening van het Woord
 25. 25. Lezen Gen. 22 : 1 t/m 19
 26. 26. 1 Enige tijd later stelde God Abraham opde proef. ‘Abraham!’ zei hij. ‘Ik luister,’antwoordde Abraham. 2 ‘Roep je zoon, jeenige, van wie je zoveel houdt, Isaak, enga met hem naar het gebied waarin deMoria ligt. Daar moet je hem offeren opeen berg die ik je wijzen zal.’
 27. 27. 3 De volgende morgen stond Abrahamvroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam tweevan zijn knechten en zijn zoon Isaak metzich mee, hakte hout voor het offer enging op weg naar de plaats waarover Godhad gesproken. 4 Op de derde dag zagAbraham die plaats in de verte liggen. 5Toen zei hij tegen de knechten:
 28. 28. ‘Blijven jullie hier met de ezel. Ikzelf gamet de jongen verder om daarginds neerte knielen. Daarna komen we naar jullieterug.’ 6 Hij pakte het hout voor hetoffer, legde het op de schouders van zijnzoon Isaak en nam zelf het vuur en hetmes. Zo gingen zij samen verder. 7‘Vader,’ zei Isaak. ‘Wat wil je me zeggen,mijn jongen?’
 29. 29. antwoordde Abraham. ‘We hebben vuuren hout,’ zei Isaak, ‘maar waar is het lamvoor het offer?’ 8 Abraham antwoordde:‘God zal zich zelf van een offerlamvoorzien, mijn jongen.’ En samen gingenzij verder. 9 Toen ze waren aangekomenbij de plaats waarover God hadgesproken, bouwde Abraham daar eenaltaar, schikte het hout erop,
 30. 30. bond zijn zoon Isaak vast en legde hemop het altaar, op het hout. 10 Toen paktehij het mes om zijn zoon te slachten. 11Maar een engel van de HEER riep vanuitde hemel: ‘Abraham, Abraham!’ ‘Ikluister,’ antwoordde hij. 12 ‘Raak dejongen niet aan, doe hem niets! Want nuweet ik dat je ontzag voor God hebt: jehebt mij je zoon, je enige, niet willenonthouden.’
 31. 31. 13 Toen Abraham opkeek, zag hij eenram die met zijn horens verstrikt wasgeraakt in de struiken. Hij pakte het dieren offerde dat in de plaats van zijn zoon.14 Abraham noemde die plaats ‘De HEERzal erin voorzien’. Vandaar dat men totop de dag van vandaag zegt: ‘Op de bergvan de HEER zal erin voorzien worden.’
 32. 32. 15 Toen sprak de engel van de HEERopnieuw vanuit de hemel tot Abraham.16 Hij zei: ‘Ik zweer bij mijzelf – spreektde HEER: Omdat je dit hebt gedaan,omdat je mij je zoon, je enige, niet hebtonthouden, 17 zal ik je rijkelijk zegenenen je zo veel nakomelingen geven als ersterren aan de hemel zijn en zandkorrelsop het strand langs de zee,
 33. 33. en je nakomelingen zullen de steden vanhun vijanden in bezit krijgen. 18 En allevolken op aarde zullen wensen zogezegend te worden als jouwnakomelingen. Want jij hebt naar mijgeluisterd.’ 19 Daarna ging Abrahamterug naar zijn knechten. Samen gingenze weer op weg naar Berseba, en daarbleef Abraham wonen.
 34. 34. G 187 – 1, 2Daar gaat een Lam,
 35. 35. allen:Daar gaat een lam (LvdK 187) t. P. Gerhardt; v. A.C. den Besten; m. Straatsburg 1525
 36. 36. Daar gaat een lam (LvdK 187) t. P. Gerhardt; v. A.C. den Besten; m. Straatsburg 1525
 37. 37. Daar gaat een lam (LvdK 187) t. P. Gerhardt; v. A.C. den Besten; m. Straatsburg 1525
 38. 38. Daar gaat een lam (LvdK 187) t. P. Gerhardt; v. A.C. den Besten; m. Straatsburg 1525
 39. 39. Daar gaat een lam (LvdK 187) t. P. Gerhardt; v. A.C. den Besten; m. Straatsburg 1525
 40. 40. Daar gaat een lam (LvdK 187) t. P. Gerhardt; v. A.C. den Besten; m. Straatsburg 1525
 41. 41. Ultieme geloofstest
 42. 42. ELB 116 – 1 t/m 6Glorie zij aan Jezus
 43. 43. allen:Glorie zij aan Jezus (EL 116) t. E. Caswall; m. E. Caswell, F. Filitz; v. J.C. Schouten
 44. 44. Glorie zij aan Jezus (EL 116) t. E. Caswall; m. E. Caswell, F. Filitz; v. J.C. Schouten
 45. 45. Glorie zij aan Jezus (EL 116) t. E. Caswall; m. E. Caswell, F. Filitz; v. J.C. Schouten
 46. 46. Glorie zij aan Jezus (EL 116) t. E. Caswall; m. E. Caswell, F. Filitz; v. J.C. Schouten
 47. 47. Glorie zij aan Jezus (EL 116) t. E. Caswall; m. E. Caswell, F. Filitz; v. J.C. Schouten
 48. 48. Glorie zij aan Jezus (EL 116) t. E. Caswall; m. E. Caswell, F. Filitz; v. J.C. Schouten
 49. 49. Dankgebed
 50. 50. Collecte1ste schilderwerk kerk 2de eigen gemeente
 51. 51. Slotzang ELB 140 – 1, 2, 3Kroon Hem met gouden kroon
 52. 52. allen:Kroon Hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 53. 53. Kroon Hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 54. 54. Kroon Hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 55. 55. Kroon Hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 56. 56. Kroon Hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 57. 57. Kroon Hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 58. 58. Zegen3 x amen

×