Spelbrekers op het feest van de wereld

489 views

Published on

voorganger mevr drs Kramer, luister mee op kerknoordwolde.nl

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
489
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Spelbrekers op het feest van de wereld

 1. 1. Welkom bij deze ochtenddienst olv mevr drs Kramer uit Urk Organist is dhr de Vries Thema:”Spelbrekers op het feest van de wereld”
 2. 2. ELB 371 Mijn Jezus, ik houd van U,
 3. 3. 1 Mijn Jezus, ik houd van U, ik noem U mijn vriend, want U nam de straf op U die ik had verdiend. De grote Verlosser, mijn Redder bent U; 'k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.
 4. 4. 2 Mijn Jezus, ik houd van U, want U hield van mij, toen U aan het kruis hing, een wond in uw zi,j. Voor mij de genade, een doornenkroon voor U; 'k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.
 5. 5. 3 Ik zal van U houden in leven en dood en ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood. Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U: 'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.
 6. 6. 4 Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom, Dan buig ik mij voor U in uw heiligdom. Gekroond met uw heerlijkheid zal 'k zingen voor U: 'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.
 7. 7. Welkom bij deze ochtenddienst olv mevr drs Kramer uit Urk Organist is dhr de Vries Thema:”Spelbrekers op het feest van de wereld”
 8. 8. Ps. 138: 3, 4 Dan zingen zij, in God verblijd,
 9. 9. Dan zingen zij, in God verblijd, aan Hem gewijd, / van 's HEREN wegen. Groot is des HEREN heerlijkheid, zijn majesteit / ten top gestegen.
 10. 10. Hij slaat, ofschoon oneindig hoog, op hen het oog / die needrig knielen. Maar ziet van ver met gramschap aan de eigenwaan / van trotse zielen.
 11. 11. Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven. Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, uw rechterhand / zal redding geven.
 12. 12. De HEER is zo getrouw als sterk, Hij zal zijn werk / voor mij voleinden. Verlaat niet wat uw hand begon, o Levensbron, / wil bijstand zenden.
 13. 13. Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 14. 14. Introductie op het thema: Spelbrekers op het feest van de wereld
 15. 15. Psalm 66: 3, 4 Doe onze God uw loflied horen,
 16. 16. 3 Doe onze God uw loflied horen, gij volken, zingt alom op aard, looft Hem door wie wij zijn herboren, die ons voor wanklen heeft bewaard.
 17. 17. Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, zoals men erts tot zilver smelt. Gij die ons, aan het vuur ontheven, gelouterd voor uw ogen stelt.
 18. 18. 4 Gij bracht ons in des vijands netten. Hij heeft het tuig ons aangelegd om in het zadel zich te zetten, en als een rijdier ons geknecht.
 19. 19. Hij heeft ons in het vuur gedreven en door de wateren gejaagd. Toen hebt Gij 't leven ons hergeven en alles wat ons hart behaagt.
 20. 20. Gebed van verootmoediging Leefregel
 21. 21. Opw 427 Maak mij rein voor U
 22. 22. Maak mij rein voor U als gelouterd goud, en zuiver zilver. Laat mij zijn voor U als gelouterd goud; puur goud.
 23. 23. Dwars door het vuur maakt U mij rein en puur. Ik strek mij uit, Jezus, naar meer van uw Geest en uw heiligheid. Ja, ik besluit, Jezus, een dienstknecht te zijn van U, mijn Meester, steeds tot uw wil bereid.
 24. 24. Maak mij rein voor U. Was mijn leven schoon, vergeef mijn zonden. Laat mij zijn voor U, zuiver als uw Zoon; heilig mij.
 25. 25. Gebed om de opening van het Woord
 26. 26. ‘k Heb Jezus nodig,
 27. 27. ‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven ‘k Heb Jezus nodig, dag aan dag in m’n handel, in m’n wandel, in m’n slapen en ontwaken ‘k heb Hem nodig dag aan dag.
 28. 28. ‘k Wil Jezus volgen heel mijn leven ‘k Wil Jezus volgen dag aan dag in m’n handel in m’n wandel in m’n slapen en ontwaken ‘k wil Hem volgen, dag aan dag
 29. 29. Wij gaan naar de kindernevendienst, tot straks
 30. 30. Schriftlezing: OT Dan. 3: 1-28 Het gouden beeld
 31. 31. 1 Op een dag gaf koning Nebukadnessar opdracht een gouden beeld te maken, zestig el hoog en zes el breed, en hij liet het opstellen in de provincie Babel, in de vlakte van Dura. 2 Vervolgens ontbood hij de satrapen, stadhouders, gouverneurs, staatsraden, schatbewaarders, rechters,
 32. 32. magistraten en alle bestuurders van de provincies; ze moesten de inwijding bijwonen van het beeld dat koning Nebukadnessar had opgericht. 3 De satrapen, stadhouders, gouverneurs, staatsraden, schatbewaarders, rechters, magistraten en alle bestuurders van de provincies kwamen bijeen om het beeld
 33. 33. dat koning Nebukadnessar had opgericht in te wijden. Ze stelden zich op voor het door Nebukadnessar opgerichte beeld. 4 Een heraut riep met luide stem: ‘Volken en naties, welke taal u ook spreekt, luister naar dit bevel. 5 Zodra u de muziek hoort van hoorn, panfluit, lier, luit, citer, dubbelfluit en andere instrumenten,
 34. 34. valt u op uw knieën neer en buigt u in aanbidding voor het gouden beeld dat koning Nebukadnessar heeft opgericht. 6 Wie niet neerknielt en buigt, zal onmiddellijk in een brandende oven worden gegooid.’ 7 En dus knielden alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, zodra ze de muziek van hoorn, panfluit,
 35. 35. lier, luit, citer en andere instrumenten hoorden, en bogen zij in aanbidding voor het gouden beeld dat koning Nebukadnessar had opgericht. 8 Enkele Chaldeeën namen de gelegenheid te baat en traden naar voren om de Judeeërs te beschuldigen. 9 Ze zeiden tegen koning Nebukadnessar:
 36. 36. ‘Majesteit, leef in eeuwigheid! 10 U hebt bevolen dat iedereen die de muziek van hoorn, panfluit, lier, luit, citer, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op zijn knieën moet neervallen en het gouden beeld moet aanbidden, 11 en dat ieder die weigert in een brandende oven moet worden gegooid.
 37. 37. 12 Er zijn enkele Judese mannen aan wie u het bestuur over de provincie Babel hebt opgedragen, Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen storen zich niet aan uw bevel, majesteit. Ze vereren uw goden niet en buigen niet voor het gouden beeld dat u hebt opgericht.’
 38. 38. 13 Nebukadnessar barstte in woede uit en beval Sadrach, Me- sach en Abednego bij hem te brengen. Toen de mannen voor de koning waren geleid, 14 voer Ne- bukadnessar uit: ‘Is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat jullie mijn goden niet vereren en niet willen neerknielen voor het gouden beeld dat ik heb opgericht?
 39. 39. 15 Luister goed, als jullie je bereid tonen om, zodra je de muziek van hoorn, panfluit, lier, luit, citer, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op je knieën te vallen en in aanbidding te buigen voor het beeld dat ik gemaakt heb ... Maar weigeren jullie te buigen, dan worden jullie onmiddellijk
 40. 40. in een brandende oven gegooid. En welke god zal jullie dan uit mijn handen kunnen redden?’ 16 Sadrach, Mesach en Abednego zeiden hierop tegen de koning: ‘Wij vinden het niet nodig, Nebukadnessar, uw vraag te beantwoorden, 17 want als de God die wij vereren ons uit een
 41. 41. brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. 18 Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht.’ 19 Nebukadnessar werd razend, en met een van woede vertrokken
 42. 42. gezicht keek hij Sadrach, Mesach en Abednego aan. Hij gaf opdracht de oven zevenmaal heter op te stoken dan men gewoonlijk deed. 20 En hij beval enkele van de sterkste mannen uit zijn leger om Sadrach, Mesach en Abednego te knevelen en in de brandende oven te gooien.
 43. 43. 21 De mannen werden gekneveld en met kleren en al, met jassen, broeken en mutsen, in de brandende oven gegooid. 22 Omdat het bevel van de koning strikt was opgevolgd en de oven uitzonderlijk heet was gestookt, werden de mannen die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten
 44. 44. door de uitslaande vlammen gedood. 23 De drie, Sadrach, Mesach en Abednego, vielen gekneveld in de laaiende oven. 24 Toen sloeg de schrik koning Nebukadnessar om het hart. Hij stond haastig op en zei tegen zijn raadsheren: ‘Wij hebben toch drie geknevelde mannen in het vuur gegooid?’
 45. 45. Zij antwoordden: ‘Zeker, majesteit.’ 25 Hij vervolgde: ‘Maar ik zie vier mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en de vierde lijkt op een godenzoon!’ 26 Nebukadnessar liep naar de deur van de brandende oven en riep: ‘Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de hoogste God,
 46. 46. kom naar buiten, kom hier!’ Toen kwamen Sadrach, Mesach en Abednego uit de vlammen naar buiten. 27 De satrapen, stadhouders, gouverneurs en raadsheren van de koning drongen naar voren. Ze bekeken de mannen en zagen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam.
 47. 47. Geen haar op hun hoofd was verschroeid, hun jassen waren nog heel, er hing zelfs geen brandlucht om hen heen. 28 Nebukadnessar nam het woord. Hij zei: ‘Geprezen zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren gered.
 48. 48. Zij hebben zich op hem verlaten, zij hebben het bevel van de koning genegeerd en hun lichaam prijsgegeven, omdat zij voor geen andere dan hun eigen God willen neerknielen of buigen.
 49. 49. P 115 – 2, 3, 5 De volken denken zelf hun goden uit:
 50. 50. 2 De volken denken zelf hun goden uit: hun gouden monden geven geen geluid, geen licht is in hun ogen; hun handen tasten niet; geen wierooklucht dringt tot hen door, hun oor hoort geen gerucht, hun voet wordt niet bewogen.
 51. 51. 3 Wie in die goden zijn behagen vindt en wie ze maakt, wordt even doof en blind als deze dode dingen. Maar wij, wij hebben onze God die leeft, die spreekt en hoort en die het leven geeft aan alle stervelingen.
 52. 52. 5 Vertrouw op God, gij die den HERE vreest, die altijd voor de zijnen is geweest hun schild, hun vast betrouwen. De HEER heeft zegenrijk aan ons gedacht, Aärons huis en Israëls geslacht doet Hij zijn gunst aanschouwen.
 53. 53. NT 1 Petrus 4: 12-16
 54. 54. 12 Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks. 13 Hoe meer u deel hebt aan Christus’ lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt.
 55. 55. 14 Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de Geest van God in al zijn luister op u rust. 15 Laat niemand van u moeten lijden omdat hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of onruststoker.
 56. 56. 16 Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag die naam tot eer van God.
 57. 57. Spelbrekers op het feest van de wereld
 58. 58. Opw 124 Ik bouw op U,
 59. 59. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwe naam. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwe naam.
 60. 60. Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwe naam. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwe naam.
 61. 61. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan in rust met U die mij hebt voortgeleid.
 62. 62. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan in rust met U die mij hebt voortgeleid.
 63. 63. Dank- en voorbeden
 64. 64. Inzameling van de gaven 1ste Open Doors 2de eigen kerk
 65. 65. Opw 43: 1, 3, 4 In Gods overwinning
 66. 66. In Gods overwinning trekken wij ten strijd. Samen in zijn leger, Hem ten dienst gewijd. Christus, onze Koning, stelt Zich aan het hoofd. Hij heeft ons de zege in de strijd beloofd. Hij heeft ons de zege in de strijd beloofd.
 67. 67. Tronen, machten, krachten zullen dra vergaan, waar de heil'gen samen vastgeworteld staan. Niets kan ons weerhouden, jagend naar het eind. Glorie voor de Schepper, nu en voor altijd. Glorie voor de Schepper, nu en voor altijd.
 68. 68. Volg uw Meester, kind'ren, sluit u vast aaneen. Hef het schild als pijlen suizen om u heen. Hem zij eer, aanbidding, roem en heerlijkheid. Zingen wij tot glorie Hem in eeuwigheid. Zingen wij tot glorie Hem in eeuwigheid.
 69. 69. Zegen 3x amen
 70. 70. Vanavond 19.00 uur Spokeplasdienst Thema: Forza FC Mensen door ds Martje Veenstra Muziek Crescendo

×