Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Welkom op de Startzondag Voorganger: dhr. Oosterhof Organist: J. de Vries Thema: Kookboek of verkiezingsprogram
Kroon Hem met gouden kroon Opwekking 366
<ul><li>Kroon Hem met gouden kroon </li></ul><ul><li>het Lam op zijne troon! </li></ul><ul><li>Hoor, hoe het hemels loflie...
<ul><li>Kroon Hem, der liefde Heer! </li></ul><ul><li>Aanschouw Hem, hoe Hij leed. </li></ul><ul><li>Zijn wonden tonen 't ...
<ul><li>Kroon Hem, de Vredevorst! </li></ul><ul><li>Wiens macht eens heersen zal </li></ul><ul><li>van pool tot pool, van ...
Welkom op de Startzondag Voorganger: dhr. Oosterhof Organist: J. de Vries Thema: Kookboek of verkiezingsprogram
De stilte zingt U toe, o Here, Psalm 65 Vers 1,2 en 3
<ul><li>1 </li></ul><ul><li>De stilte zingt U toe, o Here, </li></ul><ul><li>in uw verheven oord. </li></ul><ul><li>Wij zu...
<ul><li>Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, </li></ul><ul><li>tot U komt al wat leeft, </li></ul><ul><li>tot U, o redde...
<ul><li>2 </li></ul><ul><li>Zalig wie door U uitverkoren </li></ul><ul><li>mag wonen in uw hof, </li></ul><ul><li>hoezeer ...
<ul><li>Wij worden door U begenadigd </li></ul><ul><li>die heilig zijt en goed. </li></ul><ul><li>Gij die ons in uw huis v...
<ul><li>3 </li></ul><ul><li>Gij antwoordt met geduchte daden, </li></ul><ul><li>Gij treedt voor ons in 't krijt. </li></ul...
<ul><li>O Gij vertrouwen aller landen </li></ul><ul><li>die ver gelegen zijn, </li></ul><ul><li>Gij houdt het oordeel in u...
Stil gebed
<ul><li>Ere zij de Vader en de Zoon </li></ul><ul><li>En de Heilige Geest, </li></ul><ul><li>Als in den beginne, nu en imm...
Rijst op, rijst op voor Jezus Gele Boekje 18
<ul><li>1. </li></ul><ul><li>Rijst op, rijst op voor Jezus, </li></ul><ul><li>Gij helden van het kruis! </li></ul><ul><li>...
<ul><li>Door strijd tot d’ overwinning, </li></ul><ul><li>Leidt Jezus keer op keer, </li></ul><ul><li>Toto ied’re vijand v...
<ul><li>2. </li></ul><ul><li>Rijst op, rijst op voor Jezus, </li></ul><ul><li>Nu ’t krijgsgeschal gehoord! </li></ul><ul><...
<ul><li>Gij strijders, zijt dan moedig, </li></ul><ul><li>Weerstaat des bozen macht, </li></ul><ul><li>Hij kan niet overwi...
<ul><li>3. </li></ul><ul><li>Rijst op, rijst op voor Jezus, </li></ul><ul><li>De strijd is kort van duur, </li></ul><ul><l...
<ul><li>Aan hen, die overwinnen, </li></ul><ul><li>Geeft Hij de zegen kroon, </li></ul><ul><li>Zij zullen met Hem heersen,...
Gebed
Bijbellezing Math. 5 : 13 - 16
<ul><li>De discipelen en de wereld </li></ul><ul><li>13 Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verli...
<ul><li>14 Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Ook steekt men ge...
<ul><li>16 Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, ver...
Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend Gele Boekje 31
<ul><li>1. </li></ul><ul><li>Grijp toch de kansen, door God u gegeven, </li></ul><ul><li>Kort is uw zijn hier, de tijd sne...
<ul><li>Koor: </li></ul><ul><li>Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend, </li></ul><ul><li>Alles, hoe schoon ook, z...
<ul><li>2. </li></ul><ul><li>Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen, </li></ul><ul><li>Help hen, die vielen, brengt troos...
<ul><li>Koor: </li></ul><ul><li>Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend, </li></ul><ul><li>Alles, hoe schoon ook, z...
<ul><li>3. </li></ul><ul><li>Weet, al uw arbeid, uw lijden voor Jezus, </li></ul><ul><li>’ t wordt door hem zelve geschat ...
<ul><li>Koor: </li></ul><ul><li>Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend, </li></ul><ul><li>Alles, hoe schoon ook, z...
Bijbellezing Math. 14 : 31 - 32
<ul><li>31 Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zeide: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaadje,...
<ul><li>32 Het is wel het kleinste van alle zaden, maar als het volgroeid is, is het groter dan de tuingewassen en het wor...
Samen in de naam van Jezus Opwekking 167
<ul><li>Samen in de naam van Jezus </li></ul><ul><li>heffen wij een loflied aan, </li></ul><ul><li>want de Geest spreekt a...
<ul><li>Heel de wereld moet het weten </li></ul><ul><li>dat God niet veranderd is. </li></ul><ul><li>En zijn liefde als ee...
<ul><li>Prijst de Heer, de weg is open </li></ul><ul><li>naar de Vader, naar elkaar. </li></ul><ul><li>Jezus Christus, Tri...
Gebed
Kinderlied  <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Jezus is de Goede Herder </li></ul><ul><li>Jezus, Hij is overal </li></ul>...
<ul><li>Als je ‘s avonds niet kan slapen </li></ul><ul><li>en je bang in ‘t donker bent </li></ul><ul><li>denk dan een aan...
<ul><li>Refrein </li></ul><ul><li>Jezus is de Goede Herder </li></ul><ul><li>Jezus, Hij is overal </li></ul><ul><li>Jezus...
<ul><li>En wanneer je soms alleen bent </li></ul><ul><li>en je hart is vol verdriet, </li></ul><ul><li>denk dan aan de goe...
<ul><li>Refrein </li></ul><ul><li>Jezus is de Goede Herder </li></ul><ul><li>Jezus, Hij is overal </li></ul><ul><li>Jezus...
Schriftlezing Deut. 14 : 3 - 21
<ul><li>Reine en onreine dieren </li></ul><ul><li>3 Gij zult niets eten, dat een gruwel is. 4 Dit zijn de dieren die gij ...
<ul><li>6 elk dier, dat gespleten hoeven heeft – namelijk de beide hoeven geheel gekloofd – en herkauwt onder de dieren, m...
<ul><li>7 De volgende echter zult gij niet eten van de dieren die herkauwen of geheel gespleten hoeven hebben: de kameel, ...
<ul><li>8 Ook het zwijn, omdat het wel gespleten hoeven heeft, maar niet herkauwt; onrein zal het voor u zijn. Van hun vle...
<ul><li>9 Dit moogt gij eten van al wat in het water leeft: al wat vinnen en schubben heeft, moogt gij eten, 10 maar gij z...
<ul><li>12 Maar deze zijn het, waarvan gij niet eten zult: de arend, de lammergier en de zeearend; 13 de wouw, de gier en ...
<ul><li>17 de pelikaan, de aasgier en de aalscholver; 18 de ooievaar en alle soorten reigers, de hop en de vleermuis. 19 O...
<ul><li>21 Gij zult geen aas eten; aan de vreemdeling, die binnen uw poorten vertoeft, moogt gij het te eten geven, of gij...
Heer, wat een voorrecht Opwekking 249
<ul><li>Heer, wat een voorrecht </li></ul><ul><li>om in liefde te gaan, </li></ul><ul><li>schouder aan schouder </li></ul>...
<ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Samen op weg gaan, </li></ul><ul><li>dat is ons gebed, </li></ul><ul><li>als een volk, ...
<ul><li>`Samen te strijden in woord </li></ul><ul><li>en in werk. </li></ul><ul><li>Eén zijn in U, dat alleen maakt </li...
<ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Samen op weg gaan, </li></ul><ul><li>dat is ons gebed, </li></ul><ul><li>als een volk, ...
Kookboek of verkiezingsprogram
God heb ik lief, want die getrouwe HEER Psalm 116 Vers 1, 6 en 8
<ul><li>1 </li></ul><ul><li>God heb ik lief, </li></ul><ul><li>want die getrouwe HEER </li></ul><ul><li>nam, toen ik riep...
<ul><li>mijn woorden aan. </li></ul><ul><li>Hij zal mij blijven horen </li></ul><ul><li>en levenslang ben </li></ul><ul>...
<ul><li>6 </li></ul><ul><li>Hoe zal ik naar geloften, </li></ul><ul><li>toen gedaan, </li></ul><ul><li>nu danken voor de ...
<ul><li>Ik heb de kelk van </li></ul><ul><li>'s HEREN heil geheven </li></ul><ul><li>en noem voor heel het volk </li></u...
<ul><li>8 </li></ul><ul><li>Voor 't oog van al de zijnen </li></ul><ul><li>zal ik Hem </li></ul><ul><li>offers van dank n...
<ul><li>in 's HEREN voorhof </li></ul><ul><li>mijn gejubel mengen </li></ul><ul><li>met uw lofprijzingen, </li></ul><ul>...
Jeugd
<ul><li>Filmavonden </li></ul>
<ul><li>Uitjes met de Jeugd </li></ul><ul><li>Catechese start op 1 oktober </li></ul><ul><li>Vissen </li></ul><ul><li>Pool...
CvB
 
 
Vrouwenvereniging
Dankgebed
Collecte
Geest van hierboven Gezang 477
<ul><li>1 </li></ul><ul><li>Geest van hierboven, </li></ul><ul><li>leer ons geloven, </li></ul><ul><li>hopen, liefhebben d...
<ul><li>Wij mogen zingen </li></ul><ul><li>van grote dingen, </li></ul><ul><li>als wij ontvangen </li></ul><ul><li>al ons ...
<ul><li>Eeuwigheidsleven </li></ul><ul><li>zal Hij ons geven, </li></ul><ul><li>als wij herboren </li></ul><ul><li>Hem toe...
<ul><li>2 </li></ul><ul><li>Wat kan ons schaden, </li></ul><ul><li>wat van U scheiden, </li></ul><ul><li>Liefde die ons he...
<ul><li>Gij hebt de zege </li></ul><ul><li>voor ons verkregen, </li></ul><ul><li>Gij zult op aarde </li></ul><ul><li>de ma...
<ul><li>Gij, onze Here, </li></ul><ul><li>doet triomferen </li></ul><ul><li>die naar U heten </li></ul><ul><li>en in U wet...
Zegen
<ul><li>Zaterdagavond 27 September om 19.30 Film in het Treftpunt. </li></ul><ul><li>The Ten Commandments </li></ul>
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Startzondag September 2008

438 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Startzondag September 2008

 1. 1. Welkom op de Startzondag Voorganger: dhr. Oosterhof Organist: J. de Vries Thema: Kookboek of verkiezingsprogram
 2. 2. Kroon Hem met gouden kroon Opwekking 366
 3. 3. <ul><li>Kroon Hem met gouden kroon </li></ul><ul><li>het Lam op zijne troon! </li></ul><ul><li>Hoor, hoe het hemels loflied al </li></ul><ul><li>verwint in heerlijk schoon. </li></ul><ul><li>Ontwaak! Mijn ziel en zing </li></ul><ul><li>van Hem, die voor u stierf. </li></ul><ul><li>En prijs Hem in all' eeuwigheen </li></ul><ul><li>die 't heil voor u verwierf. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Kroon Hem, der liefde Heer! </li></ul><ul><li>Aanschouw Hem, hoe Hij leed. </li></ul><ul><li>Zijn wonden tonen 't gans heelal </li></ul><ul><li>wat Hij voor 't mensdom deed. </li></ul><ul><li>De eng'len om Gods troon, </li></ul><ul><li>all' overheid en macht, </li></ul><ul><li>zij buigen dienend zich terneer </li></ul><ul><li>voor zulke wond're pracht. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Kroon Hem, de Vredevorst! </li></ul><ul><li>Wiens macht eens heersen zal </li></ul><ul><li>van pool tot pool, van zee tot zee. </li></ul><ul><li>'t Klinke over berg en dal. </li></ul><ul><li>Als alles voor Hem buigt </li></ul><ul><li>en vrede heerst alom, </li></ul><ul><li>wordt d'aarde weer een paradijs. </li></ul><ul><li>Kom, Here Jezus, kom! </li></ul>
 6. 6. Welkom op de Startzondag Voorganger: dhr. Oosterhof Organist: J. de Vries Thema: Kookboek of verkiezingsprogram
 7. 7. De stilte zingt U toe, o Here, Psalm 65 Vers 1,2 en 3
 8. 8. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>De stilte zingt U toe, o Here, </li></ul><ul><li>in uw verheven oord. </li></ul><ul><li>Wij zullen ons naar Sion keren </li></ul><ul><li>waar Gij ons bidden hoort. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, </li></ul><ul><li>tot U komt al wat leeft, </li></ul><ul><li>tot U, o redder uit ellende, </li></ul><ul><li>die alle schuld vergeeft. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>Zalig wie door U uitverkoren </li></ul><ul><li>mag wonen in uw hof, </li></ul><ul><li>hoezeer hij door zijn schuld verloren </li></ul><ul><li>terneerlag in het stof. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Wij worden door U begenadigd </li></ul><ul><li>die heilig zijt en goed. </li></ul><ul><li>Gij die ons in uw huis verzadigt </li></ul><ul><li>met alle overvloed. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>3 </li></ul><ul><li>Gij antwoordt met geduchte daden, </li></ul><ul><li>Gij treedt voor ons in 't krijt. </li></ul><ul><li>God van ons heil, Gij gaat te rade </li></ul><ul><li>met uw gerechtigheid. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>O Gij vertrouwen aller landen </li></ul><ul><li>die ver gelegen zijn, </li></ul><ul><li>Gij houdt het oordeel in uw handen, </li></ul><ul><li>de aard' is uw domein. </li></ul>
 14. 14. Stil gebed
 15. 15. <ul><li>Ere zij de Vader en de Zoon </li></ul><ul><li>En de Heilige Geest, </li></ul><ul><li>Als in den beginne, nu en immer, </li></ul><ul><li>En van eeuwigheid tot eeuwigheid. </li></ul><ul><li>Amen. </li></ul>Votum & Groet, Klein Gloria
 16. 16. Rijst op, rijst op voor Jezus Gele Boekje 18
 17. 17. <ul><li>1. </li></ul><ul><li>Rijst op, rijst op voor Jezus, </li></ul><ul><li>Gij helden van het kruis! </li></ul><ul><li>Verhoogt Zijn krijgsbanieren, </li></ul><ul><li>Temidden van ’t gedruis. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Door strijd tot d’ overwinning, </li></ul><ul><li>Leidt Jezus keer op keer, </li></ul><ul><li>Toto ied’re vijand valle </li></ul><ul><li>Voor Zijne voeten neer. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>2. </li></ul><ul><li>Rijst op, rijst op voor Jezus, </li></ul><ul><li>Nu ’t krijgsgeschal gehoord! </li></ul><ul><li>Begeeft u in het strijdperk, </li></ul><ul><li>Ziet, Jezus, leidt u voort. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Gij strijders, zijt dan moedig, </li></ul><ul><li>Weerstaat des bozen macht, </li></ul><ul><li>Hij kan niet overwinnen, </li></ul><ul><li>Want Jezus geeft u kracht. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>3. </li></ul><ul><li>Rijst op, rijst op voor Jezus, </li></ul><ul><li>De strijd is kort van duur, </li></ul><ul><li>Na al het krijgsgekletter, </li></ul><ul><li>Komt’ overwinningsuur. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Aan hen, die overwinnen, </li></ul><ul><li>Geeft Hij de zegen kroon, </li></ul><ul><li>Zij zullen met Hem heersen, </li></ul><ul><li>Voor eeuwig in Zijn troon. </li></ul>
 23. 23. Gebed
 24. 24. Bijbellezing Math. 5 : 13 - 16
 25. 25. <ul><li>De discipelen en de wereld </li></ul><ul><li>13 Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>14 Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>16 Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. </li></ul>
 28. 28. Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend Gele Boekje 31
 29. 29. <ul><li>1. </li></ul><ul><li>Grijp toch de kansen, door God u gegeven, </li></ul><ul><li>Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen. </li></ul><ul><li>Wat toch blijft over, o zeg, </li></ul><ul><li>van dit leven? </li></ul><ul><li>D’arbeid der liefde, gedaan om u heen. </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Koor: </li></ul><ul><li>Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend, </li></ul><ul><li>Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. </li></ul><ul><li>Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, </li></ul><ul><li>Dat houdt zijn waard en zal blijven bestaan. </li></ul>
 31. 31. <ul><li>2. </li></ul><ul><li>Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen, </li></ul><ul><li>Help hen, die vielen, brengt troost in hun smart. </li></ul><ul><li>O, laat uw licht schijnen, blij als de morgen, </li></ul><ul><li>Wijs op de Heiland, Die rust geeft voor ’t hart. </li></ul>
 32. 32. <ul><li>Koor: </li></ul><ul><li>Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend, </li></ul><ul><li>Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. </li></ul><ul><li>Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, </li></ul><ul><li>Dat houdt zijn waard en zal blijven bestaan. </li></ul>
 33. 33. <ul><li>3. </li></ul><ul><li>Weet, al uw arbeid, uw lijden voor Jezus, </li></ul><ul><li>’ t wordt door hem zelve geschat naar zijn waard, </li></ul><ul><li>En eens daarboven, daar vinden we weder, </li></ul><ul><li>Vruchten van ’t zaad, dat wij strooiden op aard. </li></ul>
 34. 34. <ul><li>Koor: </li></ul><ul><li>Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend, </li></ul><ul><li>Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. </li></ul><ul><li>Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, </li></ul><ul><li>Dat houdt zijn waard en zal blijven bestaan. </li></ul>
 35. 35. Bijbellezing Math. 14 : 31 - 32
 36. 36. <ul><li>31 Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zeide: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaadje, dat iemand nam en in zijn akker zaaide. </li></ul>
 37. 37. <ul><li>32 Het is wel het kleinste van alle zaden, maar als het volgroeid is, is het groter dan de tuingewassen en het wordt een boom, zodat de vogelen des hemels in zijn takken kunnen nestelen. </li></ul>
 38. 38. Samen in de naam van Jezus Opwekking 167
 39. 39. <ul><li>Samen in de naam van Jezus </li></ul><ul><li>heffen wij een loflied aan, </li></ul><ul><li>want de Geest spreekt alle talen </li></ul><ul><li>en doet ons elkaar verstaan. </li></ul><ul><li>Samen bidden, samen zoeken </li></ul><ul><li>naar het plan van onze Heer. </li></ul><ul><li>Samen zingen en getuigen, </li></ul><ul><li>samen leven tot zijn eer. </li></ul>
 40. 40. <ul><li>Heel de wereld moet het weten </li></ul><ul><li>dat God niet veranderd is. </li></ul><ul><li>En zijn liefde als een lichtstraal </li></ul><ul><li>doordringt in de duisternis. </li></ul><ul><li>'t Werk van God is niet te keren </li></ul><ul><li>omdat Hij er over waakt, </li></ul><ul><li>en de Geest doorbreekt de grenzen </li></ul><ul><li>die door mensen zijn gemaakt. </li></ul>
 41. 41. <ul><li>Prijst de Heer, de weg is open </li></ul><ul><li>naar de Vader, naar elkaar. </li></ul><ul><li>Jezus Christus, Triomfator, </li></ul><ul><li>mijn Verlosser, Middelaar. </li></ul><ul><li>Vader, met geheven handen </li></ul><ul><li>breng ik U mijn dank en eer. </li></ul><ul><li>'t Is uw Geest die mij doet zeggen: </li></ul><ul><li>Jezus Christus is de Heer! </li></ul>
 42. 42. Gebed
 43. 43. Kinderlied <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Jezus is de Goede Herder </li></ul><ul><li>Jezus, Hij is overal </li></ul><ul><li>Jezus is de Goede Herder, </li></ul><ul><li>brengt mij veilig naar de stal. </li></ul>
 44. 44. <ul><li>Als je ‘s avonds niet kan slapen </li></ul><ul><li>en je bang in ‘t donker bent </li></ul><ul><li>denk dan een aan al die schaapjes </li></ul><ul><li>die de Heer bij name kent. </li></ul>
 45. 45. <ul><li>Refrein </li></ul><ul><li>Jezus is de Goede Herder </li></ul><ul><li>Jezus, Hij is overal </li></ul><ul><li>Jezus is de Goede Herder, </li></ul><ul><li>brengt mij veilig naar de stal. </li></ul>
 46. 46. <ul><li>En wanneer je soms alleen bent </li></ul><ul><li>en je hart is vol verdriet, </li></ul><ul><li>denk dan aan de goede Herder </li></ul><ul><li>Hij vergeet zijn schaapjes niet </li></ul>
 47. 47. <ul><li>Refrein </li></ul><ul><li>Jezus is de Goede Herder </li></ul><ul><li>Jezus, Hij is overal </li></ul><ul><li>Jezus is de Goede Herder, </li></ul><ul><li>brengt mij veilig naar de stal. </li></ul>
 48. 48. Schriftlezing Deut. 14 : 3 - 21
 49. 49. <ul><li>Reine en onreine dieren </li></ul><ul><li>3 Gij zult niets eten, dat een gruwel is. 4 Dit zijn de dieren die gij eten moogt: rund, schaap en geit; 5 hert, gazel, antiloop, steenbok, das, wilde os en wild schaap; </li></ul>
 50. 50. <ul><li>6 elk dier, dat gespleten hoeven heeft – namelijk de beide hoeven geheel gekloofd – en herkauwt onder de dieren, moogt gij eten. </li></ul>
 51. 51. <ul><li>7 De volgende echter zult gij niet eten van de dieren die herkauwen of geheel gespleten hoeven hebben: de kameel, de haas, en de klipdas, omdat zij wel herkauwen, maar geen gespleten hoeven hebben; onrein zullen zij voor u zijn. </li></ul>
 52. 52. <ul><li>8 Ook het zwijn, omdat het wel gespleten hoeven heeft, maar niet herkauwt; onrein zal het voor u zijn. Van hun vlees zult gij niet eten en hun aas zult gij niet aanraken. </li></ul>
 53. 53. <ul><li>9 Dit moogt gij eten van al wat in het water leeft: al wat vinnen en schubben heeft, moogt gij eten, 10 maar gij zult niets eten dat geen vinnen of schubben heeft; onrein zal dat voor u zijn. </li></ul><ul><li>11 Elke reine vogel moogt gij eten. </li></ul>
 54. 54. <ul><li>12 Maar deze zijn het, waarvan gij niet eten zult: de arend, de lammergier en de zeearend; 13 de wouw, de gier en alle soorten kraaien; 14 alle soorten raven; 15 de struisvogel, de katuil, de meeuw en alle soorten sperwers; 16 de steenuil, de oehoe en de witte uil; </li></ul>
 55. 55. <ul><li>17 de pelikaan, de aasgier en de aalscholver; 18 de ooievaar en alle soorten reigers, de hop en de vleermuis. 19 Ook al het wemelend gedierte met vleugels – dat zal voor u onrein zijn, zij zullen niet gegeten worden. 20 Al het reine gevogelte moogt gij eten. </li></ul>
 56. 56. <ul><li>21 Gij zult geen aas eten; aan de vreemdeling, die binnen uw poorten vertoeft, moogt gij het te eten geven, of gij moogt het aan een buitenlander verkopen, want gij zijt een volk, dat de HERE, uw God, heilig is. Gij zult een bokje niet koken in de melk van zijn moeder. </li></ul>
 57. 57. Heer, wat een voorrecht Opwekking 249
 58. 58. <ul><li>Heer, wat een voorrecht </li></ul><ul><li>om in liefde te gaan, </li></ul><ul><li>schouder aan schouder </li></ul><ul><li>in uw wijngaard te staan, </li></ul><ul><li>samen te dienen, te zien wie U bent, </li></ul><ul><li>want uw woord maakt </li></ul><ul><li>uw wegen bekend. </li></ul>
 59. 59. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Samen op weg gaan, </li></ul><ul><li>dat is ons gebed, </li></ul><ul><li>als een volk, dat juist daarvoor </li></ul><ul><li>door U apart is gezet. </li></ul><ul><li>Vol van uw liefde, </li></ul><ul><li>genade en kracht, </li></ul><ul><li>als een lamp, </li></ul><ul><li>die nog schijnt in de nacht. </li></ul>
 60. 60. <ul><li>`Samen te strijden in woord </li></ul><ul><li>en in werk. </li></ul><ul><li>Eén zijn in U, dat alleen maakt </li></ul><ul><li>ons sterk. </li></ul><ul><li>Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, </li></ul><ul><li>als uw kerk, die waarachtig wil zijn. </li></ul>
 61. 61. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Samen op weg gaan, </li></ul><ul><li>dat is ons gebed, </li></ul><ul><li>als een volk, dat juist daarvoor </li></ul><ul><li>door U apart is gezet. </li></ul><ul><li>Vol van uw liefde, </li></ul><ul><li>genade en kracht, </li></ul><ul><li>als een lamp, </li></ul><ul><li>die nog schijnt in de nacht. </li></ul>
 62. 62. Kookboek of verkiezingsprogram
 63. 63. God heb ik lief, want die getrouwe HEER Psalm 116 Vers 1, 6 en 8
 64. 64. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>God heb ik lief, </li></ul><ul><li>want die getrouwe HEER </li></ul><ul><li>nam, toen ik riep, </li></ul><ul><li>met toegenegen oren </li></ul>
 65. 65. <ul><li>mijn woorden aan. </li></ul><ul><li>Hij zal mij blijven horen </li></ul><ul><li>en levenslang ben </li></ul><ul><li>ik niet eenzaam meer. </li></ul>
 66. 66. <ul><li>6 </li></ul><ul><li>Hoe zal ik naar geloften, </li></ul><ul><li>toen gedaan, </li></ul><ul><li>nu danken voor de redding </li></ul><ul><li>van mijn leven? </li></ul>
 67. 67. <ul><li>Ik heb de kelk van </li></ul><ul><li>'s HEREN heil geheven </li></ul><ul><li>en noem voor heel het volk </li></ul><ul><li>zijn grote naam. </li></ul>
 68. 68. <ul><li>8 </li></ul><ul><li>Voor 't oog van al de zijnen </li></ul><ul><li>zal ik Hem </li></ul><ul><li>offers van dank naar </li></ul><ul><li>mijn beloften brengen, </li></ul>
 69. 69. <ul><li>in 's HEREN voorhof </li></ul><ul><li>mijn gejubel mengen </li></ul><ul><li>met uw lofprijzingen, </li></ul><ul><li>Jeruzalem. </li></ul>
 70. 70. Jeugd
 71. 71. <ul><li>Filmavonden </li></ul>
 72. 72. <ul><li>Uitjes met de Jeugd </li></ul><ul><li>Catechese start op 1 oktober </li></ul><ul><li>Vissen </li></ul><ul><li>Poolen </li></ul><ul><li>Diensten </li></ul>
 73. 73. CvB
 74. 76. Vrouwenvereniging
 75. 77. Dankgebed
 76. 78. Collecte
 77. 79. Geest van hierboven Gezang 477
 78. 80. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Geest van hierboven, </li></ul><ul><li>leer ons geloven, </li></ul><ul><li>hopen, liefhebben door uw kracht! </li></ul><ul><li>Hemelse Vrede, </li></ul><ul><li>deel U nu mede </li></ul><ul><li>aan een wereld die U verwacht! </li></ul>
 79. 81. <ul><li>Wij mogen zingen </li></ul><ul><li>van grote dingen, </li></ul><ul><li>als wij ontvangen </li></ul><ul><li>al ons verlangen, </li></ul><ul><li>met Christus opgestaan. Halleluja! </li></ul>
 80. 82. <ul><li>Eeuwigheidsleven </li></ul><ul><li>zal Hij ons geven, </li></ul><ul><li>als wij herboren </li></ul><ul><li>Hem toebehoren, </li></ul><ul><li>die ons is voorgegaan. Halleluja! </li></ul>
 81. 83. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>Wat kan ons schaden, </li></ul><ul><li>wat van U scheiden, </li></ul><ul><li>Liefde die ons hebt liefgehad? </li></ul><ul><li>Niets is ten kwade, </li></ul><ul><li>wat wij ook lijden, </li></ul><ul><li>Gij houdt ons bij de hand gevat. </li></ul>
 82. 84. <ul><li>Gij hebt de zege </li></ul><ul><li>voor ons verkregen, </li></ul><ul><li>Gij zult op aarde </li></ul><ul><li>de macht aanvaarden </li></ul><ul><li>en onze koning zijn. Halleluja! </li></ul>
 83. 85. <ul><li>Gij, onze Here, </li></ul><ul><li>doet triomferen </li></ul><ul><li>die naar U heten </li></ul><ul><li>en in U weten, </li></ul><ul><li>dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! </li></ul>
 84. 86. Zegen
 85. 87. <ul><li>Zaterdagavond 27 September om 19.30 Film in het Treftpunt. </li></ul><ul><li>The Ten Commandments </li></ul>

×