Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kijk niet om

361 views

Published on

Ochtenddienst 30-09-2012 09:30
Voorganger dhr. van Dijke
Organist Johannes de Vries luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kijk niet om

 1. 1. ‘Kijk niet om’ Voorganger: Dhr. Van Dijke Organist: Johannes de Vries
 2. 2. Vreugde, vreugde, louter vreugde JdH 287: 1,2 en 5 Lied voor de dienst
 3. 3. allen:Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) t. H. Hasper; m. L. van Beethoven
 4. 4. Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) t. H. Hasper; m. L. van Beethoven
 5. 5. Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) t. H. Hasper; m. L. van Beethoven
 6. 6. Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) t. H. Hasper; m. L. van Beethoven
 7. 7. Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) t. H. Hasper; m. L. van Beethoven
 8. 8. Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) t. H. Hasper; m. L. van Beethoven
 9. 9. ‘Kijk niet om’ Voorganger: Dhr. Van Dijke Organist: Johannes de Vries
 10. 10. Looft de HeerPsalm 136: 1, 2, 13 Intochtslied
 11. 11. Psalm 136 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 12. 12. Psalm 136 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 13. 13. Psalm 136 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 14. 14. Stil Gebed Begroeting Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 15. 15. Verootmoediging
 16. 16. Doorgrond mijn hart ELB 308: 1,2,3 en 4
 17. 17. Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori
 18. 18. Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori
 19. 19. Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori
 20. 20. Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori
 21. 21. Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori
 22. 22. Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori
 23. 23. Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori
 24. 24. Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori
 25. 25. Boodschap van Genade en Liefde Gebed
 26. 26. Jezus houdt van… Opwekking 91
 27. 27. Jezus houdt van alle kleinekinderen.Jezus houdt van alle kleinekinderen.Jezus houdt van alle kleinekinderen.alle kleine kindren mogen komen.
 28. 28. Eén kleine, twee kleine,drie kleine kinderen,vier kleine, vijf kleine,zes kleine kinderen,zeven kleine, acht kleine,negen kleine kinderen,alle kleine kindren mogen komen.
 29. 29. Jezus houdt van alle lieve oma’s.Jezus houdt van alle lieve oma’s.Jezus houdt van alle lieve oma’s.alle lieve oma’s mogen komen.
 30. 30. Eén lieve, twee lieve,drie lieve omas,Vier lieve, vijf lieve,zes lieve omas,zeven lieve, acht lieve,negen lieve omas,alle lieve oma’s mogen komen.
 31. 31. Jezus houdt van alle broers enzussen.Jezus houdt van alle broers enzussen.Jezus houdt van alle broers enzussen.alle broers en zussen mogenkomen.
 32. 32. Eén broers, twee broers,drie broers en zussen ,Vier broers, vijf broers,zes broers en zussen ,zeven broers, acht broers,negen broers en zussen ,alle broers en zussen mogenkomen.
 33. 33. Wij gaan, tot straks!
 34. 34. Genesis 19:12-29 Lezing NBV
 35. 35. 12 Daarna vroegen ze aan Lot: ‘Hebt u hier nog meer familie? Zonen, dochters, een schoonzoon, ga met iedereen die bij u hoort weg uit deze stad. 13 Wij staan namelijk op het punt deze stad te verwoesten: er zijn zulke ernstige beschuldigingen tegen haar ingebracht dat de HEER ons hierheen heeft gestuurd om haar te verwoesten.’
 36. 36. 14 Lot ging naar zijn schoonzoons, demannen die met zijn dochters zoudentrouwen, en zei tegen hen: ‘Vlug,weg uit deze stad, want de HEER gaathaar verwoesten.’ Maar zijnschoonzoons namen hem nietserieus.
 37. 37. 15 Zodra het licht begon te worden zetten de engelen Lot aan tot spoed: ‘Vlug, ga hier weg met uw vrouw en uw twee dochters, anders komt u om en wordt u het slachtoffer van de misdrijven die in deze stad zijn begaan.’
 38. 38. 16 Toen Lot aarzelde, grepen de mannen hem en zijn vrouw en zijn twee dochters bij de hand, omdat de HEER hem wilde sparen, en ze trokken hem mee de stad uit. Pas buiten de stad bleven ze staan. 17 Toen zei een van hen: ‘Vlucht, uw leven is in gevaar! Kijk niet om en sta nergens in de vallei stil. Vlucht de bergen in, anders komt u om.’
 39. 39. 18 Maar Lot antwoordde: ‘Nee, dat niet, mijn heer! 19 U hebt het beste met uw dienaar voor, u bewijst mij een grote weldaad door mij in leven te laten. Maar ik kan onmogelijk naar de bergen ontkomen, het onheil zou mij inhalen en ik zou alsnog sterven.
 40. 40. 20 Dat stadje daar is dichtbij, dat zou ik kunnen halen. Geef mij de kans om daarheen te vluchten, dat zou mijn redding kunnen zijn; het is maar een onbeduidend stadje.’ 21 Hij kreeg ten antwoord: ‘Ook in dit opzicht zal ik u ter wille zijn: het stadje dat u bedoelt zal ik niet wegvagen.
 41. 41. 22 Vlucht daarheen en haast u, wanttot u daar aangekomen bent kan ikniets doen.’ Zo kreeg die stad denaam Soar.23 De zon was al opgegaan toen Lotin Soar aankwam. 24 Toen liet deHEER uit de hemel zwavel en vuurneerkomen op Sodom en Gomorra
 42. 42. 25 en hij vernietigde die steden en dehele vallei, met de inwoners van al desteden en met alles wat er op hetland groeide. 26 De vrouw van Lot,die achter hem liep, keek om enveranderde in een zuil van zout.
 43. 43. 27 ’s Morgens vroeg ging Abrahamnaar de plaats waar hij bij de HEERhad gestaan. 28 Toen hij uitkeek overSodom en Gomorra en over de helevallei, zag hij dikke rookwolken vanhet land opstijgen als uit eensmeltoven.
 44. 44. 29 Toen God de steden wegvaagdewaar Lot had gewoond, liet hij Lotaan de ondergang ontkomen. Zohield God, toen hij de steden in devallei verwoestte, rekening metAbraham.
 45. 45. Door Uw genade, Vader ELB 249
 46. 46. allen: Door uw genade, Vader (EL 249) t. & m. G. Gustafson; v. R. Zuiderveld
 47. 47. Door uw genade, Vader (EL 249) t. & m. G. Gustafson; v. R. Zuiderveld
 48. 48. Door uw genade, Vader (EL 249) t. & m. G. Gustafson; v. R. Zuiderveld
 49. 49. 1/2Door uw genade, Vader (EL 249) t. & m. G. Gustafson; v. R. Zuiderveld
 50. 50. 2/2Door uw genade, Vader (EL 249) t. & m. G. Gustafson; v. R. Zuiderveld
 51. 51. Door uw genade, Vader (EL 249) t. & m. G. Gustafson; v. R. Zuiderveld
 52. 52. Door uw genade, Vader (EL 249) t. & m. G. Gustafson; v. R. Zuiderveld
 53. 53. Door uw genade, Vader (EL 249) t. & m. G. Gustafson; v. R. Zuiderveld
 54. 54. 1/2Door uw genade, Vader (EL 249) t. & m. G. Gustafson; v. R. Zuiderveld
 55. 55. 2/2Door uw genade, Vader (EL 249) t. & m. G. Gustafson; v. R. Zuiderveld
 56. 56. Door uw genade, Vader (EL 249) t. & m. G. Gustafson; v. R. Zuiderveld
 57. 57. Door uw genade, Vader (EL 249) t. & m. G. Gustafson; v. R. Zuiderveld
 58. 58. Door uw genade, Vader (EL 249) t. & m. G. Gustafson; v. R. Zuiderveld
 59. 59. ‘Kijk niet om’ Verkondiging
 60. 60. 24 Misschien dat er in die stad vijftigonschuldigen zijn. Zou u die dan ook uithet leven wegrukken en niet de hele stadvergeving schenken omwille van die vijftigonschuldige inwoners?25 Zoiets kunt u toch niet doen, hensamen met de schuldigen latenomkomen!
 61. 61. • 26 De HEER antwoordde: ‘Als ik in Sodom vijftig onschuldigen aantref, zal ik omwille van hen de hele stad vergeving schenken.’
 62. 62. • 28 stel dat er aan die vijftig onschuldigen vijf ontbreken, zou u dan toch vanwege die vijf de hele stad verwoesten?’
 63. 63. • ‘Stel dat het er maar veertig zijn.’
 64. 64. • ‘Ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het waag door te gaan: stel dat het er maar dertig zijn.’
 65. 65. • ‘Ik ben zo vrij de Heer opnieuw aan te spreken: stel dat het er maar twintig zijn.’
 66. 66. • 32 Abraham zei: ‘Ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het nog één keer waag iets te zeggen: stel dat het er maar tien zijn.’
 67. 67. • ‘Dan zal ik haar niet verwoesten omwille van die tien.’
 68. 68. 14 Lot ging naar zijn schoonzoons, de mannen die met zijn dochters zouden trouwen, en zei tegen hen: ‘Vlug, weg uit deze stad, want de HEER gaat haar verwoesten.’ Maar zijn schoonzoons namen hem niet serieus.
 69. 69. • 16 Toen Lot aarzelde, grepen de mannen hem en zijn vrouw en zijn twee dochters bij de hand, omdat de HEER hem wilde sparen, en ze trokken hem mee de stad uit.
 70. 70. • ‘Vlucht, uw leven is in gevaar! Kijk niet om en sta nergens in de vallei stil.
 71. 71. • 20 Dat stadje daar is dichtbij, dat zou ik kunnen halen. Geef mij de kans om daarheen te vluchten, dat zou mijn redding kunnen zijn; het is maar een onbeduidend stadje.’
 72. 72. • Soar is waarschijnlijk het huidige Safi
 73. 73. • 23 De zon kwam op boven de aarde, toen Lot in Zoar aankwam. (HSV)
 74. 74. • 26 De vrouw van Lot, die achter hem liep, keek om en veranderde in een zuil van zout.
 75. 75. • Sodom en Gomorra ??
 76. 76. • Hij liet Lot aan de ondergang ontkomen. Zo hield God, toen hij de steden in de vallei verwoestte, rekening met Abraham.
 77. 77. 2 Petrus 2 : 7• 7 Maar Lot, die rechtvaardig was en zwaar leed onder de losbandige levenswandel van die wettelozen, redde hij.
 78. 78. Wat kunnen we ermee?
 79. 79. De vrouw van Lot keek om.
 80. 80. Loof de Koning, heel mijn wezen Gezang 460: 1,3 en 4
 81. 81. allen:Loof de Koning, heel mijn wezen (LvdK 460) t. H.F. Lyte; v. W. Barnard; m. J. Goss
 82. 82. Loof de Koning, heel mijn wezen (LvdK 460) t. H.F. Lyte; v. W. Barnard; m. J. Goss
 83. 83. Loof de Koning, heel mijn wezen (LvdK 460) t. H.F. Lyte; v. W. Barnard; m. J. Goss
 84. 84. Loof de Koning, heel mijn wezen (LvdK 460) t. H.F. Lyte; v. W. Barnard; m. J. Goss
 85. 85. Loof de Koning, heel mijn wezen (LvdK 460) t. H.F. Lyte; v. W. Barnard; m. J. Goss
 86. 86. Loof de Koning, heel mijn wezen (LvdK 460) t. H.F. Lyte; v. W. Barnard; m. J. Goss
 87. 87. Gebed
 88. 88. Collecte 1e: Ark Mission2e: Eigen gemeente
 89. 89. Vaste rots van mijn behoud ELB 189a: 1,2 en 3 Slotlied
 90. 90. 1Vaste rots van mijn behoud,als de zonde mij benauwt,laat mij steunen op uw trouw,laat mij rusten in uw schâuw,waar het bloed, door U gestort,mij de bron des levens wordt.
 91. 91. 2Jezus, niet mijn eigen kracht,niet het werk, door mij volbracht,niet het offer, dat ik breng,niet de tranen, die ik pleng,hoe ik om mijn zonden ween,U kunt redden, U alleen.
 92. 92. 3Zie, ik breng voor mijn behoud,U geen wierook, mirr of goud;moede kom ik, arm en naakt,tot de God, die zalig maakt,die de arme kleedt en voedt,die de zondaar leven doet!
 93. 93. ZegenZegenlied: ELB 501: 1,2 en 3
 94. 94. allen:Vrede van God (EL 501) t. & m. J. Bronsveld
 95. 95. Vrede van God (EL 501) t. & m. J. Bronsveld
 96. 96. Vrede van God (EL 501) t. & m. J. Bronsveld
 97. 97. Fijne zondag Vanavond 19:00 Ds. Kamphuis “God zien”

×