Samen gemeente zijn

633 views

Published on

Ochtenddienst 27 september 2009 09:30

Thema: Samen gemeente zijn
Voorganger: Dhr. Malipaard
Organist: Dhr. De Vries

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
633
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Samen gemeente zijn

 1. 1. <ul><li>Welkom bij deze ochtenddienst </li></ul><ul><li>Voorganger: Ds Malipaard </li></ul><ul><li>Organist: Johannes </li></ul><ul><li>Thema: Samen gemeente zijn </li></ul>
 2. 2. Verlosser, Vriend, o hoop, o lust Gezang 452
 3. 3. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Verlosser, Vriend, o hoop, o lust </li></ul><ul><li>van die U kennen, neem het lied, </li></ul><ul><li>dat U in 't stof een stervling biedt, </li></ul><ul><li>een zondaar, die uw voeten kust. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Een zondaar, een verlost', o Heer, </li></ul><ul><li>en nu geen zondaar meer. </li></ul><ul><li>O, neem het aan! </li></ul><ul><li>Gij laat geen bidder staan, </li></ul><ul><li>Gij hoort in hemelingen </li></ul><ul><li>verloste zondaars zingen. </li></ul><ul><li>O, neem het aan! </li></ul>
 5. 5. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>Bedreigt mij leed, ontmoet mij smart, </li></ul><ul><li>ik vrees geen kwaad, maar klaag het Hem. </li></ul><ul><li>Hoe groot in eer, Hij hoort mijn stem, </li></ul><ul><li>hoe ver van de aard, Hij kent mijn hart. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Gods zoon vergeet de broeder niet </li></ul><ul><li>die Hij op aarde liet. </li></ul><ul><li>Hij is mijn hoop. </li></ul><ul><li>Hij wies mij met zijn doop, </li></ul><ul><li>Hij geeft mij brood en beker, </li></ul><ul><li>'k ben van zijn liefde zeker. </li></ul><ul><li>Hij is mijn hoop! </li></ul>
 7. 7. <ul><li>3 </li></ul><ul><li>Waar is een vreugd, een kalmt', een heil, </li></ul><ul><li>zo zalig, als dit hoogst genot? </li></ul><ul><li>Het vloeit uit God en keert tot God, </li></ul><ul><li>het heeft noch maat, noch perk, noch peil. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>In Jezus is mijn zalig lot </li></ul><ul><li>verborgen bij mijn God. </li></ul><ul><li>Hij is mijn lust, </li></ul><ul><li>ook als mijn stof eens rust. </li></ul><ul><li>O, prijst Hem, mijn gezangen! </li></ul><ul><li>Ik blijf zijn komst verlangen. </li></ul><ul><li>Hij is mijn lust! </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Welkom bij deze ochtenddienst </li></ul><ul><li>Voorganger: Ds Malipaard </li></ul><ul><li>Organist: Johannes </li></ul><ul><li>Thema: Samen gemeente zijn </li></ul>
 10. 10. Juicht Gode toe Psalm 100
 11. 11. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Juicht Gode toe, bazuint en zingt. </li></ul><ul><li>Treedt nader tot gij Hem omringt, </li></ul><ul><li>gij aard' alom, zijn rijksdomein, </li></ul><ul><li>zult voor den HEER dienstvaardig zijn. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>Roept uit met blijdschap: &quot;God is Hij. </li></ul><ul><li>Hij schiep ons, Hem behoren wij, </li></ul><ul><li>zijn volk, de schapen die Hij hoedt </li></ul><ul><li>en als beminden weidt en voedt.&quot; </li></ul>
 13. 13. <ul><li>3 </li></ul><ul><li>Treedt statig binnen door de poort. </li></ul><ul><li>Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. </li></ul><ul><li>Heft hier voor God uw lofzang aan: </li></ul><ul><li>Gebenedijd zijn grote naam. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>4 </li></ul><ul><li>Want God is overstelpend goed, </li></ul><ul><li>die ons in vrede wonen doet. </li></ul><ul><li>Zijn goedheid is als morgendauw: </li></ul><ul><li>elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. </li></ul>
 15. 15. Ben je groot of ben je klein Elb 421
 16. 16. <ul><li>Ben je groot of ben je klein of ergens tussen in: </li></ul><ul><li>God houdt van jou. </li></ul><ul><li>Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin: </li></ul><ul><li>God houdt van jou. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Hij kent je als je blij bent, </li></ul><ul><li>Hij kent je als je baalt. </li></ul><ul><li>Hij kent je als je droevig bent, </li></ul><ul><li>Hij kent je als je straalt. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Het geeft niet of je knap bent, </li></ul><ul><li>Het geeft niet wat je doet: </li></ul><ul><li>God houdt van jou, Hij is vol liefde. </li></ul><ul><li>God houdt van jou. </li></ul>
 19. 19. Tot straks
 20. 20. Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven Psalm 32 Vers 1 en 3
 21. 21. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven </li></ul><ul><li>en toegedekt al wat hij had misdreven, </li></ul><ul><li>God rekent hem zijn dwalingen niet aan - </li></ul><ul><li>heil hem, die recht voor God is komen staan! </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde, </li></ul><ul><li>in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde, </li></ul><ul><li>want dag en nacht woog zwaar op mij uw hand, </li></ul><ul><li>mijn leven werd zo dor als dorstig land. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>3 </li></ul><ul><li>Gij zijt, o HEER, mijn schuilplaats en mijn haven, </li></ul><ul><li>Gij zult aan mij al uw beloften staven. </li></ul><ul><li>Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij, </li></ul><ul><li>omringt met liedren van bevrijding mij! </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Laat daarom tot U komen uw beminden, </li></ul><ul><li>stoot hen niet af, doch laat U door hen vinden. </li></ul><ul><li>Duistere vloeden stormen op hen aan, </li></ul><ul><li>Gij stelt een perk, Gij zult ons vast doen staan. </li></ul>
 25. 25. Wees stil voor het aangezicht van God Elb 241 Vers 1
 26. 26. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Wees stil voor het aangezicht van God, </li></ul><ul><li>want heilig is de Heer. </li></ul><ul><li>Aanbid Hem met eerbied en ontzag, </li></ul><ul><li>en kniel nu voor Hem neer, </li></ul><ul><li>die zelf geen zonde kent </li></ul><ul><li>en ons genade schenkt. </li></ul><ul><li>Wees stil voor het aangezicht van God, </li></ul><ul><li>want heilig is de Heer. </li></ul>
 27. 27. Efeziërs 4 : 7 - 16
 28. 28. <ul><li>7 Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. 8 Daarom staat er: ‘Toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. </li></ul>
 29. 29. <ul><li>9 ‘Hij steeg op’ – wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? 10 Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. </li></ul>
 30. 30. <ul><li>11 En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, 12 om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, </li></ul>
 31. 31. <ul><li>13 totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. </li></ul>
 32. 32. <ul><li>14 Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. </li></ul>
 33. 33. <ul><li>15 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. </li></ul>
 34. 34. <ul><li>16 Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. </li></ul>
 35. 35. U loof ik, Heer, met hart en ziel Psalm 138 Vers 1 en 3
 36. 36. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>U loof ik, Heer, met hart en ziel, </li></ul><ul><li>in eerbied kniel / ik voor U neder. </li></ul><ul><li>Ja, in de tegenwoordigheid </li></ul><ul><li>der goden wijd / ik U mijn beden. </li></ul>
 37. 37. <ul><li>Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft </li></ul><ul><li>hef ik het hoofd, / ik zal U prijzen. </li></ul><ul><li>Gij zult, o Here, wijd en zijd </li></ul><ul><li>uw heerlijkheid / en trouw bewijzen. </li></ul>
 38. 38. <ul><li>3 </li></ul><ul><li>Dan zingen zij, in God verblijd, </li></ul><ul><li>aan Hem gewijd, / van 's HEREN wegen. </li></ul><ul><li>Groot is des HEREN heerlijkheid, </li></ul><ul><li>zijn majesteit / ten top gestegen. </li></ul>
 39. 39. <ul><li>Hij slaat, ofschoon oneindig hoog, </li></ul><ul><li>op hen het oog / die needrig knielen. </li></ul><ul><li>Maar ziet van ver met gramschap aan </li></ul><ul><li>de eigenwaan / van trotse zielen. </li></ul>
 40. 40. Wij leven van de wind Gezang 249
 41. 41. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Wij leven van de wind </li></ul><ul><li>die aanrukt uit den hoge </li></ul><ul><li>en heel het huis vervult </li></ul><ul><li>waar knieën zijn gebogen, </li></ul>
 42. 42. <ul><li>die doordringt in het hart, </li></ul><ul><li>in de verborgen hof, </li></ul><ul><li>en uitbreekt in een lied </li></ul><ul><li>en opstijgt God ten lof. </li></ul>
 43. 43. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>Wij delen in het vuur </li></ul><ul><li>dat neerstrijkt op de hoofden, </li></ul><ul><li>de vonk die overspringt </li></ul><ul><li>op allen die geloven. </li></ul>
 44. 44. <ul><li>Vuurvogel van de vloed, </li></ul><ul><li>duif boven de Jordaan, </li></ul><ul><li>versterk in ons de gloed, </li></ul><ul><li>wakker het feestvuur aan. </li></ul>
 45. 45. <ul><li>3 </li></ul><ul><li>Wij teren op het woord, </li></ul><ul><li>het brood van God gegeven, </li></ul><ul><li>dat mededeelzaam is </li></ul><ul><li>en kracht geeft en nieuw leven. </li></ul>
 46. 46. <ul><li>Dus zegt en zingt het voort, </li></ul><ul><li>geeft uit met gulle hand </li></ul><ul><li>dit manna voor elk hart, </li></ul><ul><li>dit voedsel voor elk land. </li></ul>
 47. 47. Samen in de naam van Jezus Elb 218
 48. 48. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Samen in de naam van Jezus </li></ul><ul><li>heffen wij een loflied aan, </li></ul><ul><li>want de Geest spreekt alle talen </li></ul><ul><li>en doet ons elkaar verstaan. </li></ul><ul><li>Samen bidden, samen zoeken, </li></ul><ul><li>naar het plan van onze Heer. </li></ul><ul><li>Samen zingen en getuigen, </li></ul><ul><li>samen leven tot zijn eer. </li></ul>
 49. 49. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>Heel de wereld moet het weten </li></ul><ul><li>dat God niet veranderd is </li></ul><ul><li>en zijn liefde als een lichtstraal </li></ul><ul><li>doordringt in de duisternis. </li></ul><ul><li>'t Werk van God is niet te keren </li></ul><ul><li>omdat Hij er over waakt </li></ul><ul><li>en de Geest doorbreekt de grenzen </li></ul><ul><li>die door mensen zijn gemaakt. </li></ul>
 50. 50. <ul><li>3 </li></ul><ul><li>Prijst de Heer, de weg is open </li></ul><ul><li>naar de Vader, naar elkaar. </li></ul><ul><li>Jezus Christus, Triomfator, </li></ul><ul><li>mijn Verlosser, Middelaar. </li></ul><ul><li>Vader, met geheven handen </li></ul><ul><li>breng ik U mijn dank en eer. </li></ul><ul><li>'t Is uw Geest die mij doet zeggen: </li></ul><ul><li>Jezus Christus is de Heer! </li></ul>
 51. 51. <ul><li>Vanavond in de dienst </li></ul><ul><li>ds. H. Kamphuis </li></ul><ul><li>Met het thema </li></ul><ul><li>All you need is love </li></ul>

×