"Paaltjes in Gods windscherm

618 views

Published on

voorganger dhr Kamphuis
organist Joh de Vries

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
618
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

"Paaltjes in Gods windscherm

 1. 1. Welkom voorganger dhr Harry Kamphuis organist dhr Joh. de Vries Thema: “Paaltjes in het windscherm van God”
 2. 2. <ul><li>Lied voor de dienst </li></ul><ul><li>Opw 407 </li></ul><ul><li>O, Heer mijn God, </li></ul>
 3. 3. O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die U hebt voortgebracht. Het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.
 4. 4. Refrein: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
 5. 5. Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen tot in de dood gegaan is als een Lam. Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen en aan het kruis mijn zonde op zich nam.
 6. 6. Refrein: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
 7. 7. Als Christus komt met majesteit en luister, brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!
 8. 8. Refrein: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
 9. 9. Welkom voorganger dhr Harry Kamphuis organist dhr Joh. de Vries Thema: “Paaltjes in het windscherm van God”
 10. 10. <ul><li>Opw 167 </li></ul><ul><li>Samen in de naam van Jezus </li></ul>
 11. 11. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.
 12. 12. Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt, en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.
 13. 13. Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!
 14. 14. <ul><li>Opw 124 </li></ul><ul><li>Ik bouw op U, </li></ul>
 15. 15. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwe naam. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwe naam.
 16. 16. Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwe naam. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwe naam.
 17. 17. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan in rust met U die mij hebt voortgeleid. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan in rust met U die mij hebt voortgeleid.
 18. 18. <ul><li>Opw 125 </li></ul><ul><li>Heer, ik kom tot U, </li></ul>
 19. 19. Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart.
 20. 20. Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet, nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.
 21. 21. Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.
 22. 22. Jezus op uw woord, vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort mijn bede tot U
 23. 23. <ul><li>Lezen Exodus 27 </li></ul>
 24. 24. Het brandofferaltaar 27 1 Gij zult het altaar van acaciahout maken, vijf el lang en vijf el breed, zodat het altaar vierkant is, en drie el hoog. 2 Gij zult hoornen aan de vier hoeken maken; de hoornen zullen daarmee één geheel vormen, en gij zult het overtrekken met koper.
 25. 25. 3 Ook zult gij er potten voor maken, om het van as te reinigen, en scheppen, sprengbekkens, vorken en vuurpannen; al zijn gerei zult gij van koper maken. 4 Gij zult een traliewerk ervoor maken, een koperen netwerk, en op het net vier koperen ringen maken aan de vier einden.
 26. 26. 5 Gij zult het onder de rand van het altaar van onderen bevestigen, zodat het netwerk halverwege het altaar reikt. 6 Gij zult draagstokken voor het altaar maken, draagstokken van acaciahout en die met koper overtrekken. 7 Zijn draagstokken moeten in de ringen gestoken worden
 27. 27. en de draagstokken zullen zich aan de beide zijden van het altaar bevinden, wanneer men het draagt. 8  Hol, van planken, zult gij het maken; zoals Hij u op de berg getoond heeft, zó zal men het maken.
 28. 28. De voorhof 9 Gij zult de voorhof van de tabernakel maken; aan de zuidzijde gordijnen voor de voorhof van getweernd fijn linnen, honderd el lengte aan de ene zijde; 10 en daarvoor twintig pilaren, en twintig voetstukken van koper, voor de pilaren haken en dwarsstangen van zilver.
 29. 29. 11 Zo ook aan de noordzijde in de lengte gordijnen van honderd el lengte en daarvoor twintig pilaren, en twintig voetstukken van koper, voor de pilaren haken en dwarsstangen van zilver. 12 In de breedte nu van de voorhof aan de westzijde gordijnen van vijftig el, met hun tien pilaren en de tien voetstukken daarvan.
 30. 30. 13 De breedte nu van de voorhof aan de oostzijde: vijftig el. 14 En vijftien el gordijnen voor het ene zijstuk, met hun drie pilaren en de drie voetstukken daarvan. 15 Ook voor het andere zijstuk vijftien el gordijnen, met hun drie pilaren en de drie voetstukken daarvan.
 31. 31. 16 En voor de poort van de voorhof een gordijn van twintig el van blauwpurper, roodpurper, scharlaken en van getweernd fijn linnen – veelkleurig weefwerk – met de vier pilaren en de vier voetstukken daarvan. 17 Al de pilaren rondom de voorhof door zilveren dwarsstangen verbonden,
 32. 32. en hun haken van zilver en hun voetstukken van koper. 18 De lengte van de voorhof honderd el, de breedte telkens vijftig en de hoogte vijf el van getweernd fijn linnen, en de voetstukken ervan van koper. 19 Wat al het gerei voor de gehele inrichting van de tabernakel betreft, en al zijn pinnen en al de pinnen van de voorhof – dat moet van koper zijn.
 33. 33. De olie voor het licht 20 Gij zult de Israëlieten bevelen, dat zij u brengen zuivere olie, uit gestoten olijven, voor het licht, om voortdurend een lamp te kunnen laten branden.
 34. 34. 21 In de tent der samenkomst buiten het voorhangsel dat vóór de getuigenis is, zal Aäron met zijn zonen die verzorgen, van de avond tot de morgen, voor het aangezicht des HEREN: een altoosdurende inzetting bij de Israëlieten voor hun geslachten.
 35. 35. <ul><li>Opw 446 </li></ul><ul><li>Wilt u van zonde en schuld zijn verlost ? </li></ul>
 36. 36. Wilt u van zonde en schuld zijn verlost? Daar's kracht in het bloed! Daar's kracht in het bloed! Weet, dat uw redding zoveel heeft gekost. Daar's kracht in het bloed van het Lam.
 37. 37. Refrein: Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het Lam. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het Lam.
 38. 38. Satan gaat rond als een briesende leeuw. Daar's kracht in het bloed! Daar's kracht in het bloed! Wilt u verlost zijn en witter dan sneeuw? Daar's kracht in het bloed van het Lam.
 39. 39. Refrein: Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het Lam. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het Lam.
 40. 40. Komt dan tot Jezus, Hij stierf ook voor U. Daar's kracht in het bloed! Daar's kracht in het bloed! Hoort naar zijn woord en gelooft in Hem nu. Daar's kracht in het bloed van het Lam.
 41. 41. Refrein: Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het Lam. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het Lam.
 42. 42. <ul><li>“ Paaltjes in het </li></ul><ul><li>windscherm van God.” </li></ul>
 43. 43. <ul><li>Opw 263 </li></ul><ul><li>Er is een Verlosser, </li></ul>
 44. 44. Er is een Verlosser, Jezus, Zoon van God. Kostbaar Lam van God, Messias, heilig God is Hij.
 45. 45. Jezus, mijn Verlosser, niemand is aan U gelijk. Kostbaar Lam van God, Messias, maakt van zonden vrij.
 46. 46. Dank U, o mijn Vader. U gaf uw eigen Zoon, uw Geest als hulp voor ons totdat het werk op aarde is gedaan.
 47. 47. Ja, de dag zal komen dat ik Jezus zie. Dan zal ik mijn Koning dienen voor eeuwig en eeuwig.
 48. 48. <ul><li>Collecte </li></ul><ul><li>1 ste voor kindertehuis Horeb </li></ul><ul><li>2 de voor de kerk </li></ul>
 49. 49. <ul><li>Opw 392 </li></ul><ul><li>Mijn Jezus, ik hou van U, </li></ul>
 50. 50. Mijn Jezus, ik hou van U, ik noem U mijn Vriend. Want U nam de straf op U die ik had verdiend. De grote Verlosser, mijn Redder bent U; 'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.
 51. 51. Mijn Jezus, ik hou van U, want U hield van mij. Toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij. Voor mij de genade, een doornenkroon voor U; 'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.
 52. 52. Ik zal van U houden in leven en dood. En ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood. Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U: 'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.
 53. 53. Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom, dan buig ik mij vóór U, in uw heiligdom. Gekroond met uw heerlijkheid, zal 'k zingen voor U: 'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu, maar nooit zoveel als nu.
 54. 54. <ul><li>Zegenbede </li></ul><ul><li>3 x amen </li></ul>
 55. 55. Zaterdagavond om 19.15 uur hier in de kerk uit de NCRV-serie de Bijbel de film “De Schepping” (iedereen welkom)

×