Thema; "U Ko ko!!"

414 views

Published on

Voorganger ds Kijzer
Organist dhr Johannes de Vries
luister mee via audioserver.nl of kerknoordwolde.nl

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
414
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thema; "U Ko ko!!"

 1. 1. 1 ste adventszondag Voorganger ds Kijzer Organist Johannes de Vries Thema:”U Ko ko!!”
 2. 2. Lied VDD P66 – 1, 3, 7 Breek, aarde, uit in jubelzangen, Gods glorierijke naam ter eer. Laat van alom Hem lof ontvangen. Geducht zijn uwe daden, Heer.
 3. 3. Uw tegenstanders, diep gebogen, aanvaarden veinzend uw beleid. Heel d'aarde moet uw naam verhogen, psalmzingen uwe majesteit.
 4. 4. Ps. 66 : 3 Doe onze God uw loflied horen, gij volken, zingt alom op aard, looft Hem door wie wij zijn herboren, die ons voor wanklen heeft bewaard.
 5. 5. Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, zoals men erts tot zilver smelt. Gij die ons, aan het vuur ontheven, gelouterd voor uw ogen stelt.
 6. 6. Ps. 66 : 7 De naam des Heren zij geprezen! Hij, die getrouw is en nabij, heeft mijn gebed niet afgewezen. De Heer is goed geweest voor mij.
 7. 7. 1 ste adventszondag Voorganger ds Kijzer Organist Johannes de Vries Thema:”U Ko ko!!”
 8. 8. Ps. 25 : 1 HEER, ik hef mijn hart en handen op tot U, beslecht mijn zaak. Weer van mij de smaad en schande van mijns vijands leedvermaak.
 9. 9. Ja, zij worden zeer beschaamd die de goede trouw verachten, maar wie uw gebod beaamt, mag gelovig U verwachten.
 10. 10. Ps. 25 : 4 God is goed, Hij is waarachtig en gaat zijn getrouwen voor, brengt, aan zijn verbond gedachtig, zondaars in het rechte spoor.
 11. 11. Hij zal leiden 't zacht gemoed in het effen recht des HEREN: wie Hem needrig valt te voet, zal van Hem zijn wegen leren.
 12. 12. Votum en groet
 13. 13. <ul><li>Het licht schijnt overal </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Het licht schijnt overal </li></ul>
 15. 15. <ul><li>De tempel van Jeruzalem waar alles heilig is. Daar brengt de engel nieuwe hoop, licht in de duisternis. Op bergen en in dalen, in tempel, huis en stal Gods liefde straalt waar mensen zijn. Het licht schijnt overal. </li></ul>
 16. 16. Ps. 107 : 3 Zij moeten God aanbidden, rondom zijn altaar staan, omdat Hij in hun midden zijn wonder heeft gedaan: maaltijd en lafenis meer dan zij durfden dromen; de last van hun gemis heeft Hij hun afgenomen.
 17. 17. Ps. 107 : 19 Wie nooddruft heeft, hij hope: een herder is de Heer. Hij doet de toekomst open, hun leven neemt een keer. Al wie het goede doet zal zien en zich verheugen: de waarheid spreekt voorgoed, verstommen zal de leugen.
 18. 18. Aankondiging van de geboorte van Johannes 5  Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron.
 19. 19. 6  Beiden waren vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. 7  Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd.
 20. 20. 8  Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, 9  werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer.
 21. 21. 10  De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. 11  Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. 12  Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen.
 22. 22. 13  Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. 14  Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen.
 23. 23. 15  Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, 16  en hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer, hun God, brengen.
 24. 24. 17  Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.’ 18  Zacharias vroeg aan de engel:
 25. 25. ‘ Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’ 19  De engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen .
 26. 26. 20  Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.’ 21  De menigte stond buiten op Zacharias te wachten,
 27. 27. en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. 22  Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen hen,
 28. 28. maar spreken kon hij niet. 23  Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. 24  Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger.
 29. 29. Thema: “U Ko ko!!”
 30. 30. Gez. 127 : 1 Gaat, stillen in den lande, uw Koning tegemoet, de intocht is ophanden van Hem die wondren doet. Gij die de Heer verwacht, laat ons v&quot; &quot; r alle dingen Hem ons hosanna zingen. Hij komt, Hij komt met macht.
 31. 31. Gez. 127 : 2 Vat moed, bedroefde harten, de Koning nadert al. Vergeet uw angst en smarten, daar Hij u helpen zal. Er is weer nieuwe hoop: Hij noemt u zijn beminden, in 't woord laat Hij zich vinden, in avondmaal en doop.
 32. 32. Gez. 127 : 4 Weest onbezorgd, gij armen, aan kinderen gelijk; in koninklijk erbarmen maakt God u groot en rijk. Hij die het veld bekleedt, de vogelen kan spijzen, wil ook zijn kind bewijzen dat Hij zijn noden weet.
 33. 33. Gez. 127 : 5 Juicht nu, trots al uw zorgen, de Koning komt met macht. Ons, in zijn hart geborgen heeft Hij zo rijk bedacht. Nu zullen angst en pijn en toorn ons nooit meer schaden. God wil, in zijn genade, dat wij zijn kindren zijn.
 34. 34. Danken en bidden
 35. 35. Collecte 1 ste voor evangelisatie 2 de voor de eigen gemeente
 36. 36. Gez. 118 : 1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn! Zie, heel mijn hart staat voor U open en wil, o Heer, uw tempel zijn.
 37. 37. O Gij, wien aard' en hemel zingen, verkwik mij met uw heilge gloed. Kom met uw zachte glans doordringen, o zon van liefde, mijn gemoed!
 38. 38. Gez. 118 : 2 Vervul, o Heiland, het verlangen, waarmee mijn hart uw komst verbeidt! Ik wil in ootmoed U ontvangen, mijn ziel en zinnen zijn bereid.
 39. 39. Blijf in uw liefde mij bewaren, waar om mij heen de wereld woedt. O, mocht ik uwe troost ervaren: doe intocht, Heer, in mijn gemoed!
 40. 40. Zegen 3 x amen
 41. 41. Gezegende zondag 19.00 uur dhr Harry Kamphuis over Hooglied 1.

×