Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Noordwolde zingt met ... JUbilate

329 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Noordwolde zingt met ... JUbilate

 1. 1. Noordwolde zingt met…….Jubilate Welkomorganist Johannes de Vries
 2. 2. Voor de dienst zingt Jubilate:1ste Kom en laat ons vrolijk zingen 2de Ontwaakt.
 3. 3. Noordwolde zingt met…….Jubilate Welkomorganist Johannes de Vries
 4. 4. Samenzang 1ste G 255 – 1, 2, 4 Ere zij aan2de G 109 – 1, 3, 6 Hoor een heilig
 5. 5. allen:Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 6. 6. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 7. 7. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 8. 8. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 9. 9. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 10. 10. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 11. 11. allen:Hoor een heilig koor (LvdK 109) t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
 12. 12. Hoor een heilig koor (LvdK 109) t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
 13. 13. Hoor een heilig koor (LvdK 109) t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
 14. 14. Hoor een heilig koor (LvdK 109) t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
 15. 15. Hoor een heilig koor (LvdK 109) t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
 16. 16. Hoor een heilig koor (LvdK 109) t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
 17. 17. Gebed,Daarna P 139 - 1, 7, 14
 18. 18. Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 19. 19. Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 20. 20. Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 21. 21. Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 22. 22. Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 23. 23. Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 24. 24. Jubilate zingt:Lof aan de Heer Vleugels
 25. 25. Samenzang in wisselzangJdH 54 Hoor, Jezus noodt u Jdh 197 Volle verz’kering
 26. 26. Allen1 Hoort, Jezus noodt u:komt tot het feest,komt, alle dingen zijn gereed.Voor arm en rijk is er plaats bereid,trek aan thans het bruiloftskleed.
 27. 27. AllenElk die wil mag komen,gaat in de Koningszaal.O, zwakken en vermoeiden,daar s plaats aant Bruiloftsmaal.
 28. 28. Vrouwen2 Hoort, Jezus noodt u:komt tot het feest,kom, o mijn vriend nog is het tijd,ga binnen blijf toch niet buiten staan,voor u is ook plaats bereid.
 29. 29. AllenElk die wil mag komen,gaat in de Koningszaal.O, zwakken en vermoeiden,daar s plaats aant Bruiloftsmaal.
 30. 30. Mannen3 Hoort, Jezus noodt u:komt tot het feest,t licht straalt van ver u tegemoet,een ereplaats is voor elk bereid,die rein is door Jezus bloed.
 31. 31. AllenElk die wil mag komen,gaat in de Koningszaal.O, zwakken en vermoeiden,daar s plaats aant Bruiloftsmaal.
 32. 32. Allen4 Hoort. Jezus noodt u:komt tot het feest, kom, arme zondaarstel niet uit,de Vader roept u een welkom toe,kom, neem nu een vast besluit.
 33. 33. AllenElk die wil mag komen,gaat in de Koningszaal.O, zwakken en vermoeiden,daar s plaats aant Bruiloftsmaal.
 34. 34. Allen1 Volle verzeekring, Jezus is mijn!Wat schenkt dat rust aant volgzaam gemoed.In Hem zal k zalig, zalig steeds zijn,wedergeboren door Jezus bloed.
 35. 35. MannenDit is mijn vreugde, altoos te zijnin mijnen Heiland; Jezus is mijn!Dit is mijn vreugde. altoos te zijnin mijnen Heiland; Jezus is mijn!
 36. 36. Vrouwen2 Voll onderwerping, Zijneigendom,in Hem te rusten, heerlijk genot! t Eigen ik doden, Zijn wil alleen;rijk in mijn Heiland, leven voorGod.
 37. 37. AllenDit is mijn vreugde, altoos te zijnin mijnen Heiland; Jezus is mijn!Dit is mijn vreugde. altoos te zijnin mijnen Heiland; Jezus is mijn!
 38. 38. Mannen3 Volle verlossing, gans vrij tezijn,k mag alles leggen in Zijne hand;t harte naar boven, t ooghemelwaarts;zo Jezus volgen naar t Vaderland.
 39. 39. VrouwenDit is mijn vreugde, altoos te zijnin mijnen Heiland; Jezus is mijn!Dit is mijn vreugde. altoos te zijnin mijnen Heiland; Jezus is mijn!
 40. 40. Allen4 Volle bewustheid; Hij leeft voormij!Dit geeft mij blijvend, heerlijk genot!k mag altijd wandlen aan Jezus zij,k mag nu steeds leven voor mijnenGod.
 41. 41. AllenDit is mijn vreugde, altoos te zijnin mijnen Heiland; Jezus is mijn!Dit is mijn vreugde. altoos te zijnin mijnen Heiland; Jezus is mijn!
 42. 42. Jubilate zingt*Als je eenzaam bent * Lob und Preis
 43. 43. Samenzang * G465 – 1, 2, 5* JdH 15 O dan zullen zij juichen
 44. 44. allen:Van U zijn alle dingen (LvdK 465) t. J. de Liefde; m. J.G. Bastiaans
 45. 45. Van U zijn alle dingen (LvdK 465) t. J. de Liefde; m. J.G. Bastiaans
 46. 46. Van U zijn alle dingen (LvdK 465) t. J. de Liefde; m. J.G. Bastiaans
 47. 47. Van U zijn alle dingen (LvdK 465) t. J. de Liefde; m. J.G. Bastiaans
 48. 48. Van U zijn alle dingen (LvdK 465) t. J. de Liefde; m. J.G. Bastiaans
 49. 49. Van U zijn alle dingen (LvdK 465) t. J. de Liefde; m. J.G. Bastiaans
 50. 50. 1 Als de Heiland zal verschijnenin glorie op aard,met Zijn kindren, al de Zijnenom zich heen geschaard,
 51. 51. Refr.o, dan zullen zij juichen,rondom Jezus troon;s Heren lof dan vermelden,zo heerlijk en schoon.
 52. 52. 2 Als de Meester zal vergaadrenvan heinde en veer,die Hem volgen op Zijn wenken.steeds zoekend Zijn eer
 53. 53. Refr.o, dan zullen zij juichen,rondom Jezus troon;s Heren lof dan vermelden,zo heerlijk en schoon.
 54. 54. 3 Als het Lam Gods op de wolkenvan zuid en van noordzal verzaamlen uit de volken,wie Hem toebehoort.
 55. 55. Refr.o, dan zullen zij juichen,rondom Jezus troon;s Heren lof dan vermelden,zo heerlijk en schoon.
 56. 56. 4 O, mijn ziele, blijf dan wakenen wachten op Hem,want dat tijdstip zal dra naken,ja, let op Zijn stem.
 57. 57. Refr.o, dan zullen zij juichen,rondom Jezus troon;s Heren lof dan vermelden,zo heerlijk en schoon.
 58. 58. Dankgebed wat we afsluiten met Het Onze Vader
 59. 59. AllenOnze Vader (-) t. Matteüs 6:9-13 (NBG ’51); m. anoniem
 60. 60. Onze Vader (-) t. Matteüs 6:9-13 (NBG ’51); m. anoniem
 61. 61. Onze Vader (-) t. Matteüs 6:9-13 (NBG ’51); m. anoniem
 62. 62. Collecte 1ste2de eigen gemeente
 63. 63. Jubilate zingt ** Ode** Dale over allen
 64. 64. Slot samenzangOpw 213 U zij de gloriaOpw 602 Vrede van God
 65. 65. allen:U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 66. 66. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 67. 67. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 68. 68. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 69. 69. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 70. 70. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 71. 71. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 72. 72. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 73. 73. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 74. 74. allen: Vrede van God (Opw 602) t. & m. J. Bronsveld
 75. 75. Vrede van God (Opw 602) t. & m. J. Bronsveld
 76. 76. Vrede van God (Opw 602) t. & m. J. Bronsveld
 77. 77. It Ljochtbeaken Mannenkoor in shanty stijl zondag 18 maart om 19.00 uur.Wel thuis en een gezegende week.

×